A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014 Tổ: VĂN - SỬ - NGOẠI
TRƯỜNG THCSTHỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ
        TỔ VĂN – SỬ -  NGOẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014
Tổ: VĂN -  SỬ -  NGOẠI
 
- Căn cứ chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
- Căn cứ chỉ thị 40 của ban bí thư trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.
- Căn cứ chỉ thị số 3004/ CT- BGDDT ngày 15/8/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non ,giáo dục phổ thông ,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ KH 1913/ KH- SGD ĐTngày 17/9/08 KH triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” trong các trường PT năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013.
- Căn cứ  QĐ số 09/CT- UBND tỉnh ngày 28/08/2013 của UBND Tỉnh Điện Biên V/v ban hành chỉ thị về nhiện vụ trọng tâm  của GD và ĐT tỉnh Điện Biên năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ công văn bản số 1308/ SGDĐT - GDTrH   ngày   16 /8/2013 của sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2013 -2014
- Căn cứ Chỉ thị số 10 /CT- UBND của uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục và đào tạo huyện mường Chà năm học 2013 - 2014
- Căn cứ hướng dẫn  số  420/ PGDDT- THCS  ngày  11 /9/2013  của phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục THCS năm học 2013 – 2014
- Căn cứ công văn số 420/PGDĐT-THCS ngày  11/9/2013 kế hoạch hoạt
 động giáo dục bậc THCS năm học 2013- 2014.
          - Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THCS Thị Trấn.
    Tổ Văn - Sử - Ngoại  xây dựng kế họach hoạt động năm học 2013– 2014 như sau:
 
PHẦN I:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH
 
I.Bối cảnh năm học:
Năm học 2013 – 2014 là năm học với chủ đề là: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “cuộc vận động hai không với 4 nội dung”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”. Đẩy mạnh UDCN TT trong quản lý dạy và học. tiếp tục thực hiện chủ trương về đổi mới và phương pháp dạy học, tiếp tực thực hiện mỗi trường có một nội dung đổi mới dạy học. Mỗi giáo viên có một  nội dung đổi mới phương pháp dạy học.
Tiếp tục đẩy mạnh UDCNTT và dạy học phân hóa học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quyết tâm giữ vững duy trì trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao. Tăng cường nề nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử. tăng cường quản lý việc thực hiện công tác giáo dục dạy học 2 buổi/ ngày. Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc quản lý chương trình giáo dục đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả giáo dục NGLL, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục các kĩ năng sống.
Triển khai  thực hiện tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học, tuyên truyền phổ biến giáo dục an toàn pháp luật trong trường học. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Giữ vững mạng lưới trường học, giữ vững phổ cập THCS, tham gia và tổ chức hiệu quả các cuộc thi. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho học sinh đặc biệt là học sinh dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chế độ chính sách đối với giáo viên.
          II. Những thuận lợi và khó khăn
         1. Thuận lợi:
    - Đ­ược sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, cũng như­ của các cấp lãnh đạo của Đảng Ủy UBND Thị trấn, Phòng Giáo dục - Đào tạo Mường  Chà.
    - BGH giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học phù hợp với khả năng và năng lực của tổ.
    - Hội cha mẹ học sinh  luôn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình và phối kết hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục cũng như­ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em học tập.
  - Cơ sở vật chất như­ sách giáo khoa, tranh ảnh, bản đồ, máy chiếu cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.
 - Số lượng giáo viên trong tổ có 11 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn cơ bản đảm bảo với yêu cầu các môn dạy. Các giáo viên trong tổ có t­ư t­ưởng và lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, luôn là tấm g­ương sáng cho học sinh noi theo, yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như­ trong CM và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc đư­ợc giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 - Tổ có một số GV có chuyên môn vững vàng, giáo viên dạy giỏi các cấp, có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như­ các hoạt động khác.
 
     2. Khó khăn:  
      - Chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều, một số ít GV trẻ kinh nghiệm giảng dạy cũng như­ các hoạt động khác còn hạn chế, chưa tự giác vì vậy cũng một phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt là công tác huy động  và giáo dục HS.
      - Một số giáo viên chưa tâm huyết với nghề, chưa nhiệt tình, chưa đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu soạn giảng, bài có chất lượng, kinh nghiệm giảng dạy cũng như các hoạt động khác còn hạn chế,  ý thức tự học tự rèn chưa cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao chưa thường xuyên tự giác vì vậy cũng một phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
 - Một số HS còn mải chơi. Học sinh ở các bản xa trường  nên việc sinh hoạt của các em còn gặp nhiều khó khăn, sau các buổi học các em tự nấu ăn, còn hay trốn học ngày thứ 7 để về nhà. Một số hổng kiến thức, nhận thức chậm, lười suy nghĩ, ngại học. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên ít quan tâm tới việc học của con em mình.
III. Thống kê số liệu
      1. Đội ngũ giáo viên:
TT Họ và tên Năm sinh Nam,
nữ
Dân tộc Trình độ chuyên môn Xếp loại thi đua
năm trước
1 Cao Thị Oanh 1977 Nữ Kinh Đại học CSTĐ
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 1981 Nữ Kinh Đại học CSTĐ
3 Trương T Thúy Quyên 1982 Nam Kinh Đại học CSTĐ
4 Trương Quốc Khánh 1984 Nữ Kinh Đại học LĐTT
5 Bùi Liên Hoa 1979 Nữ Kinh Đại học LĐTT
6 Nguyễn Thị Duyên 1989 Nữ Kinh Cao đẳng LĐTT
7 Nguyễn Thanh Ngọc 1982 Nữ Kinh Đại học HTNV
8 Nguyễn Thị Lý 1981 Nữ Kinh Đại học CSTĐ
9 Tạ Thị Hoa 1987 Nữ Kinh Đại học LĐTT
10 Trần Thị Minh 1982 Nữ Kinh Đại học LĐTT
11 Lưu Thị Yến 1977 Nữ Kinh Đại học HTNV
2. Phân công nhiệm vụ
TT Họ và tên Chuyên ngành XL
CM năm trước
Phân công giảng dạy Công tác kiêm nhiệm Số tiết/ tuần Những thay đổi
Phổ thông Phổ cập
 
1
 
Cao Thị Oanh
Ngoại ngữ Giỏi Ngoại tc 9abc     3  
2  
Nguyễn T Thu Hằng
Ngữ văn Giỏi Văn 8a,c ; Sử 8A, Văn t/c8a,b,c
 
  Tổ trưởng, Thư kí hội đồng 17,61  
3 TrươngT Thúy Quyên Ngữ văn Giỏi Văn 9abc   Công đoàn 19,21  
 
4
 
Trương Quốc Khánh
Ngữ văn Giỏi Sử 9abc, Sử8bc,
Văn 8b
  CN 8b 17,3  
5 Bùi Liên Hoa Ngữ văn Giỏi Văn 7bc   CN 7b 19,07  
6 Nguyễn Thị Duyên Ngoại Giỏi NN 6,7 ; Ntc7abc     18,29  
7  
Nguyễn Thanh Ngọc
Ngữ văn Khá Văn 6abc; HĐNGLL 6c   CN6c 16,4  
8  
Nguyễn Thị Lý
Ngữ văn Giỏi Văn tc 6,7,9   Tổng phụ trách đội 18,6  
9  
Tạ Thị Hoa
  Giỏi Mĩ thuật 6,7,8;CN6abc; HĐNG7   CN 8a 18,2  
10  
Trần Thị Minh
Ngữ văn Giỏi Văn 7a; Sử 7abc, Sử 6abc;   CN 7a 17,8  
11  
Lưu Thị Yến
Ngoại Giỏi NN8,9; NNtc8abc;NNtc6abc     17,18  
 
PHẦN II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
I. Các danh hiệu thi đua
a. Danh hiệu thi đua  tập thể: Tổ LĐTT
b. Danh hiệu thi đua cá nhân trong tổ: CSTĐ: 05  LĐTT: 11
- CSTĐ: 5/11 đ/c = 45% (Trong đó:1đ/c đề nghị Sở Giáo dục tặng giấy  khen)
          - LĐTT: 11/11đ/c=100% (Trong đó: 1đ/c đề nghị Công đoàn giáo dục tỉnh khen, 4đ/c đề nghị UBND huyện tặng giấy khen)
                                                  
       c. Lớp Chủ nhiệm:  2/5 lớp đăng ký lớp tiên tiến
          * Lớp 6C: Tổng số: 27
Học lực Hạnh kiểm
Giỏi: 3/27  = 11,1%
Khá: 10/27 = 37%
Trung bình: 13/27 = 48,1%
Yếu: 1 = 3,8%
Tốt, khá: 24/27 = 88,8%
Trung bình: 3/27 = 11,2%
                                                   Duy trì sĩ số: 27/27 = 100%
                                                   Chuyển lớp thẳng: 26/27 = 96,3%
                                                   Chuyển lớp sau thi lại: 27/27 = 100%
          * Lớp 7A: Tổng số 33
Học lực Hạnh kiểm
Giỏi: 3/33  = 9%
Khá: 11/33 = 33,3%
Trung bình: 18/33 = 54,5%
Yếu: 1/33 = 3,2%
Tốt, khá: 30/33 = 90,9%
Trung bình: 3/33 = 9,1%
                                                   Duy trì sĩ số: 33/33 =  100%
                                                   Chuyển lớp thẳng: 32/33 = 97%
                                                   Chuyển lớp sau thi lại: 33/33 = 100%
          * Lớp 7B: Tổng số: 33
Học lực Hạnh kiểm
Giỏi: 3/33  = 9%
Khá: 11/33 = 33,3%
Trung bình: 17/33 = 51,7%
Yếu: 2/33 = 6%
Tốt, khá: 30/33 = 90,9%
Trung bình: 3/33 = 9,1%
                                                   Duy trì sĩ số: 33/33 =  100%
                                                   Chuyển lớp thẳng: 31/33 = 95,8%
                                                   Chuyển lớp sau thi lại: 33/33 = 100%
 
* Lớp 8A: Tổng số: 37
Học lực Hạnh kiểm
Giỏi: 4/37  = 10,8%
Khá: 12/37 = 32,4%
Trung bình: 19/37 = 51,3%
Yếu: 2/37 = 5,5%
Tốt, khá: 33/37 = 89,1%
Trung bình: 4/37 = 10,9%
                                                   Duy trì sĩ số: 37/37 =  100%
                                                   Chuyển lớp thẳng: 35/37 = 94,6%
                                                   Chuyển lớp sau thi lại: 37/37 = 100%
* Lớp 8b: Tổng số: 35
Học lực Hạnh kiểm
Giỏi: 4/35  = 11,4 %
Khá: 12/35 = 34,2 %
Trung bình: 18/35 = 51,4 %
Yếu: 1/35 = 3 %
Tốt, khá: 31/35 = 88,5%
Trung bình: 4/35 = 11,5%
                                                   Duy trì sĩ số: 35/35 =  100%
                                                   Chuyển lớp thẳng: 33/35 = 97,1%
                                                   Chuyển lớp sau thi lại: 35/35 = 100%
II. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cần đạt (Tổ trưởng xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản căn cứ theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học; dựa vào tình hình thực tế của tổ, xác định mức độ cần đạt của từng nhiệm vụ)
            * Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tham gia có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành, củng cố kết quả, tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
2. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào.
3. Thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, văn hóa, đời sống, kỷ cương nền nếp, phong trào văn nghệ, TDTT.
  4. Tham gia có hiệu quả Kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013).
5. Tích cực tham gia có hiệu quả các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với điều kiện:Thi học sinh giỏi; Hội thi giáo viên dạy giỏi, thiết kế bài giảng Elening, bài tích hợp liên môn, Hội thi tiếng hát người giáo viên; Hội thi Giai điệu tuổi hồng; Hội thao truyền thống, huyện, ngành giáo dục và đào tạo; thi đồ dùng dạy học tự làm….
6. Giữ vững quy mô trường lớp học, huy động 100% trẻ trong độ tuổi từ 11-14 ra lớp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ cập THCS.
7. Tiếp tục thực hiện Đề án TBDH tự làm giai đoạn 2011-2015, đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng phục vụ cho công tác giảng dạy có hiệu quả. Trong năm học phải có ít nhất 2 đồ dùng dạy học tự làm có giá trị, sáng tạo, khoa học, thẩm mỹ và có tính ứng dụng cao, thời gian hoàn thành trước 1/12/2013.
8. Nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững các tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục với các giải pháp cụ thể, khả thi như: giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, thiết kế bài giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm và tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực chủ động, phấn đấu trở thành trường trọng điểm chất lượng cao.
9. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ được đi học nâng cao trình độ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới phương pháp bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
10. Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, tổ chủ nhiệm, tổ tư vấn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Xây dựng đội ngũ cốt cán đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
11. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục. Tăng cường hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối với các tổ chức Hội: Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Công đoàn…các cấp cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
12. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Gắn chất lượng giảng dạy từng bộ môn với kết quả xếp loại thi đua cá nhân.
13. Làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chi bộ giao.
14. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.
* Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác tư tưởng -  chính trị:
          a. Nhiệm vụ:
 Bồi dưỡng cho GV thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt quan hệ trong sáng, lối sống giản dị gương mẫu trong lời nói hành động trước HS, Phụ huynh, đồng nghiệp. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, xây dựng tập thể thống nhất, đoàn kết.
b. Chỉ tiêu:
          - 100% GV học tập đầy đủ chỉ thị, Nghị quyết các cấp, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 - 100% GV có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt quy định chung. Đăng ký cam kết phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, ATGT.
- 100% GV cam kết thực hiện tốt  cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; " Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức HCM", “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm’’  phong trào thi đua “2 tốt’’; “ Xây dựng trường học thân thiện và HS tích cực”.
       2. Công tác thi đua, khen thưởng:
      a. Nhiệm vụ:
      - Thực hiện tốt các cuộc vận động, các đợt thi đua trong năm học, trọng tâm xuyên suốt là phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt".
      - Trong năm học tổ chức 4 đợt thi đua:
                                  +   Đợt 1:   Từ 5/9 đến 20/11
                                  +   Đợt 2:   Từ 20/11 đến  hết học kì I
                                  +   Đợt 3:   Từ đầu học kì II đến  26/3
                                  +   Đợt 4:   Từ 26/3 đến hết năm học.
b. Chỉ tiêu:
      -  Tổ Lao động tiên tiến                                                     
      -  Tổ công đoàn vững mạnh.        
      -  Giáo viên: 
                      + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:  05   
                                + Lao động tiên tiến:            11/11           
                                  + Giáo viên dạy giỏi các cấp: Cấp trường: 10 Cấp huyện: 05; Cấp tỉnh: 03
                                + Hồ sơ  Tốt:  11/11         
      -  Học sinh:
      +  Chuyển lớp: 95,8 %         
Hạnh kiểm:  Tốt, khá :     90,9 %  Học lực: Giỏi: 10,3 % ;   
                      Trung bình:   9,1  %                 Khá: 33,9 %
                  Trung bình:   52,7 %
                   Yếu :   3,1 %         
                   CLSTL: 2%  
     - Học sinh giỏi bộ môn văn hóa:  Cấp Trường: 37; Cấp Huyện: 23; Cấp tỉnh: 04
     - Học sinh thi tiếng Anh trên Intenet:  Cấp Trường: 40; Cấp Huyện: 23; Cấp tỉnh: 04
      - Lớp tiên tiến:  2/5  lớp; HSG: 17 em, Tiên tiến:  56 em
3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
a. Thực hiện cuộc vận động 'học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh"
       * Nhiệm vụ:
          - Triển khai sâu rộng mục đích yêu cầu, nội dung của cuộc vận động nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ GV, học sinh; gắn việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi và được thể hiện qua hiệu quả công tác của mỗi cán bộ GV chất lượng học tập của HS.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các đợt thi đua học tập và làm theo trên cơ sở nhiệm vụ được giao phù hợp với điều kiện thực tế của tổ, nhà trường của địa phương, tạo bước chuyển biến rõ nét góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin, xây dựng uy tín nhà trường, uy tín GV.
          - Phối hợp với BCH công đoàn tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.
          - Tổ chức đánh giá kết quả qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt của nhà trường và thông qua các buổi sinh hoạt lớp các buổi chào cờ hàng tuần.
      * Chỉ tiêu:
- 100% GV có tư tưởng đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh cam kết  thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
          - 100% học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
 b. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
        * Nhiệm vụ:
          -  Xây dựng kế hoạch thực hiện gắn kết cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
          - Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo, chương trình kế hoạch dạy học. dạy học phù hợp với từng đối tượng. Phân loại GV - HS để bồi dưỡng, phụ đạo, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi để bồi dưỡng tham gia các kỳ thi.
          - GV trong tổ ra đề, quản lý đề, coi chấm bài kiểm tra, trả bài, lấy điểm, nhập điểm, lưu giữ đúng quy định.
          - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy mở các chuyên đề dạy học phù hợp với các loại đối tượng.
          * Chỉ tiêu: 
          - 100% GV tích cực rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tích cực tự học và sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt các quy định tại điều lệ trường THCS về nghiêm cấm các hành vi GV không được làm, không có GV nào vi phạm đạo đức nhà giáo.
         - Thực hiện tôt nghị quyết của nhà trường, NQ, QC cơ quan, ngành.
 c. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”
      * Nhiệm vụ:
      - Tuyên truyền rộng rãi tới GV, học sinh và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
      - Phấn đấu năm học 2013-2014 tổ đạt 5/5 tiêu chí của trường học thân thiện học sinh tích cực.
      - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục động viên khuyến khích GV, học sinh tích cực tự giác tham gia xây dựng, đồng thời tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương hội khuyến học để hỗ trợ thực hiện.
      - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện từng nội dung cụ thể:
      - Tổ chức xây dựng trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
          + Quy hoạch phân chia khu vực cho các lớp trồng và chăm sóc cây, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh.
          + Trang trí lớp có đủ khẩu hiệu, cây xanh, chậu rửa tay, bàn ghế kê ngay ngắn đúng quy định, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lớp học, khu công cộng giáo viên và học sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
          + GV trong tổ phối kết hợp tổng phụ trách đội, đoàn thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện, TT, TP giám sát kiểm tra đôn đốc.
     - Dạy học có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh giúp các em tự tin trong học tập.
    + Giáo dục học sinh ý thức đi học chuyên cần, xây dựng cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu trên lớp và tự học ở nhà, tự chủ, tích cực trong học tập.
    + Học tập nội quy học đường, phát huy vai trò của GVCN, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nhà trường với các ban ngành, tổ chức xã hội và gia đình cộng đồng để thực hiện nghiêm túc
    + Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh giúp các em tự tin trong học tập.
      Rèn luyện kỹ năng sống cho các em.
     + Giáo dục cho học sinh ý thức chào hỏi lễ phép, kính thầy mến bạn, không nói tục chửi bậy, trêu trọc, gây gổ đánh nhau, không vi phạm các điều cấm trong nhà trường.
     + Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lớp trong trường.
     + Sống trung thực, giản dị, cần cù, siêng năng, biết nhận thức cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, sống hoà nhập với cộng đồng.
     + Biết chăm sóc sức khoẻ bản thân, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông đường bộ.
     + Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên, đội TNTPHCM , thông qua các tiết học, hoạt động NGLL, hoạt động tập thể rèn kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh tích hợp bảo vệ môi trường ...
      * Chỉ tiêu
      -  Tổ XL: 5/5 lớp       XL: Tốt, 4/5 lớp XL: Khá 1 /5 lớp.
      -  100% GV và học sinh tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
4. Công tác chuyên môn; Công tác chuyên đề; Công tác bồi dưỡng giáo viên:
          a. Công tác chuyên môn:
    * Nhiệm vụ:
    - Thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định, giảng dạy bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, thực hiện theo phân phối chương trình đã giảm tải sát đối tượng, tuyệt đối không dồn ép, cắt xén chương trình kể cả hoạt động tập thể, sinh hoạt hướng nghiệp, hoạt động NGLL, giáo dục thể chất. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
    - Tổ chức thực hiện có hiệu quả PP dạy học tích cực, sử dụng triệt để đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, tích cực làm đồ dùng, dạy "Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn", tích hợp nội dung GD bảo vệ môi trường, giá trị, kỹ năng sống tư tưởng đạo đức HCM vào trong các tiết dạy chính khoá, lồng ghép hướng nghiệp Giáo dục đạo đức, pháp luật  vào HĐNGLL theo quy định.
    - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn bài có chất lượng, giảng bài có hiệu quả. Tổ chức nhiều hình thức dạy học trong tiết dạy để lôi cuốn học sinh; kiên quyết đẩy lùi lối dạy học  đọc chép, nhìn chép. Nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần dạy thực chất.
     - Thực hiện công tác bồi dưỡng CM nghiệp vụ cho GV, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ.
      - Học tập đầy đủ các VB chỉ đạo chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp.
      - Dạy học tự chọn: (Dạy theo kế hoạch)                                                                     
     * Chỉ tiêu:  
         + Tiết dạy:  GV Giỏi  11 ( Cấp huyện 05; Tỉnh: 03)  
         + Hồ sơ: Tốt: 11 bộ             
         + 100% GV có ý thức làm, sử dụng đồ dùng dạy học: 1 đồ dùng/ 1 GV. Thi cấp huyện 1 đến 2 đồ dùng.
         + 100% GV soạn bài trên máy vi tính.
         + 100% GV tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn.
         + 100% GV thực hiện tốt kế hoạch, chương trình dạy học, bồi dưỡng CM nghiệp vụ ( hội giảng, chuyên đề, kiểm tra định kỳ, đột xuất đạt kết quả)
         + 100%  đạt chuẩn nghề nghiệp GVTH từ khá trở lên
         + Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: 05 (Oanh, Quyên, Hằng, Yến , Khánh)
     b. Công tác chuyên đề:
     * Nhiệm vụ: Trong tổ đầu tư, nghiên cứu kiến thức 2 môn Sử, Ngoại để xây dựng 2 chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp nhu cầu giáo dục của xã hội hiện nay.
     * Chỉ tiêu: + Thực hiện 2 chuyên đề:
TT Môn Lớp Tháng Nội dung thực hiện Người thực hiện
1 Lịch sử 9 11 Nước Mĩ Trương Quốc Khánh
2 Ngoại ngữ 9 3 Unit 8 Leson 5 Lưu Thị Yến
 
     c. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
     * Nhiệm vụ:
      - Trong giảng dạy giáo viên phải thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kế hoạch dạy học, phân phối chương trình, thời khóa biểu, áp dụng phương pháp đổi mới.
      - Nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu.
      * Chỉ tiêu:
      - Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp trường: 10
      - Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp huyện: 05(Bảo lưu)
      - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 03 (Bảo lưu)
 
5. Công tác giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục HS:
     a. Đạo đức:
     *  Nhiệm vụ
    - Giáo dục học sinh đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập rèn luyện thực hiện tốt điều lệ nội quy của nhà trường, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.
- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng thầy cô, nhân viên của nhà trường, kính trên nhường duới, quan hệ bạn bè mẫu mực lành mạnh trong sáng.
- Giáo dục ý thức bảo vệ trường lớp của công góp phần bảo vệ xây dựng truyền thống nhà trường thực hiện tốt 5 điều bác dạy
- Giáo dục học sinh có hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục phù hợp thể hiện người học sinh có văn hóa.
- Giáo dục học sinh tham gia tốt các hoạt động của đoàn thể, hoạt động NGLL, hoạt động XH
    * Chỉ tiêu:
 
Líp Tæng sè
HS
Tèt,kh¸ Trung b×nh
Sè l­îng Tû lÖ
%
Sè l­îng Tû lÖ
%
6C 27 24 88,8 3 11,2
7A 33 30 90,9 3 9,1
7B 33 30 90,9 3 9,1
8A 37 33 89,1 4 10,9
8B 35 31 88,5 4 11,5
Tổng 165 148 89,7 17 10,3
 
 
     b. Học tập:                                              
      *  Nhiệm vụ
    - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu, lao động gắn học tập với thực hành.
    - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đáng giá theo chương trình theo kế hoạch chuyên môn, chất lượng.
    - Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động tích cực, sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
   - Danh sách Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa:
Môn Ngữ văn 6:  Trần Thị Minh
Môn Ngữ văn 7:   Bùi Liên Hoa
Môn Ngữ văn 8:  Nguyễn Thị Thu Hằng
Môn Ngữ văn 9:  Trương Thị Thúy Quyên
Môn Ngoại ngữ 6,7:  Nguyễn Thị Duyên
Môn Ngoại ngữ 8,9:  Lưu Thị Yến
Môn Lịch sử  9:  Trương Quốc Khánh
 
-         Giáo viên bồi dưỡng HS đạt chỉ tiêu:
 
 
 
 
 
 
Số TT Họ và tên Khối Môn Số lượng Cấp Ghi chú
Trường Huyện Tỉnh
1 Trần Thị Minh 6 Văn 4 4     2    
2 Bùi Liên Hoa 7 Văn 5 5 3    
3 Nguyễn T Thu Hằng 8 Văn 4 4 2    
4 Trương  Thúy Quyên 9 Văn 3 3     3 2  
5 Nguyễn Thị Duyên 6 Ngoại 5 5 4    
7 Ngoại 6 6 4    
6 Lưu Thị Yến 8 Ngoại 5 5 2    
9 Ngoại 4 4 2    
7 Trương Quốc Khánh  
9
Sử 2 2 1 1  
8  
 
Nguyễn Thị Duyên
6 Tiếng Anh trên Internet 10 10  
6
1  
7 Tiếng Anh trên Internet 10 10  
7
1  
9 Lưu Thị Yến 8 Tiếng Anh trên Internet 15 15  
6
1  
9 Tiếng Anh trên Internet 5 5  
4
1  
 
 *  Chỉ tiêu chung:
 
Khối Huy động
Ra lớp
Duy trì đến
Cuối năm
Kết quả giáo dục
Số lớp Số HS Số HS Tỉ lệ % Chuyển lớp, TN Thi lại Ở lại lớp
6 1 27 27 100 26 1 01
7 2 66 66 100 63 3 0
8 2 72 72 100 69 3 0
Cộng 5  
165
 
165
 
100
 
158
 
7
 
01
 
-         Chỉ tiêu về Học lực:
 
 
Líp Tæng sè
HS
Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu HSGBM
Sè l­îng Tû lÖ
%
Sè l­îng Tû lÖ
%
Sè l­îng Tû lÖ
%
Sè l­îng Tû lÖ
%
6C 27 3 11,1 10 37 13 48,1 1 3,8 8
7A 33 3 9 11 33,3 18 54,5 1 3,2 6
7B 33 3 9 11 33,3 17 51,7 2 6 3
8A 37 4 10,8 12 32,4 19 51,3 2 5,5 5
8B 35 4 11,4 12 34,2 18 51,4 1 3 10
Tổng 165 17 10,3 56 33,9 85 51,5 7 4,3 32
 
      * Chỉ tiêu từng bộ môn:
                     Môn văn:              Đạt  85 - 90% ĐTB trở lên.
                     Môn  Ngoại ngữ:  Đạt  90 - 95% ĐTB trở lên.
                     Môn Sử:                Đạt 98 – 100 % TB trở lên.
                      Môn MT, Công nghệ: Đạt 100% TB trở lên.
        (Tổng kết môn không có điểm TB dưới 2,0;  G môn 10%, Khá  35- 40%)
 
6.  Phát hiện bồi dưỡng  HSG, Phụ đạo HS yếu, kém
    a. Phát hiện bồi dưỡng  HSG 
    * Nhiệm vụ:
      - Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đối với bộ môn mà mình phụ trách và coi đó là trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.
 - Nhà trường, Tổ CM phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng mũi nhọn trong học tập.
    * Chỉ tiêu:  
    -  Phấn đấu  HSG bộ môn  văn hóa cấp trường: 37 em, cấp huyện: 22 em, Cấp tỉnh 3 em
    -  Phấn đấu  HSG thi tiếng Anh trên mạng cấp trường: 40 em, cấp huyện: 23 em, Cấp tỉnh 4 em
    - Học sinh giỏi môn:  
Lớp Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh Ghi chú
Văn Sử Ngoại Văn Sử Ngoại Văn Sử Ngoại  
6ABC 6   5 2   4        
7ABC 5   5 3   4        
8ABC 4   5 2   2        
9ABC 3 2 4 3 1 2 2 1 1  
Cộng 18 2 19 10 1 12 2 1 1  
 
b. Phụ đạo HS yếu, kém
          * Nhiệm vụ:
- GV trực tiếp giảng dạy các môn Văn, Ngoại từ lớp 6 đến lớp 9 phụ đạo HS theo TKB chuyên môn phân công.
-  Phụ dạo HS yếu, kém để nâng cao chất lượng môn học và hiệu quả giáo dục của trường THCS Thị trấn.
           * Chỉ tiêu:  
- Học kì 1 chất lượng yếu kém được nâng lên đạt 85 % TB trở lên.
- Học kì 2 và cả năm chất lượng yếu kém được nâng lên đạt 95 % TB trở lên.
 
7. Quản lý có hiệu quả CSVC - Thư viện - Thiết bị:
          a. Nhiệm vụ: 
          - Quản lý tốt các loại sách mượn phục vụ cho công tác giảng dạy.
- GV, học sinh phải có ý thức trách nhiệm trong việc nhận, sử dụng CSVC - thiết bị - SGK của nhà trường.
- Phải say mê tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp sủ dụng TB SGK cho phù hợp với đối tượng học sinh, Quản lý  tốt CSVC - TB - SGK tránh lãng phí thất thoát tài sản nhà nước từ đó nâng cao hiệu quả tiết dạy theo phương pháp mới.
          b. Chỉ tiêu
- Sử dụng triệt để đồ dùng hiện có, làm thêm đồ dùng phục vụ cho giảng dạy
- Giữ gìn bảo quản khoa học CSVC (máy móc) - thiết bị - SGK, tài liệu tham khảo không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng  bộ môn.
          8  Công tác quản lý nội trú:
          Nhiệm vụ:
          - Tổ chức cho học sinh có ý thức sinh hoạt học tập theo quy định chung của nhà trường.
          - Chăm lo tới HS nội trú, đảm bảo đủ chế độ ăn chín, uống sôi hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, chỗ ở ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự để các em có sức khoẻ yên tâm học tập.
       b. Chỉ tiêu
       Phấn đấu: Đáp ứng đủ 3 yêu cầu ( đủ ăn, đủ mặc, đủ chỗ ở cho HS nội trú) 100% HS nội trú ăn ở gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo VS, biết bảo vệ và chăm sóc bản thân.
9.  Hoạt động lao động hướng nghiệp, GD kỹ thuật tổng hợp.
          a. Nhiệm vụ:
            - Giáo dục học sinh có ý thức cần cù trong lao động. Biết sử dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, hình thành những kỹ năng trong lao động, biết lao động tự phục vụ tăng gia chăn nuôi, gắn liền việc học đi đôi với hành. Liên hệ vận dụng vào thực tiễn  sản xuất tại gia đình, địa phương. 
           - Tham gia các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục toàn diện. 
           - Tham gia tổ chức các buổi học tập hướng nghiệp chính khoá theo kế hoạch nhằm định hướng cho các em nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và lực học.
         b. Chỉ tiêu:
         - 100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động do nhà trường, Đoàn Đội tổ chức trồng rau, hoa, cây xanh LĐ công ích.
          -  Học tập hướng nghiệp với HS lớp 9 đúng chương trình của Bộ quy định.
10 Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:
          a. Nhiệm vụ  
          - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình quy định. Các hoạt động xã hội thông  qua các tiết học ngoại khoá.
           - Tham gia hội khoẻ phù đổng cấp trường,  lựa chọn HS tham gia cấp huyện cấp tỉnh.  
          b. Chỉ tiêu:
           -Phấn đấu: 100% HS tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt NGLL (3 tiết/tháng), các tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt cuối tuần. các buổi ngoại khóa.
          - 100% HS tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, vệ sinh môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ của trường, đoàn đội và các cấp tổ chức.
11. Công tác xã hội hoá GD, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.
          a. Mục tiêu:
       - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường GD an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
   - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của HS trong học tập và các hoạt động XH
   - Phối hợp cùng nhà trường giáo dục HS xây dựng CSVC tiến tới xây dựng các phòng học chức năng.
   - Phấn đấu: + 100% HS nội trú ăn ở khoa học, sạch đẹp .
          b. Nhiệm vụ:
          - Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh công cộng, trường lớp cá nhân.
          - Dạy học có hiệu quả, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, rèn kỹ năng sống.
           - Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.
 
12.  Phối hợp với các đoàn thể:
          a. Nhiệm vụ:
          - Thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ Đảng. Phối hợp với công đoàn giáo dục tư tưởng chính trị pháp luật. Tổ chức tốt hoạt động thi đua đặc biệt quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “hai tốt”, phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá trong trường học, thực hiện tốt cuộc vận động: dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm.
   - Tổ chức tốt các hoạt động đoàn đội, giáo dục nhân cách pháp luật cho học sinh xây dựng nề nếp văn minh, lao động học tập, vui chơi hoạt động xã hội khu nội trú nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  b. Chỉ tiêu:
  Phấn đấu xây dựng đoàn thể vững mạnh xuất sắc.
 
 13.  Công tác phổ cập GD trung học: 
      a. Nhiệm vụ:
      - Điều tra cập nhật đầy đủ thông tin từng điểm bản, từng độ tuổi để nắm vững số lượng học sinh ra lớp hàng năm.
   - Phối kết hợp với chính quyền địa phương trường tiểu học và mầm non làm tốt công tác duy trì số lượng nâng cao chất lượng không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, tảo hôn, học sinh ngồi nhầm lớp.
      b. Chỉ tiêu:
      - Duy trì chuẩn quốc gia về PC giáo dục tiểu học và chống mù chữ: Huy động trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt tỷ lệ 90% trở lên, có ít nhất 80% số trẻ ở độ tuổi 11-14 tốt nghiệp tiểu học, số trẻ còn lại trong độ này đang học tiểu học.
      - Huy động từ 96% trở lên học sinh tốt nghiệp tiểu học hàng năm vào lớp 6.
      - Các cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình.
      - Bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ 97 - 100% trở lên;
      - Bảo đảm tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS từ 95% trở lên;
 
14.  Kiểm tra nội bộ
          a. Nhiệm Vụ 
          - Thanh tra toàn diện 20 - 25% GV/ năm, KT định kỳ đột xuất theo kế hoạch ( mọi hoạt động của GV)
          - TTCM kiểm tra duyệt giáo án trước khi lên lớp theo quy định.
          b. Chỉ tiêu:
           Phấn đấu:  100% GV thực hiện theo tốt kế hoạch kiểm tra trong tháng.
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
 
Thời gian K.tra Bộ phận cá nhân
đ­ược kiểm tra
Nội dung đư­ợc kiểm tra Bô phận kiểm tra
Tháng 8/2013  
 GVCN
 
 
-Nề nếp, sĩ số HS.
-Kiểm tra kế hoạch giảng dạy, đăng kí  sử dụng TBDH, phòng bộ môn
 
TTCM
Tháng 9/2013    GV
 
 GVCN
- Hoạt động chung, hồ sơ giáo án đột xuất, khảo sát chất lượng gv đầu năm.
- Hồ sơ chủ nhiệm, sổ điểm lớp.
 
TTCM
 
TTCM
 
Tháng 10/2013
 1 GV
  GV
 
GVCN  lớp 6c
- Toàn diện công tác của GV.văn ( tuần 7)
- Hoạt động chung, giáo án đột xuất, dự giờ thao giảng đợt 1, sử dụng đồ dụng.
- Công tác chủ nhiệm, nề nếp sĩ số HS.
- Kt số lần điểm định kì.
Tổ KT
TTCM,
 
TTCM
 
 
Tháng 11/2013
 GV
GVCN   7a,b
 GV
 
- Kiểm tra hồ sơ ,giáo án định kỳ lần 1
- Hoạt động chung, giáo án đọt xuất,
-Dự giờ, sử dụng TB dạy học.
 
TT + GV
TTCM
TTCM
 
 
Tháng 12/2013
 Toàn thể GV
  GV CN 8a,b
 
- Việc ôn tập KT học kỳ, hồ sơ GV
- Sổ điểm, số lần điểm.
- Toàn diện công tác của GV.( tuần 16)
 
TTCM
 
Tháng 01/2014
GVCN
 
Giáo viên
 
- Sổ điểm lớp cộng tính điểm xếp loại 2 mặt GD HS
- Số lượng,chất l­ượng HS so với chỉ tiêu giao
- Toàn diện công tác của GV.( tuần 22)
TTCM
 
TTCM
 
Tháng 02/2014  GV
 GVCN
- Dự giờ, KT giáo án đột xuất
- Công tác chủ nhiệm
- Chấm thanh tran bài kiểm tra
TTCM
TTCM
    GV
 
Tháng 03/2014
 1GV
 GV
- Kiểm tra hồ sơ định kì lần 2
- Hoạt động chung, giáo án, dự giờ đột xuất.
Tổ KT
CM
 
Tháng 04/2014
 GV
 
 GV
 GV
- KT việc đăng ký mư­ợn đồ dùng dạy học, chất lượng HS
- Duyệt sáng kiến kinh nghiệm
- Báo cáo sĩ số,chất l­ượng so với chỉ tiêu giao.
TT
 
TTCM
TTCM
 
Tháng 05/2014
 GV
 
 GV
- Thực hiện quy chế CM. Cộng điểm, xếp loaị 2 mặt GD vào học bạ
- Công tác kiểm kê tài sản cuối năm
TTCM
 
TT
 
          15.  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
          a. Nhiệm vụ:
          - Giáo viên, học sinh, phụ huynh chính quyền địa phương hiểu được mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia.
          - Học tập các tiêu chí trường chuẩn quốc gia để từ đó phát huy khả năng trong GV và HS.
          b.  Chỉ tiêu :
          - Phấn đấu 2013 - 2014 Duy trì đạt Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.
16.  Công tác tuyển sinh, bán trú và hoạt động hè:
           - Nghiên cứu văn bản hướng dấn tuyển sinh, bán trú và thành lập hội đồng xét duyệt đúng quy định.
          - Thông báo thời gian tuyển sinh cho toàn thể nhân dân, trưởng bản các bản về chỉ tiêu, thủ tục tuyển sinh HS vào lớp 6 và bán trú.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại đại phương an toàn và bổ ích.
 
PHẦN III: NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 
1. Công tác tư tưởng -  chính trị:
          - Thông qua các cuộc họp quán triệt sâu sắc các chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục - Đào tạo năm học 2013- 2014.
          - Triển khai kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp, nội dung các cuộc vận động, các PT thi đua để mọi người nắm được, hiểu để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và rèn luyện phẩm chất đạo đức. 
          - Thực hiện tốt việc tuyên truyền. Học tập luật GD, luật ATGT, Điều lệ trường học, NQ quy chế ngành, nhà trường ... Quy chế dân chủ.
          - Tiếp tục xây dựng, chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.
          - Nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất uy tín nhà giáo tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ nhà giáo tăng cường công tác phê và tự phê.
          -  Làm tốt công tác GD tư tưởng chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể quản lý chặt chẽ CBGV- CNV theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
           2. Công tác thi đua, khen thưởng:
           - Khen, phê bình GV - HS kịp thời, duy trì và phát triển sâu rộng phong trào: Thi đua "dạy tốt - học tốt", "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"; các phong trào văn hoá - văn nghệ; TDTT 
          - Tham gia học tập luật thi đua khen thưởng.
          -  Phối kết hợp nhà trường với các  đoàn thể tổ chức phong trào thi đua kiểm tra quá trình thực hiện thi đua của giáo viên.
          - Tổ chức đại hội công nhân viên chức đề ra phương hướng hoạt động của Nhà trường công đoàn, động viên cán bộ GV và các công đoàn viên hăng hái thi đua để đạt được danh hiệu thi đua.
     - Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết đánh giá đúng người đúng việc, khen chê kịp thời.
 
3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
          - Phát động mỗi giáo viên thường xuyên học tập tấm gương của Bác, từ đó xây dựng kế hoạch của cá nhân;
          - Tổ chức tốt công tác kiểm tra đánh giá, tuyên dương khen thưởng.
          - Kết hợp tuyên dương khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường với việc đạt các danh hiệu gia đình văn hoá.
          a. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
          - Vận động mỗi thầy cô giáo tích cực tự học và sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
          - Nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể, cá nhân. Nêu gương sáng động viên khen thưởng kịp thời.
 
          b. Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”
          - Tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức cho cán bộ giáo viên, học sinh.
          - Xác định rõ tiêu chí phấn đấu trong từng giai đoạn.
         - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp thân thiện với từng đối tượng.
        - Tạo môi trường thân thiện giữa thầy với thầy, thầy với trò, giữa  trò với trò
          Tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh
          + Tổ chức các hoạt động ca múa hát tập thể, thể dục đầu giờ, giữa buổi. 
          + Tập cho học sinh học thuộc các bài hát trong 10 bài hát về trường học thân thiện học sinh tích cực và các bài hát về tây bắc, về Điện Biên.
          + Nhà trường tổ chức đội văn nghệ xung kích để phục vụ, biểu diễn và giao lưu, đưa  dân ca vào trường học.
          + Giáo dục học sinh học tập tốt môn giáo dục thể chất, âm nhạc mỹ thuật
         + Sưu tầm các trò chơi dân gian để hướng dẫn học sinh tập luyện, thi đấu giữa các lớp các khối trong trường.
          Học sinh được tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá cách mạng tại địa phương.
          + Tổ chức cho học sinh chăm sóc, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng ở địa phương,  đài tưởng niệm của huyện.
          + Tổ chức lồng ghép giáo dục truyền thống với giáo dục nghề ở địa phương cho học sinh.
 
4. Công tác chuyên môn; Công tác chuyên đề; Công tác bồi dưỡng giáo viên:
          a. Công tác chuyên môn:
          - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo CM tổ, KH dạy học cá nhân cụ thể chi tiết.
          - Tích cực dự giờ thăm lớp đột xuất, định kỳ, chuyên đề tự học, tự nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
          - Chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc quy chế, chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo ngày giờ công, có đầy đủ hồ sơ giáo án đảm bảo số, chất lượng soạn bài duyệt giáo án bài giảng của tuần vào sáng thứ 7 hàng tuần. Trước khi lên lớp giáo án phải có chữ ký của tổ trưởng duyệt.
          - Chỉ đạo thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích cực ở tất cả các khối lớp đặc biệt là với khối lớp 6, phân loại GV, HS qua khảo sát chất lượng đầu năm.
          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG – phụ đạo HS yếu kém, hội giảng, chuyên đề, dự giờ, kiểm tra bồi dưỡng GVG.
          - KT việc sử dụng đồ dùng dạy học hiện có, tổ chức cho GV làm thêm đồ dùng dạy học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học trong quá trình đổi mới.
          - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: (KT việc thực hiện quy chế CM, PP giảng dạy nâng cao chất lượng và mượn và sử dụng đồ dùng, KT đánh giá việc cho điểm, ghi điểm.
          -Tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng quy chế làm việc, xử lý nghiêm, công bằng, khách quan những sai phạm trong việc thực hiện quy chế.
          - Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng hiệu quả, thiết thực, gắn với công tác giảng dạy.
          - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có hiệu quả. Động viên giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi và thi làm đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT do ngành tổ  chức.
          - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, có chính sách thỏa đáng đối với các giáo viên có cố gắng vươn lên trong chuyên môn và đạt thành tích cao.
          - Thảo luận, ký cam kết thực hiện chất lượng giáo dục.
          - Thư­ờng xuyên dự giờ đồng nghiệp 1,5 tiết/ 1 tuần đối với TT; với Gv 1 tiết /GV/ 1 tuần và dự giờ các đợt thao giảng sau đó rút kinh nghiệm. Học hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm về chuyên môn.
          b. Công tác chuyên đề:
          - Giao kế hoạch thực hiện chuyên đề cho giáo viên có chuyên môn giỏi, có ý thức tự giác, tích cực.
          - Kiểm tra góp ý, bàn luận trong buổi sinh hoạt chuyên môn trước khi giáo viên thực hiện.
          c. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
          - Qua khảo sát chất lượng đầu năm tổ đã phát hiện ra một số GV có tiết dạy giỏi có khả năng giảng dạy tốt.
          - Giao nhiệm vụ bồi dưỡng cụ thể cho từng giáo viên.
      - Các giáo viên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn qua các đồng nghiệp về PP soạn giảng ứng dụng công nghệ thông tin.
          - Thi sử dụng TB, đồ dùng tự làm, ứng dụng CNTT giữa các giáo viên.
          - Thường xuyên kiểm tra đột xuất giáo án, dự giờ.
 
5. Công tác giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục HS:
    a. Đạo đức
- Tổ chức cho học sinh học tập điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường, pháp luật của nhà nước thông qua các tiết sinh hoạt tập thể thứ 2 của trường, thứ 7 của lớp, các buổi ngoại khoá, HĐ NGLL...
- Thực hiện nghiêm túc nội dung các môn học giáo dục công dân, các môn có liên quan đến giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Thành lập tổ chủ nhiệm, đội cờ đỏ, hội CMHS, phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Tổ chức sinh hoạt giới tính giáo dục cho học sinh hiểu và nắm được hậu quả của việc kết hôn trong lứa tuổi vị thành niên, giảm tỷ lệ tảo hôn.
- Ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi ngôn ngữ vi phạm đạo đức, khen thưởng kỷ luật đúng mức, nêu gương điển hình trong tập thể.
          b. Học tập:                                               
          - Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phương pháp theo chương trình đổi mới và tất cả các khối lớp.
          - Phát động phong trào thi đua tới từng học sinh: 4 đợt thi đua trên năm có nội dung chủ đề thi đua cụ thể sau mỗi đợt có sơ kết thi đua khen thưởng kịp thời.
          - Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng học sinh khá giỏi, đặc biệt là các khối lớp đầu và cuối cấp.
          - Kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, hội cha mẹ, Đảng uỷ, Ủy ban và các tổ chức đoàn thể  thị trấn, huyện huy động và duy trì số lượng học sinh.
6. Phát hiện bồi dưỡng  HSG, Phụ đạo HS yếu, kém
          a. Phát hiện bồi dưỡng  HSG   
          - Giao GV bộ môn ôn HSG lớp 9: Văn (Quyên); Sử (Khánh); Ngoại (Yến) lập kế hoạch bồi dưỡng HS bằng nhiều hình thức: lồng trong các tiết học, các buổi bồi dưỡng theo kế hoạch.
          - Giao GV bộ môn ôn HSG lớp 6,7,8 là GV trực tiếp giảng dạy các môn đó.
- Kiểm tra, phân loại đối tượng học sinh, tổ chức cho học sinh đăng ký môn dự thi ngay từ đầu năm.
          - Tham khảo những tài liệu nâng cao kiến thức tất cả các môn học đặc biệt là những môn mà HS yêu thích.
          - Giao HS cho từng GV có trách nhiệm bồi dưỡng kèm cặp hàng ngày.
          - Tham gia kỳ thi HS giỏi cấp trường, tham dự kỳ thi HS giỏi do các cấp tổ chức.
          b. Phụ đạo HS yếu, kém
          - Qua KT chất lượng đầu năm tổ đã phát hiện ra một số HS làm bài KT đạt điểm yếu, kém. Tổ đã liệt kê danh sách giao nhiệm vụ cho GV giảng dạy phụ đạo chất lượng nâng lên trong hàng tháng là 0,4%
          - GV giảng dạy lên kế hoạch phụ đạo.
          - Giao GV bộ môn Phụ đạo HS lớp 6,7,8,9 là GV trực tiếp giảng dạy các môn đó.
- Kiểm tra, phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học.
          - Tăng cường các biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt là các khối lớp 6,7.
          - Giáo án đảm bảo đầy đủ nội dung kiến thức cần phụ đạo.
          - Soạn giáo án có kí duyệt của tổ trưởng chuyên môn theo kế hoạch của tổ.
7. Quản lý có hiệu quả CSVC - Thư viện - thiết bị:
          - Xây dựng kế hoạch về CSVC-TB - SGK dựa trên KHDH của các phân môn mà GV giảng dạy tự lập.
- Lập kế hoạch mượn TB theo tuần đối với GV.
- Quản lý tốt số đầu sách hiện có đảm bảo đủ sách giáo khoa và sách giáo viên, sách tham khảo sắp xếp khoa học, GVCN kí giao nhận sách cụ thể với CB thư viên.
          - GV làm mất, hỏng thiết bị phải bồi thường theo đúng quy định.   
8. Công tác quản lý nội trú:
          - Phân công CBGV phụ trách từng phòng. hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên HS sắp xếp quần áo, chăn màn, đồ dùng cá nhân hằng ngày.
           - Chỉ đạo GV và HS trong tổ hực hiện nghiêm túc QĐ về phòng chống cháy nổ.
           - Chỉ đạo GV hướng dẫn hs  trồng và chăm sóc rau xanh cải thiện bữa ăn cho các em.
9. Hoạt động lao động hướng nghiệp, GD kỹ thuật tổng hợp.
          - Ban lao động lên kế hoạch lao động hàng tuần (1buổi /tuần), tháng phù hợp với điều kiện của  nhà trường và đối tượng học sinh.
          - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với ban lao động chỉ đạo hướng dẫn cụ thể học sinh thông qua từng buổi lao động. Trực tiếp quản lý học sinh trong suốt thời gian lao động.
          - Chỉ đạo học sinh tham gia đầy đủ bộ môn hướng nghiệp lớp 9 (1 tiết /tháng).
        - Kiểm tra đánh giá đúng kết quả lao động của cá nhân tập thể tạo phong trào thi đua trong lao động.
10. Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:
          - Giáo viên chủ nhiệm phụ trách công tác HĐNGLL
          - Đội thiếu niên tổ chức phát động các hoạt động phong trào, kiểm tra khuyến khích các cá nhân và tập thể lớp làm tốt.
          - Dạy đúng chủ đề theo phân phối chương trình, mở rộng tích hợp nội dung phù hợp với đối tượng HS và địa phương.
          - Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường, Đảng, Bác, pháp luật  đưa dân ca vào trường học tạo không khí thoải mái, nội dung phong phú đa dạng nhằm thu hút học sinh tham gia.
11. Công tác xã hội hoá GD, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.
          - Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.
          - Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội, nâng cao hiệu quả duy trì sĩ số học sinh, thường xuyên thông báo chất lượng giáo dục tới gia đình học sinh. Khen thưởng cho học sinh và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập, huy động HS ra lớp.
          - Tham gia các phong trào, các cuộc thi theo chủ điểm. (VD: ATGT, Phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội, Phong trào uống nước nhớ nguồn, Phòng trào vệ sinh môi trường thứ 7 xanh sạch). Các cuộc thi tìm hiểu về đất nước con người việt Nam, các bộ môn trong chương trình học tập.
12. Phối hợp với các đoàn thể:
       Giao trách nhiệm cụ thể cho từng CĐ viên có trách nhiệm thực hiện nhiện vụ được giao.
13. Công tác phổ cập GD trung học: 
       - Giao nhiệm vụ cho  GV phụ trách từng khối xóm, có trách nhiệm huy động HS ra lớp cập nhật thông tin thường xuyên.
       - Giáo viên phối kết hợp với xóm trưởng vận động HS ra lớp đúng độ tuổi, duy trì số lượng HS và hạn chế HS lưu ban bỏ học, đặc biệt tảo hôn. 
14. Kiểm tra nội bộ
         Tổ trưởng, tổ phó CM, phối kết hợp với chuyên môn, thanhh tra nhà trường kiểm tra theo kế hoạch có điều chỉnh, tư vấn, thúc đẩy kịp thời.
15. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
          - Rà soát đối chiếu các chuẩn với nhà trường.
          - Giáo viên
+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước thông qua việc tự học tự bồi dưỡng và tham gia các khóa đào tạo các lớp tại chức chuyên tu.
     + Giao cho các tổ trưởng tổ chuyên môn hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng chương trình đổi mới, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng đồ dùng dạy học.
- Học sinh:
+ Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động tích cực, sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
        + Thực hiện GD toàn diện về đức, trí, thể, mỹ kết hợp với hội cha mẹ học sinh quản lí học tập, xây dựng quĩ khuyến học để khen thưởng cho học sinh và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập, huy động HS ra lớp.
       -  Tham mưu với phụ huynh học sinh,  trưởng khối xóm về xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, công tác xã hội hóa đáp ứng các tiêu chí chuẩn.
16. Công tác tuyển sinh, bán trú và hoạt động hè:
          - Phân công GV  tuyển sinh, giao số lượng HS cho GVCN lớp.
          - Cử GV đến tận gia đình học sinh tuyên truyền vận động học sinh ra lớp. Hàng tuần, tháng GVCN thăm từ 3 - 5 gia đình học sinh , đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh mồ côi, con thương binh liệt sĩ.
         - Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, trưởng khối xóm, phụ huynh học sinh, trường tiểu học để huy động học sinh ra lớp.
 
I.                  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (Ghi theo thời gian năm học)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÁNG 8
 
 
 
THÁNG 8
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người phụ trách Thời gian hoàn thành Ghi chú  
- Tham gia bồi dưỡng hè năm 2013 11/11 Giáo viên 1/8 – 6/8    
- Tham gia công tác tuyển sinh học sinh lớp 6 báo cáo kết quả tuyển sinh với nhà trường 100%  
Giáo viên
 
8/8    
- Phát vở, sách giáo khoa cho HS diện hỗ trợ.
- GV nhận văn phòng phẩm
100% GVCN
GV
10/8    
Tổ chức thi lại, hoàn thiện hồ sơ thi lại
 
  GVCN
GVBM
13/8    
 Học chính khoá.
 
11GV
165HS
GV- HS 19/8    
 Điều tra, cập nhật thông tin PC
 
10 Đ/C GV 13/8 -> 15/8    
 Kiện toàn tổ chức lớp, Xd nề nếp,đ/ký thi đua
 
7->8 HS GVCN
GVBM
 HS
28/8    
 Thống kê các biểu mẫu đầu năm.
 
  GVCN
 
Tuần 2    
 Đăng kí bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
 
  GVCN
HS
31/8    
 Lập KH dạy học theo chuẩn KT- KN các môn học
 
         GVCN
GVBM
 
26/8    
 Xây dựng KH tổ, các đoàn thể theo mẫu quy định
 
  Hằng, Quyên, Lý      30/8    
 Phân định TBDH
 
  GVBM
 
30/8    
 Lao động: Vệ sinh trường lớp, đài tưởng niệm ,chăm sóc bồn hoa   GVCN
HS
22/8    
 Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học”; "Nâng cao chất lượng giáo dục" và các cuộc vận động. Ổn định nề nếp của lớp chủ nhiệm. 100% GVCN,
GVBM
Trong tháng
 
 
   
 Giáo viên nhận xét, ký sổ sau các tiết học. Cuối tuần ký chốt sổ đầu bài trình Phó hiệu trưởng duyệt. GVCN cập nhật thông tin vào sổ chủ nhiệm, sổ điểm lớp, sổ đầu bài. GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân đã được phân công theo chỉ đạo của BGH cũng như của chuyên môn nhà trường. 11 GV Sau tiết học
Cuối tuần
 
   
 Huy động HS ra lớp 100% GV Trong tháng    
Điều chỉnh bổ xung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
THÁNG 9
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người phụ trách Thời gian hoàn thành Ghi chú  
 Khai giảng năm học mới. 100% GV trong tổ 5/9    
 Tham gia đăng kí thi đua GV - HS, học tập về chuẩn nghề nghiệp, cam kết thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua trong trường học, phòng chống tệ nạn XH và ma túy 100% GV + HS 5/9    
Họp tổ CM đ/ký thi đua đầu năm
 
11 GV Tuần 4,6    
 Kiểm tra chất lượng đầu năm 2 môn :Văn, NN; lớp 7,8,9; lớp 6 Văn,  theo đề chung của phòng. 100%   GV Tuần 2    
Hoàn thiện d/sách h/s 5 GV   GVCN Tuần 3    
 Bồi dưỡng, P/đạo HS
 
  GV Tuần 4    
 Dự giờ khảo sát c/lượng GV đầu năm
 
11   TTCM
 GV
Tuần 4    
Xây dựng ma trận đề KT,lập ngân hàng đềkt
 
9/11 GV Tuần 5    
 Hoàn thành các kế hoạch năm, sổ chủ nhiệm, phân định môn dạy, trình phê duyệt các KH
 
11 GV Tuần 6    
Duyệt học bạ lớp 6.
 
       BGH     Tuần 6
 
   
 Kiểm tra đột xuất các hoạt động.
 
20% TTCM Trong tháng    
Hội nghị cha mẹ HS đầu năm
 
  GVCN 8/9    
 ĐH đội; 100% GVCN 12/9    
ĐH Đoàn   GV 14/9    
HNCNVCĐN
 
11/11 GV 19/9    
-H.động NGLL truyền thống nhà trường
- GD KNsống:
  Minh,
Tuần 6    
 Tổ chức Tết trung thu 11 GV 18/9    
 Lao động, Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.   GVCN Trong tháng    
 Nộp h/sơ thi đua tổ, công Đoàn, các đoàn thể
 
  TTCM
Quyên, Lý,
20/9    
 Bồi dưỡng HSG, PĐHS yêú các lớp Ngoại ngữ  trên Internet.
 
  GVBM Trong tháng    
 Cập nhật sổ điểm lớp, sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài.
 
5     GVCN
 
GVCN
16/9    
Điều chỉnh bổ xung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
THÁNG 10
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
 
 - Tích cực hưởng ứng thi đua phát động tháng học tốt lập thành tích kỷ niệm ngày 20/10 và tiến tới kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11
 - Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua.
   GV + HS Trong tháng
 
   
*Thi đua đợt 1, ngày TLHLHPN Việt Nam, t/h các cuộc vận động.
 
    Tuần 8    
 HĐNGLL chủ đề Tôn sư trọng đạo
 
  Minh
 
Tuần 9    
 Tham gia thao giảng vòng I, bồi dưỡng GVG, giúp đỡ GV còn non về CM.     TTCM, GV Tuần 9,10    
BDHSG,  Phụ đạo HS yếu
 
  GV Trong tháng    
- Sinh hoạt CM, chuyên đề
 
    Tuần 8,10    
KTTD 1 GV; C/tác Đội, sổ điểm, sổ đầu bài, số lần điểm…KT nề nếp sĩ số hs, SDTBDH, CNTT
 
  GVCN, GV Tuần 7    
    G/dục kĩ năng sống: quyền TE, quy chế thực hiện nếp sống văn hóa trong nhà trường, và một số tình huống cụ thể trong thực tế về t/h quyền trẻ em, ứng xử , giao tiếp.
 
  Tuần 9    
 Lập ngân hàng đề kì1
 
  GV Trong tháng    
 Nghiên cứu PP “bàn tay nặn bột”theo h/d c/v số:3535/BGDĐT- GDtrH ngày 27/5/2013
 
  GV Tuần 8    
  Lao động, VS,chăm sóc bồn hoa , cây cảnh
 
  GVCN
HS
Trong tháng    
- Tổ chức HKPĐ cấp trường
 
  GV -  GVCN
HS
Tuần 11,12    
- Làm đồ dùng dự thi, bài giảng elening, liên môn dự thi   GV Trong tháng    
- Duy trì số lượng HS tiếp tục PĐ, BD  nâng dần chất lượng    GVCN, GV Trong tháng
 
   
- Sử dụng TB đồ dùng theo KHDH.
- Tham gia BD HSG tham gia cấp huyện
   GV Trong tháng    
 Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày liên hiệp phụ nữ Việt nam. 11 GV 20/10    
 Tập luyện văn nghệ, TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.   GV + HS Trong tháng    
- Xét nâng lương đợt 2 năm 2013.
- Hoàn thiện phiếu, đóng xong sổ phổ cập.
  BGH, TTCM
GV
Tuần 12    
Điều chỉnh bổ xung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
THÁNG 11
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
 
- Sơ kết thi đua đợt 1
- Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Phát động phong trào thi đua đợt 2.
11 GV Tuần 14
 
   
- Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ lần 1, thi đồ dùng dạy học 11 GV Tuần 12
 
   
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.
-  Rà soát chương trình, chất lượng các môn theo kế hoạch giao đầu năm học
11 GV Tuần 12,14
 
   
- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu.       
 - KT việc sử dụng TB, sổ điểm nề nếp GV, HS
11 GV Trong tháng    
Hoàn thành thiết kế bài giảng Ieling, liên môn
 
11 GV Tuần 15
 
   
Kiểm tra đột xuất các hoạt động
 
11 TTCM Trong tháng    
 G/dục kĩ năng sống: quyền TE, DT LS
 
  Tuần15    
   Tổ chức thi cầu lông giữa các tổ, tham gia giải bóng chuyền ngành gd huyện, hội diễn tiếng hát người giáo viên nhân dịp 20/11
 
11 GV Tuần14    
- Tổ chức HĐNGLL Chủ đề “Tôn sư trọng đạo"
 
  Minh
GVCN
 
Tuần 13    
- LĐộng:  VS chăm sóc cây hoa   GVCN Trong
Tháng
   
Điều chỉnh bổ xung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THÁNG 12
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
 
- Hưởng ứng thi đua đợt 2: Lập nhiều thành tích kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân VN và ngày quốc phòng toàn dân. 11 GV + HS Trong
tháng
 
   
 Sinh hoạt CM theo chuyên đề. 11 GV trong tổ Tuần 17,19    
  Dà soát chương trình 11 GV trong tổ Tuần 17    
 Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu. Giỏi      GV
 
Trong tháng    
 Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I   GV + HS 23/12 đến 25/12
 
   
- Tổ chức HĐNGLL: chủ đề “ Uống nước nhớ nguồn”    
Minh
  GVCN HS
 
Tuần 18    
- DuyÖt t¨ng giê HKI ( <20/12)
 
  TTCM Tuần 19    
- Tham gia thăm hỏi các đơn vị bộ đội nhân ngày 22/12   GV - HS Tuần 18
 
   
- KiÓm tra TD GV; sæ ®iÓm, sè lÇn ®iÓm;KT SDTBDH,tØ lÖ HS  ®i häc c/cÇn
 
      GV Tuần 16
 
   
- Sơ kết thi đua kì 1 đối với các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn
 
  TTCM Tuần 19    
- Kiểm kê tài sản thư viện thiết bị cuối năm   GV Tuần 18    
- Lao động chăm sóc cây hoa, trồng rau xanh VS trường lớp.   GV + HS Trong tháng    
Điều chỉnh bổ xung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
THÁNG 1/2014
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú
- Tổ chức tốt thi đua, sơ kết thi đua học  kỳ I, tái giảng kỳ II (từ 7/1/2014), phát động thi đua đợt 3. 100% GV + HS Tuần 20  
 Nghỉ kết thúc học kì1: 6/1/2014
 
  GV + HS Tuần 20  
Duyệt kết quả GD HKI
 
  TTCM, Tuần 20  
- Hoàn thành các báo cáo biểu mẫu thống kê  Học tập và đánh giá xếp loại 2 mặt GD của HS theo đúng quy định của Bộ   GV, TT Tuần 20
 
 
- Duyệt tăng giờ kì 1- PGD
 
  GV, TT Tuần 21
 
 
- Dự giờ  BD
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi
- Duy trì số lượng HS (giáp hạt)
- KT việc sử dụng TB, sổ điểm (số lần điểm cộng tính điểm) nề nếp GV,HS
   TTCM, GVCN, GVBM Trong tháng
 
 
- Tham gia tổ chức hoạt động NGLL,
- HN lớp 9
  Phương, Minh, Lan, Huyền
 
GVCN HS
 
 
Tuần 22  
- G/dục kĩ năng sống : quyền TE, cách phòng chống một số bệnh thông thường   Tuần 22  
- Nộp b/c sơ kết HKI ,thông kê theo biểu mẫu quy định.
 
  TTCM, GV Tuần 21  
- Duy trì múa hát tập thể, trò chơi dân gian hát dân ca
-  LĐ VS trường lớp chăm sóc cây hoa
   GV + HS Trong tháng
 
 
- Nghỉ tết nguyên đán. Duy trì sĩ số HS trước và sau tết. 11 GV + HS 26/1/2014 – 30/1/2014 (26/12 âm lịch)
 
 
Điều chỉnh bổ xung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THÁNG 2/2014
 
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
- Hưởng ứng tốt thi đua đợt 3 tháng mừng Đảng, mừng xuân.
- Tiếp tục BDGV, HSG, PĐHS yếu.
- KT giáo án đột xuất, công tác chủ nhiệm
11
 
GV + HS Trong tháng  
Thi hsg cấp trường L6,7,8 ngày 23/2
 
11
 
GV + HS 23/2
 
 
 Sinh hoạt CM
 
  GV Tuần 26,28  
- Tham gia  HKPĐ tỉnh
 
  GV + HS Tuần 27  
- G/dục kĩ năng sống: luật hôn nhân g/đ – sinh sản tuổi vị thành niên
 
  Tuần 28  
- Hoạt động NGLL chủ đề " Mừng Đảng, mừng xuân".
 
  Minh
 
GVCN HS
 
Tuần 28  
- Duy trì tốt phong trào TD múa hát tập thể.
- Lao động trồng cây xanh, rau, VS, xây dựng cảnh quan môi trường.
  GV + HS Trong tháng  
Điều chỉnh bổ xung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THÁNG 3/2013
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
- Tổ chức thi đua đợt 3. Lập nhiều thành tích kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và ngày thành lập đoàn TNCSHCM 26/3   GV + HS Trong tháng
 
 
- Sơ kết thi đua đợt 3 - phát động thi đua đợt 4   GV + HS Tuần 30  
- KT hồ sơ định kỳ lần 2, thao giảng vòng 2
 
  GV Tuần 29
 
 
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề
 
  GV Tuần 29,31  
- Phụ đạo, bồi dưỡng HS   GV Trong tháng  
- G/dục kĩ năng sống : văn hóa ứng xử trong nhà trường, gia đình , ngoài xã hội
 
  Tuần 30  
 Tổ chức thi HSG các môn văn hóa K 6 – 9 cấp huyện
 
  GV + HS 16/3/2014  
- Hoạt động NGLL chủ đề " Tiến bước lên đoàn"
 
  Minh,
GVCN HS
 
Tuần 30  
- Duy trì tốt PT văn hóa VN, TDTT..   GV + HS Trong tháng  
- Lao động trồng cây, rau xanh, VS , xây dựng cảnh quan môi trường                                                                             GV + HS Trong tháng
 
 
Điều chỉnh bổ xung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
THÁNG 4/2014
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
- Hưởng ứng thi đua đợt IV thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, đội, ngày giải phóng Điện Biên. 100% GV + HS Trong tháng
 
 
- Thi HSG lớp 9 cấp  tỉnh (nếu có)   GVCN + HS 19/4/2014  
- Sinh hoạt chuyên môn 100% GV Tuần 33,35
 
 
- Rà soát chất lượng 2 mặt GD, tiếp tục phụ đạo HS yếu, tổ chức ôn tập học kỳ II.   GV + HS Trong tháng
 
 
 Tổ chức tốt HĐNGLL chủ đề “ Hoà bình - hữu nghị”,
 
  Minh
GVCN HS
 
Tuần 34  
 G/dục kĩ năng sống: Phòng chống các bệnh mùa hè
 
  Tuần 34  
Xét duyệt  sáng kiến kinh nghiệm   TT + GV  
Tuần 35
 
 
- Duy trì tốt phong trào văn hóa VN , TDTT.
- LĐ xây dựng cảnh quan MT, VS trường lớp.
  GV + HS Trong tháng
 
 
- Kiểm tra h/sơ học sinh.lớp 9   GV Tuần 35
 
 
Điều chỉnh bổ xung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THÁNG 5/2014
 
Nội dung công việc Chỉ tiêu Người thực hiện Thời gian hoàn thành  
Ghi chú
 
- Tổ chức tốt thi đua đợt 4 100% GV + HS Trong tháng  
- Tiếp tục phụ đạo HS yếu, tổ chức ôn tập
-  Kiểm tra chất lượng học kỳ II.
- Rà soát số lượng, chất lượng.
  GV + HS
GV
 
Trong tháng
 
14/5 đến 16/5
 
 
- Tham gia xét duyệt kết quả 2 mặt GD của HS 
- Hoàn thiện HS cuối năm, BC số liệu thống kê.
  TTCM
GV + HS
Tuần 37
 
     Tuần 37
 
G/dục kĩ năng sống: Phòng cháy,chữa cháy ,đuối nước mùa hè , kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong một số tình huống
 
  Tuần 36  
 Xét công nhận tốt nghiệp  THCS   Thực hiện theo QĐ 25/5  
- Tổng kết lớp ,tổ cm, đoàn thể, xét thi đua , đánh giá xếp loại GV, BGH
 
  GV Tuần 38  
- Đánh giá công chức cuối năm, xếp loại thi đua   TT + GV
 
Tuần 38  
- Nộp hồ sơ thi đua cá nhân, tổ
- Tổng kết năm học, hoàn thiện báo cáo thống kê nộp về nhà trường
  GV + TTCM Tuần 38  
ra nội dung ôn tập cho h/s diện thi lại , ra đề thi lại nộp nhà trường , tổ chức thi lại.
 
  GV Tuần 38  
- KT Sổ điểm việc đáng giá xếp loại HS.
- Nộp học bạ về BGH duyệt
  GV 25 – 31/5  
- Tổ chức HĐNG chủ đề “ Bác Hồ kính yêu”
- Kiểm kê tài sản TV-TB cuối năm.
  Minh
GVCN HS
 GV
 
Tuần 36  
ĐH cháu ngoan Bác Hồ
 
100
GVCN + HS
31/5  
 Duyệt tăng giờ HKII
 
  TTCM Tuần 38  
 Họp phụ huynh cuối năm học
 
  GVCN HS Tuần 38  
Kiểm kê cuối năm học
 
  GV Tuần 37  
H/s đăng ký ôn tập hè 2014
 
  GVBM, GVCN HS Tuần 38  
 Bàn giao HS cho TPT đội, bí thư đoàn   GVCN Tuần 38  
                                       
Điều chỉnh bổ xung
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
 
                  PHÊ DUYỆT
                  Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                              
MườngChà, ngày 15 tháng 9 năm 2013
                     Tổ trưởng
 
 
 
           Nguyễn Thị Thu Hằng                       
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8
Năm học: 2013- 2014
 
1. Công tác t­ưởng chính trị- thi đua:
            -  GV trong tổ chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc qui định chung của trường GV đi làm từ 1/8/2013, ngày giờ công đảm bảo. 
          -  Thực hiện và chấp hành tốt nghị định 32 của chính phủ về luật ATGT đường bộ, phòng chống tệ nạn XH.
 
2. Công tác chuyên môn:  
          - GV trong tổ thảo luận thống nhất nội quy, quy chế trường, chuyên môn, hồ sơ sổ sách.
          - Hồ sơ GV gồm:
          + Sổ điểm cá nhân
          + Lịch báo giảng
          +Giáo án (chính thức,phù đạo, bồi dưỡng)
          + Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ
          + Sổ họp cơ quan
          + Sổ phân định tiết dạy
          + Kế hoạch dạy học
          + Kế hoạch bồi dưỡng GV
          + Kế hoạch dạy học phụ đạo
          + Kế hoạch bồi dưỡng HS
          + Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi
           Mẫu kế hoạch:
 
Người dạy                               Môn dạy                                     Lớp
 
STT Nội dung Số tiết Điều chỉnh
1...      
 
Người lập kế hoạch                                                       Xác nhận của tổ chuyên môn
 
          - Từng thành viên trong tổ học tập điều lệ. Nghe triển khai các văn bản chỉ thị thực hiện kế hoạch năm học:
- Kỳ I:  Học chính thức (19/8- 30/12); Kỳ II: (2/1/2014-25/5/2014)
          - GV tham gia bồi dường hè (1/8-6/8.
          - Sinh hoạt chuyên môn:  Thống nhất hồ sơ giáo án theo công văn hướng dẫn của sở GD và phòng giáo dục năm học 2013-2014. Sử dụng phân phối chương trình đã thống nhất chung tại trại hè.              
           - Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và chương trình giảm tải
           - Tổ chức ôn tập ra đề, coi, chấm thi lại cho HS yếu (12/8) xét duyệt lên lớp sau thi lại (  GVCN)
          - Nhận phân công giảng dạy đầu năm.
          - Lấy điểm kiểm tra theo quy định.
          - GVCN, Tổ trưởng KT rà soát đối chiếu HS diện chính sách. bổ sung những HS ra lớp sau.
          - Kiểm tra nội bộ: Sĩ số nề nếp HS đi học chuyên cần, công tác chủ nhiệm các khối lớp
3. Các hoạt động khác:
* Công tác chủ nhiệm:
- Sĩ số, GV lớp chủ nhiệm
Lớp T/s HS GVCN
6C 27 Nguễn Thanh Ngọc
7A 33 Trần Thị Minh
7B 33 Bùi Liên Hoa
8A 37 Tạ Thị Hoa
8B 35 Trương Quốc Khánh
           - Giáo viên nhận lớp chủ nhiệm.
          - Nhận cấp, phát văn phòng phẩm đúng quy định.
          - Kiện toàn tổ chức lớp.
          - GVCN đôn đốc các em múa hát, tập thể dục đều đúng quy định.
           -GVCN thường xuyên kiểm tra sĩ số, tinh thần thái độ thực hiện của các cá nhân, tập thể lớp.
          * Vệ Sinh, văn thể: GVCN Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể, nơi công cộng. Hát đầu giờ, giữa buổi.
           * Lao động: Tham gia đầy đủ các buổi LĐ theo lịch chung của trường
           * Phổ cập:  Tham gia điều tra phổ cập kết hợp 3 cấp
4. Các biện pháp thực hiện:
- Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của tổ chuyên môn nhà trường.
- Tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể để chỉ đạo GV trong tổ.
- Phối hợp với các GVCN lớp, các cá nhân trong tổ, đôn đốc, nhắc nhở và điều chỉnh kịp thời.
- Tham mưu với BGH, đoàn thể, duy trì sĩ số  HS của lớp, tổ.
 
                                                               
                                                             Mường Chà, ngày 2 tháng 8 năm 2013
           
              HIỆU TRƯỞNG                                      TỔ TRƯỞNG
 
 
                                                                              
                                                                          Nguyễn Thị Thu Hằng
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
Năm học: 2013 – 2014
 
I.  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8 (Từ ngày 1/8/2013 -> 31/8/2013)
 
1. Công tác t­ưởng chính trị - thi đua:
           -  Giáo viên trong tổ chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt ATGT không vi phạm tệ nạn XH.
          - Thực hiện khá tốt qui định chung của trường đảm bảo ngày giờ công.
          - Nhiệt tình hưởng ứng phong trào “ Trường Xanh – Sạch – Đẹp”; cuộc vận động“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
          2. Công tác chuyên môn:            
           - Tổ đã triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ  năm học đến toàn thể GV trong tổ.
          - GV tham gia bồi dưỡng hè đầy đủ từ (1/8-6/8) đúng quy định.
          - Thống nhất hồ sơ giáo viên.
          - Hoàn thiện xong hồ sơ của HS thi lại ở các khối lớp.
          - Chép thời khóa biểu. Giảng dạy thực hiện nghiêm túc theo phân phối chương trình mới thống nhất ở trại hè.           
          - Đã ôn tập cho HS yếu, ra đề, coi thi, chấm bài KT vào điểm thi lại cho học sinh yếu.
          - HS tựu trường và học chính thức đúng thời gian quy định 19/8
3. Các hoạt động khác. 
          * Phổ cập:  Đã tiến hành điều tra đúng kế hoạch
          Tồn tại: Một số đ/c đi điều tra nhưng chưa phối hợp 3 cấp.
          * Công tác chủ nhiệm:  GVCN đã nhận lớp, sĩ số HS, đã cấp phát SGK, vở viết cho HS của lớp.
          Hạn chế: Một số đ/c chưa có mặt để đôn đốc và quản lí hs đầu giờ và cuối buổi.
          * Lao động: Hoàn thành khá tốt công việc được giao số lượng HS tham gia  đầy đủ
          * Đoàn, Đội: Đã tổ chức tập luyện văn nghệ HS chuẩn bị cho  lễ tổng kết của nghành, khai giảng năm học mới.
          II. KẾ HOẠCH THÁNG 9 (Từ 1/9/2013 đến 30/9/2013)
 1. Công tác t­ưởng chính trị - thi đua:
          - Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới và thi đua đợt 1, quốc khánh 2/9, hưởng ứng tháng khuyến học và tháng ATGT.   
- GV chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế của ngành, của trường. XD tốt khối đoàn kết trong và ngoài nhà trường
 - Ký cam kết thi đua, ATGT thực hiện  tốt  các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh’’ các phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực“...
 - Thực hiện nghiêm túc quy định chung đảm bảo ngày giờ công nề nếp điều lệ, nội quy
 - Học tập và thực hiện các chỉ thị, VB chỉ đạo năm học của các cấp.
          - Đăng kí thi đua các nhân, hs, lớp( tuần 2); CBGVCNV, tập thể, tổ ( tuần 3)
          2. Công tác chuyên môn:
 - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn soạn giảng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tích hợp môi trường, kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học.
          -  Duyệt KH dạy học. KT chất lượng GV đầu năm 1t/gv ( tuần 4)
- XD kế hoạch PĐ - BD phân công GV giảng dạy HS  quan tâm bồi dưỡng HS.( từ tuần 4)
 - Hoàn thiện và ký duyệt ma trận, đề kiểm tra học kì I ( xong trong tuần 4)
          - GV, tổ báo cáo số liệu thống kê hồ sơ đầu năm, cập nhật thông tin quản lý
          - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra giáo án, nề nếp của GV, HS, việc sử dụng thiết bị dạy học.
 -  XD các loại KHDH của tổ duyệt (14/9). KHCN lớp (16/9)
 - Tổ chức HĐNGLL chủ đề “ Truyền thống nhà trường”
 - Dạy tự chọn theo quy định cuả tổ chuyên môn nhà trường.
 - Họp PH đầu năm (8/9), Tổ chức HNCNVC (  19/9)
           - Mượn và sử dụng và trả  đồ dùng dạy học  kịp thời.
          * Phân công:
          - Thiết kế bài giảng E-Lerning : Văn 8 ( Hằng – Quyên. Thời gian hoàn thành:  tháng 11
- Bài dự thi liên môn: Khánh, B.Hoa, Minh, Ngọc Duyên, Yến. Thời gian hoàn thành:  tháng 12
Đăng kí dạy chuyên đề:
- Môn Lịch sử - Lớp 9 –Tiết 11: Nước Mĩ
 Người thực hiện: Trương Quốc Khánh                  Thời gian : tuần 11
-  Môn Ngoại ngữ : Lớp 9 - Tiết 54: Unit8.Leson5
Người thực hiện: Lưu Thị Yến                               Thời gian : tháng 3
3. Các hoạt động khác :
          * Công tác chủ nhiệm:  GVCN làm tốt công tác duy trì sĩ số HS các lớp
          * Lao động: theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. Trồng chăm sóc cây, hoa
          * GVCN Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể, nơi công cộng. Hát đầu giờ, giữa buổi.
          * Đoàn đội: Cho học sinh học tập điều lệ đội, thường xuyên kiểm tra ý thức đội của từng đội viên trong chi đội.
          * Phổ cập:  Kiểm tra hoàn thiện các thông tin bổ sung thông tin trong phiếu điều tra
          * Viết và đăng bài lên trang thông tin điện tử: Hằng, Lý , Quyên
          * Hoàn thành nhiệm vụ được phân công khai giảng và trung thu.
+ Khai giảng: 5/9
+ Đại hội liên đội: 12/9
+ Đại hội Đoàn TN: 14/9
+ Trung thu: 18/9
+ Hội nghị CNVC:19/9
4. Biện pháp thực hiện.
 - Triển khai kế hoạch vào chiều thứ 5 tuần 2 và 4 hàng tháng
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn của các cá nhân trong tổ.
 - Kiểm tra đột xuất công tác chủ nhiệm lớp, giáo án, tiết giảng.
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp phối kết hợp với GĐHS, các đoàn thể huy động HS ra lớp theo kế hoạch đã giao.
          - Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên kiểm tra nề nếp, các hoạt động của GV, lớp CN.
 
                                                                   Mường Chà, ngày 2 tháng 8 năm 2013
           
              HIỆU TRƯỞNG                                      TỔ TRƯỞNG
 
 
                                                                             
                                                                          Nguyễn Thị Thu Hằng
 
 

 
 
 
 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
Năm học 2013 - 2014
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9
1. Công tác t­ưởng chính trị - thi đua:
          - Hưởng ứng tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới và thi đua đợt 1, quốc khánh 2/9, hưởng ứng tháng khuyến học và tháng ATGT.   
- GV chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế của ngành, của trường. XD tốt khối đoàn kết trong và ngoài nhà trường
 - Ký cam kết thi đua, ATGT thực hiện  tốt  các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh’’ các phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực“...
 - Thực hiện nghiêm túc quy định chung đảm bảo ngày giờ công nề nếp điều lệ, nội quy
 - Học tập và thực hiện các chỉ thị, VB chỉ đạo năm học của các cấp.
          - Đăng kí thi đua các nhân, hs, lớp,CBGVCNV, tập thể, tổ
          2. Công tác chuyên môn:
 - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn soạn giảng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tích hợp môi trường, kỹ năng sống, tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học.
          -  Đã duyệt KH dạy học Tuy nhiên còn tình trạng nộp muộn ( B.Hoa)
          -  Đã dự giờ khảo xát  chất lượng GV đầu năm 1t/gv  tuần 4 KQ: G: 10 tiết ( Còn đồng chí Lý nghỉ đi điều trị bệnh chưa dự giờ)
- Vào điểm tháng 9 chưa kịp thời
           - XD được kế hoạch PĐ - BD
- Tiến hành BDHSG, PĐHSY đúng lịch.
- Hoàn thiện và ký duyệt ma trận, đề kiểm tra học kì I
 Tồn tại: Môn Công nghệ 6 còn nộp chậm so với kế hoạch
          - GV, tổ báo cáo số liệu thống kê hồ sơ đầu năm, cập nhật thông tin quản lý  kịp thời.
          - Đã kiểm tra giáo án, nề nếp của GV, HS, việc sử dụng thiết bị dạy học.
Tồn tại : Việc sử dụng TBDH chưa thường xuyên và đăng lí mượn chưa kịp thời.
 -  Hoàn thiện KHCN lớp, sổ điểm lớp
- Tổ chức HĐNGLL chủ đề “ Truyền thống nhà trường”
- Đã họp PHHS  đầu năm (8/9), Tham gia HNCNVC  đầy đủ(  19/9)
          - Đã  phân công:Thiết kế bài giảng E-Lerning ,bài dự thi liên môn: Khánh, B.Hoa, Minh, Ngọc Duyên, Yến.
- Đăng kí dạy chuyên đề với nhà trường.
3. Các hoạt động khác :
          * Công tác chủ nhiệm:  GVCN làm tương đối tốt công tác duy trì sĩ số HS các lớp, quan tâm tới các hoạt động của lớp
           - Một số lớp chủ nhiệm chưa chú ý nhặt cỏ khu vực bồn hoa được chăm sóc  ( Khánh ), vệ sinh khu vực được phân công .
 Tồn tại: +Việc  báo cáo hạnh kiểm tháng 9 của học sinh về BGH còn chậm: B.Hoa, T.Hoa, Minh, Ngọc.
          * Lao động: theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường. Trồng chăm sóc cây, hoa
          - Đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể, nơi công cộng. Hát đầu giờ, giữa buổi, quản lí học sinh tập đồng diễn phục vụ cho ĐHTDTT cấp huyện.
          * Đội:Đã chỉ đạo học sinh đội nghi lễ tập luyện và phục vụ lễ khai mạc ĐHTDTT cấp huyện. Thành công.
          * Phổ cập:  Đối chiếu sổ phổ cập với danh sách học sinh trong phần mềm phổ cập.
          - Đã viết và đăng bài lên trang thông tin điện tử  xong  còn thiếu của Công đoàn và Đội.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công khai giảng và trung thu.
 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
           - Tham gia thực hiện tốt thi đua đợt I – Hưởng ứng phong trào thi đua tháng học tốt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10
- Chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế của ngành, của trường. XD tốt khối đoàn kết trong và ngoài nhà trường.
          -  Tiếp tục thực hiện tốt  các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
          - CBGV thực hiện nghiêm túc quy định chung đảm bảo ngày giờ công nề nếp điều lệ, nội quy .
       - Hưởng ứng  tốt thi đua đợt I. Hưởng ứng tháng học tốt, tuần học tốt , tiết học tốt và nhiều việc làm tốt chào mừng 20/10,  Thực hiện tốt các cuộc vận động
      - Ổn định nề nếp, sĩ số hàng ngày:đi học chuyên cần, truy bài đầu giờ .
2. Chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn soạn giảng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tích hợp giáo dục kỹ năng sống, BV môi trường, gd tấm gương đạo đức HCM.
          - Kiểm tra, kí duyệt giáo án sáng thứ 7 hàng tuần.
          - Tham gia thi giảng cấp trường đợt 1, ứng dụng công nghệ thông tin (bài soạn - dạy), sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
          - Tự giác dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm giờ giảng.
          - Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề nâng cao chất lượng học tập ở tất cả các môn tăng cường PĐ - BD HS theo kế hoạch.
          - Lấy điểm bộ môn cập nhật thường xuyên.
- Tham gia cùng thực hiện chuyên đề Sử  9 tiết 11: Nước Mí - Người thực hiện: Trương Quốc Khánh
          - Kiểm tra toàn diện 1 gv Ngọc  (Hoạt động chung, Hồ sơ, giáo án, dự giờ, sử dụng TBDH, đồ dùng, công tác chủ nhiệm).
      - Tổ chức HĐNGLL chủ đề “ Chăm ngoan, học giỏi.
- Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng đề kiểm tra, chấm thanh tra bài kiểm tra 5%.
     Phân công cụ thể như sau:
     Hằng:   Văn 9
     Quyên : Văn 8
     Khánh: Sử 6,7
     Minh: Sử 8,9
     Ngọc: Văn 7
     B.Hoa: Văn 6
     Yến : Ngoại 6,7
 Duyên: Ngoại 8,9
     Lý: Công nghệ 6
          3. Các hoạt động khác:   
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia tổ chức tốt ngày 20/10
*GVCN:  + tiếp tục sát sao với lớp giữa giờ, cuối buổi
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
                + Thực hiện đảm bảo mọi chế độ cho HS.
                + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS báo cáo KQ với BGH, Chi hội trưởng phụ huynh.
   - Tham gia HKPĐ cấp trường
* Lao động: Chăm sóc cây, hoa, trồng rau, VS chung hoàn thiện cơ sở vật chất.
* Công tác phổ cập: Kiểm tra hoàn thiện  đối chiếu phiêu điều tra, sổ đăng bộ , sổ điểm các thông tin bổ sung  trong phiếu điều tra
 
4. Biện pháp thực hiện.
- Tổ chuyên môn lên kế hoạch cụ thể tới từng tuần, từng ngày để chỉ đạo.
- Phối hợp với các đoàn thể tăng cường kiểm tra từng bộ phận, cá nhân, đôn đốc, nhắc nhở và điều chỉnh kịp thời.
          - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn của các cá nhân trong tổ.
          - Kiểm tra đột xuất công tác chủ nhiệm lớp, giáo án, tiết giảng.
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp phối kết hợp với trưởng bản, GĐHS, các đoàn thể huy động HS ra lớp theo kế hoạch đã giao.
          - Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên kiểm tra nề nếp, các hoạt động của lớp.
          - Tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn, huy động, duy trì sĩ số  HS
 
HIỆU TRƯỞNG   Mường Chà, ngày 10  tháng10 năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                   Nguyễn Thị Thu Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11
Năm học 2013 - 2014
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Chấp hành tốt đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế của ngành, của trường. XD tốt khối đoàn kết trong và ngoài nhà trường.
- Đã  thực hiện tốt thi đua đợt I – Hưởng ứng phong trào thi đua tháng học tốt Hưởng ứng tháng học tốt, tuần học tốt , tiết học tốt và nhiều việc làm tốt chào mừng  mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10
          -  Đã thực hiện tốt  các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
          - CBGV đã  thực hiện nghiêm túc quy định chung đảm bảo ngày giờ công nề nếp điều lệ, nội quy .
      - Ổn định nề nếp, sĩ số hàng ngày:đi học chuyên cần, truy bài đầu giờ .
2. Chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn soạn giảng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tích hợp giáo dục kỹ năng sống, BV môi trường, gd tấm gương đạo đức HCM.
          - Đã kiểm tra, kí duyệt giáo án vào sáng thứ 7 hàng tuần.
          - Tham gia thi giảng cấp trường đợt 1 kết quả : 20 tiết giỏi, 1 tiết khá cụ thể  xếp loại giảng dạy  Giỏi 10/10,  các tiết dạy  100% co ứng dụng công nghệ thông tin (bài soạn - dạy),  đã sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học.
          - Đã tự giác dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm giờ giảng.
+Tồn tại: Việc dự giờ còn chưa thường xuyên còn quên lịch dự:  B. Hoa
 - Đã sinh hoạt chuyên môn cùng thực hiện chuyên đề Sử  9 tiết 11: Nước Mí - Người thực hiện: Trương Quốc Khánh
          - Lấy điểm bộ môn cập nhật tương đối đầy đủ và thường xuyên.
+ Tồn tại : Một số môn còn vào điểm chưa kịp thời  Môn Mĩ  thuật, Sử
          - Kiểm tra toàn diện 1 gv Ngọc : Kết quả: Hồ sơ xếp loại : Tốt, Giảng dạy : Khá; Xếp chung : Khá.
  - Đã tổ chức HĐNGLL chủ đề “ Chăm ngoan, học giỏi’’ : tuần 6, đ/c : Minh khối 7
- Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng đề kiểm tra, chấm thanh tra bài kiểm tra 5%.
     Kết quả  cụ thể như sau:
    
Người chấm Môn chấm Số lượng  bài chấm Tổng bài
kiểm tra
Nguyễn Thị Thu Hằng Ngữ văn 9    
Trương Thị Thúy Quyên Ngữ văn 8    
Trương Quốc Khánh Lịch sử 6, 7    
Trần Thị Minh Lịch sử 6, 7    
Nguyễn Thanh Ngọc Ngữ văn 7    
Bùi Liên Hoa Ngữ văn 6    
Lưu Thị Yến Ngoại ngữ 6,7    
Nguyễn Thị Duyên Ngoại ngữ 8,9    
Nguyễn Thị Lý Công nghệ 6    
 
-  Đánh giá xếp loại giáo viên tháng 10 kết quả: Xếp loại A :          , Xếp loại B                 Xếp loại C,              Xếp loại D
          3. Các hoạt động khác:   
- Đã tham gia nhiệt tình  đại hội thể dục thể thao do nghành phát động và đạt kết quả cao : tiêu biểu đ/c Khánh  với  giải nhất môn bóng bàn.
- Tham gia tổ chức tốt ngày 20/10.
*GVCN:  
       + Tương  đối sát sao với lớp  chủ nhiệm  ở  đầu  giờ, giữa giờ, cuối buổi.
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
                + Thực hiện đảm bảo mọi chế độ cho HS.
                + Đã  xếp loại và đánh giá HK tháng  10 cho HS,  báo cáo  kịp thời KQ với BGH, Chi hội trưởng phụ huynh.
   - Tham gia HKPĐ cấp trường.
*Tồn tại:
      +1số hs đi học chưa chuyên cần nhất là ở lớp 7a (em Hưng) , việc báo
 cáo hs nghỉ học của gvcn , với ban giám hiệu còn chậm số h/s đi học phụ đạo chưa đều.
     +  Vệ sinh trường chưa sạch thường xuyên, giáo viên chủ nhiệm chưa làm tốt công tác tự quản cho h/s và chưa đôn đốc kịp thời các nề nếp của lớp, phòng học b1,b8 thường xuyên bẩn , bàn ghế các lớp chưa thẳng hàng
* Lao động: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.
* Công tác phổ cập: Kiểm tra hoàn thiện  đối chiếu phiêu điều tra, sổ đăng bộ , sổ điểm các thông tin bổ sung  trong phiếu điều tra.
 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11
1. Đặc điểm tháng:
          - Đẩy mạnh thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. Không có trường hợp nào vi phạm.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua “hai tốt” chào mừng ngày nhà giáo việt nam, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
          - Tiến hành sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 “ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân 22/12 và ngày thành lập Đảng 3/2”.
          - Lớp chủ nhiệm:Tiến hành sơ kết thi đua vào 14/11(Có biên bản kèm theo).
          - Tổ- các đoàn thể: Sơ kết chậm nhất 14/11(có biên bản sơ kết tổ, đoàn thể)
          - Ban thi đua trường tiến hành sơ kết vào 14/11.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất, khảo sát chuyên môn.
- Đẩy mạnh công tác ôn thi HSG, BDHSG, PĐHSY, bồi dưỡng hs  thi tiếng Anh trên mạng.
- Làm tốt công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, chuyên đề. Tuần 12, 14
 - Tiếp tục thực hiện  Soạn thảo và thống nhất nội dung ôn HSG các môn: T. Anh, Văn , Sử  khối lớp 9.
- Hoàn thiện bài  nghiên cứu khoa học ứng dụng của học sinh vào 9/11, Bài thi liên môn, bài Elening.
- Tổng hợp các bài trình chiếu, tranh ảnh phục vụ cho bài dạy gửi cho tổ trưởng , sau đó tổ nộp về nhà trường trước ngày 9/11.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kì lần 1 : tuần 12 theo lịch phân công
- Kiểm tra học bạ hs trong tổ : tuần 12
-  Tham gia tập huấn về quyền trẻ em  tại Điện Biên từ 15/11 -> 19/11: Oanh, Hằng , Lý.
c. Công tác khác
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày thành lập nhà giáo Việt nam 20/11 vào ngày 20/11
- Tổ chức hội khỏe cấp trường vào tuần 12, hội diễn văn nghệ
- Tham gia thi thể thao của CBGVCNV chào mừng 20/11.
- Tiếp tục điều tra đối khớp dữ liệu phổ cập.
- Tham gia  và thực hiện  tốt theo sự phân công của nhà trường lễ kỉ niệm 20/11.
- GVCN:
+  Tiếp tục sát sao với lớp
          + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
+ Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục lễ giáo, ý thức bảo vệ cơ sở vật chất,  vệ sinh trường lớp học.
+ Thu các khoản XHH, tiền học phụ đạo , bồi dưỡng  của hs nộp về nhà trường.
+ Mối lớp bình xét 2 hs tiêu biểu , 1 hs có nhiều điểm giỏi  nhất lớp để khen thưởng thi đua đợt 1.
          + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
- Đội TN:
+ Giáo dục KNS, Tập luyện văn nghệ chào mường ngày 20/11
+ Tăng cường KT  công tác vệ sinh trường lớp.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
HIỆU TRƯỞNG Mường Chà, ngày 5  tháng11 năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Kết quả:
Loại A: Lợi, Thủy, Dung, An
Loại B: Hẹn (Muộn họp Tổ chủ nhiệm, chưa quán xuyến tốt trong tổ) Niên (Muộn họp), Thành, Phúc (Nộp đề + KHDH muộn)
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Ưu điểm:
- Thực hiện giảng dạy đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Tham gia tổ chức tốt lễ khai giảng, hội nghị CBCC.
      - Đã rà soát, thành lập các đội tuyển HSG các môn văn hóa lớp 9 (Sinh: 5 em; Hóa: 2 em; Địa: 8 em; T.Anh: 2 em). 
- Hoàn thiện kế hoạch dạy học tương đối đảm bảo.
- Đăng ký, hoàn thiện hồ sơ thi đua đảm bảo theo kế hoạch.
          - Nộp đăng ký nội dung đổi mới phương pháp dạy học đúng thời hạ
          - Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai kế hoạch tổ.
          - Tham gia coi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm đày đủ
          - Kiểm tra tiến độ chương trình.
          - Thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Thực hiện chuyên đề tổ tháng 9 đảm bảo
          - Hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra định kì tương đối đảm bảo.
 + Nhược điểm:
- Còn hiện tượng muộn họp, nhầm tiết, Không tham gia sinh hoạt chuyên môn.
- Nộp KHDH, KH mượn thiết bị muộn     
- Nộp đề KT định kỳ muộn, vượt kiến thức KT (Thành, Phúc)
3. Công tác khác.
          - Tham gia nhiệt tình các hoạt động nhà trường đề ra.
          - Tham gia đầy đủ Đại hội PHHS (30/9/2012).
          - Tham gia tổ chức tốt tết trung thu cho các cháu
- Lớp CN:
          +  GVCN quan tâm bám sát lớp
          + Tham gia các cuộc thi  “Quan hệ Việt nam – Lào” ; “ Bình đẳng giới” do đội phát động đảm bảo.
+ Tham gia học 2 buổi/ ngày đảm bảo.
 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10
1. Đặc điểm tháng:
          - Đẩy mạnh thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. Không có trường hợp nào vi phạm.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua “hai tốt” chào mừng ngày nhà giáo việt nam, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì tốt mọi nề nếp chuyên môn
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất, khảo sát chuyên môn.
- Tiến hành lên lịch và bốc bài thi thao giảng vòng tổ, trường duyệt BGH trước ngày 17/10/2012.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp môn sinh học 7.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề 1 đ/c: Dung
- Thống nhất đề án làm đồ dùng dạy học.
c. Công tác khác
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề gia.
- Tham gia tổ chức tốt ngày 20/10
- Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng
- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dữ liệu phổ cập.
- GVCN: +  tiếp tục sát sao với lớp
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
                + Thực hiện đảm bảo mọi chế độ cho HS.
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Tập trung và hoàn thiện ngân hàng, các loại KH theo quy định mỗi bài kiểm tra ba đề.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
HIỆU TRƯỞNG Mường Ảng, ngày 10  tháng10 năm 2012
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Kết quả:
Loại A: Lợi, An
Loại B: Hẹn, Dung, Thủy, Phúc,Thành (nhập điểm phần mềm muộn) Hạnh (muộn họp)
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Ưu điểm:
- Thực hiện tốt mọi nề nếp chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Tiến hành bốc bài và lên lịch thao giảng đảm bảo: dự giờ 4 tiết: giỏi 3, khá:1
- Tiến hành dự giờ đột xuất: 1đ/c (Thành) đảm bảo.
- Kiểm tra chuyên đề 1 đ/c (Dung) Xếp loại: Tốt.
- Thực hiện chuyên đề tháng đảm bảo.      
- Thống nhất làm đồ dùng dạy học với 2 sản phẩm là môn sinh học 8,9.
Cụ thể: + Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu (Sinh 8).
            + Sơ đồ lưới tức ăn (Sinh 9)
+ Nhược điểm:
- Còn hiện tượng muộn họp, nhập điểm muộn.
3. Công tác khác.
          - Tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào do các ban ngành đề ra (đặc biệt phong trào giải bóng chuyền ngành).
          - Tham gia đầy đủ kỉ niệm ngày 20/10/2012
          - Nhiệt tình tham gia quyên góp ủng hộ HS vùng khó.
- Lớp CN:
          +  GVCN quan tâm bám sát lớp
          + Thường xuyên nhắc nhở HS tham gia học 2 buổi/ ngày đảm bảo.
+ Nhắc nhở HS tham gia luyện tập chuẩn bị ĐH Đảng bộ Huyện đảm bảo.
 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11
1. Đặc điểm tháng:
          - Đẩy mạnh thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. Không có trường hợp nào vi phạm.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua “hai tốt” chào mừng ngày nhà giáo việt nam, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
          - Tiến hành sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 “ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân 22/12 và ngày thành lập Đảng 3/2”.
          - Lớp chủ nhiệm: Tiến hành sơ kết thi đua vào 10/11 (Có biên bản kèm theo).
          - Tổ - các đoàn thể: Sơ kết chậm nhất 12/11 (có biên bản sơ kết tổ, đoàn thể ).
          - ban thi đua trường tiến hành sơ kết vào 13/11.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Làm tốt công tác tư tưởng đội ngũ, tạo mối đoàn kết trong nội bộ.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất, khảo sát chuyên môn.
- Tiến hành lên lịch và bốc bài thi thao giảng vòng tổ, trường  kết thúc vào trước ngày 17/11/2012.
- Đẩy mạnh công tác ôn thi HSG.
- GV bộ môn lên kế hoạch phụ đạo ôn tập cho HS vào các buổi chính khóa, 2 buổi/ngày.
- Làm tốt công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, chuyên đề.
 - Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Soạn thảo và thống nhất nội dung ôn HSG các môn: T. Anh, Địa, Sinh, Hóa khối lớp 9.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề 1 đ/c: Chuyên đề chủ nhiệm.
- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho HS lồng ghép vào các bài giảng chính khóa.
- Tham gia thiết lập tủ sách pháp luật tại thư viện.
- Tham gia tập huấn nghiên cứu khoa học ứng dụng vào 24,25/11/2012 đầy đủ.
- Tiến hành đề án làm đồ dùng dạy học nộp về nhà trường 30/11/2012.
c. Công tác khác
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Luyện tập và tham gia giải bóng chuyền ngành 17,18/11
- Tiếp tục điều tra đối khớp dữ liệu phổ cập.
- Tham gia đầy đủ lễ kỉ niệm 20/11.
- GVCN: +  Tiếp tục sát sao với lớp
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục lễ giáo, ý              thức bảo vệ cơ sử vật chất,  vệ sinh trường lớp học.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng.
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
HIỆU TRƯỞNG Mường Ảng, ngày 10  tháng11 năm 2012
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 1
(Từ ngày 20/8 đến ngày 12/11/2012)
 
1. Đánh giá công tác tư tưởng chính trị và thi đua(Theo các danh hiệu đăng ký)
* Ưu điểm:
-  100% cán bộ tổ viên trong tổ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm  công tác.
-         100% cán bộ tổ viên tham gia hưởng ứng tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành.
-         Kết quả:
- CSTĐ: 2đ/c (Lợi, Dung)
- LĐTT: 3 đ/c( Hẹn, Thủy, Phúc, Thành, Hạnh,An )
- TT Tổ: LĐTT
- lớp: 3/3 lớp đạt tiên tiến (9A1, 7A1, 6A2)
2. Chuyên môn
* Ưu điểm:
- Thực hiện đảm bảo nề nếp dạy và học
- Soạn giảng đảm bảo tiến độ chương trình.
- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn.
- Tổ chức bốc bài, lên lịch thao giảng vòng tổ, vòng trường kết hợp khảo sát chuyên môn đợt 1 đảm bảo.Cụ thể:
+ Qua đợt thi đua đã dự giờ 3 đ/c: 7 tiết. Trong đó: Giỏi: 4 tiết, Khá: 3 tiết.
+ Hồ sơ: Kiểm tra xếp loại  hồ sơ giáo án: 7 Bộ: Tốt 6 bộ; khá 1 bộ.
+ Dự giờ độ xuất: 1 đ/c thực hiện đảm bảo.
+ Thực hiện kiểm tra chuyên đề 1đ/c. Xếp loại: tốt
- Thực hiện chuyên đề đảm bảo
* Hạn chế: Còn hiện tượng muộn tiết, muộn họp, vào điểm chậm.
3. Chủ nhiệm
* Ưu điểm:
- GVCN nhiệt tình, quan tâm bám sát lớp.
- Rà soát, lập danh sách đảm bảo chế độ cho HS.
* Nhược điểm:
- Chất lượng hiệu quả của các phong trào thi đua chưa cao.
- Việc giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế.
4. Các hoạt động khác.
- 100% CBGV tham gi đầy đủ , nhiệt tình các hoạt động do nhà trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia tốt các phong trào do ngành phát động:  các cuộc thi “ Bình đẳng giới; Tìm hiểu tình hữu nghị Việt – Lào; ủng hộ HS vùng khó khăn ”
5. Đánh giá công tác chỉ đạo, bài học kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo thực hiện.
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành, của trường.
- Triển khai kịp thời các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.
- Động viên CBGV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
-         Phân công chuyên môn hợp lý, đúng bằng cấp được đào tạo và bồi dưỡng tạo điều kiện cho GV nâng cao nghiệp vụ.
-         Thường xuyên giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình  thông qua lịch báo giảng và sổ đầu bài.
-         Tổ chức dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm  nâng cao chất lượng giảng dạy.
-         Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án.
-         Kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng
-         Kiểm tra việc chấm bài vào điểm theo quy định.
-         Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học
-         Xếp loại thi đua hàng tháng , kỳ.
6. Xét thi đua
Căn cứ vào chuẩn đánh giá xếp loại thi đua, tổ đã tiến hành họp xét và kết quả xếp loại như sau:
                                BẢNG XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT 1
 
TT Họ và tên Tháng
8
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Đợt 1
1 Nguyễn Tiến Lợi A A A A A (CSTĐ)
2 Tạ Thị Dung A A B A A (CSTĐ)
3 Vũ Thị Hẹn A B B A B (LĐTT)
4 Nguyễn Thị Thủy B A C A B (LĐTT)
5 Lê Gia Phúc A B B B B (LĐTT)
6 Ngô Thị Thành A B B A B (LĐTT)
7 Phạm Duy Hạnh     B A B (LĐTT)
8 Lý Thị An A A A A A (LĐTT)
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
               
Mường Ảng, ngày 12 tháng 11 năm 2012
Tổ trưởng
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
-         Thi đua:
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng 11 và sơ kết thi đua đợt 1
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Ưu điểm:
- Thực hiện tốt mọi nề nếp chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 1 đ/c (Hạnh) Xếp loại: Khá.
- Thực hiện chuyên đề tháng đảm bảo.      
- Hoàn thiện đồ dùng dạy học với 2 sản phẩm là môn sinh học 9, hóa 9.
- Tham gia tập huấn nghiên cứu ƯDKHSP, tập huấn modul 4 đảm bảo.
+ Nhược điểm:
- Việc lưu bài kiểm tra còn chậm, kí sổ đầu bài, lên lịch báo giảng chưa đảm bảo (lên vào ngày nghỉ)
3. Công tác khác.
          * Ưu điểm:
          - Tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào do các ban ngành đề ra (đặc biệt phong trào giải bóng chuyền ngành).
          - Tham gia tổ chức thành công lễ kỉ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Lớp CN:
          +  GVCN luôn quan tâm bám sát lớp
          + HS tham gia học 2 buổi/ ngày  tương đối đảm bảo.
+ HS tham gia phục vụ đại hội Đảng Huyện, lễ KN 30 năm ngày nhà giáo VN 20/11 đảm bảo.
          * Nhược điểm: HS nghỉ học ca chiều còn nhiều (HS lớp 9)
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12
-  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày Thành lập quân đội nhân dân VN 22/12 và ngày thành lập Đảng 3/2.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100%Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống.
- 100% Cán bộ GV trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
- Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày Thành lập quân đội nhân dân VN 22/12 và ngày thành lập Đảng 3/2. tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
- Lớp chủ nhiệm: Tiến hành sơ kết thi đua chậm nhất vào 27/12 (Có biên bản kèm theo).
- Tổ - các đoàn thể: Sơ kết chậm nhất 27/12 (có biên bản sơ kết tổ, đoàn thể ).
- Ban thi đua trường tiến hành sơ kết vào 28/12.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Làm tốt công tác tư tưởng đội ngũ, tạo mối đoàn kết trong nội bộ.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiến hành lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hóa khối 9: Hóa, Sinh, Địa, Tiếng Anh nộp trước 31/12/2012.
- Đẩy mạnh công tác ôn thi HSG Olimpic Tiếng Anh  thi vòng trường vào 15,16/12.
- GV bộ môn tăng cường phụ đạo ôn tập cho HS vào các buổi chính khóa, 2 buổi/ ngày.
- Làm tốt công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, chuyên đề.
 - Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Thảo luận nội dung ôn tập cuối kì I.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề 1 đ/c: An
- Tăng cường công tác GD pháp luật cho HS lồng ghép vào các bài giảng chính khóa.
- Tham gia xây dựng điều lệ thi GVG cấp trường (vào tháng 1).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác BDGV chuẩn bị thi GVG cấp huyện (Tháng 2) gồm 2 đồng chí (Hẹn, Thành)
- Tham gia thực hiện tốt các cuộc thi: Vận dụng kiến thức liên môn  (Phúc); Dạy học theo chủ đề tích hợp; thiết kế bài giảng E- lerning  (Dung); KH – KT dành cho HS (môn Địa: Thủy - Thành).
- Tiếp tục tham gia thiết lập tủ sách pháp luật tại thư viện.
- Tham gia tập huấn modul 5,6 đầy đủ.
- Tăng cường kiểm tra hồ sơ giáo án.
- Các môn CN, TD tiến hành ra đề KT và duyệt BGH trước 15/12/2012, tiến hành KT vào tuần 17.
- Tham gia ra đề KT đối với các môn thi của trường theo quyết định.
- Tham gia học quy chế đánh giá xếp loại HS theo thông tư 58 (13/12/2012).
- Tham gia coi, chấm KT HKI  đảm bảo theo quyết đinh của PGD.
- Nộp báo cáo tổng hợp kết quả HKI đảm bảo.
c. Công tác khác
 
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuẩn phổ cập.
- Tiếp tục tham gia thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng trường học phổ thông.
- GVCN:  + Tiến hành kiểm tra hồ sơ lớp, có biên bản nộp về thư ký chậm nhất         11/ 12/2012
                +  Tiếp tục sát sao với lớp
                + Nhắc nhở HS chuẩn bị tố mọi kiến thức chuẩn bị cho KT HKI.
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục lễ giáo, ý              thức bảo vệ cơ sử vật chất,  vệ sinh trường lớp học.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng cấp huyện.
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
HIỆU TRƯỞNG Mường Ảng, ngày 10  tháng12 năm 2012
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Học kỳ I - Năm học 2012 - 2013
 
I. Xét thi đua tháng 12.
Loại A: Lợi, Dung, Thủy, Hẹn, An, Thành
                  B: Phúc (Muộn tiết), Hạnh (nghỉ họp không lý do).
II. Đánh giá công tác thi đua HKI:
1. Đánh giá công tác tư tưởng chính trị và thi đua (của tổ theo các danh hiệu đăng ký).
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
          - 100% Cán bộ tổ viên trong tổ hưởng ứng thi đua hai tốt, hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
          * Thi đua:
          - CSTĐ cơ sở: 2/8(đ/c Lợi, Dung)
          - LĐTT: 6/8 (đ/c  Hẹn, Phúc, Thủy, Thành, Hạnh, An)
          - Tập thể: Tổ LĐTT.
          - Lớp chủ nhiệm: 3/3 lớp TT
2. Chất lượng chuyên môn (đạt từ TB trở lên)
* Ưu điểm:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn đảm bảo đúng tiến độ chương trình.
- Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo theo đúng kế hoạch
- Sinh hoạt tổ, chuyên đề đảm bảo.
- Hoàn thành đồ dùng dạy học theo yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn 
* Nhược điểm:
          Còn hiện tượng muộn giờ, muộn tiết.
* Kết quả:
2.1. Đ/c: Vũ Thị Hẹn:
          Môn sinh: + Khối 7: 46/47 = 97,8%
                           + Khối 8: 54/54 = 100 %
2.2. Đ/c: Nguyễn Thị Thủy:
          Môn Địa: + Khối 6: 56/57 = 98,2%
      + Khối 7: 46/47 = 97,8%
      + Khối 9:  56/57 = 98,2%
2.3. Đ/c: Đ/c Tạ Dung:
          Môn Tiếng Anh: + Khối 6: 55/57 = 96,5%
                                     + Khối 7: 46/47 = 97,8%
                                     + Khối 8: 47/54 = 87%
                                     + Khối 9: 56/57 = 98,2%
2.4. Đ/c Lê Gia Phúc:
          - Môn Hóa: + Khối 8: 51/54 = 94,4%
                             + Khối 9: 54/57% =  94,7%
          - Môn CN 9: 57 /57 = 100%
2.5. Đ/c Ngô Thị Thành:
          - Môn Sinh: + Khối 6: 57/57 = 100%
                              + Khối 9: 57/57 =  100%
          - Môn Địa: Khối 8: 54/54 = 100%
2.6. Đ/c  Phạm Duy Hạnh: 215/215 = 100%
2.7. Đ/c Lý Thị An:
          - Môn công nghệ: Khối 6: 47/47 = 100%
3. Chất lượng giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm.
* Học lực:
 
Lớp Tổng số Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
6A2 28 7 = 25% 9 = 32,1% 11 = 39,3% 1 = 3,6%  
7A1 24 4 = 16,6% 10 = 41,7%  10 = 41,7%    
9A1 28 3 = 10,7% 17 = 60,7% 8 = 23,6% 0  
Tổng 80 14= 17,5% 36 = 45% 29 = 36,2% 1= 1,3%  
         
·        Hạnh kiểm:
Lớp Tổng số Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
6A2 28 15=53,6% 11 = 39,3% 2 = 7,1%    
7A1 24 12= 50% 10= 41,7% 2 = 8,3%    
9A1 28 12 = 38,8% 14 = 50% 2 = 7,1%    
Tổng 80 39 = 48,8% 35 = 43,7% 6 = 7,5%    
 
3. Kết quả việc duy trì số lượng học sinh; công tác phổ cập giáo dục của bậc học.
          - Duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm: 80/80 =100%       
          - Duy trì sĩ số bộ môn: 215/215 =  100%   .
          - Phổ cập: huy động 100% học sinh ra trường ra lớp.
4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức lớp thay sách, lớp phổ cập; việc sử dụng thiết bị dạy học; chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác khuyến học, phát triển trung tâm cộng đồng; công tác xây dựng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
          - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức.
          - Sử dụng thiết bị dạy học đầy đủ, hợp lý, đảm bảo yêu cầu.
          *Chất lượng đội ngũ:
          - Giỏi cấp tỉnh: 2đ/c
          - Giỏi cấp huyện:  2đ/c.
          - Giỏi cấp trường: 3đ/c.
          - Khá cấp trường: 1đ/c.
          - TB: 0đ/c
5. Đánh giá công tác quản lý chỉ đạo, bài học kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo thực hiện.
          - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành, trường.
- Triển khai kịp thời các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.
          - Phân công chuyên môn hợp lý, đúng bằng cấp được đào tạo và bồi dưỡng  tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.
          - Động viên cán bộ giáo viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình thông qua lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài.
          - Thường xuyên dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm.
          - Tổ chức thao giảng, thi giảng giữa các giáo viên trong tổ, nhóm nâng cao chất lượng giảng dạy.
          - Thực hiện chuyên đề hàng tháng đảm bảo.
          - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án.
          - Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình.
          - Kiểm tra việc chấm bài vào điểm theo quy định.
          - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.
- Xếp loại thi đua hàng tháng, kỳ, năm.              
 
6. Xét thi đua học kỳ I
Căn cứ vào chuẩn đánh giá xếp loại thi đua, tổ đã tiến hành họp xét và kết quả xếp loại như sau:
                                BẢNG XẾP LOẠI THI ĐUA  HỌC KỲ I
 
TT Họ và tên Tháng
8
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Học Kỳ I
1 Nguyễn Tiến Lợi A A A A A A (CSTĐ)
2 Tạ Thị Dung A A B A A A (CSTĐ)
3 Vũ Thị Hẹn A B B B A B (LĐTT)
4 Nguyễn Thị Thủy B A C B A B (LĐTT)
5 Lê Gia Phúc A B B B B B (LĐTT)
6 Ngô Thị Thành A B B B A B (LĐTT)
7 Phạm Duy Hạnh A A B B B B (LĐTT)
8 Lý Thị An A A A A A A (LĐTT)
 
 
PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG
VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KỲ II - NĂM HỌC 2011 - 2012
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN KỲ II - NĂM HỌC 2011 – 2012
1. Đặc điểm:
- Tiếp tục thi đua hai tốt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn (3/2, 26/3, 19/5).
2. Tư tưởng chính trị:
- Động viên cán bộ giáo viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị yên tâm công tác.
- Thường xuyên giáo dục học sinh tự giác chấp hành nội quy trường – lớp đề ra.
- Giáo dục kịp thời những học sinh có biểu hiện lệch lạc trong học tập, chấp hành nội quy nề nếp…
- Thi đua: Phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đầu năm đề ra.
3. Chuyên môn:
- Duy trì, giữ vững nề nếp dạy và học.
- Nâng cao chất lượng học sinh khá giỏi.
- Tiến hành ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa có hiệu quả.
- Giáo viên bộ môn tập trung đầu tư cho chuyên môn nâng cao nhận thức.
- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học.
- Tiếp tục dạy hoc 2 buổi/ ngày theo kế hoạch nhà trường.
- Tăng cường kiểm tra dưới nhiều hình thức.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tổ.
4. Các mặt giáo dục khác (lao động hướng nghiệp, dạy nghề, giữ gìn lớp sạch đẹp, thể dục, vệ sinh và các hoạt động của đội thiếu niên, đoàn thanh niên).
- Nâng cao chất lượng lao động hướng nghiệp cho học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp.
- 100% cán bộ giáo viên trong tổ và học sinh tham gia nhiệt tình có hiệu quả các phong trào thể dục, thể thao do ngành, nhà trường, địa phương tổ chức phát động.
- 100%  học sinh tham gia nhiệt tình có hiệu quả các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức phát động.
II. NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN CỦA TỔ TRƯỞNG: chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chuyên môn chung của tổ đề ra:
          - Động viên cán bộ giáo viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
          - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới các thành viên trong tổ. Triển khai kịp thời kế hoạch hoạt động của tổ trong tuần, tháng.
          - Tiếp tục tổ chức thao giảng, thi giảng giữa các giáo viên trong tổ, nhóm nâng cao chất lượng giảng dạy.
          - Phân công chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.
          - 100% giáo viên trong tổ        thực hiện áp dụng phương pháp dạy học mới theo hướng đổi mới, sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, ƯDCNTT trong dạy học nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.
- 100% cán bộ giáo viên trong tổ thường xuyên tham gia công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức của mình.     
- Giám sát đôn đốc mọi thành viên trong tổ thực hiên tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình thông qua lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài.
          - Tiếp tục dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm.
          - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án.
          - Kiểm tra việc chấm bài vào điểm theo quy định.
          - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.
- Xếp loại thi đua hàng tháng, kỳ, năm.                                 
 
         
                                                          Mường Ảng, ngày    tháng     năm  2012
            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
-         Thi đua:
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng 12 và sơ kết thi đua học kỳ I
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiến hành lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hóa khối 9: Hóa, Sinh, Địa,
- Đẩy mạnh công tác ôn thi HSG Olimpic Tiếng Anh  thi vòng trường vào 15,16/12.
- GV bộ môn tăng cường phụ đạo ôn tập cho HS vào các buổi chính khóa, 2 buổi/ ngày.
- Làm tốt công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, chuyên đề.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề 1 đ/c: An. Xếp loại khá.
- Tham gia xây dựng điều lệ thi GVG cấp trường (vào tháng 1).
- Tham gia thực hiện tốt các cuộc thi: Vận dụng kiến thức liên môn  (Phúc); Dạy học theo chủ đề tích hợp; thiết kế bài giảng E- lerning  (Dung); KH – KT dành cho HS (môn Địa: Thủy - Thành).
- Tham gia tập huấn modul 5,6 đầy đủ..
- Tiến hành ra đề KT đối với các môn thi của trường theo quyết định đảm bảo.
- Tiến hành học quy chế đánh giá xếp loại HS theo thông tư 58.
- Tham gia coi, chấm KT HKI  đảm bảo theo quyết đinh của PGD.
- Nộp báo cáo tổng hợp kết quả HKI đảm bảo.
c. Công tác khác
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm
- GVCN:  + Đã kiểm tra hồ sơ lớp đảm bảo
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.     + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS và sơ kết thi đua HK I đảm bảo.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1
1.  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100%Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống.
- 100% Cán bộ GV trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng.
- Tiếp tục tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Tiến hành ôn HSG các môn văn hóa cấp huyện Và thi ngày 17/1/2013.
- Tiến hành biên soạn và hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra trước ngày 24/1/2013.
- Xây dựng kế hoạch dạy học và sử dụng thiết bị dạy học nộp nhà trường trước 27/1/2013.
- Nộp đề tài SKKN về nhà trường trước 20/1/2013.
- Chuẩn bị và tham gia thi đồ dùng dạy học cấp huyện vào 20/1/2013.
- Đăng ký và nộp hồ sơ GVCN giỏi trước 23/1/2013 và tổ chức bình bầu 28/1/2013.
- Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống dạy học và nộp nhà trường trước 27/1/2013.
- Hoàn thiện và nộp bài giảng E – leaning chậm nhất 31/1/2013.
- Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiếp tục đẩy mạnh ƯDCNTT. Nâng cao chất lượng toàn diện.
- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn chuẩn bị tốt cho thi GVG cấp huyện.
c. Các công tác khác:
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
-  Chuẩn bị tốt cho thẩm định phổ cập 11/1/2013.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục lễ giáo, ý              thức bảo vệ cơ sử vật chất,  vệ sinh trường lớp học.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng.
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
HIỆU TRƯỞNG Mường Ảng, ngày 12  tháng1 năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 1
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
-         Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng 1
Loại A: Lợi, Thủy, An, Hạnh
Loại B: Hẹn, Dung, Phúc
Loại C: Thành
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Đã tiến hành ôn HSG các môn văn hóa cấp huyện: Hóa, Sinh. Địa, Tiếng anh và có giải
- Xây dựng và hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra nộp đảm bảo.
- Xây dựng kế hoạch dạy học và sử dụng thiết bị dạy học nộp đảm bảo
- Nộp đề tài SKKN về nhà trường đúng thời hạn.
- Chuẩn bị và tham gia thi đồ dùng dạy học cấp huyện vào 20/1/2013 đảm bảo và đạt giải 3
- Đã tiến hành bình xét và hoàn thiện hồ sơ GVCN giỏi đúng quy định (1 đ/c: Thủy)
- Hoàn thiện bài Tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống dạy học đảm bảo (Tình huống: Tài nguyên rừng)
- Hoàn thiện  bài giảng E – leaning đúng quy định.
- Tham gia các buổi tập huấn: ƯDCNTT- Sơ đồ tư duy; Biển đảo việt nam đầy đủ.
- Đã tiến hành sơ kết chuyên đề tổ.
* Tồn tại: 1 số đồng chí nộp KHSDTB còn chậm (Thành, Phúc, Dung)
3. Các công tác khác:
- Tham gia nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- GVCN:  +  Luôn sát sao với lớp
                + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
      + Động viên HS tham gia xây dựng quỹ vì bạn nghèo do độ phát động đảm bảo.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 2
1.  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 và ngày thành lập Đoàn 26/3.9
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Quán triệt đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100%Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống.
- 100% Cán bộ GV trong tổ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng, yên tâm công tác, giữ vững mối đoàn kết nội bộ.
- Tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động  do các ban ngành phát động.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Tăng cường việc sử dụng đồ dùng thiết bị trên lớp.
- Xây dựng và hoàn thiện PPCT dạy học 2 buổi/ ngày (Xây dựng theo 11 tuần).
-Tiếp tục ôn luyện Olimpic Tiếng anh chuẩn bị thi vòng Tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất.
Tăng cường các biện pháp PCCC trước và sau tết.
- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề đầy đủ.
- Tham gia hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá.
- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn chuẩn bị tốt cho thi GVG cấp huyện.
- Tiến hành bàn giao CSVC chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán Quý tỵ - 2013.
c. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia trực tết theo phân công  đảm bảo.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục lễ giáo, ý              thức bảo vệ cơ sử vật chất,  vệ sinh trường lớp học.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng.
+ Tham gia các cuộc thi GTTM, giải toán trên Intenet …
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Mường Ảng, ngày 5  tháng 2 năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 2
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Tư tưởng:
+ 100% Cán bộ tổ viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng 2
Loại A: Lợi, Hẹn, Dung, Phúc, Thủy, Hạnh
Loại B: Thành
Loại C: An (Thai sản)
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Xây dựng và hoàn thiện PPCT dạy học 2 buổi/ ngày (Xây dựng theo 11 tuần).
-Tiếp tục ôn luyện Olimpic Tiếng anh chuẩn bị thi vòng Tỉnh.
- Tiến hành kiểm tra đột xuất 2 đ/c (Thủy, Thành) đảm bảo
- Tham gia chuyên đề đầy đủ.
- Tham gia tập huấn Bảo vệ biển đảo đầy đủ.
- Tham gia thi GVG cấp huyện đảm bảo
- Sắp xếp và dạy thay cho các đồng chí đi công tác đảm bảo.
- Tiến hành bàn giao CSVC cho nghỉ tết nguyên đán Quý tỵ - 2013 đảm bảo.
c. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia trực tết theo phân công  đảm bảo.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Lập DSHS kí cam kết nghỉ tết an toàn.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng.
+ Tham gia các cuộc thi GTTM, giải toán trên Intenet …
                 + Tiến hành xếp loại HK tháng cho HS.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3
1.  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống.
- 100% Cán bộ GV trong tổ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối của Đảng, yên tâm công tác, giữ vững mối đoàn kết nội bộ.
- Tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động  do các ban ngành phát động.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiến hành xây dựng ngân hàng đề kiểm tra HKII – nộp về nhà trường  chậm nhất 30/3/2013 (2đề/môn).
- Tham gia khảo sát chuyên môn đợt 2 (từ 18/3 – 20/4/2013).
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề tổ.
- Hoàn thiện SKKN và  nội dung đổi mới PPDH nộp về nhà trường.
 c. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
+ Nhắc nhở HS tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị thi giai điệu tuổi hồng. Tham gia các cuộc thi GTTM, giải toán trên Intenet (13/3).
3. Biện pháp thực hiện.
          - Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
          - Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
          - Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Mường Ảng, ngày 2  tháng 3  năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III
(Từ 1/1 đến 26/3/2013)
 
1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua:
- Hầu hết đều có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước.
- Tham gia và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành phát động
2. Chuyên môn:
* Ưu điểm:
- Hầu hết các thành viên thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ, đảm bảo theo đúng tiến độ chương trình.
- Thực hiện dạy 2 buổi / ngày đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
- Tham gia thực hiện các cuộc thi đảm bảo: Ôn HSG các môn văn hóa có giải song chất lượng chưa cao; Vận dụng kiến thức liên môn, bài giảng E- leaning; Olimpic Tiếng anh.
- Tham gia thi đồ dùng tự làm cấp Huyện đạt kết quả: Giải 3.
- Bố trí chuyên môn dạy thay cho các đồng chí đi công tác đảm bảo.
- Đã tiến hành ra đề kiểm tra học kì II
- Thực hiện tốt buổi sinh hoạt chuyên đề
- Tham gia và thực hiện kiểm tra nội bộ đảm bảo.
-Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.
* Nhược điểm: nộp KHSD thiết bị còn chậm.
3. Chủ nhiệm
* Ưu điểm:
- GVCN nhiệt tình, quan tâm bám sát lớp.
-  Động viên và khuyến khích học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi, các  hoạt động phong trào do các đoàn thể đề ra.
* Nhược điểm:
- Chất lượng hiệu quả của các phong trào thi đua chưa cao.
- Việc giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế.
4. Các hoạt động khác:
- Các đồng chí tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động, phong trào do trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia lễ kỉ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3 đầy đủ.
4. Xét thi đua:
a. Xét thi đua tháng 3:
                   Loại A: Lợi, Dung, Hạnh,
                     Loại B: Hẹn, Phúc, Thủy, Thành
                     Loại C: An (thai sản)
b. Xét thi đua đợt 3:               
TT Họ và tên Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Đợt 3
1 Nguyễn Tiến Lợi A A A A (CSTĐ)
2 Tạ Thị Dung B A A A (CSTĐ)
3 Vũ Thị Hẹn B A B B (LĐTT)
4 Lê Gia Phúc B A B B (LĐTT)
5 Nguyễn Thị Thủy A A B B (LĐTT)
6 Phạm Duy Hạnh A A A    A(LĐTT)
7 Ngô Thị Thành C B B    B(LĐTT)
8 Lý Thị An A C C C(HTNV)
-         Kết quả:
+ Cá nhân: - CSTĐ: 2đ/c (Lợi, Dung)
- LĐTT: 6 đ/c( Hẹn, Thủy, Phúc, Thành, Hạnh, )
- HTNV: 1 đ/c (An)
- Lớp chủ nhiệm: 3/3/lớp (9A1, 7A1, 6A2) đạt lớp tiên tiến
- Tập thể tổ: Tổ tiên tiến
5. Ý kiến:
          100% nhất trí với nội dung đánh giá và xét thi đua tháng3, đợt 3
 
Biên bản đã được thông qua và kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.
 
 
Hiệu trưởng
 
 
 
 
Mường Ảng, ngày 28 tháng 3 năm 2013
Tổ trưởng
 
 
 
Vũ Thị Hẹn         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
+ 100% Cán bộ tổ viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác., thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
+ Luôn tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng 3
Loại A: Lợi, Dung, Hạnh,
                     Loại B: Hẹn, Thủy, Thành (Lớp CN), Phúc (Muộn tiết)
                     Loại C: An (thai sản)
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
* Ưu điểm:
- Thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiến hành xây dựng ngân hàng đề kiểm tra HKII – nộp về nhà trường đảm bảo, đúng hạn.
- Đã tiến hành khảo sát chuyên môn, kiểm tra nội bộ 1 đ/c (Thành) KT toàn diện và xếp loại:  khá.
- Tham gia tiến hành ôn tập cho HS chuẩn bị thi cấp Tỉnh đảm bảo.
- Bố trí chuyên môn cho các đ/c đi công tác đảm bảo.
- Đã tiến hành  thực hiện chuyên đề tổ đảm bảo: thảo luận thống nhất nội dung  ra đề KTHKII.
- Đã tiến hành sơ kết tổ đợt 3 đảm bảo (28/3/2013).
* Nhược điểm: còn hiện tượng muộn tiết
3. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tham gia kỉ niệm ngày 8/3 và 26/3 đầy đủ.
- GVCN:  +  Luôn  quan tâm, sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
                + Tham gia tốt cuộc thi giai điệu tuổi hồng.
+ Tham gia quỹ kế hoạch nhỏ đảm bảo
+ Đã tiến hành sơ kết lớp đợt 3
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 4
1.  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4/2013.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức,  lối sống nhà giáo.
-  Giữ vững tư tưởng lập trường , kiên định với đường lối của Đảng, yên tâm công tác, giữ vững mối đoàn kết nội bộ.
- Tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động  do các ban ngành phát động.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiếp tục ôn thi HSG cấp tỉnh (Phúc, Thủy)
- Tham gia kiểm tra nội bộ trường học
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề tổ.
- Hoàn thiện SKKN và  nội dung đổi mới PPDH nộp về nhà trường chậm nhất 22/4/2013.
- Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra HKII
- Tham gia  kiểm tra hồ sơ HS cuối năm
 c. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tiếp tục tham gia công tác đánh giá ngoài.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
+ Nhắc nhở HS tham gia cuộc thi GTTM.
+ Tiến hành ra soát và lập danh sách HS đăng kí kiểm tra HKII
+ Tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
3. Biện pháp thực hiện.
- Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
- Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Mường Ảng, ngày 15  tháng 4  năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5
Năm học 2012 - 2013
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4
1. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
+ 100% Cán bộ tổ viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác., thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
+ Luôn tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Thi đua:
+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào thi đua do ngành, trường và các đoàn thể phát động.
+ Đã tiến hành bình xét thi đua tháng
Loại A:  Hẹn, Phúc, Hạnh,
                     Loại B:  Dung,  Thủy, Thành
                     Loại C: An (thai sản)
 2. Chuyên môn, nghiệp vụ.
* Ưu điểm:
- Thực hiện tương đối tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn, đảm bảo đúng tiến độ chương trình.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày.
- Tiến hành xây dựng ngân hàng đề kiểm tra HKII – nộp về nhà trường đảm bảo, đúng hạn.
- Tiến hành kiểm tra nội bộ trường học 3 đ/c (Hẹn, Thủy, Phúc) xếp loại:  tốt.
- Thực hiện chuyên đề tổ đảm bảo.
- Hoàn thiện SKKN và  nội dung đổi mới PPDH nộp về nhà trường đúng hạn.
- Tiến hành ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra HKII đảm bảo
- Tham gia  kiểm tra hồ sơ HS cuối năm đảm bảo.
* Nhược điểm: còn hiện tượng quên tiết
3. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- GVCN:  +  Luôn  quan tâm, sát sao với lớp
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5
1.  Đặc điểm tháng:
          - Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt” Lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5/2013.
2. Nội dung kế hoạch:
a. Công tác tư tưởng chính trị và thi đua.
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc, chính xác các nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức,  lối sống nhà giáo.
-  Giữ vững tư tưởng lập trường , kiên định với đường lối của Đảng, yên tâm công tác, giữ vững mối đoàn kết nội bộ.
- Tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động  do các ban ngành phát động.
- Tiến hành bình xét thi đua cuối năm.
b. Chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp và quy chế chuyên môn, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Tiếp tục cho HS ôn tập chuẩn bị tốt cho kiểm tra HKII
- Tiến hành kiểm tra HKII  môn công nghệ, Thể dục ở các khối lớp, vào điểm và nhập liệu phần mềm các môn trước ngày 12/5/2013.
- Tiến hành tham gia in sao đề các môn do nhà trường ra đề theo quyết định.
- Tham gia coi, chấm kiểm tra HKII theo quyết định của phòng GD Từ 13 – 16/5/2013.
- Tiến hành tổng hợp và báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra hồ sơ lớp chủ nhiệm duyệt BGH chiều 31/5/2013.
- Tiến hành vào điểm và hoàn thiện mọi hồ sơ , sổ sách đảm bảo.
 - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giáo án nộp lưu tại tổ đúng hạn.
- Nộp hồ sơ chủ nhiệm về nhà trường 30/5/2013. 
- Tham gia tổng kết năm học đầy đủ vào 30/5/2013.
- Tổng kết  chuyên đề tổ
 c. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động do ngành, trường và các đoàn thể đề ra.
- Tiếp tục tham gia công tác đánh giá ngoài.
- GVCN:  +  Tiếp tục sát sao với lớp
      + Nhắc nhở HS tăng cường công tác ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII
      + Đảm bảo mọi nề nếp hoạt động và thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
+ Tiếp tục ra soát danh sách HS đăng kí dự kiểm tra HKII
+ Tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
+ Bàn giao CSVC vào chiều 31/5/2013.
3. Biện pháp thực hiện.
- Quán triệt đầy đủ nội dung công tác tháng đến từng cán bộ giáo viên.
- Quán triệt tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong các hoạt động của nhà trường, tổ.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định.
- Kiểm tra đảm bảo đầy đủ chủng loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Tuyên dương, phê bình rõ ràng, cụ thể, khách quan.
- Ôn luyện, phụ đạo gắn chất lượng và hiệu quả.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
Mường Ảng, ngày 11  tháng 5  năm 2013
TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Thị Hẹn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Năm học: 2012 - 2013
 
 
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC
1. Đánh giá công tác tư tưởng chính trị và thi đua (của tổ theo các danh hiệu đăng ký).
* Ưu điểm:
- 100% Cán bộ tổ viên trong tổ yên tâm công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước.
          - 100% Cán bộ tổ viên trong tổ hưởng ứng,  phong trào thi đua hai tốt và các cuộc vận động:
* Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và cuộc vận động hai không với 4 nội dung do bộ phát động
+ Tiếp tục tuyên truyền đến tận mọi tầng lớp nhân dân để sự đồng thuận trong xã hội nhằm tạo cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
+ Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém giảm tỉ lệ học sinh có học lực yếu kém, học sinh bỏ học.
+ Kiểm tra, xử lí nghiêm việc gian lận trong thi cử, trong đánh giá, xếp loại học sinh.
+ Sơ kết, tổng kết đánh giá khen thưởng theo từng tháng, đợt, kỳ thi đua.
* Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
+ Lồng ghép nội dung cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chuyên môn tổ cũng như trong giảng dạy một số môn cho học sinh.
+ Tổ chức cho giáo viên tìm hiểu, học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  
* Cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo:
+ 100% Các thành viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Luôn có ý thức rèn luyện tư cách phẩm chất nhà giáo, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, mẫu mực trước học sinh, có uy tín về chuyên môn, nếp sống giản dị, ứng xử có tính sư phạm trước các tình huống học đường.
+ Khuyến khích các thành viên trong tổ tham gia làm  đồ dùng dạy học. 
* Phong trào xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực":
+ Tham gia và kết hợp với các GVCN động viên học sinh tham gia văn nghệ vào các ngày lễ lớn: Khai giảng, 20/11 ... và việc trồng cây, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong nhà trường
 + Trong quá trình dạy và học các thanh viên trong tổ luôn quan tâm đến phương pháp dạy học “ phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, năng lực tự học hỏi, gắn học với hành” nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.
          * Hạn chế:
          - Cần nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỉ luật.
          * Thi đua:
          Cá nhân
          + Cá nhân: - CSTĐ: 03đ/c (Lợi, Dung, phúc)
- LĐTT: 03 đ/c( Hẹn, Thủy, Hạnh, )
- HTNV: 02 đ/c Thành, An
          * Tập thể:  Tổ lao động tiên tiến
..        * Lớp chủ nhiệm: 2/3 lớp tiên tiến (6A2, 7A1)
2. Chất lượng giáo dục học sinh: chất lượng toàn diện, nâng cao, năng khiếu.
- 100% tham gia thực hiện tốt nề nếp dạy và học, soạn giảng đảm bảo theo dúng tiến dộ chương trình.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn
- Trong năm học tổ đã tiến hành dự giờ khảo sát chuyên môn với 5 đ/c: 13 tiết Giỏi: 8 tiết, khá: 4 tiết, Rút kinh nghiệm 2 tiết và thanh kiểm tra chuyên đề với tổng số 4 bộ. xếp loại tốt 5 bộ. Khá 1 bộ.
- Thực hiện chuyên đề : Tổ tiến hành thực hiện theo 2 chuyên để trong suốt năm học với nội dung " Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong quá trình dạy học và  Dạy học phân hoá sát đối tượng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện". Hầu hết đã khai thác mạng và sử dụng ƯDCNTT  tương đối thành thạo. Cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chuyên đề. Biết phân loại và đưa ra hệ thống các câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và làm sáng tỏ nội dung bài học => Trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt.
- 100% Tham gia thực hiện bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo: thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức cho bản thân.
          *Kết quả:  GVG các cấp: cấp Tỉnh 2/8  =  25%
                                         Cấp Huyện: 1/8 = 12,5%               
                                      Cấp trường: 4/8 = 50%
                                      Khá cấp trường: 1/8 = 12,5%
          - Bồi dưỡng học sinh giỏi ngày càng nâng lên
Kết quả cụ thể:
 
- Chuyển lớp:  lên lớp thẳng 100%
- Học sinh giỏi các cấp: 14 em (cấp tỉnh 2em, cấp huyện 25 em)
* Chất lượng bộ môn:
- Sinh khối 6: 57/57 = 100 % TB trở lên; trong đó: 48/57 = 84,2% Khá, giỏi
- Sinh khối 7: 47/47 = 100 % TB trở lên; trong đó: = 31/47 = 75% Khá, giỏi
- Sinh khối 8: 52/52 = 100%  TB trở lên; trong đó: 34/52  = 65% Khá, giỏi
- Sinh khối 9: 56/56  = 100%  TB trở lên; trong đó: 54/56 = 95% Khá, giỏi
- Hoá khối 8: 52/52 = 100% TB trở lên; trong đó: 36/52 = 69,1 %  Khá, giỏi
- Hoá khối 9: 56/56 = 100% TB trở lên; trong đó: 40/56 = 71,3 Khá, giỏi
- Tiếng Anh khối 6: 55/57 = 96,4%TB trở lên; trong đó: 25/57= 43,9% Khá, giỏi
- Tiếng Anh khối 7: 45/47= 95,7% TB trở lên; trong đó: 16 = 34%  Khá, giỏi
- Tiếng Anh khối 8: 52/52 = 100% TB trở lên; trong đó: 21/52 =40,3% Khá, giỏi
- Tiếng Anh khối 9: 56/56 = 100% TB trở lên; trong đó: 35/56 =62,4% Khá, giỏi
- Địa lí khối 6: 56/56 = 100% TB trở lên; trong đó: 45/56 = 78,9% Khá, giỏi
- Địa lí khối 7: 46/47 = 97,8% TB trở lên; trong đó: 34/47 = 72% Khá, giỏi
- Địa lí khối 8: 52/52 = 100% TB trở lên; trong đó: 47/52 = 90,4% Khá, giỏi
- Địa lí khối 9: 55/56 = 98,2% TB trở lên; trong đó: 38/56 = 67,8% Khá, giỏi
- Công nghệ khối 9: 56/56 = 100% TB trở lên; trong đó: 55/56 =98,3% Khá, giỏi
- Thể dục khối 6: 57/57 = 100% TB trở lên
- Thể dục khối 7: 47/47 = 100% TB trở lên
- Thể dục khối 8: 52/52 = 100% TB trở lên
- Thể dục khối 9: 56/56 = 100% TB trở lên
c. Chất lượng lớp chủ nhiệm:
Lớp 6A2: + Hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên:
          Trong đó: Tốt: 13/28 = 46,4%; Khá: 13/28 = 46,4%; TB: 2/28 = 0,7 %
              + Học lực: 27/28 = 96,4% từ TB trở lên:
     Trong đó: Giỏi: 6/28 = 21,4%; Khá: 9/28 = 32,1%; TB: 12/28 = 43%;
                        Yếu: 1/28 = 3,5%
- Lớp 7A2: + Hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên:
          Trong đó : Tốt: 16/24 = 66,7%; Khá: 6/24 = 25%; TB: 2/24 = 8,3 %
              + Học lực: 24/24 = 100% từ TB trở lên:
     Trong đó: Giỏi: 4/24 = 16,7%; Khá: 12/24 = 50%: TB: 8/24= 33,3 %
- Lớp 9A1: + Hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên:
          Trong đó : Tốt: 10/28 = 36%; Khá: 16/28 = 57,1%; TB: 2/28 = 7,1 %
              + Học lực: 28/28 = 100% từ TB trở lên:
     Trong đó: Giỏi: 3/28 = 10,7%; Khá: 16/28 = 57,1%: TB: 2/28 = 7,1%
3. Kết quả việc duy trì số lượng học sinh; công tác phổ cập giáo dục của bậc học.
          - Duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm: 6A2: 28/28 = 100%
             7A1:  24/24 = 100%
                                                           9A1:  28/28= 100%
- Duy trì sĩ số bộ môn: 212/215 = 100% (01 hs chuyển trường, 01 hs bỏ học,01 hs chết).
          - Phổ cập: huy động 99,5% học sinh ra trường ra lớp.
4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức lớp thay sách, lớp phổ cập; việc sử dụng thiết bị dạy học; chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác khuyến học, phát triển trung tâm cộng đồng; công tác xây dựng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
          - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức.
          - Thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học đầy đủ, hợp lý, đảm bảo yêu cầu của từng môn học.
          *Chất lượng đội ngũ:
          - Giỏi cấp Tỉnh: 02/8 đ/c
          - Giỏi cấp huyện: 01/8đ/c.
          - Giỏi cấp trường: 03/8đ/c.
          - Khá cấp trường: 02/8đ/c.
          * Hồ sơ: Tốt 3 bộ. Khá: 3 bộ.
          Không có bộ hồ sơ xếp loại TB
          - Hàng tháng đã tổ chức được chuyên đề tổ về đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong quá trình dạy học và Dạy học phân hoá sát đối tượng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
          - 100% tham gia công tác khuyến học, phát triển trung tâm cộng đồng.
          - 100% các thành viên trong tổ tham gia và thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo.
* Các công tác khác:
- 100% Tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động do các đoàn thể đề ra.
Công tác Đảng : Tổ cùng tham gia sinh hoạt với Chi bộ của nhà trường thường xuyên quan tâm giúp đỡ các đoàn viên ưu tú.
Công đoàn: Công đoàn tổ luôn là chỗ dựa về tinh thần và giúp đỡ về vật chất cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.  Ngoài ra công đoàn tổ còn chủ động giúp đỡ các công đoàn viên về chuyên môn.
5. Đánh giá công tác quản lý chỉ đạo, bài học kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo thực hiện.
          - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành, trường.
- Triển khai kịp thời các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.
          - Phân công chuyên môn hợp lý, đúng bằng cấp được đào tạo và bồi dưỡng  tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.
          - Động viên cán bộ giáo viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình thông qua lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài.
          - Dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm.
          - Tổ chức thao giảng, thi giảng giữa các giáo viên trong tổ, nhóm nâng cao chất lượng giảng dạy.
          - Thường xuyên kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo án.
          - Kiểm tra việc thực hiện tiến độ chương trình.
          - Kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng.
          - Kiểm tra việc chấm bài vào điểm theo quy định.
          - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.
- Xếp loại thi đua hàng tháng, kỳ, năm.
- Cần nghiêm khắc hơn trong công tác chỉ đạo tổ.        
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014  
          - Tiếp tục giữ vững tư tưởng lập trường, yên tâm công tác. Giữ vững mối đoàn kết nội bộ.
          - Tham gia và hưởng ứng tốt các phong trào và các cuộc vận động do các ban nghành phát động.
          - Duy trì và đảm bảo nề nếp chuyên môn theo kế hoạch nhà trường.
          - Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn đầy đủ.
          - Tiếp tục thực hiện chuyên đề và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
          - Tham gia nhiệt tình các hoạt động  do các đoàn thể đề ra.
 
Mường Ảng, ngày .....  tháng 5  năm 2013     
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn:thcsthitran.pgdmuongcha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 11 : 1.372
Năm 2022 : 8.252
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới