A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 1. Họ và tên : Cao Thị Oanh
 2. Chức vụ : Hiệu trưởng
 3. Nhiệm vụ được phân công
  1. Phụ trách chung các hoạt động toàn trường
  2. Công tác tổ chức, phân công công tác.
  3. Công tác tài chính.
  4. Công tác khuyến học, TTHTCĐ.
  5. Công tác báo cáo, quan hệ công tác với cấp trên,địa phương.
  6. Công tác Đảng.
  7. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, hồ sơ trường.
  8. Phụ trách tổ KHXH, Văn phòng, trực cơ quan thứ 2,4,6.

 3.9. Công tác thanh tra, thi đua.

 

                                                          PHẦN I

+ Căn cứ Pháp lý:

Căn cứ vào KH số 468/ PGDĐT ngày 04/9/2019 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của cấp THCS.

 Căn cứ thực trạng của nhà trường. Trường THCS Thị trấn xây dựng kế hoạch tác nghiệp năm học 2019-2020 như sau:

1. Thuận lợi

           Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Huyện Mường Chà, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

           Đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực phẩm chất tốt, có trình độ, có lòng yêu nghề và tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, yêu thương học sinh. Đội ngũ GV nòng cốt giàu kinh nghiệm có ở các bộ môn.

           Cơ sở vật chất: Được quan tâm đang xây dựng đủ để thực hiện dạy 02 buổi/ngày.

          Nhận thức về sự học của nhân dân trên địa bàn Thị trấn được nâng lên, các em  ngoan, chấp hành tốt nội qui của nhà trường.

2. Khó khăn

           Về cơ sở vật chất còn thiếu phòng học chức năng môn Ngoại ngữ, thiếu sân chơi, bãi tập cho học sinh.

           Học sinh trái tuyến có nguyện vọng học tại trường là chiếm cao, tỷ lệ 45,4 %, các em phải tự thuê hoặc lo nơi ăn nghỉ và một số ít ở nhà nội trú của trường, vì vậy cũng ảnh hưởng tới chất lượng học tập, duy trì sĩ số và tỉ lệ đi học chuyên cần. Một bộ phận nhỏ gia đình HS Thị trấn thuộc khối nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa quan tâm đến học tập của con em và một số HS còn mải chơi, lười học, trốn tiết, nghỉ học tự do đi chơi  và đi điện tử ở các quán game. Tỷ lệ gia đình hộ nghèo, cận nghèo chiếm 23,3 %, học sinh là con em dân tộc chiếm 66,3 %.

3.Mặt mạnh của nhà trường

 Có đầy đủ số lượng về biên chế CBQL, GV, NV. Các đồng chí trẻ, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. 100 % CBGV, NV biết sử dụng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

Có đội ngũ GV nòng cốt ở tất cả các bộ môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi đã có kinh nghiệm và đạt kết quả đứng đầu khối THCS của huyện trong nhiều năm.

Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Trường xanh, sạch đẹp, an toàn.

Trường đạt chuẩn quốc gia là địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục được học sinh các xã trong huyện xin về học.

Trường đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3 và đánh giá ngoài cơ sở  giáo dục đạt mức độ 3.

4. Mặt yếu

Chất lượng học sinh đầu cấp còn thấp, số lượng HS là người dân tộc chiến 66,3 %, học sinh trái tuyến chiến 45,4 % , tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,3 %.

Một bộ phận nhỏ học sinh còn chưa chăm học, đi học không chuyên cần.  Gia đình còn chưa thường xuyên quan tâm đến con em mình. Nhận thức của một số cha mẹ HS chưa quan tâm nhiều đến công tác giáo dục.

Một số GV còn nuôi con nhỏ, một số chưa thường xuyên quan tâm hoạt động TDTT.

5.  Những thành tích đạt được trong  năm học  2018-2019

5.1 Về chất lượng giáo dục:

Năm học

Hạnh kiểm ( %)

Học lực ( %)

Chyển lớp%

TN

THCS%

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Y

2018-2019

85,6

10,9

3,5

 

10,9

42,5

44,1

2,5

97,5

100

5.2 Học sinh giỏi các cấp :

Năm học

HSG cấp trường

HSG cấp huyện

HSG Cấp Tỉnh

2018-2019

120

31

5

5.3  Chất lượng giảng dạy

Năm học

Tổng số

CBQL,

giáo viên

Tổng số

GV

 

 

Giáo viên dạy giỏi

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp Tỉnh

2018-2019

33

24

24

19

7

5.4 Thi đua  năm  học 2018 - 2019

Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Cá nhân CSTĐ cấp cơ sở :  05 đ/c, LĐTT : 30 đ/c,  UBND huyện khen: 10

Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh xất sắc

Từ những căn cứ trên nhà trường đề ra kế hoạch tác nghiệp trong năm học 2019 -2020  như sau:

PHẦN II  KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP

I- Kế hoạch tác nghiệp tổng quát:

 

Các hoạt động và công việc cụ thể

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Người thực hiện

A.Thi đua

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

1-Tổchức các đợt thi đua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Các cuộc VĐ, PTTĐ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ban thi đua

B. Chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Tổ chức học chính khóa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

T.trường

2- KT chất lượng tháng

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

GV

3- Làm các loại  KH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BGH,TCMGV

4- Dự giờ đột xuất, TX

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

TCM

5- Sinh hoạt tổ CM

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

TCM

6- Sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ SH CĐ cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ KHXH

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

TCM

Tổ KHTN

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

TCM

Tổ Tổng hợp

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

TCM

+ SH CĐ cụm trường

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Cụm trường

7- Thi GVDG cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

CM trường

8- Kiểm tra nội bộ

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

HT ra QĐ

9- KTĐG học sinh cuối kỳ

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

GV

10- Ngân hàng đề kiểm tra

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

11- KTHS định kỳ GV

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

BGH,TCM

12- K. tra hồ sơ học sinh

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

TCM, GVCN

13- Công tác phổ cập

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

BGH,GV,C

14- KHKT

 

Tr

H

T

 

 

 

 

 

 

 

 

GV,TCM

15- Sử dụng TBDH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GV

16-BGHSG, PĐHSY

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GV

17-Thi HSG các cấp

 

 

 

X

x

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

HS

+Thi MTCT môn toán L 9

 

 

Tr

H

T

 

 

 

 

 

 

 

 

+Thi các môn VH lớp 9

 

 

Tr

 

 

H

 

 

T

 

 

 

 

+Thi văn hóa lớp 6,7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr

 

 

 

 

18- Xét TNTHCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

19- Sáng tạo thanh TNNĐ

 

 

 

 

 

 

 

Tr

H

T

 

 

HS

20- XD trường chuẩn QG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

25- XD KĐ chất lượng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

C.Các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Chế độ HS và GV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BGH,KT

2- LĐXDCQ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BLĐ

3- HĐTT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Truyển thông

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toàn trường

+ GDKNS, Pháp luật

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toàn trường

4- Báo cáo thống kê

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

5- GD thể chất, YT, HĐ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ban VT

6- GD kỹ năng sống

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BGH,GV

7- Hoạt động các đoàn thể

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

CĐT

8- Hoạt động đội

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

TPTĐ

9-Thống kê

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

BGH,GV,KH

10- Đ.giá CBNV,HT,PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

BGH,TCM,GV

11- Sơ, tổng kết học kỳ

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

BGH,CĐT

12 - B.giao HS về địa. P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

TPTĐ

13- Tuyển sinh lớp 6

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐTS

14-  Tổ chức thi lại

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT

15- Hội khỏe phủ đổng

 

Tr

Tr

H

 

 

 

 

T

 

 

 

Văn thể

16- Văn nghệ

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội

17- Thi hùng biện

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Đội

18- HĐNGLL,HN

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - KẾ HOẠCH CỤ THỂ

2.1- Kế hoạch tháng:

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp chính

Điều chỉnh

Bổ sung

8

-----

2019

*Thi đua: Đăng ký thi đua, phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Học tập nội quy, qui chế trường, lớp.

* Chuyên môn:

- Hoàn thiện tuyển sinh vào lớp 6 nộp phòng GD.

- BDCM thường xuyên hè. Kiểm tra năng lực CBDL, GV

- Tổ chức ôn tập và thi lại cho HS. Hoàn thiện hồ sơ thi lại cho HS.

- Học chính khóa từ 26/8

- Đăng ký chất lượng môn dạy.

- Lập các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định.

- Lập PPCT và  PPCT dạy phụ đạo và BD, tự chọn và ký duyệt

- Phân công lao động đầu năm.

- Họp tổ CM thống nhất CM trong tổ nhóm chuyên môn về hồ sơ, giáo án ND, PP.

-Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

 

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV và HS.Tỷ lệ HS đi học chuyên cần, mượn SGK. Thực hiện 03 công khai, cấp phát văn phòng phẩm cho GV.

* GVCN: Ổn định kiện toàn tổ chức lớp. Thống kê, nhận khu vực chăm sóc bồn hoa cây cảnh và khu vực vệ sinh.

 Phổ biến văn bản và thu hồ sơ HS thuộc diện chính sách:

 

Thu hồ sơ HS được hưởng chế độ bán trú, chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Học sinh khuyết tật...

Lập danh sách HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc diện chính sách để cho HS mượn sách giáo khoa. Thống kê đầu năm học,

Huy động HS ra lớp.

*Đội: Kiện toàn đội ngũ cờ đỏ, phân công khu vực vệ sinh, luyện tập đội nghi thức, văn nghệ chào mừng ngày khai giảng. Phổ biến nội quy nhà trường.

Công tác truyền thông:

- Học tập thông tư 58 quy chế đánh giá xếp loại HS, điều lệ trường PT

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, dọn vệ sinh nhận phân công và chăm sóc bồn hoa cây cảnh,chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tu sửa hệ thống đường điện, nước. Làm mái nhà xe, mái nhà vệ sinh ở nội trú.

*TB-TV: Kiểm kê SGK cho HS mượn đúng đối tượng( cho HS mượn hết sách ở trong thư viện). Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học, quản lý các phòng chức năng hàng ngày. Báo cáo tình hình HS mượn sách giáo khoa.

Giới thiệu về nội quy Thư viện.

Phân loại sách và đóng dấu sách mới

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

Thu hồ sơ HS thuộc diện chính sách.

* Hành chính, bảo vệ:

Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

Hành chính: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học.

* Phổ cập: Điều tra phổ cập tại các tổ dân phố và cập nhật các thông tin vào sổ phổ cập và cập nhật cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Nội trú: Đăng ký ở nhà nội trú

 Quản lý HS, tu sửa cơ sở vật chất.

*Các hoạt động khác:

- Họp hội đồng

- Tham gia tổng kết ngành GD.

- Báo cáo quy mô trường lớp, có kế hoạch xin bổ sung giáo viên.

- Đăng ký mua thiết bị.

- Bàn giao tài sản, lớp học cho các cá nhân và tập thể.

Tuyên truyền văn bản thi đua, giao ước thi đua, nội qui. Qui chế

 

 

QĐ HĐTS

 

Theo QĐ PGD

 

Theo QĐ

 

Lên TKB, PCCT

Giao chỉ tiêu

Phân công và làmt theo mẫu KH

TCM phân công

GVBM

BGH thống nhất

Tổ CM họp và thống nhất.

 

Phân công để xây dựng kế hoạch của nhân, tổ, trường

Phân công kiểm tra theo kế hoạch

 

 

 

GVCN chỉ đạo và nhận nhiệm vụ

 

 

T. truyền  cho PH, HS. Đôn đốc HS nộp hồ sơ theo quy định

 

 

 

 

Rà soát và lập danh sách cho mượn đúng đối tượng.

 

 

Phân công và tổ chức thực hiện.

 

 

 

 

Thông tư 58, thông tư 12 phổ biến trước cờ.

BLĐ phân công cụ thể cho cá nhân và tập thể lớp

 

 

 

Lên kế hoạch cho các lớp mượn sách... 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo đúng văn bản, đôn đốc GVCN thu hồ sơ

 

Phân công cụ thể cho CBGV, và nội dung thực hiện

 

 

 

Kiện toàn BCĐ, phân công cụ thể nhiệm vụ

 

 

 

Thành lập Ban nội trú và quản lý HS.

 

BGH xây dựng KH Theo giấy mời

BGH lập tờ trình đề xin giáo viên và thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

----

2019

*Thi đua: Phát động thi đợt I chào mừng ngày khai giảng năm học mới, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Ký cam kết thi đua đầu năm.Làm hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm. Hưởng ứng tháng ATGT và ký cam kết ATGT, an ninh trật tự.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày học phụ đạo và bồi dưỡng các khối lớp. BDHS giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, các môn văn hoá lớp 9 và học sinh khối 8 đăng ký thi vượt cấp.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm và tháng. Bàn giao chất lượng cho GVBM.

- Hoàn thiện các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định và ký duyệt.

-  Họp tổ chuyên môn, học tập chuẩn nghề nghiệp GV theo thông tư 20, TT 58 đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục.

- Tổ chức thi  KHKT dành cho HS lớp 8,9 cấp trường.

- Xây dựng ma trận và ra ngân hàng đề kiểm tra học kỳ I.

- Sinh hoạt chuyên đề cấp trường( tổ KHTN).

- Tham gia Hội nghị chuyên môn cấp huyện.

- Dự giờ đột xuất.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV, sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, lịch báo gảng,học bạ lớp 6.  Xét duyệt chế độ HS

 Đón đoàn kiểm tra công tác đầu năm của PGD, SGD.

- PGD kiểm tra công tác trường chuẩn Quốc gia.

- Đăng ký,sử dụng TBDH, UDCNTT

* GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm đầu năm học và ký duyệt. 

Hoàn thiện hồ sơ và xét duyệt HS thuộc diện chính sách: miễn, giảm học phí và chế độ hưởng chi phí học tập, học sinh bán trú.

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, đại hội liên đội.Tổ chức các hoạt động tập thể đầu năm cho HS. Tuyên truyền pháp luật về ATGT và cho HS ký các cam kết: ATGT, ANTT, các tệ nạn xã hội. Luyện tập văn nghệ chuẩn bị các nội dung cho khai giảng năm học mới, tết trung thu cho HS ở nhà nội trú và Đại hội liên Đội.

* Công tác truyền thông

GDKNS:

- Kỹ năng xử lí bạo lực học đường.

-Kĩ năng sống cơ bản cần có của HS

-Giáo dục ý thức tham gia giao thông, ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông,  không hút thuốc,  không sử dụng ma túy, các tệ nạn xã hội.

- Trang website của nhà trường:

+Viết các hoạt động của trường, lớp( 6a, 6b).

+ Bài viết về khai giảng, đại hội chi đoàn, đại hội Liên Đội.

-Phát thanh măng non: Chủ đề cùng bạn đến trường. Tin tức thời sự, tấm gương người tốt, việc tốt...( lớp 8a,8b).

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học, mở cửa hàng ngày cho HS mượn sách, báo truyện. Lập các hồ sơ theo mẫu và kế hoạch hoạt động của thư viện.

Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV. Thu hồ sơ và xét duyệt HS thuộc diện chính sách.

* Bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, làm công việc khác khi được phân công.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NV

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập và sổ phổ cập, trên phần mền quản lý phổ cập của bộ * Nội trú: Quản lý HS, công tác vệ sinh. Tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ.

 khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Khai giảng năm học mới

 Họp hội đồng trường, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

 Đại Hội Liên Đội, chi đoàn

- Lập hồ sơ 3 công khai.

- Ký duyệt các loại kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, học bạ HS lớp 6.

- Nộp thống kê đầu năm

- Luyện tập thể dục thể thao chuẩn bị cho đại hội thê thao ngành. Thành lập các câu lạc bộ thể thao của nhà trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Phân công làm minh chứng đánh giá ngoài và sắp xếp minh chứng. Làm hồ sơ đáng giá ngoài, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Gửi hồ sơ về SGD

- Tổ chức tết trung thu cho HS ở nhà nội trú.

- Họp Phụ huynh đầu năm học.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

 

 

 

Lên kế hoạch phân công và xếp thời khóa biểu

 

 

Phân công ra đề, coi chấm và bàn giao chất lượng đầu năm

Xây dựng kế hoạch với ND thống nhất chung và ký duyệt

Triển khai và học tập các thông tư.

 

Ra QĐ và chấm sản phẩm.

Tổ CM chỉ đạo và ký duyệt.

 

 

 

 

 

Lên KH, phân công kiểm tra: TTND, TCM, BGH

 

 

 

 

 

Lên kế hoạch

thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

Theo văn bản hướng dẫn

 

 

Phân công người thực hiện; chuẩn bị tài liệu.

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm

 

Sưu tầm tài liệu, chuẩn bị nội dung để thực hiện

 

 

 

Viết bài và kiểm duyệt

 

 

 

 

Biên tập và kiểm duyệt nội dung.

 

 

Ban lao động

 

 

Rà soát và cho mượn đúng đối tượng. Lên lịch cụ thể.

Rà soát, thống kê

 

 

 

 

 

 

Thực hiện chế độ theo VB, thu hồ sơ

 

 

 

Thực hiện theo sự phân công

 

 

Theo PC nhiệm vụ

 

 

Đôn đốc kiểm tra  theo sự phân công

 

 

Lên kế hoạch

 

 

 

Phân công chuẩn bị

BGH lên lịch duyệt

 

 

 

Theo KH, kiểm tra đôn đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2019

*Thi đua: Phát động thi đợt I chào mừng ngày LHPNVN, hướng tới ngày 20/10, các cuộc vận động, phong trào thi đua

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 và các môn văn hóa lớp 9, lớp 8 vượt cấp.

- Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 và MTCT môn toán lớp 9  cấp trường.

-  Ký duyệt giáo án, đề kiểm tra, số mượn thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4.

- SH  chuyên đề trường(tổ KHXH, tổng hợp) và cụm trường.

- Thi KHKT cấp huyện.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV.

-Công tác thi GVDG  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

- Thi GVDG cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. Họp cha mẹ HS đầu năm.

 *Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, duy trì các nền nếp của Đội, HĐNGLL, thực hiện chương trình phát thanh măng non.

*Công tác truyền thông:

- Kỹ năng chăm sóc mắt hiệu quả lứa tuổi học đường.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Đạo đức nhà giáo.

- Trang website của nhà trường:

+ Viết các hoạt động của trường, lớp( 6c, 7a).

+ Hội thao của trường, ngày 20/10, và cuộc thi khoa học kỹ thuật.

-Phát thanh măng non: Chủ đề Mừng ngày HLHPN VN. Tin tức thời sự, tấm gương người tốt, việc tốt...( lớp 8c,7a,7b,7c).

 *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách theo chủ đề, đặc biệt là chủ đề ngày 20/10

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

*Bảo vệ:

Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa, điều kiển thời gian ra vào lớp.

*VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NV

*Phổ cập: Hoàn thiện thông tin phổ cập vào phần mền của bộ. Tự kiểm tra duy trì phổ cập.

 * Nội trú: Quản lý tốt HS nội trú, tổ chức nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khẩu phần ăn theo chế độ của học sinh nội trú

*Các hoạt động khác:

- Họp hội đồng.

- Tổ chức tọa đàm 20/10.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Luyện tập các câu lạc bộ thể thao.

- Tham gia thi KHKT cấp huyện.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

Theo QĐ

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

Đôn đốc, quan tâm các hoạt động của lớp

 

Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ

 

 

 

Sưu tần tài liệu để tuyên truyền.

 

 

Phân công nhiệm vụ, viết bài và kiểm duyệt.

 

 

Kiểm duyệt nội dung và phát thanh.

 

 

Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp.

 

Lên lịch cụ thể và thực hiện theo lịch đăng ký.

 

 

 

Thực hiện theo đúng theo văn bản tài chính

Thực hiện theo sự phân công

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 

 

Đôn đốc kiểm tra theo sự phân công

 

Thực hiện theo kế hoạch được phân công.

Theo phân công nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2019

 

 

 

 

 

*Thi đua: Sơ kết thi đua đợt I. Phát động thi đợt II chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 các cuộc vận động, phong trào thi đua.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9  và tham gia thi cấp huyện và ôn luyện đội tuyển để thi HSG cấp tỉnh. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9.

- Kiểm tra chất lượng tháng.

- Ký duyệt giáo án, nộp ngân hàng đề và rút đề kiểm tra, số mượn, trả thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4. Sinh hoạt chuyền đề tổ KHTN

-  Kiểm tra chất lượng tháng. Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Hoàn thiện sản phẩm KHKT để chuẩn bị tham gia thi cấp tỉnh.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV

* Kiểm tra nội bộ:

 -Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

 Kiểm tra đột suất các hoạt động.

GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, duy trì nền nếp của Đội, HĐNGLL.

Tổ chức thi văn nghệ cấp trường.

*Công tác truyền thông:

- Kĩ năng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

- Kĩ năng đọc sách.

- Viết bài trên Website:

Viết bài tọa đàm 20/11, Hoạt động của lớp(7bc). Cuộc thi MTCT, hoạt động của tổ KHTN, HĐ của đội.

-Phát thanh măng non: Chủ đề Nhớ ơn thầy cô. Tin tức thời sự, tấm gương người tốt, việc tốt...( lớp 6abc,9ab).

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày. Sửa chữa lau chùi các TB, tu sửa các TB bị hỏng.

 Kể chuyện về một nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam và giới thiệu sách theo chủ đề ngày NGVN 20/11.

 Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

Cân đối ngân sách năm 2018

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học.

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của của trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

*Phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung hồ sơ phổ cập cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ nhân dịp 20/11, HĐTT

- Họp hội đồng, các tổ chức đoàn thể.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11.

- Xét nâng lương đợt 2.

- Đón đoàn thẩm định của Sở về thẩm định công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

 

 

Theo lịch của CM

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

Tổ chuyên môn  chuẩn bị nội dung

Phân công cụ thể cho các thành viên

Lên kế hoạch

 Kiểm tra sản phẩm

Theo QĐ

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ.

 

 

 

Sưu tần tài liệu để tuyên truyền.

 

 

 

Phân công nhiệm vụ, viết bài và kiểm duyệt.

Kiểm duyệt nội dung và phát thanh

 

Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp.

 

Lên lịch cụ thể và thực hiện theo lịch đăng ký.

 

 

Đôn đốc, kiểm tra

 

 

 

 

Thực hiện theo đúng chế độ các văn bản hướng.

 

Thực hiện theo sự phân công

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

Đôn đốc kiểm tra theo sự phân công

 

 

 

Ban QL nội trú thực hiện kiểm tra giám sát theo KH.

Phân công nhiệm vụ

 

 

 

Lên kế hoạch

 

 

 

Rà soát các đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2019

*Thi đua: Phát động thi đợt II chào mừng ngày thành lập QĐNDVN,các cuộc vận động, phong trào thi đua. Sơ kết học kỳ I

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi và dự thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 7/12. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9,8.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Rà soát chương trình, có kế hoạch điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

- Nộp ngân hàng đề, kiểm tra, ký duyệt và rút ngân hàng đề kiểm tra theo quy định.

- Ôn tập và kiểm tra học kì. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Thống kê theo biểu mẫu qui định.

  Học tập Quy chế xếp loại HS và xếp loại HS đúng quy chế.

- SH CM theo trường( tổ KHTN, Tổ KHXH) và cụm trường.

*Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài,  tỷ lệ HS đi học chuyên cần.TB, UDCNTT

-Rà soát chương trình.

-Chấm và lưu bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ I, ngân hàng học kỳ I.

- Đánh giá xếp loại HS.

- Công tác dạy 2 buổi/ngày.

- Sử dụng TB dạy học, UDCNTT trong tiết dạy thực hành.

Chi trả chế độ cho GV, HS.

- Thu quỹ XHHGD.

-Tổ chức hoạt động  nội trú.

-  Quản lý hành chính.

- Công tác thống kê, báo cáo.

*GVCN:

 Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thự hiện các nền nếp của đội, phát măng non. Tổ chức HS thăm hỏi các đơn vị Bồ đội đóng trên địa bàn nhân dịp 22/1. Nộp kế hoạch nhỏ về huyện đoàn.

Thi tìm hiểu truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

* Công tác truyền thông:

- Nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

- Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giáo dục giới tính.

-Trang Website: Bài viết hoạt động của trung tâm Học tập cộng đồng; Hoạt động của Liên Đội, đoàn thanh niên, Hội thi HSG môn máy tính cầm tay cấp tỉnh; hoạt động của trường, lớp (8a).

- Phát thanh măng non: Chủ đề Uống nước nhớ nguồn. Tin tức thời sự, tấm gương người tốt, việc tốt...

( lớp 9c, 8abc)

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày. Sửa chữa lau chùi các TB, tu sửa các TB bị hỏng.

 TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày. Sửa chữa lau chùi các TB, tu sửa các TB bị hỏng.

 Giới thiệu sách theo chủ đề các môn học cho giáo viên và học sinh, ngày 22/12.

Hoàn thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập.

 Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

  *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, đánh trống ra, váo lớp.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NVY tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nhà trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

Cân đối ngân sách năm 2019.

*Phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Luyện tập văn nghệ để đi chúc mừng các đơn vị bồ đội đóng trên địa bàn nhân dịp 22/12. Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị SGK...

- Nộp các loại báo cáo, thống kê

- Tham gia thi KHKT cấp tỉnh.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

-Kiểm tra công tác phổ cập của tỉnh năm  2019.

 Thành lập HĐ

Ban Thi đua phát động

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

Theo QĐ

 

 

Phổ biến học tập quy chế

 

 

 Thực hiện theo ND được phân công

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôn đốc, kiểm tra, trao đổi với phụ huynh HS

 

 

 

 

Lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra.

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm tài liệu và tuyên truyền

 

Theo sự phân công

 

Viết bài, kiểm duyệt và đăng bài.

 

 

 

 

Biên tập, kiểm duyệt nội dung và phát thanh

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 

 

 

Thực hiện theo đăng ký

 

 

 

Sưu tầm tài liệu và chuẩn bị nội dung

 

Phân công thực hiện

 

Tổng hợp thống kê

 

Ban lao động xây dựng kê hoạch.

 

 

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

 

 

Thực hiện theo kế hoạch

 

Kiểm tra đôn độc thực hiện

 

 

 

Thực hiện theo luật tài chính

 

Kiểm tra rà soát hoàn thiện trong ban phổ cập

Theo phân công

Theo KH, theo QĐ.

 

 

Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

 

 

Theo QĐ

 

 

 Kiểm tra,chấm điểm

 Chuẩn bị tốt hồ sơ PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2020

*Thi đua: Phát động thi đua đợt III,các cuộc vận động, phong trào thi đua mừng đảng, mừng xuân mới.

* Chuyên môn:

- Tái giảng học kỳ II ngày 6/01/2020

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi các môn văn hóa lớp 8,9. Tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 và các em HS lớp 8 thi vượt cấp(11/1)

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Nộp ngân hàng đề kỳ I về các tổ CM, CM nộp về cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, lập ma trận, ngân hàng đề kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2,4.

-Nghỉ tết nguyên đán(20/1/2020 đến 29/1/2020).

- Kiểm  tra toàn diện 2 GV.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng.

- Kiểm tra xây dựng ngân hàng kỳ II, kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng.

- Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

- Phân công công tác học kỳ II.

- Công tác nội trú

- Đột xuất các hoạt động

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL. Họp phụ huynh kỳ I.

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể; thực hiện chương trình phát măng non. HĐNGLL chào đón năm mới.

Hái hoa dân chủ, trò chơi mừng đảng mừng xuân

 * Công tác truyền thông:

-Bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông.

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.

- Kỹ năng sống: Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

-  Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 8b; Hoạt động của tổ tổng hợp, Sơ kết học kỳ I.

-Phát thanh măng non:Chủ đề chào năm mới 2020. Tin tức thời sự, tấm gương người tốt, việc tốt...( lớp 7abc,6a).

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề mùa xuân. Sưu tầm các bài thơ về mùa xuân.

 Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

Cân đối ngân sách năm 2018, hoàn thiện hồ sơ tài chính năm 2018.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, đánh trống ra, vào lớp.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NV

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nhà trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Phổ cập: Duy trì công tác phổ cập giữ mức độ III. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập sau khi đoàn kiểm tra công tác phổ cập kiểm tra của tỉnh.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, tham gia các câu lạc bộ.

- Nộp các loại báo cáo, thống kê của học kỳ I. Sơ kết học kỳ I.

- Họp CM HS kỳ I.

 

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ.

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

Bồi dưỡng cho HS

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Theo QĐ

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

Phân công thực hiện, sưu tầm tài liệu để tuyên truyền.

 

 

 

Phân công viết bài, kiểm duyệt để đăng bài.

Kiểm duyệt nội dung và phát thanh.

 

 

Ban lao động xây dựng kế hoạch

 

Thực hiện theo đăng ký

 

 

Sưu tầm sách và chuẩn bị nội dung giới thiệu

Thống kê, tổng hợp báo cáo

Thực hiện đúng các chế độ chính sách theo văn bản hướng dẫn

 

Thực hiện đúng lịch trực và nhiệm vụ được phân công.

 

Làm theo kế hoạch

đôn đốc kiểm tra

 

 Theo phân công.

 

 

 

 

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

Ban phổ cập tự hoàn thiện hồ sơ

 

 

 

Luyện tập

 

Theo kế hoạch, biểu mẫu.

Lên nội dung th.hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2020

*Thi đua: Phát động thi đợt III chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN, mừng xuân mới Kỷ Hợi,các cuộc vận động, phong trào thi đua.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tiếp tục ôn thi cho HSG trong đội tuyển thi HSG cấp tỉnh. SHCĐ môn Hóa lớp 9.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, 4. Sinh hoạt chuyên đề trường( Tổng hợp, tổ KHXH) và cụm trường. Kiểm tra chất lượng tháng. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* Kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học CBGV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB. Công tác sinh hoạt chuyên đề, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác dạy 2 buổi/ngày và chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Công tác phối hợp GVCN với CMHS.

- Kiểm tra thực hiện công tác Đội.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, HĐNGLL.

Thi hùng biện.

-Công tác truền thông:

-Tuyên truyền cách xử trí khi bị bỏng.

-Tuyên truyền luật môi trường

- Kĩ năng quản lí thời gian, học tập hiệu quả.

-Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 8c; Hoạt động của tổ KHXH, Hoạt động của thư viện.

-Phát thanh măng non: Chủ đề Mừng Đảng quang vinh.Tin tức thời sự; gương người tốt, việc tốt(6bc; 9ab).

 *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề mùa xuân. Sưu tầm các bài thơ về mùa xuân.

-Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa, đánh trống ra và lớp đúng giờ.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học.

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nàh trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

* Công tác nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV,

-  Phối hợp các đoàn thể để huy động và ổn định HS trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán .

 

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ

 

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

Sưu tầm tài liệu để tuyên truyền.

 

 

 

Phân công viết bài, kiểm duyệt để đăng bài

Kiểm duyệt nội dung và phát thanh

 

Ban lao động

 

 

Theo phân công nhiệm vụ

 

 

Sưu tầm tại liệu để giới thiệu sách.

 

Tổng hợp, thống kê, báo cáo.

Thực hiện đúng theo văn bản

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 Đôn đốc kiểm tra

 

 

 

 

Làm theo kế hoạch

đôn đốc kiểm tra

 

 

 

Ban quản lý nội trú.

 

 

 

 

Luyện tập, kiểm tra

Lên kế hoạch.

Làm tốt công tác phối hợp cha mẹ HS, các đoàn thể để huy động HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2020

*Thi đua: Sơ kết  thi đợt III, phát động thi đua đợt IV, các cuộc vận động, phong trào thi đua chào mừng 26/3; 8/3

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển để chuẩn bị tham gia thi HSG cấp tỉnh.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

 Sinh hoạt chuyên môn tuần 2, tuần 4 và  SHCĐ tổ KHTN

- Dự giờ thường xuyên GV, đột xuất

- Nộp đề, kiểm tra ký duyệt và rút đề kiểm tra từ ngân hành đề đúng theo quy định.

- Thi GVDG cấp trường.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài điểm, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, TB, UDCNTT trong dạy học.

- Dự giờ đột xuất.

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày, BDHSG,Phụ đạo HS yếu.

- Công tác chủ nhiệm, và  chú ý hồ sơ học sinh lớp 9. 

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động

- Kiểm tra hoạt động chi đoàn.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát măng non, HĐNGLL.

Thi Rung chuông vàng

* Công tác truyền thông

-Tuyên truyền các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích.

- Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn, làm việc hợp tá, theo nhóm của HS.

- Tổ chức tư vấn tập thể cho học sinh nội trú theo: Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

-Trang Website:

Bài viết hoạt động của Đội; lớp 9a; Hoạt động của nữ công 8/3, Hoạt động của chi đoàn, bài viết về Hội khỏe phủ cấp tỉnh lần thứ XX.

-Phát thanh măng Non: Chủ đề tiến bước lên đoàn; tin tức thời sự và gương người tốt, việc tốt.( 9abc, 8a).

 *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách theo chủ đề ngày QTPN 8/3 và ủng hộ sách, báo truyện cho thư viện nhà trường.

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, đánh trống ra, vào lớp.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NV

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nàh trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Phổ cập: Duy trì các tiêu chí phổ cập GDTHCS mức độ III.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao, các câu lạc bộ CBGV,NV.

- Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9. Tham gia đại Hội khỏe phủ đổng cấp tỉnh.

- Xét nâng lương đợt I năm 2020.

- Phát động và tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

Theo QĐ

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

Theo kế hoạch

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

 

 

Thực hiện theo sự phân công, sưu tầm tài liệu.

 

 

 

 

 

Phân công viết bài, kiểm duyệt và đăng bài.

 

 

Phân công chuẩn bị nội dung, kiểm dyệt và phát thanh.

Ban lao động xây dựng kế hoạch

 

Cho mượn theo đăng ký

 

 

Sưu tấm nội dung

Sưu tầm và giới thiệu

Kêu họi ủng hộ

 Tổng  hợp số liệu để báo cáo.

Thực hiện đúng văn bản hướng dẫn

 

 

Theo phân công nhiệm vụ

 

 

Thực hiện theo phân công nhiệm vụ.

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

 

 

Ban QL nội trú xây dựng kế hoạch

 

 

 

 

Đôn đốc luyện tập

 

Lên kế hoạch thực hiện

Phân công kiểm tra

Rà soát  các đối tượng

Theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thi đua: Phát động đợt IV chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước các cuộc vận động, phong trào thi đua.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tham gia thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cho HS lớp 9 và lớp 8 vượt cấp ngày 3/4/2020.  Tổ chức thi HSG các môn văn hoá từ lớp 6-> lớp 8 cấp (24/4/2020).

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, tuần 4. SHCĐ cụm trường và trường 3 tổ CM.

- Rà soát chương trình.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

-  Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra  toàn diện 2 GV.

- Rà soát tiến độ chương trình.

- Thi HSG cấp trường.

- Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL

* Đoàn -Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện các nền nếp của đội, thực hiện chương trình phát thanh măng non, HĐNGLL.

*Công tác truyền thông

- Kỹ năng hướng dẫn xử trí khi bị đuối nước.

- Giáo dục kỹ năng ý thức tôn trọng pháp luật.

- Kỹ năng sống: Tư duy tích cực.

- Trang Website:Bài viết hoạt động của Đội; lớp 9b; Hoạt động của nữ công 8/3, Hoạt động của đội, bài viết về Thi HSG cấp tỉnh và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

-Phát thanh măng non: Chủ đề Mừng non sông thống nhất, tin tức, gương người tốt, việc tốt( 8bc, 7abc).

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

-Giới thiệu sách chủ đề ngày GPMN 30/4

- Lên kế hoạch tổ chức "Ngày sách Việt Nam và thi kể chuyện về Bác Hồ

- Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng. 

*Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa; đánh trống ra vào lớp.

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NV

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nhà trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

 *Các hoạt động khác:

-Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV, các câu lạc bộ

-  Kiểm tra hoàn hiện  hồ sơ HS lớp 9.

- Viết SKKN và nộp.

-Tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và TKB, QĐ

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

Làm theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo kế hoạch, đôn đốc kiểm tra.

 

 

Thực hiện theo sự phân công, Sưu tầm tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

Phân công chuẩn bị nội dung, kiểm duyệt và phát thanh

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 Đôn đốc kiểm tra.

Thực hiện theo đăng ký

 

 

Sưu tầm và chuẩn bị nội dung

 Theo kế hoạch

 

Tổng hợp, thống kê, báo cáo

Thực hiện đúng văn bản hướng dẫn

 

Thực hiện theo nhiệm vụ

 

 

Theo nhiệm vụ được giao

 

Chăm sóc sức khoẻ tốt cho các em HS.

 

 

 

Đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch.

 

 

Phát động tham gia.

 

Phân công nhiệm vụ.

Theo đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2020

*Thi đua: Phát động và tổng kết thi đua năm học chào mừng ngày 1/5; 15/5;19/5,các cuộc vận động, phong trào thi đua.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp.

- Rà soát chương trình, chất lượng dạy học, số lần điểm, quy chế đánh giá xếp loại HS.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Hoàn thiện ngân hàng đề và nộp về CM nhà trường

- Tổng kết HĐ chuyên môn của tổ. Đánh giá xếp loại chuẩn GV, xếp loại công chức, thi đua cuối năm.

- Viết bài thu hoạt BDTX.

- Kê khai và duyệt các tiết dạy ngoài trời môn thể dục. Thu hồ sơ nộp và nhà trường( cá nhân, tổ CM).

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch baos giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- KD giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra  thi học kỳ II.

-Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

Kiểm kê  tài sản, thiết bị, SGK cuối năm và bàn giao tài sản cho NV BV.

- Đánh giá xếp loại thi đua, viên chức, chuẩn NN GV, hiệu trưởng.

- Thống kê, báo cáo.  Đánh giá xếp loại 2 mặt GD.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

Xếp loại 2 mặt giáo dục của HS. Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm

*Đội: Lên kế hoạch hoạt động của Đội, ca múa hát tập thể, thực hiện chương trình phát măng non, HĐNGLL. Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ. Bàn giao HS về địa phương. Tổng kết HĐ Đội, Làm lễ Tri ân các thầy cô dành cho HS lớp 9.

* Công tác truyền thông:

-Tuyên truyền về các bệnh hay gặp vào mùa hè.

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông.

- Tư vấn hướng nghiệp.

- Trang Website:

Hoạt động trường, lớp 9c; Tổng kết năm học.

- Phát thanh măng non: Chủ đề tự hào trang sử Đội ta. Tin tức, gương người tốt, việc tốt.( 6abc)

 *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

- Lên kế hoạch  xin bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học,… phục vụ năm học mới

-  Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

- Thu hồi SGK cho mượn, sắp xếp  kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu.

- Công tác kiểm kê thư viện, thiết bị.

- Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối năm.

 

 

 

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV,NV.

* VT-TQ,  y tế, bảo vệ:

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa, đánh trống ra, vào lớp

VT-TQ: Làm công tác văn phong phòng, phục vụ công tác dạy và học, Đảm bảo các chế độ cho HS, GV- NVNV.

Y tế: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS, kiểm tra công tác vệ sinh hằng ngày các em HS, vệ sinh chung của nhà trường, khu nội trú. Lưu mẫu thức ăn của HS nội trú.                

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, các câu lạc bộ

- Hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9 và xét tốt nghiệp THCS

- Tổng kết năm học. Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá XL chuẩn CBQL, GV, công chức cuối năm.

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm.

- Duyệt tiết dạy ngoài trời, 02 buổi/ ngày

- Kiểm tra rèn luyện thân thể của HS.

- Thống kê các biểu mẫu cuối năm.

- Nộp các hồ sơ cá nhân và đoàn thể để lưu tại nhà trường.

- Nộp các lại báo cáo.

- Tổng kết trường.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Bàn giao HS về địa phương

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

 

Theo QĐ

 

 

 

 

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm tài liệu

 

 

 

 

Viết bài, kiểm duyệt và đăng bài.

Phân công chuẩn bị nội dung, kiểm duyệt và phát thanh

Ban lao động

 

 

Thực hiện công việc theo đăng ký.

 

 

Xây dựng kế hoạch

 

 

Sưu tầm tài liệu và giới thiệu

Lên kế hoạch thực hiện

 

 

Tổng hợp, thống kê, báo cáo.

Theo văn bản hướng dẫn

 

Làm theo kế hoạch

đôn đốc kiểm tra

 

 

Theo kế hoạch

 

 

 

 Theo kế hoạch

 

 

 

 

Đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch

 

 

Kiểm tra thực hiện

 

Theo mẫu

 

 

 

Đánh giá theo VB

 

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

Đánh giá theo VB

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

 

 

Phối hợp đoàn thị trấn

 

 

 

6

- CBGVNV nghỉ phép năm 2018

-Trực ban giám hiệu, bảo vệ, hành chính

- Thực hiện niêm yết các mẫu công khai theo thông tư 09.

- Quyết toán NS quý II.Tu sửa CSVC trường lớp Nhận, trả Hồ sơ HS lớp 9

- Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho HS đã TNTHCS

Cấp giấy nghỉ phép

 Phân công trực hè

 

 Làm theo mẫu

 

 Đôn đốc kiểm tra

 

Phân công GV

 

7

2020

 - Tuyển sinh vào Lớp 6: Trả hồ sơ lớp 9

- Trực BGH, bảo vệ, hành chính, BV

- Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Nghỉ phép hè năm 2020.

 

Tuyển sinh theo QĐ

 

Phân công GV, BGH, NV

 

Theo đăng ký

 

                                                                               Người xây dựng kế hoạch

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06,07

- Đã nghỉ phép và trả phép đúng thời gian qui định.

- Phân công trực hè, trực hè khá tốt. Tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, làm cỏ, bón phân, trồng dặm cây chết.

- Tổ chức lao động, tu sửa hệ thống đường điện để chuẩn bị cho trại hè của ngành GD thực hiện hiện khá tốt .

- Công tác tuyển sinh học sinh lớp 6 và HS chuyển đi và chuyển đến.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2019 – 2020

 1. Cao Thị Oanh – Hiệu trưởng : Phụ trách chung, công tác tổ chức, thanh tra, tài chính , báo cáo quan hệ công tác với địa phương, Phòng giáo dục, phụ trách tổ KHXH, tổ văn phòng, công tác đội, công tác đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, thi đua,  TTHTCĐ, khuyến học, trang thông tin điện tử, GD pháp luật trực cơ quan thứ và nội trú 2,4,6, xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 2. Lò Tân Cương – PHT : Phụ trách chuyên môn, TV-TB, công tác phổ cập, lao động CSVC, phụ trách tổ KHTN, tổ tổng hợp, Văn thể, hoạt động ngoại khoá; nội trú;  GD dân tộc; Công tác thống kê; Hồ sơ tự đánh giá ngoài. Trực cơ quan thứ và nội trú 3,5,7.
 3. Tổ trưởng, tổ phó

Tổ

Tổ trưởng

Tổ phó

Thành viên

1- KHTN: 08

Nguyễn Thị Phượng

Phạm Việt Anh

  Điệp, Cương, Bùi Anh,  Hiền, Quân, Hằng

2- KHXH :      10

Trần Thị Minh

Trương T. Thúy Quyên

 Oanh, Yến, Bùi Hoa, Lý Khánh,  Duyên, Ngọc, Chinh

3-Tổng Hợp: 07

Phùng Thị L. Anh

Nguyễn Thị Lan

 Thuận, Nhung, Thành,T. Hoa, Hùng

4 Văn phòng : 05

Hoàng Thị Thuý

Quàng Thị Thìn

 Chiến, Minh, Thắm

4. Ban văn thể, vệ sinh.

-  Trưởng ban : Nguyễn Hoàn Thành

-  Phó ban :     Nguyễn Thanh Ngọc

- Ủy viên:

 12 giáo viên chủ nhiệm

Trưởng Ban: Trực thứ 2,4,6

Phó ban: Trực thứ 3,5,7

GVCN:  Các lớp a trực các ngày thứ 2, thứ 5. Các lớp b: Trực vào các ngày  thứ 3, thứ 6. Các lớp c trực các ngày thứ 4, thứ 7.

5. Ban lao động

- Trưởng ban : Lò Tân Cương

- Phó ban : Nguyễn Hoàn Thành

- Ủy viên : 12 giáo viên chủ nhiệm

- Nhiện vụ:

 Lò Tân Cương- Trường ban xây dựng kế hoạch, phân công lao động cho các lớp.

 Phó ban: Thực hiện sự phân công của trưởng ban,điều hành công việc khi trưởng ban đi vắng.

Ủy viên: 12 giáo viên chủ nhiệm, nhận nhiệm vụ từ trưởng ban và chỉ  đạo điều hành HS lao động theo kế hoạch, cuối buổi báo cáo kết quả và nhiệm thu công việc

Với trưởng ban hoặc phó ban. Chấm công HS tham gia lao động.

6. Công tác phổ cập

Trưởng ban:  Cao Thị Oanh

Phó ban: Lò Tân Cương, Bùi Thị Lan Anh

Thư ký: Bùi Thị Lan Anh

Ủy viên: Các giáo viên.

Nhiệm vụ: 

Cao Thị Oanh- Trưởng ban phụ trách chung.

          Lò Tân Cương: Xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ban phổ cập Thị trấn để làm công tác phổ cập GD THCS.

          Bùi Thị Lan Anh: Phối hợp với đồng chí Cương xây dựng kế hoạch. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên điều tra, cập nhật thông tin, làm công tác thống kê, báo cáo. Ghi chép các biên bản về công tác phổ cập về công tác phổ cập GD THCS và trên địa bàn.

        Các ủy viên: Thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban, các phó ban phân công.          

7.Công nghệ thông tin, thống kê, quản lý máy tính, máy chiếu

Trưởng ban: Lò Tân Cương

Phó ban: Trương Quốc Khánh.

Ủy viên: Lò Văn Hùng, Nguyễn Đình Quân

Nhiệm vụ:

+ Quản lý máy chiếu: Đồng chí Lò Văn Hùng

+Quản lý Phòng tin học, tổng hợp thống kê: Nguyễn Đình Quân.

+ Quản lý và phụ trách phần mền học tập, phần mền CBGV, tổng hợp thống kê, đánh giá cơ sở ngoài giáo dục:Trương Quốc Khánh.

7. Công tác đội

Nguyễn Thanh Ngọc - TPTĐ.

Nhiệm vụ: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của công tác Đội thiếu niên tiền Phong Hồ Chí Minh.

8. Trung tâm học tập cộng đồng

- Phó giám đốc TTHTCĐ: Cao Thị Oanh.

- Uỷ viên: Nguyễn Thị Lý.

Nhiệm vụ: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ và theo sự phân công của Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

9. Công tác khuyến học:

- Chi Hội trưởng: Cao Thị Oanh

- Chi hội phó: Nguyễn Thị Lý

- Uỷ viên: Nguyễn Thị Phượng, Hoàng Thị Thúy và 12 giáo viên chủ nhiệm.

-Nhiệm vụ:

          Cao Thị Oanh- Chi Hội trưởng- Phụ trách trung công tác khuyến học của Giáo viên và học sinh. Xây dựng hồ sơ về công tác khuyến học

Nguyễn Thị Lý - Chi hội phó: Chịu sự phân công của Chi hội trường, làm công tác thống kê, báo cáo công tác khuyến học.

Các ủy viên:

Nguyễn Thị phượng: Thu quỹ khuyến học của giáo viên theo quy định. Hồ sơ thu và nộp quỹ khuyến học về cấp trên theo quy định.

Hoàng Thị Thúy: Thủ Quỹ, thư ký

12 giáo viên : Vận động  các doanh nghiệp và cá nhân xây dựng quỹ khuyến học cho chi hội nhà trường.

9. Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật  

-  Trưởng ban : Cao Thị Oanh – Hiệu trưởng

-  Phó ban : Trương Thị Thúy Quyên – Chủ tịch công Đoàn - Thi đua công đoàn

                   Nguyễn Thị Phượng- Phó chủ tịch công đoàn.

                   Thư ký: Trần Thị Minh - Tổ trưởng tổ KHTN.

-  Ủy viên :  Lò Tân Cương - P. Hiệu trưởng.

                   Đại diện cha mẹ học sinh trường

Tổ trưởng 3 tổ chuyên môn và  01 tổ Văn phòng

Trưởng các đoàn thể : Đoàn, TPTĐ, Ban văn thể, Ban thanh tra nhân dân.

              12 GVCN lớp và trưởng ban đại diện CMHS trường.

Nhiệm vụ: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng.

  Trưởng ban : Cao Thị Oanh - Hiệu trưởng- Phụ trách chung

  Phó ban : Trương Thị Thúy Quyên - Chủ tịch công Đoàn - Thi đua công đoàn

            Nguyễn Thị Phượng- Phó chủ tịch công đoàn - Thi đua chính quyền, cơ quan văn hoá.

           Thư ký: Trần Thị Minh - Tổ trưởng tổ KHTN: Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng.

 

          Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng.

          Các uỷ viên: Thanh gia cùng Hội đồng xét thi đua của HS và GV, NV: Khen trưởng và kỷ luật.

9.  Hội đồng trường ( Theo QĐ của PGD)

- Chủ tịch  : Cao Thị Oanh -  Hiệu trưởng

- Phó chủ tịch : Lò Tân Cương

- Thư ký: Trần Thị Minh

-   Ủy viên :

      Trương Thị Thuý Quyên: Chủ tịch công đoàn

 • Tổ trưởng  tổ chuyên môn( Phùng Thị Lan Anh,  Nguyễn Thị Hồng Thơm).
 • Tổ trưởng tổ văn phòng: Hoàng Thị Thuý
 • Trưởng các đoàn thể: Đoàn, Đội : (Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thanh Ngọc)

10- Thư ký Hội đồng trường :

 Trần Thị Minh- Tổ trưởng tổ khoa học xã hội.

Nhiệm vụ: Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng như: Ghi chép các biên bản của Hội đồng; soạn thảo các loại quyết định; Phân công nhiệm vụ các buổi Lễ trong nhà trường và làm một số công việc khác khi được phân công.

11- Ban biên tập trang thông tin điện tử :

Trưởng ban :  Cao Thị Oanh - Hiệu trưởng

 Phó ban :   - Lò Tân Cương - Phó hiệu trưởng

                            - Trương Quốc Khánh - Giáo viên

          Ủy Viên :

                   - Nguyễn Thị Phượng - TT tổ KHTN

                   - Trần Thị Minh-TT tổ KHXH

                   - Phùng Thị Lan Anh - TT tổ Tổng hợp

                   - Hoàng Thị Thúy- Tổ trưởng tổ văn phòng

                   - Phạm Việt Anh  - Trưởng ban thanh tra nhân dân

                   - Nguyễn Thanh Ngọc - Công tác đội, hoạt động phong trào

                   - Nguyễn Hoàn Thành - Ban Văn Thể

                   - Trương Thị Thúy Quyên -  Chủ tịch Công đoàn

                    - Nguyễn Thị Phượng - P. chủ tịch công đoàn, Trưởng ban nữ công

                   - Quàng Thị Thìn -  Nhân viên

                   - 12 giáo viên chủ nhiệm.

                   - Nguyễn Thị Lan- Bí thư đoàn thanh niên

                   - Nguyễn Thị Lý- GV

                   - Lương Thị Chinh- GV

                   - 12 GVCN các lớp.

Nhiệm vụ:

 Trưởng ban :  Cao Thị Oanh – Hiệu trưởng- Phụ trách chung

  Phó ban :   - Lò Tân Cương phụ trách về kỹ thuật

                              - Trương Quốc Khánh; Phân công các thành viên viết bài và  phụ trách về nội dung, biên tập, sau đó chuyển cho trưởng ban duyệt và sau đó đăng bài, tin tức, ảnh, các tư liệu của nhà trường. Các đồng chí viết về hoạt động mà theo nhiệm vụ được phân công.

-Ủy Viên :   - Nguyễn Thị Hồng Thơm - Hoạt động của tổ KHTN

                   - Trần Thị Minh - Hoạt động của tổ KHXH

                   - Phùng Thị Lan Anh - Hoạt động của tổ Tổng hợp

                   - Hoàng Thị Thúy- Hoạt động của tổ văn phòng

                   - Phạm Việt Anh  - Hoạt động của  ban thanh tra nhân dân

                   - Nguyễn Thanh Ngọc - Hoạt động về công tác Đội.

                    - Trương Thị Thúy Quyên - Hoạt động của Công đoàn

                    - Nguyễn Thị Phượng - Hoạt động của nữ công

                   - Quàng Thị Thìn - Hoạt động của công tác Y tế học đường

                   - Nguyễn Thị Lan- Hoạt động của  đoàn thanh niên

                   - Nguyễn Thị Lý - Hoạt động của  THTCĐ.

                   - Nguyễn Hoàn Thành viết các hoạt động thể thao

                   - 12 GVCN- Hoạt động của lớp chủ nhiệm.

Nhiện vụ các thành viên: Viết bài, đưa các tin tức về các họat động của nhà trường.

12- Ban thực hiện an toàn giao thông, an ninh trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy trường nhà trường.

 Trưởng ban : Cao Thị Oanh- Hiệu trưởng

 Phó ban : Trưởng ban văn thể - Giáo viên

 Ủy viên:

- Lò Tân Cương- Phó Hiệu trưởng

 - Nguyễn Thanh Ngọc - Tổng phụ trách đội.

- Trần Đình Chiến, Nguyễn Văn Minh - NV bảo vệ.

- Trương Quốc Khánh, Nguyễn Đình Quân- GV.

- Lò Văn Hùng- NV thiết bị

- Trưởng các đoàn thể: Đoàn, đội, TPTĐ, CT công đoàn

- 12 giáo viên chủ nhiệm

     - Đội cờ đỏ của 12 lớp.

Nhiệm vụ:

* Trưởng ban : Cao Thị Oanh- Phụ trách chung, duyệt các kế hoạch

 * Phó ban : Trưởng ban văn thể

 Nguyễn Hoàn Thành : Lên kế hoạch chung, theo dõi và đôn đốc thực hiện các kế hoạch.

* Ủy viên:

 - Nguyễn Thanh Ngọc,

-  Phụ trách đội cờ đỏ, phụ trách thực hiện an toàn giao thông của học sinh

 Trần Đình Chiến, Nguyễn Văn Minh - Phụ trách đội bảo vệ, an ninh trong và ngoài khu vực cổng trường, phụ trách đội phòng cháy chữa cháy.

 - Các ủy viên khác: Thực hiện các nhiệm vụ an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trường nhà trường:

 Lò Tân cương, Trương Quốc Khánh, Lò văn Hùng, Nguyễn Đình Quân, Trưởng các đoàn thể: Đoàn, đội, TPTĐ, CT công đoàn

- 12 giáo viên chủ nhiệm

     - Đội cờ đỏ của 12 lớp.

13 – Ban phụ trách bán trú học sinh

* Trưởng ban : Cao Thị Oanh- Hiệu trưởng

* Phó ban:  Lò Tân Cương- Phó hiệu trưởng.

* Uỷ viên:

- Hoàng Thị Thuý- NV

-  Quàng Thị Thìn - NV y tế

-  Trịnh Thị Thắm : NV kế toán

- Tất cả GV trong trường và giáo viên chủ nhiệm và nhân viên bảo vệ.

Nhiệm vụ:

* Trưởng ban : Cao Thị Oanh- Phụ trách chung và trực HS bán trú thứ 2,4,6

* Phó ban:  Lò Tân Cương: Xây dựng kế hoạch, hồ sơ công tác bán trú của học sinh, trực  HS bán trú thứ 3,5,7. Tổ chức họp nội trú 1 lần/1 tháng.

* Uỷ viên:

- Hoàng Thị Thuý: NV thủy quỹ

- Quản lý chung công tác vệ sinh, chấm công HS báo ăn hằng ngày, thủ kho, thủy quỹ.

-  Quàng Thị Thìn - NV y tế

Công tác tiếp phẩm HS ở nhà nội trú. Công khai thực đơn hằng ngày. Lưu mẫu thức ăn hằng ngày. Chăm sóc sức khỏe cho HS ở nhà bán trú.

-  Trịnh Thị Thắm : NV kế toán

Hồ sơ chứng từ chế độ HS bán trú. Lên thực đơn khẩu phần hằng ngày cho HS.

- Tất cả GV trong trường: Trực và quản lý học sinh vào các buổi tối: Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút. Kiểm tra số lượng HS ở nhà nội trú, báo cáo và ký nhận buổi thực  theo mẫu tại Phòng ăn ở nhà nội trú, đồng thời báo cáo  tổng số HS có mặt, HS vắng mặt( tên cụ thể học sinh và lớp) và thông báo cho GVCN, nếu có HS các lớp vắng mặt, GV chủ nhiệm có trách nhiệm phải quản lý học sinh nếu HS vắng mặt( lý do vắng mặt và tìm học sinh nếu không có lý do). Báo cáo vào zalo vào trước 20 giờ hằng ngày, trong trường hợp đặc biệt gọi điện cho GVCN, hoặc BGH nhà trường biết để xin ý kiến giải quyết.

 Giáo viên chủ nhiệm: Quản lý học sinh, chỉ đạo, đôn đốc  công tác vệ sinh của học sinh vào các buổi chiều hằng ngày, theo lịch của lớp trực tuần.

 • Nguyễn Thanh Ngọc:

Cùng đồng chí Thúy, quản lý công tác vệ sinh, phân công vệ sinh, lên thang điểm và hướng dẫn chấm điểm thi đua. Kiểm tra theo dõi chấm điểm và xếp điểm thi đua.

    - Trần Đình Chiến, Nguyễn Văn Minh: Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trong và ngoài khu vực cổng trường, nhà nội trú. Mỗi ca trực sang nhà nội trú ít nhất 1 lần phụ trách đội phòng cháy chữa cháy của nhà nội trú.

14- Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

- Trưởng ban :  Cao Thị Oanh - Hiệu trưởng

- Phó ban :   -  Lò Tân Cương - Phó Hiệu trưởng

-  Phạm Việt Anh  - Trưởng ban thanh  tra nhân dân, tổ phó tổ KHTN

-Ủy viên:    - Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng tổ KHTN

                     -Trần Thị Minh - Tổ trưởng tổ KHXH

                   - Phùng Thị Lan Anh - Tổ trưởng tổTổng hợp

                   - Nguyễn Thị Lan - Tổ phó tổ tổng hợp

                   - Trương  Thị Thúy Quyên - Tổ phó tổ KHXH

                   - Hoàn Thị Thuý- TT tổ văn phòng.

Nhiệm vụ:

-Trưởng ban: Lên kế hoạch hoạt động.

                    - Các  phó ban: Thực hiện nhiệm vụ do trưởng ban phân công. Kiểm tra theo kế hoạch và nộp các biên bản kiểm tra theo kế hoạch cho đồng chí Trưởng ban Vào ngày 28 hàng tháng.

                   -  Uỷ viên: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch, nộp biên bản kiểm tra cho đồng chí trưởng ban vào ngày 28 hàng tháng. 

15-  Ban tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường

Trưởng ban : Cao Thị Oanh- Phụ trách chung

Phó ban: Lò Tân Cương

Uỷ viên: Toàn bộ giáo viên, nhân viên và GVCN, HS trong toàn trường.  Nhiệm vụ: Sửa chữa cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường: Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống thoát nước, cửa kính các phòng học, các nhà vệ sinh, quạt điện và xây dựng cơ sở vật chất nhỏ...

              Nguyễn Hoàn Thành, Lò Văn Hùng, Trương Quốc Khánh: Hệ thống điện toàn trường, máy chiếu.

              Nguyễn Văn Minh, Trần Đình Chiến: Hệ thống nước toàn trường.

16- Tổ chủ nhiệm:

Trưởng ban: Cao Thị Oanh- Hiệu trưởng

Phó ban:     Lò tân Cương - Phó hiệu trưởng  

                  Nguyễn Thanh Ngọc- TPTĐội

    Các ủy viên

Stt

Lớp

GV chủ nhiệm

GV phó chủ nhiệm

1

6a

Bùi T. Lan Anh

Duyên

2

6b

Bùi Liên Hoa

Thành

3

6c

Nguyễn Thị Lan

4

7a

Phạm Việt Anh

Quân

5

7b

Nguyễn Thị Hiền

Phượng

6

7c

Tạ Thị Hoa

Minh

7

8a

Phùng Thị Lan Anh

 

8

8b

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhung

9

8c

Lưu Thị Yến

Chinh

10

9a

Đinh Thị Điệp

 

11

9b

Trương Quốc Khánh

Chinh

12

9c

Đỗ Thị Thuận

Ngọc

Nhiệm vụ: GVCN thực hiện theo điều lệ trường trung học phổ thông.

 Nguyễn Thanh Ngọc: Phân công các lớp trực tuần, lên điểm chấm, chấm điểm và theo dõi thi đua. Phân công các khu vực chăm sóc bồn hoa cây cảnh và kiểm tra, chấm điểm khu vực bồn hoa. Họp xét 4 đợt thi đua của HS các lớp trong năm

GVCN: Cùng TPTĐ xây dựng các biểu chấm điểm thi đua, theo dõi và chấm điểm thi đua, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh. Họp bình xét thi đua HS. Các GVCN có mặt đầu giờ, giữa giờ để quản HS 2 tuần đầu hàng ngày. Các tuần sau cùng với lớp trực tuần hàng tuần cụ thể như sau:

- Lớp trực tuần: Có mặt đầu giờ, giữ giờ và cuối giờ: Để quản lý theo dõi chấm điểm thi đua của học sinh.

- GVCN: Các lớp a có mặt đầu giờ, giữa giờ thứ 2, thứ 5; các lớp b thứ 3 và thứ 6, các lớp c vào  thứ  4 và  thứ 7.

Lưu ý:  GVCN quản các lớp khác của khối mình vào các ngày trực được phân công ở trên.

17. Đánh giá ngoài, trường chuẩn Quốc gia

Trưởng ban: Cao Thị Oanh- Hiệu trưởng

Phó ban: Lò Tân Cương- Phó hiệu trưởng

Thư ký: Trương Quốc khánh

Uỷ viên: Tổ trưởng, tổ phó, CTCĐ, trưởng các đoàn thể và một số GV

Nhiệm vụ:

 Cao Thị Oanh-Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các phó ban và các ủy viên thực hiện các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

Lò Tân Cương- Phó trưởng ban. Chịu sự phân công của trưởng ban, rà soát và hoàn thiện các  tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Thư ký: Tổng hợp và viết báo cáo chung.

Phân công các thành viên: Thu thập minh chứng, viết báo cáo các tiêu chí và sắp xếp minh chứng

18. Ban Khảo thí:

 Trưởng ban: Lò Tân Cương - Phó Hiệu trưởng

 Phó ban: Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng tổ KHTN

                Phùng Thị  Lan Anh- Tổ trưởng tổ tổng hợp

 Thư ký:   Trần Thị Minh- Tổ trưởng tổ KHXH 

Uỷ viên:     Trương Quốc Khánh- GV

                   Lưu Thị Yến- GV

                   Đỗ Thị Thuận- GV

                   Trương Thị Thuý Quyên- Tổ phó tổ KHXH

                   Lưu Thị Yến- GV

                   Phạm Việt Ạnh- Tổ phó tổ KHTN

                   Bùi Thị Lan Anh- GV

                   Nguyễn Thị Lan- Tổ phó tổ Tổng hợp

                   Hoàng Thị Thuý- Nhân viên

Nhiệm vụ: Trưởng ban Phụ trách chung và phân công coi, chấm thi, chuẩn bị văn phòng phẩm, CSVC cho các kỳ thi, kiểm tra. Rút đề kiểm tra từ ngân hàng đề.

Phó ban và các ủy viên. Phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên và các GV trong tổ và cùng với các uỷ viên trong tổ duyệt đề, duyệt ngân hàng đề, chấm thanh tra bài kiểm tra. Ghi biên bản chấm thanh tra bài kiểm tra, thẩm định đề kiểm tra, Lưu đề kiểm tra và lưu bài kiểm tra.

Thư ký: Ghi chép toàn bộ biên bản

Đồng chí Thuý: Potocopy  đề  kiểm tra và làm một số công việc khách khi được trưởng ban phân công.

Thư ký: Ghi chép toàn bộ biên bản

19. Công tác pháp chế:

Trưởng ban: Cao Thị Oanh - Hiệu trưởng

Phó ban: Nguyễn Thanh Ngọc - Tổng phụ trách Đội

Ủy viên:

             Lò Tân Cương - Phó hiệu trưởng

            Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng tổ KHTN

             Phùng Thị  Lan Anh- Tổ trưởng tổ KHTH

                     Trần Thị Minh- Tổ trưởng tổ KHXH

                     Trương Thị Thuý Quyên Công đoàn

                      Phạm Việt Anh- Trưởng ban Thanh tra nhân dân

                     Nguyễn Thị Lan- Bí thư đoàn thanh niên

                     12 giáo viên chủ nhiệm

Nhiệm vụ:

Trưởng ban: Cao Thị Oanh: Phụ trách trung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Phó ban: Nguyễn Thanh Ngọc:  Phối hợp với các đoàn thể  để xây dựng kế hoạch và thực hiện.

Ủy viên: Thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban và Phó ban

20.  Phân công nhiệm vụ cho tổ Văn Phòng và Nhân viên thiết bị.

*  Hoàng Thị Thuý: Tổ trưởng tổ Văn Phòng

          Công tác văn thư, thủ quỹ. Quản lý HS nội trú, photo đề kiểm tra, lọc nước cho GV, HS. Phục vụ nước uống khi có khách, đưa công văn đi đến,  quét dọn phòng  làm việc tổ văn phòng, Hội đồng, các phòng làm việc của BGH, quản lý hồ sơ HS: Lưu trữ hồ sơ nhà trường, hồ sơ học bạ, văn bằng. Dọn nhà vệ sinh CBGV, NV và học sinh. Mở và tắt nước nhà vệ sinh hàng ngày. Làm công việc khác khi được phân công.

*  Quàng Thị Thìn- Tổ phó tổ Văn Phòng

Phụ trách y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ cho HS, tư vấn học đường. Thu hồ sơ Bảo việt, bảo hiểm của HS. Quét dọn phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phụ vụ nước uống BGH. Lấy và vào sổ công văn hàng ngày. Làm tiếp phẩm học sinh nội trú, quản lý công tác vệ sinh nội trú, nhà trường và làm công việc khác khi được phân công.

*  Lò Văn Hùng- NV Thiết bị

Công tác thiết bị. Làm hồ sơ thiết bị, chuẩn bị đồ dùng cho GV dạy, cho GV mượn và trả thiết bị, kiểm kê và sửa chữa các thiết bị, bàn nghế bị hỏng. Tham mưu cho BGH mua và thanh lý các thiết bị bị hỏng, ( phụ trách máy chiếu, sửa chữa các hệ thống điện, tu sửa cơ sở vất chất...).

* Trịnh Thị Thắm - NV kế toán

Phụ trách công việc chuyên môn kế toán trường, các chế độ CBGV và HS và làm các công việc khác khi được phân công.

* Nguyễn Văn Minh, Trần Đình Chiến-NV bảo vệ

Bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản 24/24 giờ. Điều khiển giờ ra vào lớp, giao nhận tài sản lớp học và khóa cửa lớp sau mỗi buổi học. Bàn giao lớp học trước tiết 1, 40 phút đối với ca sáng, 35 phút đối với ca chiều có sổ bàn giao giữa các lớp và NV bảo vệ và giữa các ca trực. Điều tiết điện, nước chung toàn trường. Điều khiển trống ra vào lớp. Quản lý HS trong thời gian ở trường.  Có mặt trong thời gian trực, không được đi đâu. Khoá cổng trường trong thời gian học sinh học. Tưới nước hàng ngày các bồn hoa, cây cảnh sân trên( Đ/c Chiến). Cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, cây xanh( Minh). Tham gia sửa chữa cơ cở vật chất và các công việc khác khi được phân công.

21. Phân công giáo viên giảng dạy và công tác kiêm nghiệm khác

     ( Có danh sách kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 8

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG  9

Tuần

              Các công việc chính

Thời gian

H thành

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

*Thi đua:

Ổn định tổ chức lớp, thực hiện nề nếp nội quy của trường, lớp, đi học đúng giờ, trang phục tác phong của người học sinh. Đăng kí thi đua đầu năm cá nhân, tập thể. Bàn giao tài sản lớp học cho HS cho từng HS và GVCN các lớp. Học tập nội quy của trường, của lớp. Hưởng ứng tháng ATGT.

* Chuyên môn:

- - Các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động của tổ và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Hằng tuần đăng  ký mượn thiết bị, đồ dùng dạy học từ thứ 7 tuần trước. Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượn thiết bị vào cuối tuần hàng tuần với các thành viên trong tổ mình.

- Kiểm tra chất lượng HS đầu năm học 3 môn( Toán, Văn, Ngoại ngữ vào các buổi chiều thứ 3,4,5 và chấm chiều thứ 6 và vào điểm. Thứ 7 phân chia lớp của khối 6 và khối 9; Khối 7 và 8 điều chỉnh HS các lớp trong khối cho bảo đảm theo yêu cầu.

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vào thứ 2 và nghỉ 2 tiết khai giảng năm học mới vào thứ 5.

- Đăng ký và bồi dưỡng HS giỏi MTCT môn toán, HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 và HS lớp vượt cấp.

- Phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật và làm sản phẩm dự thi.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, nề nếp chuyên môn, ký duyệt giáo án, sổ mượn trả thiết bị dạy học. Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, vở viết của học sinh.

* GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm: Quan tâm, sát sao đến HS của lớp, duy trì tốt sỹ số HS, quản lý HS nội trú, đầu giờ, giữa giờ, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Hoàn thiện hồ sơ của HS thuộc diện chính sách và tổ chức xét chế độ cho HS.  *Đội- Văn thể: Lên kế hoạch hoạt động   của đội, ca múa hát tập thể. Kiểm tra nề nếp đầu giờ, cuối giờ, các hoạt động khu nội trú.  Kiểm tra chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Luyện tập văn nghệ tham gia buổi Lễ khai giảng năm học mới. Chuẩn bị các nội dung để đại hội liên Đội.

*LĐ,CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,  mở và đóng cửa các phòng chức năng, thư viện hàng ngày.

Kế toán: Làm công việc của kế toán. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính  sách cho CBGV, NV. Thu hồ sơ HS, HS thuộc diện được hưởng chế độ bán, chế độ chi phí học tập, miễn giảm học phí, HS thuộc diện khuyết tật. Lấy các mẫu đơn để GVCN đăng ký và cho HS viết đơn. Thu xong hồ sơ bán trú trước ngày thứ 6.

 Hồ sơ HS nội trú. Lên khẩu phần ăn hằng ngày.

*BV-VT- TQ

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, điều khiển trống ra vào lớp đúng giờ, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phòng, phục vụ công tác dạy và học, lưu trữ

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập và sổ phổ cập, sổ đăng bộ.

* Nội trú: Thực hiện tốt kế hoạch nội trú: tổ chức nấu ăn đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ khẩu phần ăn, công khai, trực các ngày theo lịch phân công.

*Các hoạt động khác:

 Phân công chuẩn bị cho khai giảng. Luyện tập thể dục thể thao, bóng bàn,

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

 

3-> 5/9

 

 

 

 

 

2/9

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

3->7/9

 

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

 

3->7/9

 

3->7/9

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

 Ban thi đua

 

 

 

 

 

 

 

Toàn trường

 

 

 BGH, TCM

 

 

 

 

CM, GVBM

 

 

 

 

 

Toàn trường

 

 

GVCN, GVBM

 

 

 

 

Ban KTNB

 

 

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

Ngọc, Huyền

 

 

 

 

 

 

Ban LĐ

 

 Hùng

 

 

 

Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến, Minh

 

 

Thuý

 

Ban phổ cập

 

 

Theo PC

 

 

 

 

 

Ban QL nội trú

 

 

          ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

1 . Thi đua nề nếp

- Ổn định mọi nề nếp học sinh : Truy bài đầu giờ, đeo khăn quàng, vệ sinh lớp học, vệ sinh chung, đội cờ đỏ kiểm tra thi đua hoạt động tập thể hàng ngày.

- Học nội quy nhà trường, điều lệ trường phổ thông. Hưởng ứng “Tuần lễ sinh hoạt tập thể”.

- Thi đua : Đăng ký thi đua cá nhân học sinh, lớp, CBGVNV, tập thể  tổ. Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua:  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 30/3/2017 của Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ  luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày khai giảng năm học mới.

2. Chuyên môn:

-Hoàn thiện công tác tuyển sinh vào lớp 6. Tổng số là 131/110 HS, 3 lớp vượt kế hoạch đề ra 3 học sinh.

Tham BDCM hè và thi kiểm tra năng lực và viết bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị.

Kết quả  cụ thể:

Stt

Họ và tên

Điểm

Năng lực

Chính trị

1

Phạm Việt Anh

9,8

8

2

Đinh Thị Điệp

9,5

8

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

8

8

4

Nguyễn Thị Hiền

 

9

5

Đỗ Thị Thuận

 

8

6

Nguyễn Hoàn Thành

7,75

7

7

Trương Hạnh Nhung

7

8

8

Trần Thị Minh

7,8

7

9

Nguyễn Thị Lý

7,5

7

10

Bùi Liên Hoa

6,5

7

11

Lưu Thị Yến

8,4

8

12

Nguyễn Thị Duyên

8,7

7

13

Cao Thị Oanh

 

9.5

 

Một số đồng chí chưa kiểm tra được năng lực( Quân, Hiền, Chinh, Thuận) do đi học, tập huấn, ốm. Các đồng chí này sẽ được kiểm tra trong năm học.

 Kết quả không  cao. Điểm cao nhất 9,8 điểm thấp nhất 6,5 điểm.

- Tổ chức và hoàn thiện hồ sơ thi lại cho các em học sinh. Kết qủa 10/10 HS dược lên lớp đạt 100 %.

- Phân công công tác đầu năm đúng theo đúng vị trí việc làm, phát huy năng lực và sở trường của từng đồng chí. Tạo điều kiện cho các giáo viên dạy toàn cấp. Lên thời khoá biểu cho các lớp.

-Chỉ đạo giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra. Lập kế hoạch dạy học( phân phối chương trình, xây dựng chủ đề dạy học, tích hợp liên môn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo) và ký duyệt. Lập kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo.

-Họp tổ CM. Đăng ký thi đua đầu năm. Chất lượng giáo dục, các cuộc thi.Thống nhất mẫu hồ sơ, giáo án của từng bộ môn.

-Ký duyệt giáo án vào thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượt, trả thiết bị dạy học.

- Làm hồ sơ cho HS chuyển đi và chuyển đến. Tổng số HS chuyển đến trong hè 1 lớp 8 , HS chuyển đi là 09 trong đó lớp 7: 4 HS, lớp 8:3 HS, Lớp 9: 2 HS.

-  Phân công công tác đầu năm đúng theo đúng theo chuyên môn được đào tạo, phân công đúng  theo vị trí việc làm, phát huy năng lực và sở trường của từng đồng chí.

-Chỉ đạo giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra. Lập kế hoạch dạy học( phân phối chương trình, xây dựng chủ đề dạy học, tích hợp liên môn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo) và ký duyệt. Lập kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo.

4. GVCN lớp: Kiện toàn tổ chức lớp, nền nếp học tập và hoạt động tập thể theo quy định, có mặt đầu giờ, giữa buổi để hướng dẫn học sinh vào nề nếp , GV trực tuần phải có mặt đầu giờ, giữa buổi các ngày trong tuần để phối hợp với Đội để kiểm tra nề nếp  chung toàn trường. Đăng ký thi đua lớp của lớp, cá nhân. Hoàn thiện các biểu thống kê  theo mẫu đầu. Hướng dẫn và thu  hồ sơ HS thuộc diện chính sách: Chế độ HS bán trú, chế độ HS được hưởng miễn, giảm học phí và chế độ chi phí học tập và HS khuyết tật.

Nhận bàn giao tài sản lớp học. Nhận khu vực vệ sinh và chăm sóc bồn hao cây cảnh.

Có kế hoạch để vận động HS ra lớp.

5 . Đoàn thể .

* Công tác đội :  Kiện toàn đội cờ đỏ, thống nhất thang điểm chấm điểm thi đua giữa các lớp. Phân công khu vực chăm sóc bồn hoa cây cảnh và quét dọn vệ sinh. Luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, luyện tập đội trống. Kiểm tra nề nếp, tỷ lệ đi học chuyên cần của  HS, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh các lớp.

* Đoàn thanh niên:  Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi đoàn.  Duy trì mọi hoạt động.

* Công đoàn : Phối hợp với nhà trường chỉ đạo việc đăng ký thi đua đầu năm cho các lớp, phát động thi đua cho CBGV, NV và  HS. Đôn đốc động viên và thăm hỏi các gia đình ốm đau, có khó khăn trong cuộc sống.  Phát động và luyện tập thể dục thể thao cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn để chuẩn bị tham gia giải thể thao của ngành.

6 -  Phục vụ, bảo vệ:

6.1 Nhân viên bảo vệ : Điều khiển giờ ra vào lớp, giao nhận tài sản lớp học và khóa cửa lớp sau mỗi buổi học. Bàn giao lớp học trước tiết 1, 40 phút đối với ca sáng , 35 phút đối với ca chiều, điều tiết điện, nước chung toàn trường, bảo vệ tài sản nhà trường  trực 24/24 giờ. Tham gia tu sửa cơ sở vật chất:  Sửa hệ thống đường điện, đường nước, làm mái nhà xe, mái nhà vệ sinh ở nhà nội trú.

6.2 NVTB,TV:

a.NV Thiết Bị : Chuẩn bị và phục vụ GV và HS mượn trả thiết bị hàng ngày. Ghi chép sổ mượn trả thiết bị. Chuẩn bị đồ dùng thiết bị cho GV dạy theo phiếu đăng ký, b. NV thư viện:  Cho  GV và HS mượn sách giáo khoa đúng đối tượng. Nhập sổ sách mới về và đóng dấu sách thư viện. Tổng số HS được mượn sách thư viện là 100 em.

6.3 Kế toán :

 Thu hồ sơ và xét duyệt HS được hưởng chế độ chính sách. Thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên: Lương, công tác phí, làm hồ sơ chuyển công tác cho đồng chí Huyền. Bàn giao tài sản lớp học cho các lớp, các đoàn thể. kiểm tra và mã hóa các thiết bị năm 2019.

6.4 NV thủ quỹ, văn thư:

 Phục vụ GV và HS trong công tác dạy và học: Photo đề kiểm tra, lưu trữ hồ sơ của nhà trường và của HS. Đưa công văn đi và đến. Làm công tác vệ sinh phòng Hội đồng, Hành chính, nhà vệ sinh CBGV, HS. Phục vụ lọc nước uống cho HS và CBGV. Quản lý HS nội trú, hướng dẫn HS sinh hoạt ở nhà nội trú.

7 . Hoạt động tập thể

- Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học:

          + Học tập, tìm hiểu truyền thống nhà trường, tổ chức nhà trường, điều lệ trường phổ thông, nội quy nội HS, quy chế thi cử , đánh giá xếp loại học sinh.

Tổ chức sinh hoạt lớp : Kiện toàn tổ chức lớp (Chia tổ bầu cán bộ lớp …) ,  bàn giao bàn ghế, chỗ ngồi cho  học sinh. Học tập nội quy lớp học, Luyện tập các bài thể dục giữa giờ, các trò chơi dân gian...

8. Lao động

Lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

Tu sửa cơ sở vật chất: Hệ thống đường điện các phòng học, khu nội trú. Làm mái nhà xe, nhà vệ sinh khu vực nội trú. Dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

9. Nội trú: Cho HS đăng ký ở nhà nội trú, sắp xếp cho các em ở nhà nội trú, tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu nội trú, sắp xếp chỗ ở cho các em. Thành lập Ban quản lý HS nội trú, phân công trực nội trú để quản lý. Các thầy cô giáo trực nội trú hướng dẫn HS học bài.

10.Kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra học bạ HS các lớp và lưu giữ hồ sơ của cá nhân, các đoàn, các lớp năm học 2018-2019.

- Kiểm tra nền nếp của HS: Công tác vệ sinh, sỹ số HS đạt 97 %, vần còn  một số HS ở khối 13 chưa ra lớp. Đồ dùng và sách giáo khoa các lớp. Cơ bản HS có đồ dùng học tập và sách giáo khoa.

11. Các hoạt động khác:

- Thống kê báo cáo đầu năm học.

-Công tác phổ cập:  Điều tra công tác phổ cập và hoàn thiện các thông tin các phiếu phổ cập, dữ liệu phần mềm.Tồn tại, Phiếu điều tra 1 số tổ dân phố cập nhật còn thiếu thông tin.

-  Phân công, Sắp xếp và hoàn thiện các minh chứng đánh giá ngoài. Kiểm tra và lưu giữ hồ sơ của cá nhân, các đoàn, các lớp năm học 2018-2019.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019

1. Thi đua nề nếp

- Ổn định mọi nề nếp học sinh: Truy bài đầu giờ, đeo khăn quàng, vệ sinh lớp học, vệ sinh chung, đội cờ đỏ kiểm tra thi đua hoạt động tập thể hàng ngày.

- Học nội quy nhà trường, điều lệ trường phổ thông, Quy chế đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục. Hưởng ứng “Tuần lễ sinh hoạt tập thể”

- Thi đua: Phát động thi đua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày khai giảng năm học mới và chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9; Kiện toàn các đoàn thể trong trường:  Đại hội đoàn thanh niên chi đoàn GV, Đại hội chi đội, Liên Đội. Hội nghị công chức đầu năm, hoàn thiện hồ sơ thi đua đăng ký đầu  năm của cá nhân và tập thể.

2. Chuyên môn:  Chỉ đạo giáo viên xây dựng hồ sơ của tổ, KH  dạy học, KH chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm, sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, XD ma trận đề kiểm tra kì I, kế hoạch dạy học. Lập kế hoạch dạy 2 buổi/ngày: Phụ đạo và bồi dưỡng, kế hoạch dạy tự chọn. Ký duyệt các loại kế hoạch. Kiểm tra chất lượng đầu năm. Kiểm tra  03 môn: Toán, Văn, NN. Thời gian vào 3,4,5/9.( Văn, Toán, NN).Thời gian kiểm tra 45 phút.

Làm kế hoạch của tổ CM. Giao chỉ tiêu chất lượng giảng dạy, HS giỏi các cấp, cấp trường, huyện, tỉnh, MTCT môn toán, văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9 và các cuộc thi: KHKT, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng...

Học 02 buổi/ngày, Lựa chọn HS tham gia đăng ký thi HSG các môn văn hóa lớp 9. BDHSG các môn văn hóa, máy tính cầm tay môn toán lớp 9.

100 % GV bộ môn có giáo án lên lớp, Đối với lớp học BD, lớp phụ đạo có giáo án riêng theo tiết học có thể theo buổi.

          Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng vào tuần 2, tuần 4 trong tháng. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong năm học.

           Dự giờ thường xuyên 1 tiết/ 1 GV/ tháng.

          Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần. Sổ mượn thiết bị vào cuối tuấn. Đăng ký vào phiếu mượn đồ dùng dạy học vào thứ 7 tuần trước.

          Tu sửa lại thư viện mở ở các tổ.

3. GVCN lớp: Kiện toàn tổ chức lớp, nề nếp học tập và hoạt động tập thể theo quy định, quan tâm đến HS của lớp. GVCN của lớp trực tuần có mặt đầu giờ và giữa giờ cuối giờ để theo dõi nề nếp của HS. Trong 2 tuần đầu của tháng 9. Các tần còn lại GV chủ nhiệm các khối có mặt đầu giờ và giữa giờ, cuối giờ 2 ngày/ tuần( Lớp a có mặt vào ngày thứ 2, thứ 5; lớp b có mặt thứ 3, thứ 6; lớp c có mặt thứ 4 và thứ 7). Giờ ra chơi giữa giờ các GVCN nếu có mặt ở trường phải ra quản HS của lớp mình tham gia hoạt động tập thể cùng ban văn thể, tổng phụ trách Đội. Họp cha mẹ học sinh đầu năm học. Nộp đăng ký thi đua của lớp và cá nhân từng học sinh về nhà trường. Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm đầu năm. Thu hồ sơ và xét HS thuộc diện chính sách, con hộ nghèo, cận nghèo, HS khuyết tật, HS được hưởng chế độ bán trú để được hưởng chế độ chi phí học tập, miễn giảm học phí, chế độ tiền ăn, tiền nhà ở.

          Sửa chữa cơ sở vật chất của lớp mình. Kiểm tra các bảng biểu của lớp, khẩu hiệu, đồng hồ, bảng mở  để tạo môi trường học tập cho HS trong lớp ...  Kiểm tra đồ dùng học tập, sách giáo khoa vở viết hằng ngày của các em HS. Bảo đảm 100 % HS đều có đầy đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa và vở viết.

-  Tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo việt.

 - Phối hợp với các đoàn thể để gọi HS ra lớp đảm bảo 100 % HS tham gia học 2 buổi/ngày.

2.  Đoàn thể .

+ TPT đội : Kiện toàn được đội cờ đỏ đi vào nền nếp. Chuẩn bị nội dung Đại hội chi đội, Liên Đội vào ngày 23/9. Luyện tập văn nghệ, cho đội trống kèm để chào mừng đại hội Đoàn, đội. Duy trì các hoạt động tập thể ca múa hát giữa giờ và mở các bài hát vào đầu giờ chủ đề thầy cô, mái trường, ca quê hương, đất nước. Chuẩn bị các nội dung cho tết trung thu ( 24/9). Kiểm tra sỹ số HS hằng ngày và báo cáo sỹ số vào thứ 7 hằng tuần cho BGH. Lên kế hoạch kiểm tra đồ dùng học tập, sách giáo khoa vở viết của các chi đội. Báo cáo các hoạt động vào 28 hàng tháng.   

+ Đoàn thanh niên: Thực hiện mọi kế hoạch hoạt động của đoàn, chuẩn bị nội dung  đại hội Đoàn thanh. Lên kế hoạch hoạt động của đoàn thanh niên,  biên tập các nội dung để lấy bài hoặc viết treo bảng tin của Đoàn, cắt chữ các típ còn thiếu và rách. Phát động đoàn viên tham gia tập TDTD. Có kế hoạch giúp Đội viên chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên Đội, Chỉ đạo tổ chức tết Trung  Thu cho các em HS. Báo cáo các hoạt động vào 28 hàng tháng. 

+ Công đoàn : Phối hộ với nhà trường chỉ đạo việc đăng ký và hoàn thiện hồ sơ đăng ký  thi đua đầu năm trong công nhân viên chức, ký cam kết thi đua và chất lượng môn dạy, các cuộc thi  và ký cam kết ATGT. An ninh trật tự, các tệ nạn xã hội: mại dân, ma túy.

Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể tổ chức tốt ngày khai giảng và tết trung thu và Hội nghị Công nhân viên chức. Phát động phong trào luyện tập văn nghệ, TDTD cho CBGV, HS tham gia.

+ Thăm hỏi động viên các CBGV, NV, và gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời.

3. Kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra nề nếp HS, cán bộ giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ HS đi học chuyên cần. Kiểm tra  dự giờ, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học... đột suất GV( Mỗi tổ ít nhất 1 lần/1 tuần). Công tác vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. “ công tác 03 công khai. Bàn giao tài sản lớp học cho GVCN, bảo vệ và các đoàn thể, công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở viết.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm tra các hoạt động đầu năm của nhà trường, thiết bị, hồ sơ giáo án, sách giáo khoa, vở viết...

4 .  Phục vụ

4.1 Nhân viên bảo vệ : Điều khiển giờ ra vào lớp, giao nhận tài sản lớp học và khóa cửa lớp sau mỗi buổi học. Bàn giao lớp học trước tiết 1, 40 phút đối với ca sáng , 35 phút đối với ca chiều, điều tiết điện, nước chung toàn trường, bảo vệ tài sản nhà trường  trực 24/24 giờ, bảo vệ tốt  đêm thung thu,  tu sửa sơ sở vật chất và làm một số công việc khác khi được phân công. Khoá cổng trường và nhà xe hàng ngày. Trực 24/24 giờ theo lịch trực, nếu vắng mặt phải xin phép, không được tự ý bỏ ca trực.

4.2  NVTBTV:

a. NV thiết bị: Làm hồ sơ thiết bị. Chuẩn bị thiết bị cho GV mượn theo kế hoạch mượn có trước tiết dạy 15 phút. Sắp xếp lau chùi và sửa chữa khi các thiết bị hỏng.

Quản lý phòng chức năng:  Phòng Sinh hoá, Phòng Lý- CN. Buổi sáng có mặt 7 giờ đến hết tiết 4.( nếu có người đang ký mượn thiết bị tiết 1). Nếu không có GV đăng ký mượn thiết bị thì buổi sáng có mặt tại trường là 7 giờ 15 phút.  Buổi chiều có mặt từ 13 giờ 45 phút đến hết tiết 3. Nộp báo cáo tổng hợp vào ngày 28 hàng tháng về UDCNTT, SDTBDH.

b. NVTV

          Phục vụ GV và HS mượn SGK, tranh ảnh bản đồ. GV đăng ký mượn từ thứ 7 tuần trước tranh, ảnh, bản đồ. Làm hồ sơ thư viện. Sắp xếp lại thư viện cho thuận tiện hoàn thiện nhập sách tham khảo vào sổ nhập. Đóng  dấu  thư viện sách tham khảo mới nhập về cho đúng qui định. Giờ ra chơi giữa giờ mở cửa thư viện để HS mượn sách, báo truyện... Tuyên truyền cho HS các loại đầu sách để HS đọc. Cuối tháng ngày 28  báo cáo tình hình sử mượn sách, báo truyện của HS.

          Cho HS mượn SGK nếu còn trong thư viện.

5. Kế toán :

 Thực hiện nhiệm vụ của kế toán. Hồ sơ tài chính, hồ sơ bán trú. Xét duyệt hồ sơ HS được diện chính sách. Hồ sơ  để xét duyệt HS được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 4 tháng cuối năm, chế độ HS bán trú; chế độ công tác phí và tiền phép năm 2019.Thực hiện công khai tài chính theo quy định. Xét duyệt hồ sơ bán trú tại trường 29/9 ở Hội đồng trường, Thị trấn trước dự kiến trước 6/9. Nộp hồ sơ bán trú về PGD trước 7/9.

6.  Văn thư, thủ quỹ:

Thủ quỹ nhà trường. Phục vụ GV và HS trong công tác dạy và học: Photo đề kiểm tra, lưu trữ hồ sơ của nhà trường và của HS. Đưa công văn đi và đến. Làm công tác vệ sinh phòng Hội đồng, Hành chính, nhà vệ sinh CBGV, HS. Phục vụ lọc nước uống cho HS và CBGV. Quản lý HS nội trú, hướng dẫn HS sinh hoạt ở nhà nội trú.

 Dọn vệ sinh nhà vệ sinh GBGV, NV và học sinh, phòng Hội đồng hàng ngày. Làm một số công việc khác khi được phân công, chuẩn bị nước uống. Tiếp nước khi cơ quan có khách.

7. Công tác nội trú:

Xây dựng kế hoạch, nội quy của nhà nội trú. Chăm sóc, quản lý ăn nghỉ cho các em HS ở nhà nội trú. Phân công lịch trực, chấm điểm thi đua. Tổ chức nấu ăn cho các em, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ lượng, đủ chất theo khẩu phần ăn của các em. Tổ chức họp nội trú định kỳ 1 lần/ 1 tháng vào tuần cuối của tháng  hoặc đột xuất.

Lên lịch dọn vệ sinh hằng ngày, bảo đảm sạch sẽ khoa học. 

8. Lao động

 - Lao động dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường : Chăm sóc bồn hoa ,cây cảnh. Lớp trực tuần chỉ đạo các lớp đổ rác vào bao và tập kết ngoài trường để nhân viên môi trường chuyển đi. Sửa chữa đường nước khu nội trú, đường mạng và làm trần phòng NN.

-   Các lớp lau chùi nền lớp học, hành lang, quét mạng nhện, cửa s, làm cỏ vào bồn hoa  1 lần/ tuần vào buổi chiều thứ 5 hằng tuần. Giữ gìn trường lớp sạch sẽ, không được bôi vết bẩn lên tường, sàn nhà.

9. Các hoạt động khác

- Công tác phổ cập:  Cập nhật các dữ liệu phổ cập vào phần mềm và hoàn thiện vào sổ phổ cập vào 30/9. Báo cáo số liệu phổ cập đầu năm.

- Thống kê đầu năm biểu niêm giám; Khánh, Quân, Cương.

- Chuẩn bị khai giảng, trung thu, Hội nghị CNVC. Đại Hội Chi đoàn, liên đội để kiện toàn các đoàn thể: Chi đoàn, đoàn thanh niên.

-  Chuẩn bị tốt các nội dung đầu năm.

- Phát động và luyện tập TDTT. Luyện tập tốt đội bóng bàn, cầu lông để chuẩn bị tham gia Hội thao của ngành.

- Sắp xếp,bổ sung hồ sơ minh chứng đánh giá ngoài năm học 2018-2019.

10. Biện pháp thực hiện

- Lên kế hoạch thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đồng chí thực hiện kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG  9

Tuần

              Các công việc chính

Thời gian

H thành

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

*Thi đua:

Ổn định tổ chức lớp, thực hiện nề nếp nội quy của trường, lớp, đi học đúng giờ, trang phục tác phong của người học sinh. Đăng kí thi đua đầu năm cá nhân, tập thể. Bàn giao tài sản lớp học cho HS cho từng HS và GVCN các lớp. Học tập nội quy của trường, của lớp. Hưởng ứng tháng ATGT.

* Chuyên môn:

- - Các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động của tổ và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Hằng tuần đăng  ký mượn thiết bị, đồ dùng dạy học từ thứ 7 tuần trước. Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượn thiết bị vào cuối tuần hàng tuần với các thành viên trong tổ mình.

- Kiểm tra chất lượng HS đầu năm học 3 môn( Toán, Văn, Ngoại ngữ vào các buổi chiều thứ 3,4,5 và chấm chiều thứ 6 và vào điểm. Thứ 7 phân chia lớp của khối 6 và khối 9; Khối 7 và 8 điều chỉnh HS các lớp trong khối cho bảo đảm theo yêu cầu.

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vào thứ 2 và nghỉ 2 tiết khai giảng năm học mới vào thứ 5.

- Đăng ký và bồi dưỡng HS giỏi MTCT môn toán, HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 và HS lớp vượt cấp.

- Phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật và làm sản phẩm dự thi.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, nề nếp chuyên môn, ký duyệt giáo án, sổ mượn trả thiết bị dạy học. Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, vở viết của học sinh.

* GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm: Quan tâm, sát sao đến HS của lớp, duy trì tốt sỹ số HS, quản lý HS nội trú, đầu giờ, giữa giờ, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Hoàn thiện hồ sơ của HS thuộc diện chính sách và tổ chức xét chế độ cho HS.  *Đội- Văn thể: Lên kế hoạch hoạt động   của đội, ca múa hát tập thể. Kiểm tra nề nếp đầu giờ, cuối giờ, các hoạt động khu nội trú.  Kiểm tra chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Luyện tập văn nghệ tham gia buổi Lễ khai giảng năm học mới. Chuẩn bị các nội dung để đại hội liên Đội.

*LĐ,CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,  mở và đóng cửa các phòng chức năng, thư viện hàng ngày.

Kế toán: Làm công việc của kế toán. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính  sách cho CBGV, NV. Thu hồ sơ HS, HS thuộc diện được hưởng chế độ bán, chế độ chi phí học tập, miễn giảm học phí, HS thuộc diện khuyết tật. Lấy các mẫu đơn để GVCN đăng ký và cho HS viết đơn. Thu xong hồ sơ bán trú trước ngày thứ 6.

 Hồ sơ HS nội trú. Lên khẩu phần ăn hằng ngày.

*BV-VT- TQ

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, điều khiển trống ra vào lớp đúng giờ, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phòng, phục vụ công tác dạy và học, lưu trữ

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập và sổ phổ cập, sổ đăng bộ.

* Nội trú: Thực hiện tốt kế hoạch nội trú: tổ chức nấu ăn đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ khẩu phần ăn, công khai, trực các ngày theo lịch phân công.

*Các hoạt động khác:

 Phân công chuẩn bị cho khai giảng. Luyện tập thể dục thể thao, bóng bàn, bóng chuyền.

- Khai giảng năm học mới.

- Sắp xếp hồ sơ minh chứng đánh giá ngoài. Xét duyệt hồ sơ bán trú

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

 

3-> 5/9

 

 

 

 

 

2/9

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

3-> 7/9

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

3->7/9

 

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

 

3->7/9

 

3->7/9

 

 

3->7/9

 

 

 

 

 

3->7/9

 

 

5/9

3->7/9

6/9

 

 Ban thi đua

 

 

 

 

 

 

 

Toàn trường

 

 

 BGH, TCM

 

 

 

 

CM, GVBM

 

 

 

 

 

Toàn trường

 

 

GVCN, GVBM

 

 

 

 

Ban KTNB

 

 

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

Ngọc, Thành

 

 

 

 

 

 

Ban LĐ

 

 Hùng

 

 

 

Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến, Minh

 

 

Thuý

 

Ban phổ cập

 

 

Theo PC

 

 

 

 

 

Ban QL nội trú

 

 

Toàn trường

Theo PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

*Thi đua: Ổn định tổ chức lớp, thực hiện nền nếp nội quy của trường, lớp, đi học đúng giờ, trang phục tác phong của người học sinh. Phát động thi đua đợt I, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. HS các lớp ký can kết thực hiện nội quy của trường, của lớp, ANTT, ATGT. 

 các tệ nạn xã hội.

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày. Phụ đạo HSY và BD HSG các môn văn hoá lớp 9, máy tính cầm tay  môn Toán lớp 9.

- Lựa chọn và bồi dưỡng HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 và lớp 8 vượt cấp, máy tính cầm tay môn toán lớp 9.

- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động của tổ và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Hằng tuần đăng  ký mượn thiết bị, đồ dùng dạy học từ thứ 7 tuần trước. Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượn thiết bị vào cuối tuần hàng tuần với các thành viên trong tổ mình.

- Hướng dẫn học sinh và làm sảm phẩm dự thi khoa học kỹ thuật dành cho HS khối 8. Phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật và làm sản phẩm dự thi.

- Sắp xếp lịch dạy chuyên đề cho môn Ngoại ngữ

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV-NV, HS, sỹ số HS và tỷ lệ HS đi học chuyên cần. Kiểm tra ký cam kết thực hiện nội quy của nhà trường, của lớp.  

* GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm: Quan tâm, sát sao đến HS của lớp, duy trì tốt sỹ số HS, quản lý HS nội trú, đầu giờ, giữa giờ, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Hoàn thiện hồ sơ của HS thuộc diện chính sách và tổ chức xét chế độ cho HS.  *Đội- Văn thể: Lên kế hoạch hoạt động   của đội, ca múa hát tập thể. Kiểm tra nề nếp đầu giờ, cuối giờ, các hoạt động khu nội trú.  Kiểm tra chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Luyện tập văn nghệ tham, các nội dung chuẩn bị Đại hội liên Đội..

Hướng dẫn HS tập thể dục giữa giờ. Duyệt kế hoạch tổ chức Hội khẻo phủ đổng cấp trường. Chọn bài và hướng dẫn HS luyện tập bài nhảy Erobic.

*LĐ,CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.  Các lớp dọn vệ sinh đổ vào bao và chuyển đến khu vực xe đổ rác khu vực trung tâm Hội nghị.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,  mở và đóng cửa các phòng chức năng, thư viện hàng ngày.

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới theo chủ đề

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV, Xét duyệt chế độ của HS tại PGD.

Làm công việc của kế toán. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính  sách cho CBGV, NV. Lập danh sách phát gạo còn thừa cho HS ở học kỳ II. Hoàn thiện hồ sơ HS thuộc diện chính sách để xét duyệt hồ sơ  tại phòng (13/9)

*BV-VT- TQ

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, điều khiển trống ra vào lớp đúng giờ, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phòng, phục vụ công tác dạy và học, lưu trữ

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập và sổ phổ cập, sổ đăng bộ.

* Nội trú: Thực hiện tốt kế hoạch nội trú: tổ chức nấu ăn đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ khẩu phần ăn, công khai, trực các ngày theo lịch phân công.

*Các hoạt động khác:

 Luyện tập thể dục thể thao, bóng bàn, bóng chuyền.

- Phân công chuẩn bị cho Trung thu cho HS - Tổ chức trung thu cho con CBGV-NV.

- Công tác truyền thông: Kỹ năng xử lý bạo lực học đường. Giới thiệu sách mới theo chủ đề.

9-> 14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

9-> 14/9

 

 

9-> 14/9

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

9-> 14/9

 

 

 

 

 

9-> 14/9

 

9/9

13/9

9/9

 

 

- Ban thi đua

 

 

 

HSGV, TCM

 

 

 

 

 BGH, TCM

 

 

GVBM

 

 

TCM, CM trường

 

TCM

 

 

 

 

GV, HS

 

 

 

 

 

Ban KTNB

 

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

Ngọc, Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban LĐ

 

 

 

Hùng

 

 

 

 

 

Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến, Minh

 

 

 

Thuý

 

Theo PC

 

 

Theo PC

 

 

 

 

 

CBGV-NV

 

Minh

 

 

Lan, Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

*Thi đua: Phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua. Hưởng ứng tháng ATGT.

* Chuyên môn:

Học 2 buổi/ ngày. Bồi dưỡng HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 và lớp 8 vượt cấp, máy tính cầm tay môn toán lớp 9.

- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động của tổ và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Hằng tuần đăng  ký mượn thiết bị, đồ dùng dạy học. Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượn thiết bị vào cuối tuần hàng tuần với các thành viên trong tổ mình.

- Hướng dẫn học sinh và làm sảm phẩm dự thi khoa học kỹ thuật dành cho HS khối 8, 9. Phân công và làm thư viện mở của các tổ.

- Các tổ, đoàn thể góp ý nội quy, quy chế làm việc và văn hóa ứng xử trong nhà trường  gửi gmail của nhà trường .

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV-NV, HS, sỹ số HS và tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Công tác chuẩn bị Hội nghị CNVC.

 * GVCN: Tích cực thông tin 2 chiều cho cha mẹ HS các trường hợp bất thường của HS. Chép TKB cho HS. Các lớp cho gia đình về xã xác nhận HS  được hưởng chế độ miễm, giảm học phí và hưởng hỗ trợ chi phí học tập.  Nhập dữ liệu HS vào phần mền quản lý học tập và dữ liệu quốc gia của các lớp xong trước thứ 5.

  Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, lau nền nhà lớp học, bàn nghế vào thứ năm hằng tuần

Tổ chức ĐH các lớp.Nộp danh sách các xã lấy xác nhận ở địa phương vào ngày thứ 5.

*Đội- Văn thể: Hướng dẫn và các chi đội tổ chức đại hội chi đội. Chuẩn bị nội dung kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Liên Đội. Chỉ đạo các chi đội Đại hội liên đội. Viết bài và đăng trên trang website về trung thu, Tổ chức chương trình phát thanh măng non cho các lớp, ca múa hát giữa giờ.Tập huấn công tác Đội.

Hướng dẫn HS tập thể dục giữa giờ. Duyệt kế hoạch tổ chức Hội khẻo phủ đổng cấp trường. Hướng dẫn HS luyện tập bài nhảy Erobic và triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

*LĐ,CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.  Các lớp dọn vệ sinh đổ vào bao và chuyển đến khu vực xe đổ rác khu vực trung tâm Hội nghị.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,  mở và đóng cửa các phòng chức năng, thư viện hàng ngày.

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV, Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả xét duyệt HS thuộc diện chính sách sau khi đã được thẩm định tại PDG.

*BV-VT- TQ

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, điều khiển trống ra vào lớp đúng giờ, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phòng, phục vụ công tác dạy và học, lưu trữ

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập, sổ phổ cập

* Nội trú: Thực hiện tốt kế hoạch nội trú: tổ chức nấu ăn đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ khẩu phần ăn, công khai, trực các ngày theo lịch phân công.

*Các hoạt động khác:

 -Luyện tập thể dục thể thao, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng để chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao ngành GD.

- Minh phân công và tổ chức Hội nghị công nhân viên chức vào ngày thứ 6.

- Công tác truyền thông: Kĩ năng sống cơ bản cần có của HS THCS

- Khám sức khỏe cho HS từ thứ 3->5

- BDANQP đối tượng IV và công tác Đội.

16-> 21/9

 

 

 

16-> 21/9

 

 

16-> 21/9

 

 

16-> 21/9

 

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

16-> 21/9

 

 

16-> 21/9

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

 

 

 

 

19/9

 

 

19/9

16-> 21/9

 

 

 

 

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

 

 

16-> 21/9

 

17-> 23/9

 

16-> 21/9

 

16-> 21/9

 

16/9

 

 

 

 

 

16-> 21/9

 

 

 

 

 

16/9

 

17->19/9

20->23/9

- Ban thi đua

 

 

 

GV, TCM

 

 

 

 

 

BGH, TCM

 

 

 

 

GVBM, HS

 

 

 

GV, TCM

Minh

 

Ban KTNB

 

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc, Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban LĐ

 

 

 

Hùng

 

 

 

Thắm

 

 

 

 

 

Chiến, Minh

 

 

 

Thuý

 

Theo PC

 

Ban  Quản lý nội trú

 

 

 

 

Toàn trường

GV, NV

 

 

Minh

 

Lan

 

Thìn, TTY tế

Thìn, Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

*Thi đua: Phát động thi đợt I, các cuộc vận động, phong trào thi đua hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua. Hưởng ứng tháng ATGT.

* Chuyên môn:

Học 2 buổi/ ngày. Bồi dưỡng HS giỏi các môn văn hóa lớp 9 và lớp 8 vượt cấp, máy tính cầm tay môn toán lớp 9.

- Các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động của tổ và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Ký duyệt giáo án thứ 2 và thứ 4 trong tuần, sổ mượn thiết bị vào cuối tuần hàng tuần với các thành viên trong tổ mình.

- Hướng dẫn học sinh và làm sảm phẩm dự thi khoa học kỹ thuật dành cho HS khối 8, 9.

- Dự giờ bồi dưỡng thường xuyên 1 tiết/1 GV.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV-NV, HS, sỹ số HS và tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Ký duyệt các loại kế hoạch.

 * GVCN: Tích cực thông tin 2 chiều cho cha mẹ HS các trường hợp bất thường của HS. Chép TKB cho HS.

Thống kê đầu năm

  Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, lau nền nhà lớp học, bàn nghế vào thứ năm hằng tuần

*Đội- Văn thể: Phân công và chuẩn bị đại Hội Liên Đội. Tổ chức chương trình phát thanh măng non cho các lớp, ca múa hát giữa giờ.Viết bài đăng tin về Đại Hội Liên Đội.

Hướng dẫn HS tập thể dục giữa giờ. Duyệt kế hoạch tổ chức Hội khẻo phủ đổng cấp trường. Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

Hướng dẫn HS luyện tập bài nhảy Erobic *LĐ,CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh thứ 5. Đổ rác vào bao và để đúng nơi quy định.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện,  tranh ảnh,  bản đồ, thiết bị dạy học,  mở và đóng cửa các phòng chức năng, thư viện hàng ngày.

Kế toán: Làm công việc của kế toán, bảo đảm các chế độ cho CBGV. Thu danh sách HS các xã về xác nhận ở địa phương thuộc diện chính sách và nộp Phòng GD.

*BV-VT- TQ

BV: Làm công việc được phân công, bảo đảm an ninh trường lớp, trực 24/24, điều khiển trống ra vào lớp đúng giờ, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, tưới nước cho các bồn hoa.

VT-TQ: Làm công tác văn phòng, phục vụ công tác dạy và học, lưu trữ

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập trên hệ thống.

* Nội trú: Thực hiện tốt kế hoạch nội trú: tổ chức nấu ăn đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ khẩu phần ăn, công khai, trực các ngày theo lịch phân công.

*Các hoạt động khác:

 -Luyện tập thể dục thể thao, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng để chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao ngành GD.

- Nộp thống kê đầu năm học ( Biểu niên giám).

- Nộp đăng ký thi đua đầu năm học về PGD.

- Nộp danh sách VĐV đăng ký HKPĐ cấp

Trường và tổ chức bốc thăm.

23-> 28/9

 

 

 

23-> 28/9

 

 

23-> 28/9

 

 

23-> 28/9

 

 

 

 

 

23-> 28/9

 

23-> 28/9

 

 

 

23-> 28/9

 

 

 

 

 

23-> 28/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-> 28/9

 

 

23-> 28/9

 

 

 

23-> 28/9

 

 

 

 

23-> 28/9

 

 

 

23-> 28/9

 

23-> 28/9

 

23-> 28/9

 

 

 

 

 

23-> 28/9

 

 

 

 

 

>25/9

 

17/9

28/9

- Ban thi đua

 

 

 

GV, TCM

 

 

TCM

 

 

BGH, TCM

 

 

 

 

 

GVBM, TCM

 

Ban KTNB

 

 

25/9

GVCN

 

 

 

 

 

Ngọc, Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban LĐ

 

 

 Hùng

 

 

 

Thắm

 

 

 

 

Chiến, Minh

 

 

 

Thuý

 

Theo PC

 

Ban  Quản lý nội trú

 

 

 

 

Toàn trường

GV, NV

 

 

Khánh, Cương

 

Phượng

 

GVCN

BTC ( Thành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Cao Thị Oanh
Nguồn:THCS Thị trấn Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 424
Năm 2022 : 424
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới