A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

- Căn cứ vào Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 /11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Căn cứ kế hoạch số:   /KH- PGD&ĐT-THCS ngày   /9/2019 V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019 – 2020;

   - Căn cứ kế hoạch số:   /KH-THCS ngày   /9/2019 về  việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường THCS Thi trấn Mường Chà;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, thư viện trường trường THCS Thị trấn Mường Chà xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Sứ mệnh và tầm nhìn

Thư viện nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của giáo viên và học sinh.

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho học sinh  những kiến thức cơ bản để  tự tin hơn, sống nhân văn, nhân ái, biết yêu thương mọi người.

II. Thực trạng

1. Thuận lợi

          Năm học 2019 – 2020, nhà trường có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:

          Cán bộ quản lý: 02 đồng chí

          Giáo viên: 24 đồng chí

          Nhân viên: 7 đồng chí

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trẻ, nhiệt tình trong công tác, yêu thương học sinh.

          Nhà trường có quy mô 4 khối với 12 lớp và 425 học sinh trong đó chia ra cụ thể như sau:

          Khối lớp 6: 3 lớp với 115 học sinh;

          Khối lớp 7: 3 lớp với 110 học sinh;

          Khối lớp 8: 3 lớp với 105 học sinh;

     Khối lớp 9: 3 lớp với 95 học sinh

          Sách, truyện, tài liệu trong thư viện nhà trường đã được bố trí gọn gàng, khoa học trên các giá sách và các tủ tài liệu.

Thư  viện đã được cung cấp các đầu sách giáo khoa (5516 cuốn), sách tham khảo (1661 cuốn), sách nghiệp vụ ( 712 cuốn) và sách văn học (truyện thiếu nhi: 579 cuốn) và 1 tủ sách đạo đức, pháp luật phục vụ cho giáo viên và học sinh.

2. Khó khăn:

          - Trường chưa được bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên trách thư viện đạt chuẩn.

- Cơ sở vật chất còn chật hẹp so với quy định. Chưa có phòng đọc riêng.

- Số đầu sách, truyện tuy được bổ sung hàng năm nhưng không nhiều, số lượng sách tham khảo ít chưa đáp ứng được nhu cầu của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Đầu sách truyện trong thư viện chưa phong phú, không có truyện tranh nên chưa thu hút được các em trong trong việc tìm đọc sách truyện.

          - Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều phương tiện nghe nhìn được phổ biến nên thời gian dành cho việc đọc sách của học sinh là rất ít.

          - 80% học sinh là người dân tộc thiểu số (60% là dân tộc mông, 20% dân tộc Thái...) nên gặp khó khăn về ngôn ngữ. Nhiều học sinh đọc còn ngọng, viết còn sai lỗi chính tả nên gặp khó khăn khi theo học trên lớp, học không hiểu bài nên chất lượng học tập còn chưa đồng đều..

III. Kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020

1. Mục đích

          Trong năm học 2019 - 2020, Thư viện nhà trường hướng tới mục đích là tạo hứng thú đọc và phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh. Thu hút sự hợp tác, ủng hộ và nguồn lực của cán bộ, giáo viên và học sinh.

2. Mục tiêu

          - Thứ nhất, duy trì Thư viện nhà trường phấn đấu thư viện đạt chuẩn.

          - Thứ hai, thu hút sự ủng hộ và nguồn lực của cán bộ, giáo viên và học sinh tới Thư viện

3. Hành động     

a. Lịch làm việc trong tuần

 

Thứ

Sáng

Chiều

2

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 30phút

3

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Từ 14 giờ 45 phút đến 16 giờ 30phút

4

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Từ 1 giờ 45 phút đến 16 giờ 30phút

5

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ

6

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Từ 14 giờ 45 phút đến 16 giờ 30phút

7

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

                         Nghỉ

 

b. Kế hoạch thực hiện năm học 2019 - 2020

Tháng 8

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

 

2

 

- Sắp xếp lại kho sách.

- Phân loại  sách theo môn loại khoa học.

- Phát SGK và vở cho HS

- Giới thiệu về Thư viện: vị trí, giờ mở - đóng cửa, danh mục và nội quy Thư viện cho học sinh khối 6

Cán bộ Thư viện

 

 

- GVCN các lớp

- GVCN lớp 6

 

 

 

3

- Nhập sách, tài liệu mới vào sổ đăng kí tổng quát

- Giới thiệu sách, tài liệu mới trên bảng tin Thư viện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện cụ thể theo từng tháng, từng tuần.

CB Thư viện

 

- GVCN lớp 6

 

 

 

4

 

 

- Nhập sách, phân loại sách và đóng dấu sách mới.

- Lập danh sách ban thư viện và ban hỗ trợ Thư viện

- Lập danh sách học sinh có kỹ năng đọc yếu

- Cho mượn - trả sách

- Dọn dẹp, vệ sinh Thư viện

CB Thư viện

 

- GVCN khối 6

 

- GVCN các lớp

 

 

Tháng 9

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

 

 

 

1

- Dán nhãn sách mới (nếu có)

- Cho mượn - trả sách

- Trình ban giám hiệu kí quyết định thành lập ban Thư viện và ban hỗ trợ Thư viện

- Trang trí lại Thư viện.

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

Ban Thư viện

 

 

- Ban giám hiệu

 

- Ban thư viện

 

 

 

 

2

 

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động Thư viện.

- Phân công ban thư viện giúp đỡ các HS có kỹ năng đọc yếu

- Cho mượn - trả sách

- Xây dựng các góc Thư viện trong các lớp học.

- Trang trí lại Thư viện

CB Thư viện, ban thư viện

- Ban giám hiệu

- Ban TV

 

- GVCN và học sinh các lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- Sắp xếp lại sách mới (nếu có) vào giá sách.

- Cho mượn – trả sách

- Xây dựng các góc Thư viện ở các lớp

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB Thư viện

Cán bộ GV, NV và học sinh

 

 

 

 

 

 

4

 

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Đưa góc thư viện trên lớp vào hoạt động

- Cho mượn – trả sách

- Xây dựng khung tăng giờ mở cửa Thư viện và khung thời gian đến Thư viện đọc sách cho các lớp

CB Thư viện

 

 

- Ban Thư viện

 

- GVCN các lớp

 

 

 

Tháng 10

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

 

 

1

 

- Hoàn thiện hồ sơ thư viện.

- Cho mượn sách, truyện, báo.

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Cho mượn – trả sách

- Trình Ban giám hiệu khung tăng giờ mở cửa Thư viện: Mở cửa thêm vào các buổi chiều sau giờ học (15h30p – 16h30p).

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB Thư viện

 

 

 

 

 

- Ban Thư viện, GV trực tuần.

 

 

 

 

 

2

 

- Dọn dẹp Thư viện

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tập huấn, hướng dẫn ban Thư viện và giáo viên trực bán trú công tác mở cửa thư viện: Nội quy thư viện, cách lấy – cất bộ sưu tập, cách ghi sổ sách mượn – trả,…

- Kiểm tra kỹ năng đọc của các HS đọc yếu

- Cho mượn – trả sách

 

CB Thư viện

 

(Chiều Thứ 5)

- Ban hỗ trợ TV

 

- Ban Thư viện, GV trực tuần

 

 

 

3

 

- Tiếp tục phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Cho mượn – trả sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày NGVN 20/10

- Mở cửa theo khung tăng giờ mở cửa Thư viện

- - Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB Thư viện

- Ban Thư viện, GV trực tuần

 

 

 

4

 

- Rà soát kiểm tra lại hồ sơ thư viện.

-  Mở cửa phục vụ bạn đọc theo các khung giờ.

- Cho mượn – trả sách

- Tổng kết số lượt đến Thư viện và số lượt mượn sách của cán bộ, GV  và HS (khen thưởng nếu có)

CB Thư viện

Ban thư viện, GV trực tuần

 

 

 

Tháng 11

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

 

 

1

 

- Phối kết hợp với BCH đoàn, đội đôn đốc, kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên, học sinh.

- Cho mượn sách, báo, tài liệu tham khảo

- Mở cửa phục vụ bạn đọc theo các khung giờ

- Hướng dẫn ban Thư viện các cách đọc hiểu để ban Thư viện hướng dẫn các bạn trong lớp, các bạn đọc yếu.

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB Thư viện

- TPT Đội

 

 

- Ban TV, GV trực tuần

 

 

 

 

2

 

- Mở cửa thư viện theo các khung giờ

- Hướng dẫn ban Thư viện các cách đọc hiểu.

- Cho mượn bộ sưu tập có trong Thư viện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về một nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam".

CB Thư viện

- Ban TV

 

 

3

- Hướng dẫn ban Thư viện  tham gia vào các hoạt động trong thư viện.

- Cho mượn sách, truyện thư viện về phòng đọc

- Tiếp tục cho mượn bộ sưu tập

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày NGVN 20/11

- Tổ chức cuộc thi "kể về một nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam".

- Dọn dẹp, sắp xếp lại Thư viện.

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề

CB Thư viện

Ban TV

 

 

 

- Ban hỗ trợ Thư viện

 

 

 

4

 

- Mở cửa Thư viện theo các khung giờ

- Phát động ngày đọc sách và đến Thư viện vào chiều thứ 5

- Cho mượn sách, truyện, báo, tạp chí,…

- Xin sự ủng hộ bộ sưu tập (báo, tạp chí) của ban văn hóa xã.

- Tổng kết số lượt đến thư viện của các lớp.

CB TV

Ban TV

 

 

 

CB văn hóa Thị Trấn

 

 

 

                                                 

Tháng 12

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

- Mở cửa Thư viện theo các khung giờ

- Bổ sung báo, tạp chí cho thư viện

- Giới thiệu sách theo chủ đề các môn học cho giáo viên và học sinh

- Dọn dẹp Thư viện

- Xây dựng kế hoạch làm các góc thư viện ngoài trời

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề

CB Thư viện

- Ban TV

- CB Văn hóa Thị Trấn

 

 

 

2

- Mở cửa Thư viện theo các khung giờ

- Cho mượn – trả sách

- Trình kế hoạch xây dựng góc Thư viện ngoài trời

CB TV

- Ban TV

 

- BGH

 

 

 

 

3

 

- Mở của Thư viện theo các khung giờ

- Hoàn thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập

- Tiếp tục cho mượn sách, truyện

- Dọn dẹp Thư viện

- Chuẩn bị các điều kiện (vật liệu, tài liệu,bàn ghế,…) để xây dựng góc thư viện ngoài trời

- Kiểm tra kỹ năng đọc của các HS đọc yếu

-- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày QĐND VN 22/12

CB TV

- Ban TV

 

 

 

 

- GVCN, TPT Đội, BCH Công đoàn,…

 

 

4

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn trả sách

- Thống kê số lượt đến TV, số lượt mượn sách của CB, GV và HS.

- Kiếm tra và tổng kết hoạt động của Ban TV các lớp

 

CB TV

Ban TV

 

 

 

Tháng 01/2020

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

 

- Mở cửa thư viện theo các khung giờ

- Cho HS mượn sách giáo khoa HK II

- Dọn dẹp Thư viện

- Tiếp tục cho mượn – trả sách phục vụ cho việc học tập và giảng dạy

- Xây dựng góc đọc sách ngoài trời (2 góc sân)

- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB TV

- Ban TV

- GVCN

 

 

 

- CBGV, NV, HS

 

 

 

 

2

 

- Mở cửa thư viện theo các khung giờ

- Cho mượn sách, truyện,SGK, SBT phục vụ học tập

- Sưu tầm một số sản phẩm văn hoá địa phương để trang trí góc đọc sách

CB TV

Ban TV, GV trực tuần

 

 

3

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Đưa góc đọc sách ngoài trời vào hoạt động (giao cho ban TV và GV trực bán trú)

- Giới thiệu sách theo chủ đề mùa xuân

- Cho mượn – trả sách

CB TV

Ban TV, GV trực tuần

 

 

4

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập.

- Dọn dẹp Thư viện

- Lên kế hoạch thi "đọc thơ mùa xuân"

-- Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề

CB TV

Ban TV, ban hỗ trợ TV

 

 

 

 

 

Tháng 02

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập.

- Dọn dẹp Thư viện

- Lên kế hoạch thi "đọc thơ mùa xuân"

- Giới thiệu sách chủ đề mùa xuân

CB TV

Ban TV, GV Trực bán trú, GVCN

 

 

2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập.

- Giới thiệu sách theo chủ đề mùa xuân

- Tổ chức cuộc thi "đọc thơ về mùa xuân"

- Tổng hợp số lượt bạn đọc  đến thư viện

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập.

- Tiếp tục hoạt động các góc thư viện trong lớp và ngoài trời

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày QTPN 8/3

CB TV

Ban TV, GV trực tuần

 

 

 

 

2

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập.

- Trang trí, sắp xếp lại Thư viện

- Xin sự ủng hộ báo, tạp chí của ban văn hóa xã

CB TV

- Ban TV, ban hỗ trợ TV

 

 

- CB văn hóa thị trấn

 

 

3

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập- Tiếp tục xử lí tài liệu và sách mới bổ sung (nếu có).

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3

CB TV

- Ban TV, ban hỗ trợ TV

 

 

 

4

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện

- Tổng kết hoạt động của ban TV

- Thống kê số lượt bạn dọc đến TV và mượn tài liệu.

CB TV

- Ban TV, ban hỗ trợ TV

 

 

 

 

 

Tháng 4

Tuần

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người phố hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện

- Tiếp tục hoạt động các góc Thư viện

- Xin bổ sung báo, tạp chí

-  Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

 

CB TV

Ban TV

 

Ban hỗ trợ TV

 

 

CB văn hóa Thị trấn

 

 

2

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện

- Giới thiệu sách chủ đề ngày GPMN 30/4

- Lên kế hoạch tổ chức "Ngày sách Việt Nam"

CB TV

Ban TV

 

 

 

 

TPT Đội, GVCN

 

 

3

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện

- Tổ chức "Ngày sách Việt Nam": Thi trưng bày sách và Thi kể chuyện Bác Hồ.

CB TV

Ban TV

 

Ban Hỗ trợ TV

 

BGH, TPT Đội, GVCN các lớp

 

 

4

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Kiểm tra khả năng đọc của các HS đọc yếu

- Tổng hợp số lượt đọc, số lượt mượn sách và hoạt động của ban TV

CB TV

Ban TV

 

Ban Hỗ trợ TV

 

 

 

 

Tháng 5

Tuần

Nội dung công việc

Ngưới thực hiện

Người phối hợp

Điều chỉnh,

bổ sung

Đánh giá

kết quả

1

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện  

- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Lên kế hoạch  xin bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học,… phục vụ năm học mới

-  Giới thiệu sách, tài liệu mới theo chủ đề.

CB TV

Ban TV

 

 

Ban Hỗ trợ TV

 

 

2

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Dọn dẹp Thư viện  

- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Tiếp tục hạt động các góc thư viện trong và ngoài lớp học

CB TV

Ban TV, GV trực tuần.

 

Ban hỗ trợ TV

 

 

3

- Mở cửa TV theo các khung giờ

- Cho mượn bộ sưu tập phục vụ giảng dạy và học tập

- Thu hồi sách cho mượn, xử lí kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu.

CB TV

Ban TV,ban hỗ trợ TV

 

 

 

4

 

- Mở cửa TV theo các khung giờ

-  Kiểm kê bộ sưu tập, sắp xếp lại bộ sưu tập

- Tổng hợp số lượt đọc, số lượt mượn sách và số làn vi phạm của bạn đọc.

- Làm báo cáo tổng kết năm học trình BGH

- Tổng kết công tác thư viện (khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt)

CB TV

Ban TV,ban hỗ trợ TV

 

 

BGH

 

 

                                                                       

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

       Người lập kế hoạch

 

 

 

 

       Lương Thị Chinh


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Tháng 10 : 1.548
Năm 2021 : 14.635
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới