Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Mường Chà

Tổ 12 - Thị trấn Mường Chà, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-thcsthitranmuongcha@edu.viettel.vn