A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019– 2020

PHẦN I

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ pháp lý:

 Căn cứ vào KH số 468/ PGDĐT ngày 04/9/2019 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của cấp THCS.

Căn cứ kế hoạch số 38/KH-HT ngày 9 tháng 9 năm 2019  V/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020  trường THCS Thị Trấn Mường Chà;

 

  1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 – 2019

1.Những thuận lợi và khó khăn:

1.1 Thuận lợi :

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Huyện Mường Chà, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          Đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực phẩm chất tốt, có trình độ, có lòng yêu nghề và tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, yêu thương học sinh. Đội ngũ GV nòng  cốt giàu kinh nghiệm có ở các bộ môn.

Cơ sở vật chất:  Có đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác dạy và học của nhà trường.

Được quan tâm đang xây dựng thêm được 03 phòng cho các tổ CM, làm mái nhà       Nhận thức về sự học của nhân dân trên địa bàn Thị trấn được nâng lên, các em  ngoan, chấp hành tốt nội qui của nhà trường.

1.2  Khó khăn

          Về cơ sở vật sân chơi, bãi tập cho học sinh còn chưa đảm bảo về diện tích.

      Học sinh trái tuyến có nguyện vọng học tại trường là chiếm 54%, các em phải tự thuê hoặc lo nơi ăn nghỉ, và một số ít ở nhà nội trú của trường, vì vậy cũng ảnh hưởng tới chất lượng học tập, duy trì sĩ số và tỉ lệ đi học chuyên cần. Một bộ phận nhỏ gia đình HS Thị trấn thuộc khối nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa quan tâm đến học tập của con em và một số HS còn mải chơi, lười học, trốn tiết, nghỉ học tự do đi chơi  và đi điện tử ở các quán game.  Tỷ lệ  HS là người dân tộc chiến 71,4 %, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30,6 %.

 

2.  Những thành tích đạt được trong  năm học  2018-2019

2.1 Về chất lượng giáo dục:

 

   Lớp

Tổng

số HS

Hạnh kiểm

Học Lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

6abc

120

112

7

1

 

12

55

49

4

7abc

100

78

16

6

 

6

38

53

3

8abc

96

84

9

3

 

15

42

36

3

9abc

79

64

11

4

 

10

33

36

0

Tổng

395

338

43

14

 

43

168

174

10

Tỷ lệ

 

85,6

10,9

3,5

 

10,9

42,5

44,1

2,5

2.2 Học sinh giỏi các cấp :

Học sinh giỏi

Nội dung

 cuộc thi

Cấp

trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

TS

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

Giải toán MTCT lớp 9

4

4

 

2

2

 

2

 

 

 

2

Văn hóa lớp 9

31

27

 

4

9

14

3

 

 

 

3

Văn hoá lớp 6 đến lớp 8

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

120

31

 

6

11

14

5

 

 

 

5

* Các cuộc thi khác:

Nội dung

 cuộc thi

Cấp

trường

Cấp huyện

TS

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

Khoa học kỹ thuật

5

4

 

 

1

3

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đổng

9

3

1

1

 

1

Tích cực luyện  đội  nghi lễ trống,  kèn, văn nghệ để phục vụ các hoạt động chính trị trong nhà trường, huyện..., Chú trọng các hoạt động NGLL, GDKN sống cho HS, tuyên truyền về pháp luật... Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa có tác dụng giáo dục tốt trong việc rèn luyện về đạo đức cho học sinh và ý thức tự hào về truyền thống dân tộc...

2.3  Chất lượng giáo viên giảng dạy

Tổ chức thi GVDG cấp trường và lựa chọn, bồi dưỡng GV tham gia thi GVDG cấp huyện. Kết qủa có 19 GV đạt GVDG cấp huyện( trong đó có 10 đồng chí tham gia thi, 9 đồng chí làm Ban giám khảo), đạt giải nhì toàn đoàn, có 03 giải cá nhân.  Có 7 GVDG cấp tỉnh. * Kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án:

+ Hồ sơ: 4/4 tổ xếp loại tốt. Hồ sơ Đội, Đoàn xếp loại tốt.

+ Hồ sơ thư viện, thiết bị: Xếp loại tốt.

+ Hồ sơ giáo viên:  22/24 bộ xếp loại tốt.

2.4 Thi đua  năm  học 2018 - 2019

Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh - UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện tặng giấy khen

 Cá nhân CSTĐ cấp cơ sở :  05 đ/c, LĐTT : 30 đ/c,  UBND huyện khen: 10

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
NỘI DUNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

a. Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

           Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tiếng anh hệ 10 năm cho học sinh khối 6,7 ,8 và chương trình tiếng anh theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục tích hợp, giáo dục đạo đức, lồng gép giáo dục An ninh-Quốc phòng, và tích hợp nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

 Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

 Tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

 Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

 Tiếp tục triển khai tốt công tác tư vấn tâm lý  cho HS.

b. Chí tiêu phấn đấu

100 % các môn học xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

100 % GV dạy học có kế hoạch và có giáo án sử dụng trước khi lớp lớp.

100 % HS khối 6, 7 và 8 được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.

100 % HS khối 9 được học hướng nghiệp.

Các môn học có nội dung dạy học tích hợp Quốc phòng và An ninh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Các môn học có nội dung dạy học tích hợp Quốc phòng và An ninh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được dạy bảo đảm có chất lượng.

c. Giải pháp

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả văn bản số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 23/10/2017 của  Sở GDĐT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh tại văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch nhà trường định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng học tập của học sinh; thực hiện phân phối chương trình 35 tuần, bố trí giảng dạy phù hợp trong 37 tuần thực học quy định tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh mỗi năm học xây dựng thêm 2 chủ đề/môn/năm học. Hiệu trưởng nhà trường quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình (phân phối chương trình) từng môn học thực hiện cho cả năm học.

Phải đặc biệt chú ý xây dựng kế hoạch của nhà trường thật hợp lý để thực hiện kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh, không kết thúc sớm chương trình, không dồn đẩy chương trình từ học kỳ này sang học kỳ khác.  

Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh.

Tiếp tục tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường (cụm sinh hoạt chuyên môn theo văn bản số 447/PGDĐT-THCS ngày 12/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019), để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; đồng thời tăng cường bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý, dạy học theo mô hình trường học mới.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện: tích hợp lồng ghép Quốc phòng - An ninh; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương, tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông vào các môn học và các hoạt động giáo dục.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT-BLĐTBXH quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh khuyết tật ra lớp với hình thức học  tập hòa nhập.

 

2. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học

a. Nhiệm vụ

Tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.  

b. Chỉ tiêu phấn đấu.

100 % GV đổi mới phương pháp dạy học theo đặc thù của từng môn học và phát huy hiệu quả.

 c. Giải pháp thực hiện

Tiếp tục triển khai và thực hiện văn bản của các cấp về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn cấp trung học; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020.

 Đẩy mạnh nghiên cứu và tổ chức thực hiện giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Để thực hiện STEM cần chuẩn bị chu đáo về đội ngũ và chương trình, nghiên cứu lựa chọn nội dung phù hợp.

Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục: Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng; chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học; ...

Dạy học phân hoá theo năng lực học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh. Sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức cũng như chú trọng rèn luyện, hình thành thái độ, hành vi tích cực cho học sinh; hướng dẫn kỹ năng học và tự học cho học sinh thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; dành nhiều thời gian trong các tiết học để học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên thực hiện đánh giá giờ dạy theo công văn số 411/SGDĐT-GDTrH ngày 9/3/2018 của sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung vào các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực, dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.  Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề ngày từ đầu năm học.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học trong dạy học; khai thác có hiệu quả và làm mới, cải tiến các trang thiết bị dạy học vào quá trình dạy và học.

Tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác trong tổ chức các hoạt động dạy học nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn. Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức  kiểm tra đánh giá học sinh

a. Nhiệm vụ

Kiểm tra đánh giá, xếp loại người học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và định hướng phát triển năng lực của học sinh theo quy định.

 Tổ chức tốt các cuộc thi và kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của các cấp.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

100 % các môn học kiểm tra theo ma trận, bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng đánh gía được năng lực của học sinh

100 % các môn học rút đề kiểm tra đúng theo quy định.

 b. Giải pháp

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sình. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh với nhiều hình thức phù hợp; kết họp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục, hoạt động học, đánh giá qua hồ sơ học tập của học sinh; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng... và có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành

Thực hiện nghiêm túc văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra; thực hiện việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề và đúng quy trình đã tập huấn, bồi dưỡng. Đảm bảo đánh giá học sinh toàn diện, không để hiện tượng dạy tủ, học lệch; thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tăng cường năng lực. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của Ngành và các trường học. Tích cực chỉ đạo giáo viên, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Ngân hàng đề của nhà trường cần đảm bảo các tiêu chí:

+ Đảm bảo tính toàn diện: Đánh giá được các mặt kiến thức, kỹ năng, năng lực, ý thức, thái độ, hành vi của HS.

          + Đảm bảo độ tin cậy: Tính chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng trong đánh giá, phản ánh được chất lượng thực của HS.

          + Đảm bảo tính khả thi: Nội dung, hình thức, cách thức, phương tiện tổ chức kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với điều kiện HS, đặc biệt phù hợp với mục tiêu theo từng môn học.

          + Đảm bảo yêu cầu phân hóa: Phân loại được chính xác trình độ, mức độ, năng lực nhận thức của HS; cần đảm bảo dải phân hóa rộng đủ cho phân loại đối tượng.

          + Đảm bảo hiệu quả: Đánh giá được tất cả các lĩnh vực cần đánh giá HS, thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra.

          Đánh giá xếp loại đúng theo thông tư 58/2011/TT-BG ĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ giáo dục và Đào tạo về Ban bành quy chế, đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và các văn bản khác theo đúng quy định hiện hành.

          Nhà trường  chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ với tất cả môn học.

4. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng anh

a. Nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tiếng anh hệ 10 năm và chương trình tiếng anh theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm từ khối 6,7, 8.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

100 % học sinh khối 6, 7 và khối 8 học tiếng Anh hệ 10 năm.

Học lực: Giỏi: 10 %; Khá: 35 %; TB: 50 %; Yếu: 5 %

c. Giải pháp thực hiện:

Triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm tại theo hướng dẫn tại  các văn bản: 1117/SGDĐT-GDTrH ngày 30/5/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch dạy học tiếng anh hệ 10 năm tại các trường TH, THCS và THPT năm học 2019-2020; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch triển khai dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, tỉnh Điện Biên; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; Công văn số 768/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2019 về việc đôn đốc thực hiện các hoạt động năm 2019 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia để xây dựng kế hoạch về tuyển dụng giáo viên, đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất hoàn thành chỉ tiêu từng năm học cho nhà trường.

Nhà trưởng tiếp tục triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho học sinh khối 6,7 và 8 thực hiện theo văn bản số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015. Đối với HS khối 9 nhà trường nhà trường dạy chương trình tiếng Anh hệ 7 năm.

Tiếp tục triển khai đổi mới, phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá, ghi điểm theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ và Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1817/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn môn tiếng Anh cấp trung học

GV tiếng Anh tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng của các cấp tổ chức: Như bồi dưỡng chuyên môn trong dịp hè, bồi dưỡng chương trình thay sách theo thông tư 32 về chương trình phổ thông tổng thể, có 1 đồng chí tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV tiếng Anh theo đề án NNQG năm 2019, thực hiện theo QĐ số: 2320/QĐ-SGDĐT.

GV tiếng Anh tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo đặc thù bộ môn theo phương pháp giao tiếp. Nhà trường chỉ đạo GV luôn luôn tạo môi trường giao tiếp cho HS ở mọi nơi, mọi lúc.

5. Chất lượng giáo dục về  học lực

a. Nhiệm vụ:

          Giảng dạy đúng theo kế hoạch dạy học của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Bán sát từng đối tượng học sinh của từng lớp.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

Về chất lượng:     

           + Học kực :  Giỏi :  12%;   Khá : 42% ;   TB : 46 %  ;   Yếu : 3 %

           + Chuyển lớp thẳng đạt 97 %.

           + Chuyển lớp sau thi lại đạt 100%

           + TNTHCS đạt 100 %

c. Giải pháp thực hiện:

        Tham gia bồi dưỡng chương chuyên môn trong dịp hè. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường, trên mạng trường học kết nối; sử dụng triệt để thiết bị dạy học và làm thêm đồ dùng dạy học; khai thác thông tin trên mạng Internet, trường học kết nối để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt dạy học theo phân hoá học theo năng lực học sinh dựa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. GV sử dụng phương pháp dạy và kỹ thuật dạy  theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức cũng như chú trọng rèn luyện, hình thành thái độ, hành vi tích cực cho HS; hướng dẫn kỹ năng  học và tự học cho học sinh. 

Tăng cường dự giờ thăm lớp, dự giờ thường xuyên để giúp đỡ giáo viên; Dự giờ bồi dưỡng GV, GV có tiết khá bồi dưỡng nâng lên dạy giỏi. Dự giờ thường xuyên, đột xuất, các tiết dạy sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cụm trường, cử các GV có trình độ chuyên môn vững vàng dạy các chuyên đề mẫu, qua đó rút kinh nghiệm và trao đổi các kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường, phát huy hết vai trò của giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và giáo viên cốt cán trong nhà trường để xây dựng được đồng đều GV trong toàn trường giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng tuần học tốt, tháng học tốt, xây dựng "trường học thân thiện học sinh tích cực”, xây dựng nhiều "Đôi bạn cùng tiến" giúp nhau trong học tập., tạo cho HS  thấy được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", thu hút học sinh yêu trường, yêu lớp, kính thầy, yêu bạn. HS có " Góc học tập" ở nhà.

Thực hiện tốt dạy 2 buổi/ngày, chú trọng công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi, bồi dưỡng HS giỏi môn máy tính cầm tay môn toán lớp 9, BHSG các môn văn hóa lớp 9, một số em lớp 8 có khả năng thi vượt cấp để bồi dưỡng dự thi các cấp.

 Kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đánh giá, phân loại học sinh để dạy học theo phân hoá học sinh theo các lớp bồi dưỡng và phụ đạo HS. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, học sinh còn hổng kiến thức để nâng chất lượng từ yếu lên trung bình.

           Xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể để các em say mê học tập, yêu trường. Tăng cường công tác kiểm tra dạy của thầy và học của trò.

           Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.

           Tổ chức cho GV học sinh học tập các văn bản qui định về chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên, của học sinh, văn bản đánh giá xếp loại giáo viên, xếp loại học sinh.

           Phát huy tính tự giác, tích cực của giáo viên sử dụng triệt  để  đồ dùng dạy học, các tiết dạy thực hành, thí nghiệm, chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác tài nguyên trên Internet.

          Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường.

      Phối kết hợp với Ban đại diện CMHS, các đoàn thể, gia đình học sinh và các lực lượng ngoài xã hội để giáo dục học sinh, vận động HS ra lớp để nâng cao chất lượng GD.

4-  Công tác giáo dục đạo đức học sinh

a. Nhiệm vụ:

          Học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện nội quy nhà trường, thực hiện thói quen chào hỏi, lễ phép văn minh lịch sự, là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.

          Thực hiện tốt thông tư số 12/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Điều lệ trường THCS, trường THPT, và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường và các quy định văn hóa trong trường học. 

          Có kĩ năng sống tốt, thân thiện với bạn bè và mọi người trong trường, ngoài XH. Không mắc tệ nạn xã hội. Không vi phạm các điều cấm.Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ học tập và tu dưỡng về đạo đức của người học sinh;  Công văn số: 1575/SGD ĐT-GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; phòng, chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng.  

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

Hạnh kiểm:   Tốt : 86%;   Khá:  11%;    Trung bình: 3%.

c.Giải pháp thực hiện:

Tổ chức và giảng dạy tốt các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, giờ học Giáo dục công dân, chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo phân phối chương trình. Được học tập các kiến thức về kĩ năng sống thông qua các buổi học ngoại khoá.

Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy, điều lệ trường Trung học, tổ chức ký cam kết thực hiện nội quy của nhà trường, chấp hành tốt ATGT, ANTT và không mắc tệ nạn xã hội... Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào hoạt động do nhà trường, Đoàn, Đội tổ chức.

Thực hiện tốt nội quy của trường lớp, lớp. Nghiêm túc chấp hành bộ quy tắc ứng xử  của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tuyên truyền tốt cho các em HS các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án “ tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015-2020; văn bản số 1575/SGDĐT- GDTrH, ngày 17/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; phòng, chống tội phạm cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;

Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HS theo Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và văn bản số 249/SGDĐT- GDTrH, ngày 21/02/2017 về tăng cường thược hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Văn bản số 2723/SGDĐT-GDTrH, ngày 24/11/2017 về tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS cấp trung học.

Tăng cường giáo tục nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Thực hiện phổ biến và giáo dục pháp luật ngàng GD và Đào tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, tâm lý học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em; giáo dục giới tính sức  khỏe sinh sản vị thành niên,  nước sạch vệ sinh môi trường; quyền trẻ em; phòng chống một số bệnh thông thường.

   Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của học sinh.

Phối kết hợp tốt với Ban đại diện CMHS, gia đình học sinh và các lực lượng xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho HS. Nhân rộng các điểm hình tấm gương học sinh tiêu biểu.

          Thành lập đội cờ đỏ: Kiểm tra học sinh thực hiện nội quy, thực hiện điều lệ trường học. Tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam và của địa phương.

          Mỗi tháng giáo viên chủ nhiệm thực hiện cho học sinh bình xét đánh giá xếp loại về hạnh kiểm của học sinh lớp mình nộp về nhà trường và nhà trường tổ chức bình xét trong cuộc họp hội đồng giáo dục. Hằng tháng và mỗi học kỳ thông tin kết quả rèn luyện hai mặt giáo dục về cho phụ huynh học sinh. Ngoài ra còn thông tin các trường hợp bất thường và đột xuất cho CM học sinh biết.

 5- Phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS các môn năng khiếu và tham gia các cuộc thi  .

a. Nhiệm vụ

          Thực hiện tốt dạy 02 buổi/ ngày. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực. Chú trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi các khối lớp. Thành lập được đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, giải toán bằng MTCT lớp 9, và lựa chọn những HS khối 8 có năng lực tốt để bồi dưỡng cùng với HS khối 9 để tham dự thi HSG các môn văn hóa các cấp, phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng học tập.

          Trang bị thêm kiến thức nâng cao theo hướng dẫn bồi dưỡng HS giỏi cấp THCS để học sinh có khả năng dự các cuộc thi do các cấp tổ chức.   

   Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... để bồi dưỡng các  em có năng khiếu và thành lập đội tuyển để tham gia Hội khỏe phủ đổng các cấp.      b. Chỉ tiêu phấn đấu

* Chất lượng HS:

- Cấp trường:   Học sinh giỏi  các môn:  120 em.

          - Cấp huyện:  Học sinh giỏi bộ  môn: 40 em.

          - Cấp tỉnh:     Học sinh giỏi các môn  9 em.

          - 100% học sinh được học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng HS giỏi và giảm tỷ lệ HS yếu kém.

* Cuối năm học chỉ còn  tỷ lệ học sinh yếu 3%.

* Các cuộc thi KHKT:

          Cấp trường: 7 sản phẩm, cấp huyện: 03 sản phẩm, cấp tỉnh: 01 sản phẩm.

* Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng:

Cấp trường: 7 sản phẩm, cấp huyện: 02 sản phẩm, cấp tỉnh: 01 sản phẩm.

* Hội khỏe phủ đồng:

Cấp trường:  Giải nhất: 37; giải nhì: 37.  Thành lập được đội tuyển có các môn để tham gia khảo sát Hội khỏe phủ đổng cấp huyện.

Cấp tỉnh: 7 giải.

c.Giải pháp thực hiện

Tiếp tục triển khai, quán triệt họa tập Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 về quy chế đánh gía, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; và các văn bản khác có liên quan đến chuyên môn.

Đối với giáo viên bộ môn: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn. GV chuẩn bị tốt giáo án và giảng dạy trên lớp. Dạy học tốt theo sự phân hoá học sinh. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả trong đánh giá kết quả học tập.Tìm tòi, tự học và học hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi. Căn cứ vào chương trình, cấu trúc đề thi và nội dung bồi dưỡng HS giỏi, để lên kế hoạch bồi dưỡng HSG từ lớp 6 đến lớp 9. Giao cụ thể chất lượng HS cho từng tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn,  động viên khích lệ học sinh, giáo viên,  tạo cho các em yêu thích môn học. Phối kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm. Tạo điều kiện cho giáo viên về thời gian như giảm tiết, giảm việc và tạo điều kiện cơ sở vật chất phòng làm việc, máy tính, mạng Internet để giáo viên có điều kiện làm việc tại trường.

           Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Quan tâm tới lớp. Thường xuyên thông tin 2 chiều giữa GVCN với CMHS, thông báo để gia đình tạo mọi điều kiện cho H/S tham gia  đủ các buổi học bồi dưỡng, phụ đạo. Thực hiện tốt học 2 buổi/ngày. Xây dựng đôi bạn cùng tiến để gúp nhau học tập

          Đối với Ban giám hiệu: Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học; bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn chịu trách nhiệm bồi dưỡng HSG. Phân công  hợp lý trong giảng dạy để GV có nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo  nội dung bồi dưỡng, phụ đạo. Tạo điều kiện cho giáo viên về thời gian, có đủ cơ sở vật chất để giáo viên có điều kiện làm việc tại trường và dành nhiều thời gian về chuyên môn để nâng cao hiệu qủa chất lượng giáo dục.

          Phát huy tốt vai trò của thư viện nhà trường. Mua bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo hằng năm để cho giáo viên và học sinh có điều kiện để học tập và ổ trợ thêm các kiến thức. Khai thác tài nguyên trên mạng Internet.

          Tổ chức tốt kiểm tra đánh giá đầu phân loại học sinh. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra tháng, qua các bài kiểm tra đánh giá được hiệu quả của công tác giảng dạy. Qua kết quả kiểm tra đó, GVcăn cứ vào đó để điều chỉnh phương pháp, xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp.

           Tổ chức thi chọn HSG cấp trường cho tất cả các khối lớp. Bồi dưỡng đội tuyển thi và tham gia thi HSG cấp Huyện, thi cấp tỉnh.

          Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao và tổ chức thi cấp trường, sau đó thành lập đội tuyển để luyện tập để tham gia thi các cấp.

          Chất lượng các cuộc thi là một kênh thôn tin để đánh giá xếp loại viên chức và đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

6. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025

a.Nhiệm vụ:

Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh theo đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025.

Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

           Lao động vệ sinh trường lớp, trồng chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, xây dựng cảnh quan trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

           Lao động xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh, lao động công ích.

           Giáo  dục cho học sinh biết quý trọng những thành quả trong lao động, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong tập thể, ý thức đảm bảo an toàn trong lao động.

           Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

b.Chỉ tiêu phấn đấu:

100 HS Lớp 9 được học hướng nghiệp.

 Lao động giáo dục và hiệu quả kinh tế. Giáo dục HS có ý thức lao động tốt, phấn đấu: 100% đạt loại tốt, khá.

           Trang bị, định hướng cho HS khối lớp 9 học phân luồng  học phân ban ở bậc THPT hoặc học chuyên nghiệp hoặc học nghề.

           Xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

c.Giải pháp thực hiện:

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" giai đoạn 2018-2025 của tỉnh và của huyện tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, học sinh và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.

Thành lập bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán làm nòng cốt cho các đợt tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong ngay từ trong nhà trường.

          Giáo viên chỉ đạo lao động có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, tỷ mỉ, trực tiếp tham gia chỉ đạo lao động cùng học sinh, kiểm tra, nhắc nhở học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, biết quí trọng bảo vệ thành quả lao động.

          Đảm bảo đúng qui định về số giờ và thời gian và tuyệt đối an toàn trong lao động. Quản lý thành quả lao động đúng mục đích.

          Kết quả lao động đưa vào tham gia đánh giá hạnh kiểm cho học sinh cuối mỗi tháng. Khen chê kịp thời.

          Thành lập ban lao động do phó hiệu trưởng làm trưởng ban. Làm tốt công tác giao việc và nghiệm thu vào cuối buổi lao động.

7- Xây dựng bồi dưỡng phát triển đội ngũ:

a. Nhiệm vụ:

          Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn; có năng lực trong công tác quản lý và chuyên môn vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

           - Tham gia học các lớp Đại học  tại chức : 1 đồng chí.

- Tham gia học lớp QLNN: 01 đồng chí.

         100% CBQL, GV, NV được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn trong dịp hè.

          Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của các cấp tổ chức.

          Bồi dưỡng các chứng chỉ về chuyên môn để theo chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp.

c.Giải pháp thực hiện

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 346/KH-PGDĐT ngày 27/6/2019 về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo. Và kế hoạch số 26/KH-THCSTT ngày 28/6/2019 của trường THCS Thị trấn  về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020.  Mỗi giáo viên phải tự có kế hoạch tham gia học tập và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên đảm bảo 120 tiết theo quy định, sáng tạo trong công việc, tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học có tài khoản và thực hiện thường xuyên, hiệu quả các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học; tăng cường vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực trong tham mưu và tổ chức triển khai chuyên môn của đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, huyện, sinh hoạt chuyên môn cụm trường về chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực áp dụng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

           Nâng cao chất lượng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Dự giờ thường xuyên, đột xuất GV để phân loại và có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong năm học.

Chủ động rà soát đội ngũ tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo xin thêm 02 giáo viên(01 GV âm nhạc, 01 GV Toán-Tin)  để có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng để đáp ứng theo yêu cầu công tác dạy và học.

Tăng cường kiểm tra nhằm phòng ngừa, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

Tiếp tục tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo các nội dung, giải pháp, định hướng tại văn bản 1360/SGDĐT-GDTrH, ngày 26/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã bố trí mỗi tổ chuyên môn có  01 phòng làm việc, được trang bị đầy đủ phương tiện như bàn làm việc và tủ đựng cá nhân, máy tính, máy in, mạng internet có Wifi ...; xây dựng nội quy, nền nếp làm việc cá nhân khoa học nhằm giúp giáo viên tăng chất lượng, hiệu quả làm việc tại trường giảm áp lực làm việc tại nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả thời gian làm việc 40 giờ/tuần.

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp trường và phát huy hiệu quả của giáo viên dạy giỏi và đội ngũ giáo viên cốt cán của các bộ môn để nâng cao chất lượng giáo dục; giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên chưa đạt khá về chuyên môn tiến tới xây dựng được đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và năng lực để làm việc.

8- Quản lý sử dụng hiệu qủa cơ sở vật chất - Thiết bị - Thư viện

a.Nhiệm vụ

Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ công tác dạy và học.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

Khai thác tốt các phòng chức năng: Vật lí - Công nghệ; Hoá học - Sinh học; Tin học; phòng Lab.

 100 % các tiết dạy thực hành học tại phòng chức năng.

           100 % GV sử dụng triệt để, hiệu quả thiết bị dạy học và khai thác triệt để nguồn tài liệu trong thư viện.

c.Giải pháp thực hiện

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, nguồn ngân sách nhà nước để huy động vốn đầu tư cải tạo cơ sở vật  chất đáp ứng với yêu cầu  dạy và học.

Hằng năm có kế hoạch mua bổ sung sách giáo khoa thiết bị dạy học  để đảm bảo có đủ thiết bị, sách giáo khoa để dạy và học.

Có quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo các văn bản hướng dẫn. Tổ chức hiệu quả việc quản lý, khai thác, sử dụng, kiểm kê cơ sở vật chất, TB dạy học theo quy định. Có biên bản bàn giao  cho cá nhân, tập thể sử dụng.

Có nội quy  Phòng thí nghiệm, phòng Thư viện, Thiết bị.

Có đẩy đủ hồ sơ thư viện, thiết bị theo quy định.

Cập nhất đầy đủ, kịp thời các thiết bị, sách giáo khoa mới nhập về.

          GV đăng ký mượn đồ dùng, thiết bị dạy học từ thứ 7 tuần trước, Ký mượn trả thiết bị, đồ dùng, bồi thường khi làm mất hoặc hư hỏng khi không có lý do chính đáng.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quyên góp ủng hộ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, giấy vở viết, đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

           Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra 1 lần/1 tháng, kiểm tra đột xuất về sử dụng và mượn, trả thiết bị dạy học. Đôn đốc nhắc nhở giáo viên, cán bộ phụ trách thư viện, thiết bị - thí nghiệm. TCM kiểm tra và ký duyệt vào cuối mỗi tuần. CM trường kiểm tra và ký duyệt vào cuối mỗi tháng

           Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm kê 2 lần/ năm học:  vào tháng 12 và tháng 5 hằng năm.

Thường xuyên lau chùi, bảo quản đúng qui định sắp đặt khoa học, dễ tìm, dễ lấy. Sổ sách cập nhật đầy đủ thông tin, rõ ràng, sạch đẹp.

8- Hoạt động lao động, cơ sở vật chất

a. Nhiệm vụ

          Lao động vệ sinh trường lớp, trồng chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, xây cảnh quan trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

           Lao động xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh, lao động công ích.

           Giáo  dục cho học sinh biết quý trọng những thành quả trong lao động, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong tập thể, ý thức đảm bảo an toàn trong lao động.

           Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

b.Chỉ tiêu phấn đấu

Lao động giáo dục và hiệu quả kinh tế. Giáo dục HS có ý thức lao động tốt, phấn đấu: 100% đạt loại tốt, khá.

           Trang bị, định hướng cho HS khối lớp 9 học phân luồng học phân ban ở bậc THPT hoặc học chuyên nghiệp hoặc học nghề.

           Xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

c.Giải pháp thực hiện

Xây dựng kế hoạch lao động cả năm, từng tháng và từng tuần hợp lý, phù hợp với lứa tuổi học sinh, có tính chất giáo dục.

          Giáo viên chỉ đạo lao động có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, tỷ mỉ, trực tiếp tham gia chỉ đạo lao động cùng học sinh, kiểm tra, nhắc nhở học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, biết quí trọng bảo vệ thành quả lao động.

          Đảm bảo đúng qui định về số giờ và thời gian và tuyệt đối an toàn trong lao động. Quản lý thành quả lao động đúng mục đích.

          Kết quả lao động đưa vào tham gia đánh giá hạnh kiểm cho học sinh cuối mỗi tháng. Khen chê kịp thời.

          Thành lập ban lao động do phó hiệu trưởng làm trưởng ban. Làm tốt công tác giao việc và nghiệm thu vào cuối buổi lao động.

          Tổ chức dạy hướng nghiệp cho HS lớp 9 tốt. Tuyên truyền nhân cao nhận thức về công tác hướng nghiệp  vá phân luồng cho HS sau khi học xong lớp 9. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu của Thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.    

          9- Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội

a.Nhiệm vụ

          Tổ chức thực hiện đúng phân phối chương trình, các chủ điểm của năm học. Nội dung các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần chuyển sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

          Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội:  Tham gia Hội thi, Hội diễn do các cấp tổ chức.

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt trong năm học.

          Tham gia tôn tạo, giữ gìn di tích lịch sử ở địa phương; Đài tưởng niệm, chăm sóc gia đình liệt sĩ tại địa bàn. Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo các đoàn thể phát động.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

Mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.

           Rèn cho học sinh các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi: Kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa và kĩ năng sống; quản lý tổ chức, kiểm tra đánh giá;Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực, hình thành thái độ, tình cảm, niềm tin với cuộc sống, với quê hương...       

c.Giải pháp thực hiện

Xây dựng kế hoạch hoạt động. Chú ý các hoạt động kỹ năng sống theo thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên  lớp.

 Phân công giáo viên phụ trách tổ chức buổi hoạt động NGLL, hướng nghiệp  với vai trò cố vấn, hướng dẫn học sinh tổ chức thực hiện ( dẫn chương trình, làm giám khảo, tham gia hoạt động).

           Tổ chức dưới nhiều hình thức: tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, tiết dạy HĐNGLL.

           Khen thưởng với học sinh trong tổ chức trò chơi.

      Phân công giáo viên chuẩn bị nội dung cung cấp cho học sinh các kỹ năng sống trong tiết chào cờ.

 

 

            10. Công tác phổ cập GDTHCS

          a. Nhiệm vụ:  Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

           Có hồ sơ đủ, đúng theo qui định, cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời theo quy định.

          Kiện toàn được Ban chỉ đạo phổ cập

          Giữ vững chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ III trên địa bàn Thị trấn.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

    Giữ vững phổ cập GDTHCS mức độ III. Chỉ tiêu cụ thể

Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 là 100 %.

Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 97 %.

Tỷ lệ trẻ tuổi từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt đạt 100 %.

Tỷ lệ trẻ 15 -18 tuổi đã, đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đạt 83%    

100 % HS đủ điều kiện và được công nhật tốt nghiệp THCS.

          c.Giải pháp thực hiện

Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị định số 20/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

          Kiện toàn được Ban chỉ đạo phổ cập.

Xây dựng kế hoạch phổ cập GDTHCS trên địa bàn. Điều tra cập nhật thông tin phổ cập thường xuyên theo quy định. Đánh giá chỉ số các tiêu chí về giữ chuẩn PC GDTHCS. Phối hợp tốt các trường đóng trên cùng địa bàn Thị trấn trong công tác điều tra, huy động, vận động và giáo dục trẻ trong độ tuổi phổ cập hoàn thành PC GDTHCS.

          Tham mưu với đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn ra các văn bản, nghị quyết chủ trương thực hiện công tác phổ cập. Vận động, huy động trẻ trong độ tuổi phổ cập ra lớp. Có chính sách tích cực để vận động triệt để HS bỏ học, HS có hoàn cảnh khó khăn ra lớp. Tổ chức kí cam kết duy trì sĩ số huy động HS ra lớp. Phối   kết hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng, các đoàn thể để giáo dục đạo đức cho HS.

          Phối hợp tốt với ban đại diện CMHS tham gia vận động gia đình HS cho con em ra lớp. GVCN, GV được phân công phụ trách địa bàn làm tốt công tác vận động, thăm gia đình học sinh, kịp thời tham mưu với nhà trường, phối hợp với chi hội CMHS để tuyên truyền, vân động HS ra lớp.

          Đẩy mạnh các hoạt động của TTHTCĐ, xây dựng một xã hội học tập. Trong năm học sẽ tổ chức một số lớp của trung tâm học tập cộng đồng Thị Trấn cho các tổ dân phố về chương trình giáo dục và bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường do giáo viên kiêm nhiệm về công tác TTHTCĐ của nhà trường thực hiện.

          Tổ chức giao ban giữa ba trường trong địa bàn để sơ kết, rút kinh nghiệm công tác phổ cập sau mỗi năm học.

          11. Công tác nội trú.

a. Nhiệm vụ

- Tổ chức nhập trường đầu năm cho học sinh, phân công phòng ở cho học sinh theo khối lớp.  Giáo dục học sinh làm quen với môi trường tập thể .

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy nhà nội trú.

- Giáo dục học sinh cách giao tiếp với bạn bè trong tập thể, giao tiếp với thầy cô hàng ngày.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm của các thành viên trong phòng, trong khu nội trú với những học sinh có sự cố đột xuất (ốm, sự cố gia đình, hoặc HS khó khăn).

 - Giáo dục học sinh có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng gọn gàng, sạch sẽ. thực hiện các quy định về nề nếp từng phòng ở

- Giáo dục ý thức tham gia các hoạt động tập thể của nội trú theo quy định

- Tổ chức nấu ăn cho học sinh nội trú đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Chỉ tiêu

          - Quản lý về số lượng học sinh sau khi học sinh đã nhập trường trong suốt thời gian tham gia học tập tại trường

          - Giáo dục học sinh nề nếp sinh hoạt (ăn, ở, ngủ, nghỉ), cách cư xử bạn bè, kỹ năng sống, ý thức đoàn kết các dân tộc trong khu nội trú.

          - Giáo dục ý thức tự phục vụ bản thân khi xa gia đình.

          - Giáo dục ý thức biết vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể.

          - Giáo dục nhân cách sống chân thành, trong sáng, quan hệ bạn bè đúng mực. Biết quan tâm đến nhau khi xa gia đình.

          - Xây dựng mối quan hệ, tình thầy trò, sự quan tâm giáo dục của thầy với học sinh khi học sinh xa bố mẹ, người thân.

-  Xây dựng khu nội trú sạch, đẹp, thân thiện, văn minh

c. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo nội trú.

- Xây dựng nội quy khu nộ trú, xây dựng các tiêu chí thi đua khu nội trú

- Thành lập tổ quản lý nội học sinh, Thành lập tổ xung kích của HS:

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên về công tác ăn ở, sinh hoạt nội trú

- Tổ xung kích đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra  hàng ngày

- Đánh giá, xếp loại phòng ở, hàng tuần, hàng tháng

- Tổ chức sinh hoạt nội trú cho học sinh vào tuần cuối hàng tháng.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh nội trú.

     13. Các công tác khác:

     - Công tác giáo dục hướng nghiệp, xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp.

     - Tuyên truyền vận động học sinh, giáo viên, học sinh ủng hộ sách giáo khoa, giấy vở viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

     - Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách.
          - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh, trang trí trường lớp, công tác đội thiếu niên, đoàn thanh niên thực hiện có hiệu quả.

 

III  CÁC CUỘC THI TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020

1 . Thi học sinh giỏi  lớp 9

- MTCT lớp 9 :   + Cấp trường : 4/10/2019

                           + Cấp huyện: 2/11/2019

                           + Cấp tỉnh  : 7/12/19

 - Các môn văn hoá lớp 9: Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Toán, Lí, Hóa, Sinh, GDCD

                         + Cấp trường : 11/10/2019

                          + Cấp huyện:  11/1/2020

                          + Cấp tỉnh  :  3/4/2020

2. Thi học sinh giỏi khối  6,7,8

           - Các môn: Các môn văn hoá từ lớp 6 đến lớp 8.

           - Cấp trường:  Tháng 24/4/2020     

3. Thi KHKT

Cấp trường: 27/9/2019

          Cấp huyện: Tháng 10/2019

          Cấp tỉnh: Tháng 12/2019

4. Thi STTNTNĐ

Cấp trường: 14/3/2020

Cấp huyện: 4/2020

Cấp tỉnh:  5/2020

5. Thi giáo viên dạy giỏi

Cấp trường: Tháng 10/2019

6.- Kiểm tra chất lượng cuối kỳ, Xét tốt nghiệp

6.1. Kiểm tra chất lượng:

 Kì I : Tháng 12/2019

           Kì II: Tháng 5/2020

6.2. Xét tốt nghiệp lớp 9:

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 8/6/2020.

7. Hội khỏe phủ đổng

Cấp trường: Tháng 9.

Cấp huyện: Theo kế hoạch của Phòng giáo dục.

Cấp tỉnh: Tháng 3/2020

8. Các cuộc thi khác: Theo hướng dẫn của các cấp.

 

PHẦN II  KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP

I- Kế hoạch tác nghiệp tổng quát:

 

Các hoạt động và công việc cụ thể

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Người thực hiện

 Chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Tổ chức học chính khóa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

T.trường

2- KT chất lượng tháng

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

GV

3- Làm các loại  KH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BGH,TCMGV

4- Dự giờ đột xuất, TX

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

TCM

5- Sinh hoạt tổ CM

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

TCM

6- Sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ SH CĐ cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ KHXH

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

TCM

Tổ KHTN

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

TCM

Tổ Tổng hợp

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

TCM

+ SH CĐ cụm trường

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Cụm trường

7- Thi GVDG cấp trường

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM trường

8- Kiểm tra nội bộ

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

HT ra QĐ

9- KTĐG học sinh cuối kỳ

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

GV

10- Ngân hàng đề kiểm tra

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

11- KTHS định kỳ GV

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

BGH,TCM

12- K. tra hồ sơ học sinh

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

TCM, GVCN

13- Công tác phổ cập

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

BGH,GV,C

14- KHKT

 

Tr

H

T

 

 

 

 

 

 

 

 

GV,TCM

15- Sử dụng TBDH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GV

16-BGHSG, PĐHSY

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GV

17-Thi HSG các cấp

 

 

 

X

x

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

HS

+Thi MTCT môn toán L 9

 

 

Tr

H

T

 

 

 

 

 

 

 

 

+Thi các môn VH lớp 9

 

 

Tr

 

 

H

 

 

T

 

 

 

 

+Thi văn hóa lớp 6,7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr

 

 

 

 

18- Xét TNTHCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

19- Sáng tạo thanh TNNĐ

 

 

 

 

 

 

 

Tr

H

T

 

 

HS

20- XD trường chuẩn QG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

25- XD KĐ chất lượng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Chế độ HS và GV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BGH,KT

2- LĐXDCQ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BLĐ

3- Báo cáo thống kê

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

3- GD kỹ năng sống

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BGH,GV

4- Đ.giá CBNV,HT,PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

BGH,TCM,GV

5- Sơ, tổng kết học kỳ

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

BGH,CĐT

6- Nội trú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

BNT

6- Tuyển sinh lớp 6

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐTS

7-  Tổ chức thi lại

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT

8- Hội khỏe phủ đổng

 

Tr

Tr

H

 

 

 

 

T

 

 

 

Văn thể

9- HĐNGLL,HN

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - KẾ HOẠCH CỤ THỂ

2.1- Kế hoạch tháng:

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp chính

Điều chỉnh

Bổ sung

8

-----

2019

* Chuyên môn:

- Hoàn thiện tuyển sinh vào lớp 6 nộp phòng GD.

- BDCM thường xuyên hè. Kiểm tra năng lực CBDL, GV

- Tổ chức ôn tập và thi lại cho HS. Hoàn thiện hồ sơ thi lại cho HS.

- Học chính khóa từ 20/8

- Đăng ký chất lượng môn dạy.

- Lập các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định.

- Lập PPCT và  PPCT dạy phụ đạo và BD, tự chọn và ký duyệt

- Phân công lao động đầu năm.

- Họp tổ CM thống nhất CM trong tổ nhóm chuyên môn về hồ sơ, giáo án ND, PP.

-Lập kế hoạch BDTX cá nhân, các tổ CM, trường, KH BDTX.

 

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV và HS.Tỷ lệ HS đi học chuyên cần, mượn SGK. Thực hiện 03 công khai, cấp phát văn phòng phẩm cho GV.

* GVCN: Ổn định kiện toàn tổ chức lớp. Thống kê, nhận khu vực chăm sóc bồn hoa cây cảnh và khu vực vệ sinh.

 Phổ biến văn bản và thu hồ sơ HS thuộc diện chính sách:

 

Thu hồ sơ HS được hưởng chế độ bán trú, chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Học sinh khuyết tật...

Lập danh sách HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc diện chính sách để cho HS mượn sách giáo khoa. Thống kê đầu năm học,

Huy động HS ra lớp.

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, dọn vệ sinh nhận phân công và chăm sóc bồn hoa cây cảnh,chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tu sửa hệ thống đường điện, nước. Làm mái nhà xe, mái nhà vệ sinh ở nội trú.

*TB-TV: Kiểm kê SGK cho HS mượn đúng đối tượng( cho HS mượn hết sách ở trong thư viện). Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học, quản lý các phòng chức năng hàng ngày. Báo cáo tình hình HS mượn sách giáo khoa.

Giới thiệu về nội quy Thư viện.

Phân loại sách và đóng dấu sách mới

* Phổ cập: Điều tra phổ cập tại các tổ dân phố và cập nhật các thông tin vào sổ phổ cập và cập nhật cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Nội trú: Đăng ký ở nhà nội trú

 Quản lý HS, tu sửa cơ sở vật chất.

*Các hoạt động khác:

- Họp hội đồng

- Tham gia tổng kết ngành GD.

- Báo cáo quy mô trường lớp, có kế hoạch xin bổ sung giáo viên.

- Đăng ký mua thiết bị.

- Bàn giao tài sản, lớp học cho các cá nhân và tập thể.

 

QĐ HĐTS

 

Theo QĐ PGD

 

Theo QĐ

 

Lên TKB, PCCT

Giao chỉ tiêu

Phân công và làmt theo mẫu KH

TCM phân công

GVBM

BGH thống nhất

Tổ CM họp và thống nhất.

 

Phân công để xây dựng kế hoạch của nhân, tổ, trường

Phân công kiểm tra theo kế hoạch

 

 

 

GVCN chỉ đạo và nhận nhiệm vụ

 

 

T. truyền  cho PH, HS. Đôn đốc HS nộp hồ sơ theo quy định

 

 

 

 

Rà soát và lập danh sách cho mượn đúng đối tượng.

 

 

BLĐ phân công cụ thể cho cá nhân và tập thể lớp

 

 

 

Lên kế hoạch cho các lớp mượn sách... 

 

 

 

 

 

 

 

Kiện toàn BCĐ, phân công cụ thể nhiệm vụ

 

 

 

Thành lập Ban nội trú và quản lý HS.

 

BGH xây dựng KH Theo giấy mời

BGH lập tờ trình đề xin giáo viên và thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

----

2019

* Chuyên môn:

 

 

- Học 2 buổi/ngày học phụ đạo và bồi dưỡng các khối lớp. BDHS giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9, các môn văn hoá lớp 9 và học sinh khối 8 đăng ký thi vượt cấp.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm và tháng. Bàn giao chất lượng cho GVBM.

- Hoàn thiện các loại kế hoạch cá nhân, đoàn thể theo mẫu quy định và ký duyệt.

-  Họp tổ chuyên môn, học tập chuẩn nghề nghiệp GV theo thông tư 20, TT 58 đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục.

- Tổ chức thi  KHKT dành cho HS lớp 8,9 cấp trường.

- Xây dựng ma trận và ra ngân hàng đề kiểm tra học kỳ I.

- Sinh hoạt chuyên đề cấp trường( tổ KHTN).

- Tham gia Hội nghị chuyên môn cấp huyện.

- Dự giờ đột xuất.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV, sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, lịch báo gảng,học bạ lớp 6.  Xét duyệt chế độ HS

 Đón đoàn kiểm tra công tác đầu năm của PGD, SGD.

- PGD kiểm tra công tác trường chuẩn Quốc gia.

- Đăng ký,sử dụng TBDH, UDCNTT

* GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp.

Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm đầu năm học và ký duyệt. 

Hoàn thiện hồ sơ và xét duyệt HS thuộc diện chính sách: miễn, giảm học phí và chế độ hưởng chi phí học tập, học sinh bán trú.

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn sách, truyện, tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học, mở cửa hàng ngày cho HS mượn sách, báo truyện. Lập các hồ sơ theo mẫu và kế hoạch hoạt động của thư viện.

Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Phổ cập: Hoàn thiện các thông tin vào phần mềm phổ cập và sổ phổ cập, trên phần mền quản lý phổ cập của bộ * Nội trú: Quản lý HS, công tác vệ sinh. Tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ.

 khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Khai giảng năm học mới

 Họp hội đồng trường, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

 Đại Hội Liên Đội, chi đoàn

- Lập hồ sơ 3 công khai.

- Ký duyệt các loại kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, học bạ HS lớp 6.

- Nộp thống kê đầu năm

- Luyện tập thể dục thể thao chuẩn bị cho đại hội thê thao ngành. Thành lập các câu lạc bộ thể thao của nhà trường.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Phân công làm minh chứng đánh giá ngoài và sắp xếp minh chứng. Làm hồ sơ đáng giá ngoài, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Gửi hồ sơ về SGD

- Tổ chức tết trung thu cho HS ở nhà nội trú.

- Họp Phụ huynh đầu năm học.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

Lên kế hoạch phân công và xếp thời khóa biểu

 

 

Phân công ra đề, coi chấm và bàn giao chất lượng đầu năm

Xây dựng kế hoạch với ND thống nhất chung và ký duyệt

Triển khai và học tập các thông tư.

 

Ra QĐ và chấm sản phẩm.

Tổ CM chỉ đạo và ký duyệt.

 

 

 

 

 

Lên KH, phân công kiểm tra: TTND, TCM, BGH

 

 

 

 

 

Lên kế hoạch

thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

Theo văn bản hướng dẫn

 

 

 

Ban lao động

 

 

Rà soát và cho mượn đúng đối tượng. Lên lịch cụ thể.

Rà soát, thống kê

 

 

 

 

 

 

Đôn đốc kiểm tra  theo sự phân công

 

 

Lên kế hoạch

 

 

Phân công chuẩn bị

BGH lên lịch duyệt

 

 

 

Theo KH, kiểm tra đôn đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2019

 * Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 và các môn văn hóa lớp 9, lớp 8 vượt cấp.

- Thi HSG các môn văn hoá lớp 9 và MTCT môn toán lớp 9  cấp trường.

-  Ký duyệt giáo án, đề kiểm tra, số mượn thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4.

- SH  chuyên đề trường(tổ KHXH, tổng hợp) và cụm trường.

- Thi GVDG cấp trường.

- Thi KHKT cấp huyện.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV,NV.

-Công tác thi GVDG  MTCT, văn hóa lớp 9 cấp trường.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9.

- Kiểm tra HĐSP 02 giáo viên.

 

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Tổ chức hoạt động  nội trú.

- Hồ sơ phổ cập.

- Hồ sơ văn thể, y tế, đoàn, đội.

 thư viện, thiết bị.

GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. Họp cha mẹ HS đầu năm.

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ GV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách theo chủ đề, đặc biệt là chủ đề ngày 20/10

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Phổ cập: Hoàn thiện thông tin phổ cập vào phần mền của bộ. Tự kiểm tra duy trì phổ cập.

 * Nội trú: Quản lý tốt HS nội trú, tổ chức nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khẩu phần ăn theo chế độ của học sinh nội trú

*Các hoạt động khác:

- Họp hội đồng.

- Tổ chức tọa đàm 20/10.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

- Luyện tập các câu lạc bộ thể thao.

- Tham gia thi KHKT cấp huyện.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, ĐNGLL

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Theo QĐ

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

Đôn đốc, quan tâm các hoạt động của lớp

 

 

Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp.

 

Lên lịch cụ thể và thực hiện theo lịch đăng ký.

 

 

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 

 

Đôn đốc kiểm tra theo sự phân công

Thực hiện theo kế hoạch được phân công.

 

Theo phân công nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2019

 

 

 

 

 

 

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9  và tham gia thi cấp huyện và ôn luyện đội tuyển để thi HSG cấp tỉnh. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9.

- Kiểm tra chất lượng tháng.

- Ký duyệt giáo án, nộp ngân hàng đề và rút đề kiểm tra, số mượn, trả thiết bị dạy học.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2,4. Sinh hoạt chuyền đề tổ KHTN

-  Kiểm tra chất lượng tháng. Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Hoàn thiện sản phẩm KHKT để chuẩn bị tham gia thi cấp tỉnh.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV

* Kiểm tra nội bộ:

 -Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

 Kiểm tra đột suất các hoạt động.

GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày. Sửa chữa lau chùi các TB, tu sửa các TB bị hỏng.

 Kể chuyện về một nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam và giới thiệu sách theo chủ đề ngày NGVN 20/11.

 Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

*Phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung hồ sơ phổ cập cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ nhân dịp 20/11, HĐTT

- Họp hội đồng, các tổ chức đoàn thể.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 20/11.

- Xét nâng lương đợt 2.

- Đón đoàn thẩm định của Sở về thẩm định công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

Theo lịch của CM

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

Tổ chuyên môn  chuẩn bị nội dung

Phân công cụ thể cho các thành viên

Lên kế hoạch

 Kiểm tra sản phẩm

Theo QĐ

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ.

 

 

 

Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp.

 

Lên lịch cụ thể và thực hiện theo lịch đăng ký.

 

 

Đôn đốc, kiểm tra

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

Đôn đốc kiểm tra theo sự phân công

Ban QL nội trú thực hiện kiểm tra giám sát theo KH.

 

Phân công nhiệm vụ

Lên kế hoạch

Rà soát các đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2019

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi và dự thi HSG giải máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 7/12. Ôn thi các môn văn hóa lớp 9,8.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Rà soát chương trình, có kế hoạch điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

- Nộp ngân hàng đề, kiểm tra, ký duyệt và rút ngân hàng đề kiểm tra theo quy định.

- Ôn tập và kiểm tra học kì. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Thống kê theo biểu mẫu qui định.

  Học tập Quy chế xếp loại HS và xếp loại HS đúng quy chế.

- SH CM theo trường( tổ KHTN, Tổ KHXH) và cụm trường.

*Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài,  tỷ lệ HS đi học chuyên cần.TB, UDCNTT

-Rà soát chương trình.

-Chấm và lưu bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ I, ngân hàng học kỳ I.

- Đánh giá xếp loại HS.

- Công tác dạy 2 buổi/ngày.

- Sử dụng TB dạy học, UDCNTT trong tiết dạy thực hành.

Chi trả chế độ cho GV, HS.

- Thu quỹ XHHGD.

-Tổ chức hoạt động  nội trú.

-  Quản lý hành chính.

- Công tác thống kê, báo cáo.

*GVCN:

 Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày. Sửa chữa lau chùi các TB, tu sửa các TB bị hỏng.

 Giới thiệu sách theo chủ đề các môn học cho giáo viên và học sinh, ngày 22/12.

Hoàn thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập

 Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

  *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*Phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra phổ cập của tỉnh.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Luyện tập văn nghệ để đi chúc mừng các đơn vị bồ đội đóng trên địa bàn nhân dịp 22/12. Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV.

- Kiểm kê tài sản, thiết bị SGK...

- Nộp các loại báo cáo, thống kê

- Tham gia thi KHKT cấp tỉnh.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

-Kiểm tra công tác phổ cập của tỉnh năm  2018.

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

Theo QĐ

 

 

Phổ biến học tập quy chế

 

 

 Thực hiện theo ND được phân công

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

Đôn đốc, kiểm tra, trao đổi với phụ huynh HS

 

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 

 Thực hiện theo đăng ký

 

 

 

Sưu tầm tài liệu và chuẩn bị nội dung

 

Phân công thực hiện

 

Tổng hợp thống kê

 

 

 

 

Ban lao động xây dựng kê hoạch.

 

 

Kiểm tra rà soát hoàn thiện trong ban phổ cập

Theo phân công

 

Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

 Theo QĐ

 Kiểm tra,chấm điểm

 Chuẩn bị tốt hồ sơ PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2020

* Chuyên môn:

- Tái giảng học kỳ II ngày 6/01/2020

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Ôn thi các môn văn hóa lớp 8,9. Tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 và các em HS lớp 8 thi vượt cấp(11/1)

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Nộp ngân hàng đề kỳ I về các tổ CM, CM nộp về cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, lập ma trận, ngân hàng đề kỳ II.

- Sinh hoạt chuyên môn tuần 2,4.

-Nghỉ tết nguyên đán(20/1/2020 đến 29/1/2020).

- Kiểm  tra toàn diện 2 GV.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng.

- Kiểm tra xây dựng ngân hàng kỳ II, kế hoạch dạy phụ đạo và bồi dưỡng.

- Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

- Phân công công tác học kỳ II.

- Công tác nội trú

- Đột xuất các hoạt động

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đếnhoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS . Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL. Họp phụ huynh kỳ I.

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề mùa xuân. Sưu tầm các bài thơ về mùa xuân. Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Phổ cập: Duy trì công tác phổ cập giữ mức độ III. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập sau khi đoàn kiểm tra công tác phổ cập kiểm tra của tỉnh.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, tham gia các câu lạc bộ.

- Nộp các loại báo cáo, thống kê của học kỳ I. Sơ kết học kỳ I.

- Họp CM HS kỳ I.

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

Bồi dưỡng cho HS

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Theo QĐ

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

Sưu tập sách và chuẩn bị nội dung giới thiệu

Thống kê, tổng hợp báo cáo

Thực hiện đúng các chế độ chính sách theo văn bản hướng

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

Ban phổ cập tự hoàn thiện hồ sơ

 

Luyện tập

 

Theo kế hoạch, biểu mẫu.

Lên nộ dung th.hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2020

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tiếp tục ôn thi cho HSG trong đội tuyển thi HSG cấp tỉnh. SHCĐ môn Hóa lớp 9.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, 4. Sinh hoạt chuyên đề trường( Tổng hợp, tổ KHXH) và cụm trường. Kiểm tra chất lượng tháng. Chấm thanh tra bài kiểm tra.

* Kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học GV, NV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB. Công tác sinh hoạt chuyên đề, chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra công tác dạy 2 buổi/ngày và chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Công tác phối hợp GVCN với CMHS.

- Kiểm tra thực hiện công tác Đội.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

 *LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề mùa xuân. Sưu tầm các bài thơ về mùa xuân.-Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

* Công tác nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, thi thể thao ở các câu lạc bộ.

-  Phối hợp các đoàn thể để huy động và ổn định HS trước và sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán .

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban lao động

 

 

Theo phân công nhiệm vụ

 

 

 

 

Sưu tầm tại liệu để giới thiệu sách.

 

 

 

 

 

Ban quản lý nội trú.

 

 

Luyện tập, kiểm tra

Lên kế hoạch.

Làm tốt công tác phối hợp cha mẹ HS, các đoàn thể để huy động HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2020

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Bồi dưỡng HS trong đội tuyển để chuẩn bị tham gia thi HSG cấp tỉnh.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

 Sinh hoạt chuyên môn tuần 2, tuần 4 và  SHCĐ tổ KHTN

- Dự giờ thường xuyên GV, đột xuất

- Nộp đề, kiểm tra ký duyệt và rút đề kiểm tra từ ngân hành đề đúng theo quy định.

- Thi GVG cấp trường

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài điểm, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, TB, UDCNTT trong dạy học.

- Dự giờ đột xuất.

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày, BDHSG,Phụ đạo HS yếu.

- Công tác chủ nhiệm, và  chú ý hồ sơ học sinh lớp 9 

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động

- Kiểm tra hoạt động chi đoàn.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

Giới thiệu sách theo chủ đề ngày QTPN 8/3 và ủng hộ sách, báo truyện cho thư viện nhà trường.

Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng.

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Phổ cập: Duy trì các tiêu chí phổ cập GDTHCS mức độ III.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao, các câu lạc bộ CBGV,NV.

- Kiểm tra hồ sơ HS lớp 9. Tham gia đại Hội khỏe phủ đổng cấp tỉnh.

- Xét nâng lương đợt I năm 2018.

- Phát động và tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

 

 

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

Theo QĐ

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 Ban lao động xây dựng kế hoạch

 

Cho mượn theo đăng ký

 

 

Sưu tấm nội dung

Sưu tầm và giới thiệu

Kêu họi ủng hộ

 Tổng  hợp số liệu để báo cáo.

 

Ban QL nội trú xây dựng kế hoạch

 

 

 

Đôn đốc luyện tập

 

Lên kế hoạch thực hiện

Phân công kiểm tra

Rà soát  các đối tượng

Theo QĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2020

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp. Tham gia thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa cho HS lớp 9 và lớp 8 vượt cấp ngày 3/4/2020.  Tổ chức thi HSG các môn văn hoá từ lớp 6-> lớp 8 cấp (24/4/2020).

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị.

- Họp tổ chuyên môn tuần 2, tuần 4. SHCĐ cụm trường và trường 3 tổ CM.

- Rà soát chương trình.

- Kiểm tra toàn diện 02 GV.

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nếp CBGV,NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

-  Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả, sử dụng TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra  toàn diện 2 GV.

- Rà soát tiến độ chương trình.

- Thi HSG cấp trường.

- Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề trường, cụm trường.

- Kiểm tra đột xuất các hoạt động.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH, và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

-Giới thiệu sách chủ đề ngày GPMN 30/4

- Lên kế hoạch tổ chức "Ngày sách Việt Nam và thi kể chuyện về Bác Hồ

- Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối mỗi tháng. 

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

 *Các hoạt động khác:

-Duy trì thể dục thể thao cho CBGV,NV, các câu lạc bộ

-  Kiểm tra hoàn hiện  hồ sơ HS lớp 9.

- Viết SKKN và nộp.

-Tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện.

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

Lên kế hoạch phân công và TKB, QĐ

 

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

 

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở.

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

Làm theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

Lên kế hoạch cụ thể phân công thực hiện

 

 Đôn đốc kiểm tra.

Thực hiện theo đăng ký

 

 

Sưu tầm và chuẩn bị nội dung

 Theo kế hoạch

Tổng hợp, thống kê, báo cáo

Đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch.

 

 

Phát động tham gia.

 

Phân công nhiệm vụ.

Theo đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2020

*

* Chuyên môn:

- Học 2 buổi/ngày, học phụ đạo và bồi dưỡng HSG các khối lớp.

- Rà soát chương trình, chất lượng dạy học, số lần điểm, quy chế đánh giá xếp loại HS.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ.

- Ký duyệt giáo án, sổ mượn thiết bị

- Hoàn thiện ngân hàng đề và nộp về CM nhà trường

- Tổng kết HĐ chuyên môn của tổ. Đánh giá xếp loại chuẩn GV, xếp loại công chức, thi đua cuối năm.

- Viết bài thu hoạt BDTX.

- Kê khai và duyệt các tiết dạy ngoài trời môn thể dục. Thu hồ sơ nộp và nhà trường( cá nhân, tổ CM).

* Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra nề nếp CBGV, NV, sổ điểm, sổ đầu bài, lịch baos giảng, tỷ lệ HS đi học chuyên cần.

- KD giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra  thi học kỳ II.

-Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

Kiểm kê  tài sản, thiết bị, SGK cuối năm và bàn giao tài sản cho NV BV.

- Đánh giá xếp loại thi đua, viên chức, chuẩn NN GV, hiệu trưởng.

- Thống kê, báo cáo.  Đánh giá xếp loại 2 mặt GD.

*GVCN: Thực hiện công việc của lớp chủ nhiệm. Quan tâm đến mọi hoạt động của lớp, tỷ lệ HS đi học chuyên cần, thông tin thường xuyên cho phụ huynh HS và BGH HS của lớp. Thu các loại tiền XHH và các khoản đóng góp khác. HĐNGLL.

Xếp loại 2 mặt giáo dục của HS. Hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm

 

*LĐ, CSVC: Dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa cơ sở vật chất.

*TB-TV: Phục vụ CBGV, HS mượn trả tranh ảnh, bản đồ, thiết bị dạy học,   mở và đóng cửa các phòng chức năng hàng ngày.

- Lên kế hoạch  xin bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học,… phục vụ năm học mới

-  Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

- Thu hồi SGK cho mượn, sắp xếp  kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu.

- Công tác kiểm kê thư viện, thiết bị.

- Báo cáo thư viện, thiết bị vào cuối năm.

 

 

 

              

* Nội trú: Quản lý HS, tổ chức nấu ăn cho HS bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ khẩu phần ăn.

*Các hoạt động khác:

- Duy trì thể dục thể thao cho CBGV, NV, các câu lạc bộ

- Hoàn thiện hồ sơ HS lớp 9 và xét tốt nghiệp THCS

- Tổng kết năm học. Họp phụ huynh HS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá XL chuẩn CBQL, GV, công chức cuối năm.

- Nộp hồ sơ thi đua cuối năm.

- Duyệt tiết dạy ngoài trời, 02 buổi/ ngày

- Kiểm tra rèn luyện thân thể của HS.

- Thống kê các biểu mẫu cuối năm.

- Nộp các hồ sơ cá nhân và đoàn thể để lưu tại nhà trường.

- Nộp các lại báo cáo.

- Tổng kết trường.

- TTHTCĐ tự đánh giá xếp loại.

- Bàn giao HS về địa phương

Tuyên truyền phổ biến tiết chào cờ, HĐNGLL

Lên kế hoạch phân công và thời khóa biểu

 

 

Theo QĐ

 

TCM, BGH lên kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện

 

 

 

 

BGH, thanh tra nhân dân, các tổ trưởng lên  kế hoạch và  phân công người thực hiện

 

Theo kế hoạch.

 

Thực hiện công việc theo đăng ký.

 

 

Xây dựng kế hoạch

 

 

Sưu tầm tài liệu và giới thiệu

Lên kế hoạch thực hiện

 

Tổng hợp, thống kê, báo cáo.

Theo văn bản hướng dẫn

 

 

 

 

Làm theo kế hoạch

đôn đốc kiểm tra

 

 

Theo kế hoạch

 

 

 

 Theo kế hoạch

 

 

 

 

Đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch

 

Kiểm tra thực hiện

 

 

 

Đánh giá theo VB

 

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

Đánh giá theo VB

 

Đôn đốc kiểm tra

 

 

 

 

Phối hợp đoàn thị trấn

 

 

 

6

2020

- CBGVNV nghỉ phép năm 2020

-Trực ban giám hiệu, bảo vệ, hành chính

- Thực hiện niêm yết các mẫu công khai theo thông tư 09.

-Tu sửa CSVC trường lớp Nhận, trả Hồ sơ HS lớp 9

- Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho HS đã TNTHCS

Cấp giấy nghỉ phép

 Phân công trực hè

 

 Làm theo mẫu

 

 Đôn đốc kiểm tra

 

Phân công GV

 

7

2020

 - Tuyển sinh vào Lớp 6: Trả hồ sơ lớp 9

- Trực BGH, bảo vệ, hành chính, BV

- Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

- Nghỉ phép hè năm 2020.

 

Tuyển sinh theo QĐ

 

Phân công GV, BGH, NV

 

Theo đăng ký

 

                                                                              

Phê duyệt của hiệu trưởng                                   Người xây dựng kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Lò Tân Cương

 

* PHẦN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Lò Tân Cương
Nguồn:THCS Thị trấn Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 11 : 1.372
Năm 2022 : 8.252
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới