Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Tháng 03 : 477
Năm 2021 : 2.928
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch HĐNGLL

Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2013-2014
PHÒNG GD & ĐT MƯỜNG CHÀ
      TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
    Số:    /KH – Tr THCS                                                                                                                      Mường Chà, ngày 20 tháng 9 năm 2013
 
                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP     
                                                              NĂM HỌC 2013 -  2014
 
 
          Căn cứ vào công văn số 2006/ SGĐT – GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp THCS và cấp THPT năm học 2012-2013
 
1.Mục tiêu cần đạt:
 
 - Cung cấp bổ xung cho HS những kiến thức về các lĩnh vực trong khoa học, đời sống, xã hội, địa phương.
 - Giáo dục về đạo đức, pháp luật, truyền thống của quê hương, đất nước, địa phương.
          - Cung cấp kĩ năng sống cho HS về mọi vấn đề trong hoạt động học tập, lao động, về  nghĩa vụ, quyền lợi của HS.
 - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
 - Giúp HS chủ động tổ chức và điều hành hoạt động tập thể, phát huy được vai trò chủ thể của hoạt động.
          - Giáo dục cho HS lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần ham học hỏi và vận dụng linh hoạt những điều đã được học để ứng dụng trong cuộc sống ở những tình huống cụ thể,. Bước đầu có ý thức chọn nghề có cơ sở khoa học.
          - 100% HS toàn trường được tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 
2. Nhiệm vụ:
 
 a. Ban giám hiệu:
          - Lên kế hoạch cụ thể và định hướng ngay từ đầu mỗi năm học để GVCN , tổ chuyên môn nắm được và có kế hoạch cụ thể HĐNGLL.
 - Chọn những GV có chuyên môn vững có khả năng hướng dẫn, cố vấn giúp HS chủ động tổ chức và điều hành hoạt động tập thể làm công tác chủ nhiệm trực tiếp phụ trách HĐNGLL hoặc giảng trong tiết chào cờ.
 - Lên lịch hoạt động hàng tháng.
 
 b. Giáo viên:
          - GV chủ nhiệm:
Chịu trách nhiệm chọn nội dung HĐGD ngoài giờ và hướng nghiệp để soạn theo chủ đề hàng tháng cho phù hợp với địa phương trường đúng với thời lượng 2 tiết trên tháng và 1tiết/ tháng theo phân phối chương trình.
          Tư vấn, chuẩn bị, hướng dẫn giúp HS chủ động tổ chức và điều hành hoạt động tập thể.
 
          - Giáo viên được giao phụ trách HĐGD ngoài giờ lên lớp trong các tiết chào cờ :
Chọn nội dung giảng về GD kĩ năng sống cho học sinh thong qua tường hoạt động trong các chủ đề các tháng như:
+ Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, tập trung vào các nhóm nội dung: Kĩ năng nhận thức, kĩ năng quản lý bản than, kĩ năng xã hội.
+ Giáo dục tích hợp nọi dung hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
+ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn sự đa dạng sinh học.
+ Giáo dục phòng chống AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội, các tai nạn.
+ Giáo dục phòng chống tác hại cảu trò chơi trực tuyết có nội dung không lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường…
+ Giáo dục trật tự an toàn giao thong.
+ Nhưỡng hoạt động phục vụ nhiệm vụn chính trị - xã hội của đất nước, của tỉnh, huyện, xã.
+ Giáo dục Công ước Liên hiệp Quốc về quyền trẻ em.
+ Hoạt động hưởng ứng Phong tròa thi đua trường học than thiện học sinh tích cực.
+ Giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường và biển đảo.
       
 c. Đối với tổ chuyên môn:
          - Tổ chức cho GV trường mình nghiên cứu tài liệu về HĐNGLL.
          - Đôn đốc GV trong tổ được phân công phụ trách HĐGDNGLL thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức kiểm tra HĐNGLL của GV tổ mình phụ trách , tư vấn, giúp đỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn của GV khi thực hiện nhiệm vụ.
 
3. Biện pháp:
          - Cung cấp tài liệu, phân phối chương trình về HĐNGLL, GD kĩ năng sống, bảo vệ môi trường cho giáo viên được phân công phụ trách.
          - Tổ chức HĐGDNGLL theo khối, theo lịch cụ thể hàng tháng.
          - Tạo mọi điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho các tổ chuyên môn, giáo viên để thực hiện tốt hoạt động GDNGLL.
         - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện HĐGDNGLL đối với giáo viên và học sinh
 
4. Đối tượng học sinh: Từ khối 6 đến khối 9.
 
 
 
 
 
5. Hình thức thực hiện HĐNGLL:
 
          - HĐNGLL theo định kì 2 tiết/ tháng bố trí vào 1 buổi theo khối học, giao cho GVCN và TPT đội phụ trách cho HS tập.
          - HĐGD Hướng nghiệp theo định kì 1 tiết / tháng giao cho GV phụ trách lớp 9 phụ trách bố trí vào tiết 3 của lịch HĐNG hàng tháng theo lịch.
          - HĐGDNGLL về GD bảo vệ môi trường, GD kỹ năng sống bố trí vào 1 số tiết chào cờ giao cho Gv hoặc BGH phụ trách.
 
6. Nội dung lên lớp:
 
 - GVCN, giáo viên bộ môn, BGH được phân công phụ trách hoạt động  GDNGLL theo kế hoạch của nhà trường sẽ soạn bài theo phân phối chương trình, tài liệu do Bộ, sở, Phòng GD đã hướng dẫn và dựa vào tình hình cụ thể tại địa phương mà chọn nội dung lên lớp cho phù hợp.
 
LỊCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY
 
Môn Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9
 
 
 
HĐNGLL
 
Nguyễn Thị Thơm
 
Đinh Thu Phương
 
Nguyễn T. Ngọc
 
Trần Thị Minh
 
Bùi Liên Hoa
 
Nguyễn T. Hiền
 
 
Tạ Thị Hoa
 
Trương Q. Khánh
 
Bùi Thu Huyền
 
Lê Thị Thuần
 
Đỗ T. Thuận
 
Nguyễn  Lan
 
 
HĐHN
      Nguyễn  Lan
 
GD kĩ năng sống -         GV, TPTrĐ
-         BGH
- GV, TPTrĐ
- BGH
    
- GV, TPTrĐ
- BGH
 
- GV, TPTrĐ
- BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC 2009 – 2010
 
 
Tháng Tuần,thứ Nội dung
HĐGDNGLL
Khối lớp Người thực hiện
 
 
 
 
 
9/2013
 
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 9 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
 
 
 
10/2013
 
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
 
 
   11/2013
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
 
 
 
12/2013
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
  
 
  1/2014
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
 
  
 
  
 
 
2/2014
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
       
   
 
 
   
 
 
 
3/2014
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
       
   
 
 
  
 
 
 
4/2014
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
5/2014
Tuần:      
Thứ: Chủ đề tháng 6 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 7 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 8 GVCN
Tuần:      
Thứ Chủ đề tháng 9 GVCN
Tuần: GD kĩ năng sông : Toàn trường  
Thứ      
       
       
       
 
 
 
KÊT QUẢ  HĐDGNG LÊN LỚP NĂM HỌC 2013 – 2014 - LỚP :
TT Họ tên T9 T10 T11 T12 KÌ I T1 T2 T3 T4 K5 KÌ II CN
1                          
2                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
37                          
38                          
 
Đổi mới kiểm tra đánh giá kết qủa hoạt động ngoài giờ lên lớp:
1.     Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới kiểm tra đánh giá:
+   Giáo viên đánh giá đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực cảu mình.
+ Thực hiện đáng giá xếp loại  học sinh theo  đúng qui định của BGD & ĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
2.     Hình thức đáng giá:
-         Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:
+ Học sinh tự đánh giá.
Tập thể học sinh( nhóm, tổ, khối, lớp) đánh giá.
+ Viết bài thun hoạch.
+ Trao đổi ý kiến.
+ Đánh giá bằng trắc nghiệm.
+ Đánh giá bằng phiếu tự đánh giá, phiếu hỏi.
+ Đánh giá qua sản phẩm của hoạt động.
Kết qảu đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm  cảu học sinh.
       

Tác giả: Cao Thị Oanh
Nguồn:thcsthitran.pgdmuongcha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới