A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

vĂN BẢN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC &ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ V/V KHÔNG TỔ CHỨC DẠY HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: /PGDĐT-THCS
V/v không tổ chức dạy học tập trung tại trường và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19
                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                                                                        Mường Chà, ngày tháng 05 năm 2021
             Kính gửi: Các đơn vị trường: - Tiểu học Thị Trấn;
            - THCS Thị Trấn;
            - PTDTBT THCS Mường Mươn.
            Căn cứ công văn số 930/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 04/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 538/UBND-VP ngày 7/5/2021 của UBND huyện Mường Chà V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
           Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay và qua báo cáo của 03 đơn vị trường Tiểu học thị trấn, THCS Thị trấn, PTDTBT THCS Mường Mươn về các trường hợp cán bộ giáo viên, học sinh có liên quan đến bệnh nhân BN3147 của tỉnh Bắc Ninh dương tính với virút SARS-CoV-2 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 vừa qua.
Liên quan trực tiếp đến BN3147 của tỉnh Bắc Ninh, ở trường PTDTBT THCS Mường Mươn có 01 giáo viên, trường THCS Thị Trấn có 02 học sinh, trường Tiểu học Thị Trấn có 01 học sinh (cơ quan y tế đã yêu cầu cách ly tập trung đối với cán bộ giáo viên, học sinh này); ngoài ra có rất nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh phải tự cách ly vì có tiếp xúc với những giáo viên, học sinh trên. Do vậy 03 trường Tiểu học thị trấn, THCS Thị trấn, PTDTBT THCS Mường Mươn không thể tổ chức dạy học tập trung tại trường được.
Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 đồng thời tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 03 đơn vị trường Tiểu học thị trấn, THCS Thị trấn, PTDTBT THCS Mường Mươn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt công văn 253/PGDĐT-CMMN ngày 03/05/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch khác của các cấp.
2. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tại đơn vị; báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh.
3. Thực hiện cách ly tập trung ngay theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế địa phương đối với cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan trực tiếp
đến bệnh nhân BN3147 và thực hiện tự cách ly theo quy định của y tế đối với những trường hợp còn lại.
4. Không tổ chức dạy học tập trung tại trường từ ngày 10/5/2021; thông báo cho phụ huynh học sinh về tình hình dịch bệnh ở đơn vị và yêu cầu phụ huynh cùng phối hợp với cơ quan y tế quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh tại nhà; phối hợp với nhà trường quản lý thời gian và hướng dẫn học sinh học tập tại nhà để tiếp tục hoàn thiện chương trình học kỳ II năm học 2020-2021.
4. Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, hình thức dạy học phù hợp như dạy học trực tuyến, giao phiếu học tập cho học sinh ở nhà thông qua một số phương tiện thông tin như, điện thoại, zalo, facebook...để tiếp tục hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021; đánh giá, xếp loại cuối năm học kịp thời nhằm đảm bảo công tác thống kê, báo cáo chất lượng cuối năm học; tổ chức bàn giao chất lượng cuối cấp tiểu học và thực hiện xét, công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 theo đúng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường Tiểu học Thị Trấn, THCS Thị Trấn, PTDTBT THCS Mường Mươn triển khai thực hiện ngay. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra các tình huống phát sinh cần báo cáo kịp thời Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo giải quyết./.
 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở GD&ĐT (Báo cáo);
- UBND huyện (Báo cáo);
- Lưu: VT.                                                                                                                                          KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


                                                                                                                                                              Nguyễn Văn Long


Nguồn:THCS Thị trấn Mường Chà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Tháng 10 : 1.551
Năm 2021 : 14.638
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới