A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tổ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

  - Căn cứ kế hoạch số  38 / KH-HT ngày 9  tháng 9 năm 2019 về kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ  năm học 2019 - 2020 của trường THCS  thị trấn.

  - Tổ KH tự nhiên  xây dựng kế họach hoạt động năm học 2019– 2020 như sau:

 

PHẦN I:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH

 

          I. Bối cảnh năm học:

Năm học 2019-2020 là năm học với chủ đề “ dạy người” tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, bán sát chương trình hành động của chính phủ , kế hoạch hành động của Bộ giáo dục và đào tạo UBND tỉnh và UBND huyện thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tập trung vào giáo dục nâng cao kỷ cương, nề nếp, đạo đức lối sống của học sinh; từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh.

Tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học sinh. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tăng quyền tự chủ của của nhà trường

 

          II. Những thuận lợi và khó khăn

         1. Thuận lợi:

    -  Đ­ược sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, cũng như­ của các cấp lãnh đạo của Đảng Ủy UBND Thị trấn, Phòng Giáo dục - Đào tạo Mường  Chà.

    - BGH giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học phù hợp với khả năng và năng lực của tổ.

    - Hội cha mẹ học sinh  luôn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình và phối kết hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục cũng như­ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em học tập.

  - Cơ sở vật chất như­ sách giáo khoa, tranh ảnh, bản đồ, máy chiếu cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

 - Số lượng giáo viên trong tổ có 1 quản lý và 8 giáo viên  đều đạt chuẩn và trên chuẩn cơ bản đảm bảo với yêu cầu các môn dạy. Các giáo viên trong tổ có t­ư t­ưởng và lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như­ trong CM và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc đư­ợc giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 - Tổ có một số GV có chuyên môn vững vàng, giáo viên dạy giỏi các cấp, có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như­ các hoạt động khác.

     2. Khó khăn:  

 - Học sinh trái tuyến chiếm 54%, ở các bản xa trường  nên việc sinh hoạt của các em

 còn gặp nhiều khó khăn, sau các buổi học các em tự nấu ăn, còn hay trốn học ngày thứ   7 để về nhà, vì vậy cũng ảnh hưởng tới chất lượng học tập, duy trì sĩ số và tỉ lệ đi học chuyên cần.

    - Một bộ phận nhỏ gia đình HS Thị trấn thuộc khối nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa quan tâm đến học tập của con em và một số HS còn mải chơi, lười học, trốn tiết, nghỉ học tự do đi chơi  và đi điện tử ở các quán game. Tỷ lệ gia đình hộ nghèo 30,6 %, học sinh là con em dân tộc chiếm 71,4 %.

III. Thống kê số liệu

  1. Đội ngũ giáo viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam,

nữ

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Xếp loại thi đua

năm trước

1

Nguyễn Thị Phượng

1984

Nữ

Kinh

ĐH

LĐTT -

UBNDHK

2

Phạm Việt Anh

1983

Nữ

Kinh

ĐH

LĐTT-

UBNDHK

3

Nguyễn Thị Hiền

1977

Nữ

Kinh

ĐH

LĐTT

 

4

Bùi Thị Lan Anh

1984

Nữ

Kinh

ĐH

LĐTT -

UBNDHK

5

Đinh Thị Điệp

1984

Nữ

Hre

ĐH

LĐTT -

UBNDHK

6

Lò Tân Cương

1983

Nam

Thái

ĐH

LĐTT-

CSTĐ

7

Nguyễn T .Thu Hằng

1985

Nữ

Kinh

ĐH

LĐTT-

CSTĐ

8

Nguyễn Đình Quân

1989

Nam

Kinh

LĐTT

 

  1. Phân công nhiệm vụ

S

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

XLCM năm trước

Phân công giảng dạy

Công tác kiêm nhiệm

Số tiết/

tuần

Những thay đổi

1

 

Lò Tân Cương

Toán-Lý

G

TD 9A,B

PHT

4

 

 

 

2

 

Nguyễn Phượng

Toán-Lý

G

T7BC, Lý 9,8A

 

T. Trưởng

PCTCĐ

17

 

3

Nguyễn T Hiền

Toán-Lý

G

L6,7; CN 7AB;

CN9

CN 7 B

17

 

4

Phạm Việt Anh

Toán-Lý

G

T7A,9C; Lí 8BC

 

TTND,CN 7A

17

 

5

Bùi Thị Lan Anh

Toán-Lý

G

Toán 6

CN 6A

18

 

 

6

 

Đinh Thị Điệp

Toán-Lý

G

T9AB; CN8; HN9

CN 9A

17

 

7

Nguyễn T Hằng

Toán-Lý

G

T8

CN 8B

CN 8B

18

 

8

Nguyễn  Quân

Tin

K

Tin 6,7,8

 

19

 

 

 

PHẦN II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

I. Các danh hiệu thi đua

a. Danh hiệu thi đua  tập thể: Tổ LĐTT

b. Danh hiệu thi đua cá nhân trong tổ: CSTĐ: 2;  LĐTT: 8

- CSTĐ: 2/8 đ/c = 25 % ( Điệp, Việt Anh)

- LĐTT: 8/8 đ/c=100%

- UBND Khen: 5/8  ( Phượng, Bùi Anh, Cương, Hiền, Hằng)                  

          c.  Lớp Chủ nhiệm:  4/5 lớp đăng ký lớp tiên tiến

* Lớp 6a: Tổng số 35

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi: 12/35 = 34,3 % 

Khá: 23/35 = 65,7 %

Trung bình: 0

Tốt, khá: 35/35 = 100%

Trung bình:0

                                                   Duy trì sĩ số: 35/35 =  100%

                                                   Chuyển lớp thẳng: 35/35 = 100%

* Lớp 7a: Tổng số: 36

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi: 13/36 = 36 %

Khá: 22 /36 = 61%

Trung bình: 1/36 = 3 %

Yếu: 0

Tốt, khá :  36/36 = 100%

Trung bình:0

                                                   Duy trì sĩ số: 36/36 = 100%

                                                   Chuyển lớp thẳng: 36/36 = 100%

* Lớp 9a: Tổng số 33

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi: 14/33  = 42,4 %

Khá: 19/33 = 57,6%

Trung bình: 0

Yếu: 0

Tốt, khá: 33/33 = 100%

Trung bình: 0

                                                   Duy trì sĩ số: 30/30 = 100%

* Lớp 7b: Tổng số 40

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi: 0

Khá: 14/40 = 35%

Trung bình: 25/40 =62,5%

Yếu:1/40 = 2,5%

Tốt: 33/40 = 82,5 %

Khá: 5/40 = 12,5 %

Trung bình: 2/40 = 5%

                                                   Duy trì sĩ số: 40/40 =  100%

                                                   Chuyển lớp thẳng: 39/40 =  97,5%

* Lớp 8b: Tổng số 35

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi: 0

Khá: 13/35= 37,1 %

Trung bình: 21 /35 = 60%

Yếu:1/35 = 2,9%

 

 

Tốt, khá: 34/35 = 97,1%

Trung bình: 1/35 = 2,9 %

                                                   Duy trì sĩ số: 35/35 =  100%

                                                   Chuyển lớp thẳng: 34/35 = 97,1%

                                                  

II. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cần đạt  

            * Nhiệm vụ trọng tâm     

1. Tham gia có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành, củng cố kết quả, tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, văn hóa, đời sống, kỷ cương nề nếp, phong trào văn nghệ, TDTT.

  4. Tham gia có hiệu quả Kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).

5. Tích cực tham gia có hiệu quả các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với điều kiện: Thi học sinh giỏi; Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo; ….

6. Duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ cập THCS.

7. Tiếp tục thực hiện đề án 1sản phẩm nghiên cứu KHKT có giá trị, sáng tạo, khoa học, thẩm mĩ và có tính ứng dụng cao.

8. Nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững các tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục với các giải pháp cụ thể, khả thi như: giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, thiết kế bài giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm và tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập, trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực chủ động, phấn đấu trở thành trường trọng điểm chất lượng cao.

9. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ được đi học nâng cao trình độ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới phương pháp bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

10. Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, tổ chủ nhiệm, tổ tư vấn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Xây dựng đội ngũ cốt cán đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

11. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục. Tăng cường hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tổ chức: Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Công đoàn…các cấp cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

12. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Gắn chất lượng giảng dạy từng bộ môn với kết quả xếp loại thi đua cá nhân.

13. Làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chi bộ giao.

14. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

* Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác tư tưởng -  chính trị:

          a. Nhiệm vụ:

 Bồi dưỡng cho GV thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt quan hệ trong sáng, lối sống giản dị gương mẫu trong lời nói hành động trước HS, Phụ huynh, đồng nghiệp. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM, xây dựng tập thể thống nhất, đoàn kết.

b. Chỉ tiêu:

          - 100% GV học tập đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết các cấp, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 - 100% GV có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt quy định chung. Đăng ký cam kết phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, ATGT.

- 100% GV cam kết thực hiện tốt  cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; " Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM", “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm’’  phong trào thi đua “2 tốt’’; “ Xây dựng trường học thân thiện và HS tích cực”.

 

          2. Công tác thi đua, khen thưởng:

          a. Nhiệm vụ:

      - Thực hiện tốt các cuộc vận động, các đợt thi đua trong năm học, trọng tâm xuyên suốt là phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt".

      - Trong năm học tổ chức 4 đợt thi đua:

Đợt thi đua 1: Từ 20/8/2019 -> 20/11/2019 Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 74 năm quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, ngày khai giảng năm học mới 5/9. Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đợt thi đua 2: Từ 21/11/2019 -> 05/01/2019: Chủ đề Thi đua lập thành tích chào mừng ngày ngày giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và chào mừng năm mới.

 Đợt thi đua 3: Từ 6/01/2020 đến 26/3/2020: Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng thành lập Đảng 3/2, 79 năm ngày thành lập đoàn  TNCS HCM (26/3/1941-26/3/2020).

Đợt thi đua 4: Từ 26/3/2020-> 31/5/2020: Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4,  sinh nhật Bác 19/5, chiến thắng lịch sử Điện biên phủ 7/5. 79 năm thành lập Đội thiếu niên tiền Phong Hồ Chí Minh( 15/5/1941- 15/5/2020).

          b. Chỉ tiêu:

      -  Tổ Lao động tiên tiến cấp trường                                                   

      -  Tổ công đoàn vững mạnh.        

      -  Giáo viên:    + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:  02

                              + Lao động tiên tiến:            8/8         

                              + Giáo viên dạy giỏi các cấp:

                                  Cấp trường: 08; Cấp huyện: 06( bảo lưu); Cấp tỉnh: 03( bảo lưu)  

                              + Hồ sơ  Tốt:  8/8        

      -  Học sinh:

      +  Chuyển lớp: 98,9%   

      +  Chuyển lớp sau khi thi lại: 100%   

Hạnh kiểm

         Tốt, khá : 176/179 =  98,3 %

      Học lực:

               Giỏi: 39/179= 21,9 % ;   

         Trung bình: 3/179 = 1,7%

                Khá: 91/179= 50,3 %

 

                Trung bình: 47/179= 26,6 %

 

                 Yếu : 2/179=  1,1 %         

 

                 Không xếp loại : 0

      - Học sinh giỏi bộ môn văn hóa:  Cấp Trường: 25; Cấp Huyện: 2; Cấp tỉnh: 2

      - Thi MTCT: Cấp Trường: 5; Cấp Huyện: 5; Cấp tỉnh: 02

      - Lớp tiên tiến: 4/5  lớp.

      - Thi KHKT: Cấp trường: 2; cấp huyện: 2

      - Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đổng: Cấp trường:6 ; Cấp Huyện: 4

3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

a. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ”

       * Nhiệm vụ:

          -Nắm được mục đích yêu cầu, nội dung của cuộc vận động nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ GV, học sinh; gắn việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi và được thể hiện qua hiệu quả công tác của mỗi cán bộ GV chất lượng học tập của HS.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các đợt thi đua học tập và làm theo trên cơ sở nhiệm vụ được giao phù hợp với điều kiện thực tế của tổ góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin, xây dựng uy tín nhà trường, uy tín GV.

          * Chỉ tiêu:

- 100% GV có tư tưởng đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh cam kết  thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          - 100% học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

          b. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

        * Nhiệm vụ:

-  Xây dựng kế hoạch thực hiện gắn kết cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo với cuộc vận động “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ”

- Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo, chương trình kế hoạch dạy học. dạy học phù hợp với từng đối tượng. Phân loại GV - HS để bồi dưỡng

phụ đạo, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi để bồi dưỡng tham gia các kỳ thi.

          - GV trong tổ ra đề, quản lý đề, coi chấm bài kiểm tra, trả bài, lấy điểm, nhập điểm, lưu giữ đúng quy định.

          - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy mở các chuyên đề dạy học phù hợp với các loại đối tượng.

          * Chỉ tiêu: 

          - 100% GV tích cực rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tích cực tự học và sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt các quy định tại điều lệ trường THCS về nghiêm cấm các hành vi GV không được làm, không có GV nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

         - Thực hiện tốt nghị quyết của nhà trường,  cơ quan, ngành.

 

           c. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

      * Nhiệm vụ:

      -  Tham gia tuyên truyền rộng rãi tới GV, học sinh và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

      - Phấn đấu năm học 2019-2020  tổ đạt 5/5 tiêu chí của trường học thân thiện học sinh tích cực.

      - Thực hiện kế hoạch, tham gia tổ chức thực hiện từng nội dung cụ thể:

      - Tổ chức xây dựng trường xanh - sạch - đẹp, an toàn

          + Các lớp trồng và chăm sóc cây, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh.

          +Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lớp học, khu công cộng giáo viên và học sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

          + GV trong tổ phối kết hợp tổng phụ trách đội, đoàn thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện, TT, TP giám sát kiểm tra đôn đốc.

     - Dạy học có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

    + Giáo dục học sinh ý thức đi học chuyên cần, xây dựng cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu trên lớp và tự học ở nhà, tự chủ, tích cực trong học tập.

    + Học tập nội quy học đường, phát huy vai trò của GVCN, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nhà trường với các ban ngành

    + Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

    - Rèn luyện kỹ năng sống cho các em.

     + Giáo dục cho học sinh ý thức chào hỏi lễ phép, kính thầy mến bạn, không nói tục chửi bậy, trêu trọc, gây gổ đánh nhau, không vi phạm các điều cấm trong nhà trường.

     + Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lớp trong trường.

     + Sống trung thực, giản dị, cần cù, siêng năng, biết nhận thức cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, sống hoà nhập với cộng đồng.

     + Biết chăm sóc sức khoẻ bản thân, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông đường bộ.

     + Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên, đội TNTPHCM , thông qua các tiết học, hoạt động NGLL, hoạt động tập thể rèn kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh tích hợp bảo vệ môi trường ...

      * Chỉ tiêu

      -  Tổ XL:   Tốt  5/5 lớp             

      -  100% GV và học sinh tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Công tác chuyên môn; Công tác chuyên đề; Công tác bồi dưỡng giáo viên:

          a. Công tác chuyên môn:

    * Nhiệm vụ:

  - Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

-  Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục tích hợp, giáo dục đạo đức, lồng gép giáo dục An ninh-Quốc phòng, và tích hợp nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích hợp nội dung GD bảo vệ môi trường, giá trị, kỹ năng sống tư tưởng đạo đức HCM vào trong các tiết dạy chính khoá, lồng ghép hướng nghiệp Giáo dục đạo đức, pháp luật  vào HĐNGLL theo quy định.

-  Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

- Tiếp tục triển khai tốt công tác tư vấn tâm lý  cho HS.

          - Thực hiện công tác bồi dưỡng CM nghiệp vụ , không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ.

          - Học tập đầy đủ các VB chỉ đạo chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp.

     * Chỉ tiêu:  

         + Tiết dạy:  GV Giỏi  8 ( Cấp huyện 06; Tỉnh: 03 - Bảo lưu)  

         + Hồ sơ: Tốt: 8 bộ             

         + 100% GV có ý thức làm, sử dụng đồ dùng dạy học

         + 100% GV soạn bài trên máy vi tính.

         + 100% GV tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn.

         + 100% GV thực hiện tốt kế hoạch, chương trình dạy học, bồi dưỡng CM nghiệp vụ ( hội giảng, chuyên đề, kiểm tra định kỳ, đột xuất đạt kết quả)

         + 100%  đạt chuẩn nghề nghiệp GVTH từ khá trở lên

         + Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Có 2 SKKN được xếp loại cấp huyện ( Đinh Điệp, Việt Anh)

     b. Công tác chuyên đề:

     * Nhiệm vụ: Trong tổ đầu tư, nghiên cứu kiến thức 2 môn Toán, Lý để xây dựng 4 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp nhu cầu giáo dục của xã hội hiện nay.

     * Chỉ tiêu: Thực hiện sinh hoạt chuyên môn tại trường và sinh hoạt cụm 4 chuyên đề:

Học kỳ

Tháng

Môn

Tên bài

Người dạy

Người chuẩn bị

I

 

10

(Tuần 2)

Toán 9

Tiết 13 - Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Đinh Điệp

Bùi Anh; Việt Anh

11

( Tuần 4)

 

Vật lí 7

Tiết 12 - Bài 11: Độ cao của âm

Nguyễn Hiền

Nguyễn Phượng ;

Nguyễn Hằng

II

3

( Tuần 1)

Vật lí 8

Tiết 24 - Bài 21: Nhiệt năng

Nguyễn Phượng

Nguyễn Hiền, Nguyễn Hằng

4

( Tuần 1)

   Toán 7

Tiết 59 - Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Nguyễn Hằng

Bùi Anh; Việt Anh

 

     c. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

     * Nhiệm vụ:

      - Trong giảng dạy giáo viên phải thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kế hoạch dạy học, phân phối chương trình, thời khóa biểu, áp dụng phương pháp đổi mới.

      - Nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu.

      * Chỉ tiêu:

      - Giáo viên giỏi cấp trường: 8

      - Giáo viên giỏi cấp huyện: 6 ( bảo lưu)

      - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 3 ( bảo lưu)

 5. Công tác giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục HS:

     a. Đạo đức:

     *  Nhiệm vụ

    - Giáo dục học sinh đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập rèn luyện thực hiện tốt điều lệ nội quy của nhà trường, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.

- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng thầy cô, nhân viên của nhà trường, kính trên nhường duới, quan hệ bạn bè mẫu mực lành mạnh trong sáng.

- Giáo dục ý thức bảo vệ trường lớp của công góp phần bảo vệ xây dựng truyền thống nhà trường thực hiện tốt 5 điều bác dạy

- Giáo dục học sinh có hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục phù hợp thể hiện người học sinh có văn hóa.

- Giáo dục học sinh tham gia tốt các hoạt động của đoàn thể, hoạt động NGLL, hoạt động XH

* Chỉ tiêu:           

Lớp

Tổng số

HS

Tốt , Khá

Tỉ lệ  %

TB

Tỉ lệ  %

6A

35

35

100

0

0

7A

36

36

100

0

0

9A

33

33

100

0

0

7B

40

38

95

2

5

8B

35

34

97,1

1

2,9

Tổng

179

176

98,3

3

1,7

          b. Học tập:                                              

      *  Nhiệm vụ

    - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu, lao động gắn học tập với thực hành.

    - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đáng giá theo chương trình theo kế hoạch chuyên môn, chất lượng.

    - Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động tích cực, sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

   - Danh sách Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, giải toán bằng MTCt.

 

STT

Môn

Khối

Họ và tên GV

Ghi chú

1

Toán

9

Đinh Thị Điệp

 

2

Toán

8

Nguyễn Thu Hằng

 

3

Toán

7

Phạm Việt Anh

 

4

Toán

6

Bùi Thị Lan Anh

 

5

Vật lý

9,8

Nguyễn Phượng

 

6

Vật lý

6,7

Nguyễn Hiền

 

7

GTBMTCT

9

Nguyễn Phượng

 

 

 *  Chỉ tiêu chung:

Khối

    Huy động

Ra lớp

Duy trì đến

Cuối năm

Kết quả giáo dục

Số lớp

Số HS

Số HS

Tỉ lệ %

Chuyển lớp, TN

Thi lại

Ở lại lớp

6

1

35

35

100

35

0

0

7

2

76

76

100

75

1

0

8

1

35

35

100

34

1

0

9

1

33

33

100

33

0

0

Tổng

5

179

179

100

177

2

0

 

 + Chỉ tiêu về Học lực:

         

Líp

Tæng sè

HS

Giái

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

Sè l­îng

Tû lÖ %

Sè l­îng

Tû lÖ%

Sè l­îng

Tû lÖ %

Sè l­îng

Tû lÖ%

6A

35

12

34,3

23

65,7

0

0

0

0

7A

36

13

36

22

61

1

3

0

0

9A

33

14

33,3

19

57,6

0

0

0

0

7B

40

0

0

14

35

25

62,5

1

2,5

8B

35

0

0

13

37,1

21

60

1

2,9

Tổng

179

39

21,9

91

50,3

47

26,6

2

1,1

       Chuyển lớp sau khi thi lại: đạt 100%

 

     * Chỉ tiêu từng bộ môn:

                     Môn Toán:              Đạt  85% ĐTB trở lên.

                     Môn  Vật lý:  Đạt  90 - 95% ĐTB trở lên.

                     Môn Công nghệ: Đạt 100% TB trở lên.

        (Tổng kết môn không có điểm TB dưới 2,0;  G: 12%, Khá 43%)

          6.  Phát hiện bồi dưỡng  HSG, Phụ đạo HS yếu, kém

    a. Phát hiện bồi dưỡng  HSG 

    * Nhiệm vụ:

      - Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đối với bộ môn mà mình phụ trách và coi đó là trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

 -Tổ CM phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng mũi nhọn trong học tập.

    * Chỉ tiêu: 

  

Số TT

Họ và tên

Khối

Môn

Số lượng

Cấp

Ghi chú

Trường

Huyện

Tỉnh

1

Nguyễn Thị Phượng

9

MTCT

5

5

5

2

 

Vật Lý

2

2

2

1

 

8

Vật lý

2

 

 

 

 

2

Đinh Thị Điệp

9

Toán

2

2

2

1

 

4

Phạm Việt Anh

7

Toán

5

5

 

 

 

5

Bùi Thị Lan Anh

6

Toán

5

5

 

 

 

6

Nguyễn Thị T Hằng

 

Toán

3

3

 

 

 

7

Nguyễn Thị Hiền

6, 7

Vật lý

6

6

 

 

 

                 Tổng

 

 

30

30

9

4

 

 

          b. Phụ đạo HS yếu, kém

          * Nhiệm vụ:

- GV trực tiếp giảng dạy các môn Toán từ lớp 6 đến lớp 9 phụ đạo HS theo TKB chuyên môn phân công. Dạy 2 buổi/ngày.

-  Phụ dạo HS yếu, kém để nâng cao chất lượng môn học và hiệu quả giáo dục của trường THCS Thị trấn.

           * Chỉ tiêu:  

          - Học kì 1 chất lượng yếu kém được nâng lên đạt  90% TB trở lên.

          - Học kì 2 và cả năm chất lượng yếu kém được nâng lên đạt 95% TB trở lên.

7. Quản lý có hiệu quả CSVC - Thư viện - Thiết bị:

          a. Nhiệm vụ: 

          - Quản lý tốt các loại thiết bị  phục vụ cho công tác giảng dạy.

- GV, học sinh phải có ý thức trách nhiệm trong việc nhận, sử dụng CSVC - thiết bị - SGK của nhà trường.Đăng ký mượn và trả ĐDH kịp thời.

- Phải say mê tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp sử dụng TB SGK cho phù hợp với đối tượng học sinh, Quản lý  tốt CSVC - TB - SGK tránh lãng phí thất thoát tài sản nhà nước từ đó nâng cao hiệu quả tiết dạy theo phương pháp mới.

          b. Chỉ tiêu

      - Sử dụng triệt để đồ dùng hiện có, làm thêm đồ dùng phục vụ cho giảng dạy

      - Giữ gìn bảo quản khoa học CSVC (máy móc) - thiết bị - SGK, tài liệu tham khảo không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng  bộ môn.

          8  Công tác quản lý nội trú:

          Nhiệm vụ:

          - Rèn cho học sinh có ý thức sinh hoạt học tập theo quy định chung của nhà trường.

          - Chăm lo tới HS nội trú, đảm bảo đủ chế độ ăn chín, uống sôi hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, chỗ ở ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự để các em có sức khoẻ yên tâm học tập.

       b. Chỉ tiêu

       Phấn đấu: Đáp ứng đủ 3 yêu cầu ( đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ ở cho HS nội trú) 100% HS nội trú ăn ở gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo VS, biết bảo vệ và chăm sóc bản thân.

9.  Hoạt động lao động hướng nghiệp, GD kỹ thuật tổng hợp.

          a. Nhiệm vụ:

    Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh theo đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025.

Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

           Lao động vệ sinh trường lớp, trồng chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, xây dựng cảnh quan trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

           Lao động xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh, lao động công ích.

           Giáo  dục cho học sinh biết quý trọng những thành quả trong lao động, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong tập thể, ý thức đảm bảo an toàn trong lao động.

           Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

         b. Chỉ tiêu:

 100 HS Lớp 9 được học hướng nghiệp.

 Lao động giáo dục và hiệu quả kinh tế. Giáo dục HS có ý thức lao động tốt, phấn đấu: 100% đạt loại tốt, khá.

           Trang bị, định hướng cho HS khối lớp 9 học phân luồng học phân ban ở bậc THPT hoặc học chuyên nghiệp hoặc học nghề.

           Xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

10. Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:

          a. Nhiệm vụ  

          Tổ chức thực hiện đúng phân phối chương trình, các chủ điểm của năm học

 Nội dung các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần chuyển sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

          Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội:  Tham gia Hội thi, Hội diễn do các cấp tổ chức.

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt trong năm học.

          Tham gia tôn tạo, giữ gìn di tích lịch sử ở địa phương; Đài tưởng niệm, chăm sóc gia đình liệt sĩ tại địa bàn. Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo các đoàn thể phát động.

          b. Chỉ tiêu:

          - Phấn đấu: 100% HS tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt NGLL (2 tiết/tháng), các tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt cuối tuần, các buổi ngoại khóa     

- 100% HS tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, vệ sinh môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ của trường, đoàn đội và các cấp tổ chức.

Mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.

           Rèn cho học sinh các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi: Kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa và kĩ năng sống; quản lý tổ chức, kiểm tra đánh giá; Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực, hình thành thái độ, tình cảm, niềm tin với cuộc sống, với quê hương...       

11. Công tác xã hội hoá GD, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.

          a. Mục tiêu:

       - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường GD an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

   - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của HS trong học tập và các hoạt động XH

          b. Nhiệm vụ:

          Huy động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp quỹ xã hội hóa giáo dục và ngân sách nhà nước để tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

          - Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh công cộng, trường lớp cá nhân.

          - Dạy học có hiệu quả, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, rèn kỹ năng sống.

          - Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương

12.  Phối hợp với các đoàn thể:

          a. Nhiệm vụ:

          Tổ chức họp Hội đồng 1 lần/ tháng hoặc họp đột xuất do nhà trường tổ chức: Đánh giá hoạt động tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động tháng sau.

          Hoạt động trên quy chế của mỗi tổ chức theo quy định chung.

  b. Chỉ tiêu:

  Tạo sự thống nhất  mọi hoạt động của nhà trường.

             Hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

 13.  Công tác phổ cập GD trung học: 

      a. Nhiệm vụ:

          - Điều tra cập nhật đầy đủ thông tin từng điểm bản, từng độ tuổi để nắm vững

 số lượng học sinh ra lớp hàng năm.

        - Phối kết hợp với chính quyền địa phương trường tiểu học và mầm non làm tốt công tác duy trì số lượng nâng cao chất lượng không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, tảo hôn, học sinh ngồi nhầm lớp.

      b. Chỉ tiêu:

          - Duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn PCGDTHCS.

          - Huy động 95% HS đi học chuyên cần

          - Huy động 100% trẻ 11 tuổi vào lớp 6

          - Huy động 99% trẻ từ 11-14 tuổi đi học THCS

      14.  Kiểm tra nội bộ

          a. Nhiệm Vụ 

          - Thanh tra toàn diện 20 - 25% GV/ năm, KT định kỳ đột xuất theo kế hoạch

( mọi hoạt động của GV)

          - TTCM kiểm tra duyệt giáo án trước khi lên lớp theo quy định.

          b. Chỉ tiêu:

           Phấn đấu:  100% GV thực hiện theo tốt kế hoạch kiểm tra trong tháng.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 148
Năm 2021 : 16.394
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới