A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

TỔ: KHXH

 

+ Căn cứ Pháp lý:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường thcs thị trấn.

        Tổ KHXH xây dựng kế họach hoạt động năm học 2019-2020 như sau:

PHẦN I:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH

I. Bối cảnh năm học:

Năm học 2019-2020 là năm học với chủ đề “ dạy người” tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, bán sát chương trình hành động của chính phủ , kế hoạch hành động của Bộ giáo dục và đào tạo UBND tỉnh và UBND huyện thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tập chung vào giáo dục nâng cao kỉ cương,nề nếp đạo đức lối sống của học sinh; từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, học đi đôi với hành quan tâm tới trang bị kĩ năng, nhất là kĩ năng mềm, kĩ năng sống cho học sinh

Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới thi kiểm tra đánh giá học sinh.

         II. Những thuận lợi và khó khăn

         1. Thuận lợi:

    - Đ­ược sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, cũng như­ của các cấp lãnh đạo của Đảng Ủy, UBND Thị trấn, Phòng Giáo dục - Đào tạo Mường  Chà.

    - BGH giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học phù hợp với khả năng và năng lực của tổ.

    - Hội cha mẹ học sinh  luôn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình và phối kết hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục cũng như­ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em học tập.

  - Cơ sở vật chất như­ sách giáo khoa, tranh ảnh, bản đồ, máy chiếu cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

 - Số lượng giáo viên trong tổ có 10 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn cơ bản đảm bảo với yêu cầu các môn dạy. Các giáo viên trong tổ có t­ư t­ưởng và lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, luôn là tấm g­ương sáng cho học sinh noi theo, yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như­ trong chuyên môn và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc đư­ợc giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 - Tổ có một số GV có chuyên môn vững vàng, giáo viên dạy giỏi các cấp, có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như­ các hoạt động khác.

   2. Khó khăn:  

      - Chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều, một số ít GV trẻ kinh nghiệm giảng dạy cũng như các hoạt động khác còn hạn chế, chưa tự giác vì vậy cũng một phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt là công tác huy động và giáo dục HS.

  - Một số giáo viên chưa tâm huyết với nghề, chưa nhiệt tình, chưa đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu soạn giảng bài có chất lượng, kinh nghiệm giảng dạy cũng như các hoạt động khác còn hạn chế, ý thức tự học tự rèn chưa cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao chưa thường xuyên tự giác vì vậy cũng một phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

    - Một số HS còn mải chơi. Học sinh ở các xã xa trường  nên việc sinh hoạt của các em còn gặp nhiều khó khăn, một số em còn hay  trốn học ngày thứ 7 để về nhà. Một số hổng kiến thức, nhận thức chậm, lười suy nghĩ, ngại học. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên ít quan tâm tới việc học của con em mình.

III. Thống kê số liệu

      1. Đội ngũ giáo viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nam,

nữ

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Xếp loại thi đua

năm trước

1

Cao Thị Oanh

1977

Nữ

Kinh

Đại học

UBND

2

Trần Thị Minh

1982

Nữ

Kinh

Đại học

UBND

3

Trương T Thúy Quyên

1982

Nam

Kinh

Đại học

CSTĐ

4

Trương Quốc Khánh

1984

Nữ

Kinh

Đại học

CSTĐ

5

Bùi Liên Hoa

1979

Nữ

Kinh

Đại học

LĐTT

6

Nguyễn Thị Duyên

1989

Nữ

Kinh

Cao đẳng

LĐTT

7

Nguyễn Thanh Ngọc

1982

Nữ

Kinh

Đại học

UBND

8

Nguyễn Thị Lý

1981

Nữ

Kinh

Đại học

LĐTT

9

Lưu Thị Yến

1977

Nữ

Kinh

Đại học

UBND

10

Lương Thị Chinh

1988

Nữ

Tày

Đại học

LĐTT

 

2. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

XL

CM năm trước

Phân công giảng dạy

Công tác kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Những thay đổi

Phổ thông

Phổ cập

 

1

 

Cao Thị Oanh

Ngoại ngữ

Giỏi

GD6A

 

 

 

2

 

2

 

Trần Thị Minh

 

Ngữ văn

Giỏi

Văn 6ab, sử 7abc

 

Thư kí HĐ, TTCM

17

 

3

TrươngT Thúy Quyên

 

Ngữ văn

Giỏi

Văn 8a, 9ab

 

CTCĐ

16

 

 

4

Trương Quốc Khánh

Ngữ văn

Giỏi

Sử 6,9 văn 7c

 

CN 9b, ĐGN

18

 

5

Bùi Liên Hoa

Ngữ văn

Giỏi

Văn 6ab, 9c

 

CN 6a

18

 

6

Nguyễn Thị Duyên

 

Ngoại

Giỏi

NN 6,7,9c

 

 

16

 

7

Nguyễn Thanh Ngọc

Ngữ văn

Giỏi

Văn 8b; GDCD 9

 

TPTĐ

19

 

8

Nguyễn Thị Lý

 

Ngữ văn

Giỏi

Văn 6c, GDCD 8, CN 6c,7c

 

HTCĐ

17

 

9

Lưu Thị Yến

 

Ngoại

Giỏi

NN 8,9

 

CN 8c

19

 

10

Lương Thị Chinh

Lịch sử

Giỏi

Văn 8c, sử 7

 

Thư viện

18

 

11

Trần Thị Hằng

Lịch sử

Giỏi

AN 6, 7, GDCD 6bc, 7,8, 9bc

 

CN 8c

20

 

                                                              

PHẦN II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 

I. Các danh hiệu thi đua

a. Danh hiệu thi đua  tập thể: Tổ LĐTT

b. Danh hiệu thi đua cá nhân trong tổ: CSTĐ: 02    LĐTT: 10

- CSTĐ: 2/10 đ/c = 20%    

          - LĐTT: 10/10 đ/c =100%  ( 5 đ/c đề nghị UBND huyện tặng giấy khen)

          c. Lớp Chủ nhiệm:  3/3 lớp đăng ký lớp tiên tiến

 

* Lớp 6b: Tổng số: 39

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt: 35/39  = 89,7%

Giỏi: 0 = 0% 

Khá: 4/39 = 10,3%

Khá: 20/39= 51,3%

Trung bình: 0 = 0%

Trung bình: 19 = 49,7%

 

Yếu: 0 = 0%

      Duy trì sĩ số: 39/39 = 100%

 

Chuyển lớp thẳng: 39/39 = 100%

 

      Chuyển lớp sau thi lại: 0

 

 

* Lớp 8c: Tổng số 35                

         Hạnh kiểm

Học lực

Tốt: 23/35      =  65,7 %

                    Giỏi: 0                  = 0%

Khá: 10/35     = 28,6%

                    Khá: 15/35           = 42,9%

Trung bình: 2 = 5,7%

                   Trung bình: 18/35 = 51,4%

                    Yếu: 02                 = 5,7%

 

 

Duy trì sĩ số: 35/35          = 100%

 

Chuyển lớp thẳng: 32/35 = 100%

 

Chuyển lớp sau thi lại: 2 = 5,7%

 

 

 

* Lớp 9B: Tổng số 30                   

          Hạnh kiểm

Học lực

Tốt: 30/30  =  100 %

                   Giỏi: 1 = 3,3%

Khá: 0

                   Khá: 17/30 = 57%

Trung bình: 0  

                   Trung bình: 12/30 = 39,7%

 

                   Yếu: 0

Duy trì sĩ số: 30/30= 100%

 

Đủ điều kiện xét TN 30/30 = 100%

 

Không đủ ĐK xét TN: 0

 

 

II. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cần đạt (Tổ trưởng xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản căn cứ theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học; dựa vào tình hình thực tế của tổ, xác định mức độ cần đạt của từng nhiệm vụ)

            * Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tham gia có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành, củng cố kết quả, tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, văn hóa, đời sống, kỷ cương nề nếp, phong trào văn nghệ, TDTT.

  4. Tham gia có hiệu quả Kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).

5. Tích cực tham gia có hiệu quả các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với điều kiện: Thi học sinh giỏi; Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo; ….

6. Duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ cập THCS.

7. Tiếp tục thực hiện đề án 1sản phẩm nghiên cứu KHKT có giá trị, sáng tạo, khoa học, thẩm mĩ và có tính ứng dụng cao.

8. Nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững các tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục với các giải pháp cụ thể, khả thi như: giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, thiết kế bài giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm và tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập, trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực chủ động, phấn đấu trở thành trường trọng điểm chất lượng cao.

9. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ được đi học nâng cao trình độ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới phương pháp bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

10. Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, tổ chủ nhiệm, tổ tư vấn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Xây dựng đội ngũ cốt cán đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

11. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục. Tăng cường hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tổ chức: Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Công đoàn…các cấp cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

12. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Gắn chất lượng giảng dạy từng bộ môn với kết quả xếp loại thi đua cá nhân.

13. Làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chi bộ giao.

14. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

* Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác tư tưởng -  chính trị:

          a. Nhiệm vụ:

 Bồi dưỡng cho GV thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt quan hệ trong sáng, lối sống giản dị gương mẫu trong lời nói hành động trước HS, Phụ huynh, đồng nghiệp. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM, xây dựng tập thể thống nhất, đoàn kết.

b. Chỉ tiêu:

          - 100% GV học tập đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết các cấp, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 - 100% GV có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt quy định chung. Đăng ký cam kết phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, ATGT.

- 100% GV cam kết thực hiện tốt  cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; " Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM", “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm’’  phong trào thi đua “2 tốt’’; “ Xây dựng trường học thân thiện và HS tích cực”.

    2. Công tác thi đua, khen thưởng:

    a. Nhiệm vụ:

      - Thực hiện tốt các cuộc vận động, các đợt thi đua trong năm học, trọng tâm xuyên suốt là phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt".

      - Trong năm học tổ chức 4 đợt thi đua:

Đợt thi đua 1: Từ 20/8/2019 -> 20/11/2019 Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng 74 năm quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, ngày khai giảng năm học mới 5/9. Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đợt thi đua 2: Từ 21/11/2019 -> 05/01/2019: Chủ đề Thi đua lập thành tích chào mừng ngày ngày giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và chào mừng năm mới.

 Đợt thi đua 3: Từ 6/01/2020 đến 26/3/2020: Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng thành lập Đảng 3/2, 79 năm ngày thành lập đoàn  TNCS HCM (26/3/1941-26/3/2020).

Đợt thi đua 4: Từ 26/3/2020-> 31/5/2020: Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4,  sinh nhật Bác 19/5, chiến thắng lịch sử Điện biên phủ 7/5. 79 năm thành lập Đội thiếu niên tiền Phong Hồ Chí Minh( 15/5/1941- 15/5/2020).

b. Chỉ tiêu:

      -  Tổ Lao động tiên tiến                                                     

      -  Tổ công đoàn vững mạnh.        

      -  Giáo viên:

                    + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:  03/10

                              + Lao động tiên tiến:            10/10          

                              + Giáo viên giỏi các cấp: Cấp trường: 10; Cấp huyện: 9 ( bảo lưu); Cấp tỉnh: 03 ( bảo lưu)

                              + Hồ sơ  Tốt:  10/10        

      -  Học sinh:

      +  Chuyển lớp: 98 %   

      +  Chuyển lớp sau thi lại: 100%

                           Hạnh kiểm:     

                      Tốt :              84,6 %

              Học lực:

               Giỏi: 0   

                      Khá:              12,5%

               Khá: 50 %

                     Trung bình:   1,9%

              Trung bình: 48%

 

                 Yếu :   2%        

 

                 CLSTL: 2%  

       - Học sinh giỏi bộ môn văn hóa:  

 

Nội dung

 cuộc thi

Cấp

trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

TS

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

Văn hóa lớp 9

15

15

3

2

4

6

3

 

 

 

3

Văn hoá lớp 6

đến lớp 8

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

54

15

3

2

4

6

3

 

 

 

3

  - Lớp tiên tiến:  2/3  lớp; HSG: 0 em, Tiên tiến:  47 em

* Các cuộc thi khác:

Nội dung cuộc thi

Cấp trường

Cấp huyện

TS

TS

Nhất

Nhì

Ba

KK

Khoa học kỹ thuật

3

1

 

 

 

1

Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đổng

3

2

 

 

 

1

3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

a. Thực hiện cuộc vận động 'học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

       * Nhiệm vụ:

          - Thực hiện sâu rộng mục đích yêu cầu, nội dung các cuộc vận động nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ GV, học sinh; gắn việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi và được thể hiện qua hiệu quả công tác của mỗi cán bộ GV chất lượng học tập của HS.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các đợt thi đua học tập và làm tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở nhiệm vụ được giao phù hợp với điều kiện thực tế của tổ, nhà trường của địa phương, tạo bước chuyển biến rõ nét góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin, xây dựng uy tín nhà trường, uy tín GV.

          - Phối hợp với BCH công đoàn tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.

          - Đánh giá kết quả qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt của nhà trường và thông qua các buổi sinh hoạt lớp các buổi chào cờ hàng tuần.

      * Chỉ tiêu:

- 100% GV có tư tưởng đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh cam kết  thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          - 100% học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

 b. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

        * Nhiệm vụ:

          -  Xây dựng kế hoạch thực hiện gắn kết cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”.

          - Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo, chương trình kế hoạch dạy học, dạy học phù hợp với từng đối tượng HS. Phân loại HS để bồi dưỡng, phụ đạo, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi để bồi dưỡng tham gia các kỳ thi.

          - GV trong tổ ra đề, quản lý đề, coi chấm bài kiểm tra, trả bài, lấy điểm, nhập điểm, lưu giữ đúng quy định.

          - Thường xuyên thực hiện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với các loại đối tượng.

          * Chỉ tiêu: 

          - 100% GV tích cực rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tích cực tự học và sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt các quy định tại điều lệ trường THCS về nghiêm cấm các hành vi GV không được làm, không có GV nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

         - Thực hiện tôt nghị quyết của nhà trường, quy chế cơ quan, ngành.

 c. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

      * Nhiệm vụ:

      - Tuyên truyền rộng rãi tới GV, học sinh và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

      - Duy trì tốt năm học 2019 -2020 tổ đạt 5/5 tiêu chí của trường học thân thiện học sinh tích cực.

      - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục động viên khuyến khích GV, học sinh tích cực tự giác tham gia xây dựng, đồng thời tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương hội khuyến học để hỗ trợ thực hiện.

      - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện từng nội dung cụ thể:

      - Tổ chức xây dựng trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.

          + Quy hoạch phân chia khu vực cho các lớp trồng và chăm sóc cây, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh.

          + Trang trí lớp có đủ khẩu hiệu, cây xanh, chậu rửa tay, bàn ghế kê ngay ngắn đúng quy định, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lớp học, khu công cộng giáo viên và học sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

          + GV trong tổ phối kết hợp tổng phụ trách đội, đoàn thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện, TT, TP giám sát kiểm tra đôn đốc.

     - Dạy học có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

    + Giáo dục học sinh ý thức đi học chuyên cần, xây dựng cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu trên lớp và tự học ở nhà, tự chủ, tích cực trong học tập.

    + Học tập nội quy học đường, phát huy vai trò của GVCN, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nhà trường với các ban ngành, tổ chức xã hội và gia đình cộng đồng để thực hiện nghiêm túc

    + Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

     - Rèn luyện kỹ năng sống cho các em.

     + Giáo dục cho học sinh ý thức chào hỏi lễ phép, kính thầy mến bạn, không nói tục chửi bậy, trêu trọc, gây gổ đánh nhau, không vi phạm các điều cấm trong nhà trường.

     + Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lớp trong trường.

     + Sống trung thực, giản dị, cần cù, siêng năng, biết nhận thức cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, sống hoà nhập với cộng đồng.

     + Biết chăm sóc sức khoẻ bản thân, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông đường bộ.

     + Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên, đội TNTPHCM , thông qua các tiết học, hoạt động NGLL, hoạt động tập thể rèn kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh tích hợp bảo vệ môi trường ...

      * Chỉ tiêu

      -  Tổ xếp loại: Tốt 2/3 lớp

      - 100% GV và học sinh tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Công tác chuyên môn; Công tác chuyên đề; Công tác bồi dưỡng giáo viên:

          a. Công tác chuyên môn:

    * Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

           Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tiếng anh hệ 10 năm cho học sinh khối 6,7,8 và chương trình tiếng anh theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục tích hợp, giáo dục đạo đức, lồng gép giáo dục An ninh-Quốc phòng, và tích hợp nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

 Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

 Tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

 Tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

 Tiếp tục triển khai tốt công tác tư vấn tâm lý  cho HS.

     * Chỉ tiêu:  

100 % các môn học xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

100 % GV dạy học có kế hoạch và có giáo án sử dụng trước khi lớp lớp.

100 % HS khối 6, 7 và 8 được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.

100 % HS khối 9 được học hướng nghiệp.

Các môn học có nội dung dạy học tích hợp Quốc phòng và An ninh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

         + 100%  đạt chuẩn nghề nghiệp GVTHCS từ khá trở lên

         + Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: 02 (Duyên, Chinh)

     b. Công tác chuyên đề:

     * Nhiệm vụ: Trong tổ đầu tư, nghiên cứu kiến thức 4 môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh, GDCD  để xây dựng 4 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp nhu cầu giáo dục của xã hội hiện nay.

     * Chỉ tiêu cụ thể

Tháng

Tuần

Môn

Lớp

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

10

4

GDCD

9

Chuyên đề: Quan hệ với cộng đồng đất nước và nhân loại

Nguyễn Thanh Ngọc

 

12

3

Lịch sử

9

Phương pháp bàn tay nặn bột: Trật tự thế giới mới sau CTTG thứ 2

Trương Quốc Khánh

2

3

N. Văn

6

Phương pháp bàn tay nặn bột: Các kiểu câu trần thuật.

Bùi Hoa

4

2

Ngoại

9

Chuyên đề về câu điều kiện

Nguyễn Duyên

 

c. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

     * Nhiệm vụ:

      - Trong giảng dạy giáo viên phải thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kế hoạch dạy học, phân phối chương trình, thời khóa biểu, áp dụng phương pháp đổi mới.

      - Nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu.

      * Chỉ tiêu:

      - Giáo viên giỏi cấp trường: 10

      - Giáo viên giỏi cấp huyện: 9 ( bảo lưu)

      - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 3 ( bảo lưu)

          5. Công tác giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục HS:

     a. Đạo đức:

     *  Nhiệm vụ

    - Giáo dục học sinh đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập rèn luyện thực hiện tốt điều lệ nội quy của nhà trường, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.

- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng thầy cô, nhân viên của nhà trường, kính trên nhường duới, quan hệ bạn bè mẫu mực lành mạnh trong sáng.

- Giáo dục ý thức bảo vệ trường lớp của công góp phần bảo vệ xây dựng truyền thống nhà trường thực hiện tốt 5 điều bác dạy

- Giáo dục học sinh có hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục phù hợp thể hiện người học sinh có văn hóa.

- Giáo dục học sinh tham gia tốt các hoạt động của đoàn thể, hoạt động NGLL, hoạt động XH

    * Chỉ tiêu:

a. ChØ tiªu gi¸o dôc ®¹o ®øc.

Lớp

Tổng số

HS

Tốt

Tỉ lệ  %

Khá

Tỉ lệ  %

TB

Tỉ lệ  %

6B

39

35

89,7

4

10,3

0

0

8C

35

23

65,7

10

28,6

2

5,7

9B

30

30

100

0

0

0

0

Tổng

104

88

84,6

13

12,5

2

4,7

 

   b. Học tập:                                               

      *  Nhiệm vụ

    - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu, lao động gắn học tập với thực hành.

    - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đáng giá theo chương trình theo kế hoạch chuyên môn, chất lượng.

    - Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động tích cực, sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

   - Danh sách Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa:

Môn Ngữ văn 6:        Bùi Liên Hoa

Môn Ngữ văn 8,9:     Trương Thị Thúy Quyên

Môn Ngữ văn 7:        Trần Thị Minh

Môn Lịch sử 7:          Lương Thị Chinh

Môn Ngoại ngữ 6,7:  Nguyễn Thị Duyên

Môn Ngoại ngữ 8,9:  Lưu Thị Yến

Môn Lịch sử 6, 9:     Trương Quốc Khánh

Môn GDCD 9:          Nguyễn Thanh Ngọc

  • Giáo viên bồi dưỡng HS đạt chỉ tiêu:

Số TT

Họ và tên

Khối

Môn

Số lượng

Cấp

Ghi chú

Trường

Huyện

Tỉnh

1

Trần Thị Minh

7

Văn

4

4

 

 

 

8

Sử

2

2

 

 

 

2

Nguyễn Thanh Ngọc

9

GDCD

7

7

6

1

 

3

Bùi Liên Hoa

6

Văn

6

6

 

 

 

4

Trương  Thúy Quyên

8

Văn

3

3

3

1

 

 

 

9

Văn

4

3

 

 

 

5

Nguyễn Thị Duyên

6

Ngoại

3

3

 

 

 

7

Ngoại

5

5

 

 

 

6

Lưu Thị Yến

8

Ngoại

3

3

 

 

 

9

Ngoại

1

1

1

0

 

7

Trương Quốc Khánh

6

Sử

4

4

 

 

 

9

Sử

9

9

5

1

 

8

Lương Thị Chinh

7

Sử

6

6

 

 

 

 

Tổng

 

 

80

54

15

3

 

*  Chỉ tiêu chung:

Khối

Huy động

Ra lớp

Duy trì đến

Cuối năm

Kết quả giáo dục

Số lớp

Số HS

Số HS

Tỉ lệ %

Chuyển lớp, TN

Thi lại

Ở lại lớp

6

 

1

39

39

100

39

0

0

8

1

35

35

100

33

2

0

9

1

30

30

100

30

0

0

Cộng

3

104

104

100

102

2

0

 

 - Chỉ tiêu về Học lực:

Líp

Tæng sè

HS

Giái

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

Sè l­îng

Tû lÖ %

Sè l­îng

Tû lÖ%

Sè l­îng

Tû lÖ %

Sè l­îng

Tû lÖ%

6B

39

0

0

20

51,2

19

48,7

0

3

8C

35

0

0

15

42,9

18

51,4

2

3,4

9B

30

1

3,3

17

56,7

12

40,1

0

0

Tổng

104

1

1

52

50

49

47

2

2

       Chuyển lớp sau khi thi lại: đạt 100%

 

      * Chỉ tiêu từng bộ môn:

                   

                     Môn văn:              Đạt  90% ĐTB trở lên.

                     Môn  Ngoại ngữ:  Đạt  90-95% ĐTB trở lên.

                     Môn Sử:                Đạt 90 - 95 % TB trở lên.

                     Môn GDCD : Đạt 100%  từ TB trở lên.

        (Tổng kết môn không có điểm TB dưới 2,0;  G môn 12%, Khá  42%)

6.  Phát hiện bồi dưỡng  HSG, Phụ đạo HS yếu, kém

    a. Phát hiện bồi dưỡng  HSG 

    * Nhiệm vụ:

      - Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đối với bộ môn mà mình phụ trách và coi đó là trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy. Bồi dưỡng học sinh dự thi các cấp 2 buổi/ tuần (Môn văn hóa lớp 9).

 - Nhà trường, Tổ CM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng mũi nhọn trong học tập.

    * Chỉ tiêu:  

    -  Phấn đấu HSG bộ môn văn hóa cấp trường: 54 em, cấp huyện: 15 em, Cấp tỉnh 3 em

     - Cụ thể: 

 

Lớp

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Văn

Sử

T. Anh

GD

CD

Văn

Sử

T. Anh

GD

CD

Văn

Sử

T.Anh

GD

CD

6ABC

6

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ABC

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ABC

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ABC

3

9

1

7

3

5

1

6

1

1

0

1

Cộng

16

19

23

7

3

5

1

6

1

1

0

1

 

b. Phụ đạo HS yếu, kém

          * Nhiệm vụ:

- GV trực tiếp giảng dạy các môn văn, sử, ngoại từ lớp 6 đến lớp 9 phụ đạo HS theo TKB chuyên môn phân công.

-  Phụ đạo HS yếu, kém để nâng cao chất lượng môn học và hiệu quả giáo dục của trường THCS Thị trấn.

           * Chỉ tiêu:  

- Học kì 1 chất lượng yếu kém được nâng lên đạt 85 % TB trở lên.

- Học kì 2 và cả năm chất lượng yếu kém được nâng lên đạt 95 % TB trở lên.

7. Quản lý có hiệu quả CSVC - Thư viện:

          a. Nhiệm vụ: 

-  Đăng kí  mượn, trả các thiết bị dạy học  đúng thời gian quy định.

          - Quản lý tốt các loại sách mượn phục vụ cho công tác giảng dạy.

- GV, học sinh phải có ý thức trách nhiệm trong việc nhận, sử dụng CSVC - thiết bị - SGK của nhà trường.

- Phải say mê tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp sủ dụng TB SGK cho phù hợp với đối tượng học sinh, Quản lý  tốt CSVC - TB - SGK tránh lãng phí thất thoát tài sản nhà nước từ đó nâng cao hiệu quả tiết dạy theo phương pháp mới.

          b. Chỉ tiêu

- Sử dụng triệt để đồ dùng hiện có.

- Giữ gìn bảo quản khoa học CSVC (máy móc) - thiết bị - SGK, tài liệu tham khảo không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng  bộ môn. 

8  Công tác quản lý nội trú:

          Nhiệm vụ:

          - Tổ chức cho học sinh có ý thức sinh hoạt học tập theo quy định chung của nhà trường.

          - Chăm lo tới HS nội trú, đảm bảo đủ chế độ ăn chín, uống sôi hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, chỗ ở ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự để các em có sức khoẻ yên tâm học tập.

       b. Chỉ tiêu

       Phấn đấu: Đáp ứng đủ 3 yêu cầu ( đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ ở cho HS nội trú) 100% HS nội trú ăn ở gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo VS, biết bảo vệ và chăm sóc bản thân.

9.  Hoạt động lao động hướng nghiệp, GD kỹ thuật tổng hợp.

          a. Nhiệm vụ:

    Thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh theo đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025.

Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

           Lao động vệ sinh trường lớp, trồng chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa, xây dựng cảnh quan trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

           Lao động xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh, lao động công ích.

           Giáo  dục cho học sinh biết quý trọng những thành quả trong lao động, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong tập thể, ý thức đảm bảo an toàn trong lao động.

           Có định hướng chọn ngành nghề cho bản thân trong tương lai.

         b. Chỉ tiêu:

 100 HS Lớp 9 được học hướng nghiệp.

 Lao động giáo dục và hiệu quả kinh tế. Giáo dục HS có ý thức lao động tốt, phấn đấu: 100% đạt loại tốt, khá.

           Trang bị, định hướng cho HS khối lớp 9 học phân luồng học phân ban ở bậc THPT hoặc học chuyên nghiệp hoặc học nghề.

           Xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

10. Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:

          a. Nhiệm vụ  

          Tổ chức thực hiện đúng phân phối chương trình, các chủ điểm của năm học. Nội dung các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần chuyển sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

          Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội:  Tham gia Hội thi, Hội diễn do các cấp tổ chức.

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt trong năm học.

          Tham gia tôn tạo, giữ gìn di tích lịch sử ở địa phương; Đài tưởng niệm, chăm sóc gia đình liệt sĩ tại địa bàn. Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo các đoàn thể phát động.

          b. Chỉ tiêu:

          - Phấn đấu: 100% HS tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt NGLL (2 tiết/tháng), các tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt cuối tuần, các buổi ngoại khóa     

- 100% HS tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, vệ sinh môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ của trường, đoàn đội và các cấp tổ chức.

Mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.

           Rèn cho học sinh các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi: Kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa và kĩ năng sống; quản lý tổ chức, kiểm tra đánh giá; Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực, hình thành thái độ, tình cảm, niềm tin với cuộc sống, với quê hương...       

 

11. Công tác xã hội hoá GD, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.

          a. Mục tiêu:

       - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường GD an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

   - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của HS trong học tập và các hoạt động XH

          b. Nhiệm vụ:

          Huy động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp quỹ xã hội hóa giáo dục và ngân sách nhà nước để tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

          - Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh công cộng, trường lớp cá nhân.

          - Dạy học có hiệu quả, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, rèn kỹ năng sống.

          - Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

 

12.  Phối hợp với các đoàn thể:

          a. Nhiệm vụ:

          Tổ chức họp Hội đồng 1 lần/ tháng hoặc họp đột xuất do nhà trường tổ chức: Đánh giá hoạt động tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động tháng sau.

          Hoạt động trên quy chế của mỗi tổ chức theo quy định chung.

  b. Chỉ tiêu:

  Tạo sự thống nhất  mọi hoạt động của nhà trường.

          Hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

 13.  Công tác phổ cập GD trung học: 

      a. Nhiệm vụ:

      - Điều tra cập nhật đầy đủ thông tin từng điểm bản, từng độ tuổi để nắm vững số lượng học sinh ra lớp hàng năm.

   - Phối kết hợp với chính quyền địa phương trường tiểu học và mầm non làm tốt công tác duy trì số lượng nâng cao chất lượng không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, tảo hôn, học sinh ngồi nhầm lớp.

      b. Chỉ tiêu:

Giữ vững phổ cập GDTHCS mức độ III. Chỉ tiêu cụ thể

Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, huy động 100% HS hết chương trình Tiểu học vào họclớp 6.

Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 là 100 %.

Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 100 %.

14.  Kiểm tra nội bộ

          a. Nhiệm vụ 

      - Thanh tra toàn diện 20 - 25% GV/ năm, KT định kỳ đột xuất theo kế hoạch  

( mọi hoạt động của GV)

      - TTCM kiểm tra duyệt giáo án trước khi lên lớp theo quy định.

          b. Chỉ tiêu:

       Phấn đấu:  100% GV thực hiện theo tốt kế hoạch kiểm tra trong tháng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

Tháng

Nội dung kiểm tra

Thời

gian

thực hiện

Phương

 pháp

K. tra

Đối

 tượng

kiểm

 tra

Lực lượng kiểm tra

8,9

2019

 

 

* Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy học GV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB, UDCNTT.

- Kiểm tra kế hoạch thực hiện PPCT, kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng, LBG

* GVCN:

- Sổ điểm lớp.

 

 

 

 

T 1->6

 

T1 -> 4

 

T 1->6

 

 

T 6

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

 

GVCN

 

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

TCM

 

10

2019

* Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy học GV

Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- KHKT dành cho HS lớp 8,9

- Kiểm tra sư phạm GV

* GVCN:

- Kiểm tra sổ điểm lớp.

 

 

 

T 6->10

 

T 7->10

 

T 8

T 10

 

T6

T 9

 

T 8

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

Giáo viên

 

GVBM

Giáo viên

 

GVCN

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

TCM

 

TCM

Ngọc

 

TCM

 

 

 

11

2019

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy học GV.

- Kiểm tra đăng ký mượn, trả TB.

- Dự giờ đột xuất, thường xuyên.

- Kiểm tra sư phạm GV

* GVCN:

- Sổ điểm lớp.

 

 

 

T11->14

 

T11->14

 

T 13

 

T13

 

T 14

 

 

Kế hoạch

 

Đột xuất

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

GVCN

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

12

2019

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy học GV

- Kiểm tra tiến độ chương trình.

-Chấm và lưu bài kiểm tra.

- Kiểm tra ngân hàng học kỳ I.

* GVCN:

- Sổ điểm lớp.

 

 

T15 >18

 

   T 16

 

T 18

T 18

 

 

T 18

 

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

Kế hoạch

 

 

Đột xuất

 

 

 

 Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên Giáo viên  

 

 

GVCN

 

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

TCM

 

 

TCM

 

 

1

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy học GV.

- Kiểm tra đăng kí mượn, trả TB.

- Dự giờ thường xuyên, đột xuất.

* GVCN:

- Sổ điểm lớp.

 

 

T19->23

 

T19->23

 

T 20

 

 

   T20

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

Kế hoạch

 

 

 Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

 

GVCN

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

TCM

 

 

    2

  2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy, học GV.

- Kiểm tra đăng ký mượn, trả TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra sư phạm GV

 

 

Tr. tháng

 

Tr. tháng

 

T 25

 

T26

 

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

 

 

  3

2020

 

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy, học GV.

- Kiểm tra đăng ký mượn, trả TB, UDCNTT

- Dự giờ đột xuất.

* GVCN:

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm

 

 

 

T28>31

 

 

T 29

T 28

 

Trong tháng

 

 

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Đột xuất

 

Kế hoạch

 

 

 

 

 Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

 

GVCN

 

 

 

TCM

TCM

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

 

 

 

 

4

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nề nếp dạy, học GV.

- Kiểm tra đăng ký mượn, trả TB.

- Chấm thanh tra bài kiểm tra.

- Kiểm tra tiến độ chương trình.

- Kiểm tra toàn diện GV

 

 

T32->36

 

T32->36

 

T 33

 

T 32

 

T33

 

 

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 

 

 Giáo viên

 

GVBM

 

GV

 

GVBM

 

Giáo viên

 

 

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

 

 

 

 

5

2020

*Chuyên môn:

- Kiểm tra nền nếp dạy, học GV

- Ký duyệt giáo án, đăng ký mượn, trả TB.

- Kiểm tra đánh giá xếp loại 2 mặt GD.

 

T37->40

 

T37->40

 

T 38

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

Kế hoạch

 

 

 

 Giáo viên

 

GVBM

 

GVCN

 

 

 

 

TCM

 

TCM

 

TCM

 

 

 

15.  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

          a. Nhiệm vụ:

          - Giáo viên, học sinh, phụ huynh chính quyền địa phương hiểu được mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia.

          - Học tập các tiêu chí trường chuẩn quốc gia để từ đó phát huy khả năng trong GV và HS.

          b.  Chỉ tiêu:

 Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III và trường chuẩn quốc gia mức độ II.

.

16.  Công tác tuyển sinh và hoạt động hè:

           - Nghiên cứu văn bản hướng dẫn tuyển sinh và thành lập hội đồng xét duyệt đúng quy định.

          - Thông báo thời gian tuyển sinh cho toàn thể nhân dân, trưởng bản các bản về chỉ tiêu, thủ tục tuyển sinh HS vào lớp 6 và bán trú.

 

 

 

 

PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

1. Công tác tư tưởng -  chính trị:

          - Thông qua các cuộc họp quán triệt sâu sắc các chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục - Đào tạo năm học 2018- 2019.

          - Triển khai kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp, nội dung các cuộc vận động, các PT thi đua để mọi người nắm được, hiểu để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và rèn luyện phẩm chất đạo đức. 

          - Thực hiện tốt việc tuyên truyền. Học tập luật GD, luật ATGT, Điều lệ trường học, NQ quy chế ngành, nhà trường ... Quy chế dân chủ.

          - Tiếp tục xây dựng, chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất uy tín nhà giáo tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ nhà giáo tăng cường công tác phê và tự phê.

          -  Làm tốt công tác tư tưởng chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể quản lý chặt chẽ CBGV của tổ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

           2. Công tác thi đua, khen thưởng:

           - Khen, phê bình GV - HS kịp thời, duy trì và phát triển sâu rộng phong trào: Thi đua "dạy tốt - học tốt", "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"; các phong trào văn hoá - văn nghệ; TDTT 

          - Tham gia học tập luật thi đua khen thưởng.

          - Tham gia  đại hội công nhân viên chức cùng đề ra phương hướng hoạt động của Nhà trường, công đoàn, động viên cán bộ GV và các công đoàn viên hăng hái thi đua để đạt được danh hiệu thi đua.

     - Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết đánh giá đúng người đúng việc, khen chê kịp thời.

 

3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

          - Phát động mỗi giáo viên thường xuyên học tập tấm gương của Bác, từ đó xây dựng kế hoạch của cá nhân;

          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá, tuyên dương khen thưởng.

          - Kết hợp tuyên dương khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường với việc đạt các danh hiệu gia đình văn hoá.

          a. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

          - Vận động mỗi thầy cô giáo tích cực tự học và sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

          - Nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể, cá nhân. Nêu gương sáng động viên khen thưởng kịp thời.

          b. Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

          - Tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức cho cán bộ giáo viên, học sinh.

          - Xác định rõ tiêu chí phấn đấu trong từng giai đoạn.

         - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp thân thiện với từng đối tượng.

        - Tạo môi trường thân thiện giữa thầy với thầy, thầy với trò, giữa  trò với trò

          Tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh

          + Tổ chức các hoạt động ca múa hát tập thể, thể dục đầu giờ, giữa buổi. 

          + Tập cho học sinh học thuộc các bài hát trong 10 bài hát về trường học thân thiện học sinh tích cực và các bài hát về tây bắc, về Điện Biên.

          + Nhà trường tổ chức đội văn nghệ xung kích để phục vụ, biểu diễn và giao lưu, đưa  dân ca vào trường học.

          + Giáo dục học sinh học tập tốt môn giáo dục thể chất, âm nhạc mỹ thuật

          + Sưu tầm các trò chơi dân gian để hướng dẫn học sinh tập luyện, thi đấu giữa các lớp các khối trong trường.

          Học sinh được tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá cách mạng tại địa phương.

          + Hướng dẫn cho học sinh chăm sóc, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng ở địa phương,  đài tưởng niệm của huyện.

          +  Tiến hành lồng ghép giáo dục truyền thống với giáo dục nghề ở địa phương cho học sinh.

 

4. Công tác chuyên môn; Công tác chuyên đề; Công tác bồi dưỡng giáo viên:

          a. Công tác chuyên môn:

          - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo CM tổ, KH dạy học cá nhân cụ thể chi tiết.

          - Tích cực dự giờ thăm lớp đột xuất, định kỳ, chuyên đề tự học, tự nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

          - Chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc quy chế, chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo ngày giờ công, có đầy đủ hồ sơ giáo án đảm bảo số, chất lượng soạn bài duyệt giáo án bài giảng của tuần vào sáng thứ 2 hàng tuần. Trước khi lên lớp giáo án phải có chữ ký của tổ trưởng, tổ phó duyệt.

          - Thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích cực ở tất cả các khối lớp đặc biệt là với khối lớp 6, phân loại GV, HS qua khảo sát chất lượng đầu năm.

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG – phụ đạo HS yếu kém, hội giảng, chuyên đề, dự giờ, kiểm tra bồi dưỡng GVG.

          - KT việc sử dụng đồ dùng dạy học hiện có, tổ chức cho GV làm thêm đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học trong quá trình đổi mới.

          - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: (KT việc thực hiện quy chế CM, PP giảng dạy nâng cao chất lượng và mượn và sử dụng đồ dùng, KT đánh giá việc cho điểm, ghi điểm.

          - Tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng quy chế làm việc, xử lý nghiêm, công bằng, khách quan những sai phạm trong việc thực hiện quy chế.

          - Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng hiệu quả, thiết thực, gắn với công tác giảng dạy.

          - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có hiệu quả. Động viên giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi và thi làm đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT do ngành tổ  chức.

          - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, có chính sách thỏa đáng đối với các giáo viên có cố gắng vươn lên trong chuyên môn và đạt thành tích cao.

          - Thảo luận, ký cam kết thực hiện chất lượng giáo dục.

          - Thư­ờng xuyên dự giờ đồng nghiệp 1,5 tiết/ 1 tuần đối với TT; với Gv 1 tiết /GV/ 1 tuần và dự giờ các đợt thao giảng sau đó rút kinh nghiệm. Học hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm về chuyên môn.

          b. Công tác chuyên đề:

- Nhằm thống nhất, nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy trong tổ.

- Tổ tíc cực cùng  nhau xây dựng, góp ý để cùng thực hiện.

          - Giao kế hoạch thực hiện chuyên đề cho giáo viên có chuyên môn giỏi, có ý thức tự giác, tích cực.

          - Kiểm tra góp ý, bàn luận trong buổi sinh hoạt chuyên môn trước khi giáo viên thực hiện.

          c. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

          - Qua dự giờ chất lượng giáo viên đầu năm có biện pháp  nâng cao chất lượng giảng dạy đối với các thành viên trong tổ.

          - Giao nhiệm vụ bồi dưỡng cụ thể cho từng giáo viên.

      - Các giáo viên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn qua các đồng nghiệp về PP soạn giảng ứng dụng công nghệ thông tin.

          - Thi sử dụng TB, đồ dùng tự làm, ứng dụng CNTT giữa các giáo viên.

          - Thường xuyên kiểm tra đột xuất giáo án, dự giờ.

- Có kế hoạch bồi dưỡng  trình độ giáo viên còn chưa đảm bảo.

 

5. Công tác giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục HS:

    a. Đạo đức: 

- Tổ chức cho học sinh học tập điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường, pháp luật của nhà nước thông qua các tiết sinh hoạt tập thể thứ 2 của trường, thứ 7 của lớp, các buổi ngoại khoá, HĐ NGLL...

- Thực hiện nghiêm túc nội dung các môn học giáo dục công dân, các môn có liên quan đến giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tham gia cùng  tổ chủ nhiệm, đội cờ đỏ, hội CMHS, phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Thực hiện  sinh hoạt giới tính giáo dục cho học sinh hiểu và nắm được hậu quả của việc kết hôn trong lứa tuổi vị thành niên, giảm tỷ lệ tảo hôn.

- Ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi ngôn ngữ vi phạm đạo đức, khen thưởng kỷ luật đúng mức, nêu gương điển hình trong tập thể.

          b. Học tập:                                              

          - Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phương pháp theo chương trình đổi mới và tất cả các khối lớp.

          - Hưởng ứng  phong trào thi đua tới từng học sinh: 4 đợt thi đua trên năm có nội dung chủ đề thi đua cụ thể sau mỗi đợt có sơ kết thi đua khen thưởng kịp thời.

          - Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng học sinh khá giỏi, đặc biệt là các khối lớp đầu và cuối cấp.

          - Kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, hội cha mẹ, Đảng uỷ, Ủy ban và các tổ chức đoàn thể  thị trấn, huyện huy động và duy trì số lượng học sinh.

 

6. Phát hiện bồi dưỡng  HSG, Phụ đạo HS yếu, kém

          a. Phát hiện bồi dưỡng  HSG  

          - Giao GV bộ môn ôn HSG lớp 9: Văn (Hoa); Sử (Khánh); Ngoại (Yến); GDCD ( Ngọc) lập kế hoạch bồi dưỡng HS bằng nhiều hình thức: lồng trong các tiết học, các buổi bồi dưỡng theo kế hoạch.

          - Giao GV bộ môn ôn HSG lớp 6,7,8 là GV trực tiếp giảng dạy các môn đó.

- Kiểm tra, phân loại đối tượng học sinh, tổ chức cho học sinh đăng ký môn dự thi ngay từ đầu năm, tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi 2 buổi/ tuần.

          - Tham khảo những tài liệu nâng cao kiến thức tất cả các môn học đặc biệt là những môn mà HS yêu thích.

          - Giao HS cho từng GV có trách nhiệm bồi dưỡng kèm cặp hàng ngày.

          - Tham gia kỳ thi HS giỏi cấp trường, tham dự kỳ thi HS giỏi do các cấp tổ chức.

          b. Phụ đạo HS yếu, kém

- Qua KT chất lượng đầu năm tổ đã phát hiện ra một số HS làm bài KT đạt điểm yếu, kém. Tổ đã liệt kê danh sách giao nhiệm vụ cho GV giảng dạy phụ đạo  nhằm đưa chất lượng nâng lên.

          - GV giảng dạy lên kế hoạch phụ đạo.

          - Giao GV bộ môn Phụ đạo HS lớp 6,7,8,9 là GV trực tiếp giảng dạy các môn đó.

- Kiểm tra, phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học.

          - Tăng cường các biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt là các khối lớp 6,7 phụ đạo học sinh yếu.

          - Giáo án đảm bảo đầy đủ nội dung kiến thức cần phụ đạo.

          - Soạn giáo án có kí duyệt của tổ trưởng chuyên môn theo kế hoạch của tổ.

7. Quản lý có hiệu quả CSVC - Thư viện - Thiết bị:

          - Xây dựng kế hoạch về CSVC-TB - SGK dựa trên KHDH của các phân môn mà GV giảng dạy tự lập.

- Lập kế hoạch mượn TB theo tuần đối với GV.

- Quản lý tốt số sách hiện có đảm bảo đủ sách giáo khoa và sách giáo viên, sách tham khảo sắp xếp khoa học, GVCN kí giao nhận sách cụ thể với CB thư viên.

          - GV làm mất, hỏng thiết bị phải bồi thường theo đúng quy định.   

 

 

8. Công tác quản lý nội trú:

          - Phân công CBGV phụ trách từng phòng. hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên HS sắp xếp quần áo, chăn màn, đồ dùng cá nhân hằng ngày.

           - Chỉ đạo GV và HS trong tổ hực hiện nghiêm túc QĐ về phòng chống cháy nổ.

           - Chỉ đạo GV hướng dẫn hs  trồng và chăm sóc rau xanh cải thiện bữa ăn cho các em.

 

9. Hoạt động lao động hướng nghiệp, GD kỹ thuật tổng hợp.

          - Ban lao động lên kế hoạch lao động hàng tuần (1buổi /tuần), tháng phù hợp với điều kiện của  nhà trường và đối tượng học sinh.

          - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với ban lao động chỉ đạo hướng dẫn cụ thể học sinh thông qua từng buổi lao động. Trực tiếp quản lý học sinh trong suốt thời gian lao động.

        - Kiểm tra đánh giá đúng kết quả lao động của cá nhân tập thể tạo phong trào thi đua trong lao động.

 

10. Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:

          - Giáo viên chủ nhiệm phụ trách công tác HĐNGLL

          - Đội thiếu niên tổ chức phát động các hoạt động phong trào, kiểm tra khuyến khích các cá nhân và tập thể lớp làm tốt.

          - Dạy đúng chủ đề theo phân phối chương trình, mở rộng tích hợp nội dung phù hợp với đối tượng HS và địa phương. Dạy  học tích hợp  với môn GDCD, lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng,  phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, Đảng, Bác, pháp luật  đưa dân ca vào trường học tạo không khí thoải mái, nội dung phong phú đa dạng nhằm thu hút học sinh tham gia.

 

11. Công tác xã hội hoá GD, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.

          - Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

          - Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội, nâng cao hiệu quả duy trì sĩ số học sinh, thường xuyên thông báo chất lượng giáo dục tới gia đình học sinh. Khen thưởng cho học sinh và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập, huy động HS ra lớp.

          - Tham gia các phong trào, các cuộc thi theo chủ điểm. (VD: ATGT, Phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, Phong trào uống nước nhớ nguồn, Phòng trào vệ sinh môi trường thứ 7 xanh sạch). Các cuộc thi tìm hiểu về đất nước con người việt Nam, các bộ môn trong chương trình học tập.

 

12. Phối hợp với các đoàn thể:

       Giao trách nhiệm cụ thể cho từng CĐ viên có trách nhiệm thực hiện nhiện vụ được giao.

 

13. Công tác phổ cập GD trung học:  

       - Giao nhiệm vụ cho  GV phụ trách từng khối xóm, có trách nhiệm huy động HS ra lớp cập nhật thông tin thường xuyên.

       - Giáo viên phối kết hợp với xóm trưởng vận động HS ra lớp đúng độ tuổi, duy trì số lượng HS và hạn chế HS lưu ban bỏ học, đặc biệt tảo hôn. 

14. Kiểm tra nội bộ

         Tổ trưởng, tổ phó CM, phối kết hợp với chuyên môn, thanhh tra nhà trường kiểm tra theo kế hoạch có điều chỉnh, tư vấn, thúc đẩy kịp thời.

 

15. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

          - Rà soát đối chiếu các chuẩn với nhà trường.

          - Giáo viên

+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước thông qua việc tự học tự bồi dưỡng và tham gia các khóa đào tạo các lớp tại chức chuyên tu.

+ Giao cho các tổ trưởng tổ chuyên môn hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng chương trình đổi mới, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng đồ dùng dạy học.

- Học sinh:

+ Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động tích cực sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.    

 + Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mỹ kết hợp với hội cha mẹ học sinh quản lí học tập, xây dựng quĩ khuyến học để khen thưởng cho học sinh và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập, huy động HS ra lớp.

       -  Tham mưu với phụ huynh học sinh,  trưởng khối xóm về xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, công tác xã hội hóa đáp ứng các tiêu chí chuẩn.

 

16. Công tác tuyển sinh và hoạt động hè:

          - Phân công GV  tuyển sinh, giao số lượng HS cho GVCN lớp.

          - Cử GV đến tận gia đình học sinh tuyên truyền vận động học sinh ra lớp. Hàng tuần, tháng GVCN thăm từ 3 -> 5 gia đình học sinh, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh mồ côi, con thương binh liệt sĩ.

          - Phân công giáo viên trực nội trú theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thị Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 149
Năm 2021 : 16.395
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới